Nordic Field Trial System Version: 1.1.8046.23697
Landsforsøgsplaner Til Oversigt
 
 
Vælg fagområde:
Vælg år:
Søgning
 Plannr   Titel   Publiceret   Fordelings-
dato 
 Max.
antal  
 Antal
tildelte  
 Antal
ledige  
010052222Vårbygsorter, supplerende sortsforsøgUnder udarbejdelse 12012
010062222Vinterhvedesorter, supplerende sortsforsøg06-08-202120-08-202113103
010082222Vinterbygsorter, supplerende sortsforsøg06-08-202120-08-20211192
010092222Vinterrugsorter, supplerende sortsforsøg06-08-202120-08-2021853
010162222Vinterhvedesorters tolerance overfor manganmangel07-09-202112-09-2021330
010252222Karakterisering af vinterhvedesorter ved tidlig og sen såning26-08-202131-08-2021550
010262222Optimal kvælstoftilførsel til vinterhvedesorter26-08-202131-08-2021550
010512222Etablering af vinterhvede med præcisionssåning17-09-202122-09-2021422
010912222OBS parceller vinterbygsorter07-10-202112-10-2021770
010922222OBS parceller vinterrugsorter08-10-202113-10-2021770
010932222OBS parceller triticalesorter08-10-202113-10-2021770
010942222OBS parceller vinterhvedesorter08-10-202113-10-2021770
010952222OBS parceller vårbygsorterUnder udarbejdelse 707
010962222OBS parceller havresorterUnder udarbejdelse 707
010972222OBS parceller vårhvedesorterUnder udarbejdelse 707
011012222Vinterbygsorter, A og B-sorter03-09-202108-09-2021550
011022222Vinterrugsorter, A og B-sorter03-09-202108-09-2021440
011032222Triticalesorter, A og B-sorter10-09-202115-09-2021440
011042222Vinterhvedesorter, A og B-sorter10-09-202115-09-2021660
011052222Vårbygsorter, A og B sorterUnder udarbejdelse 505
011062222Havresorter, A og B-sorterUnder udarbejdelse 404
011072222Vårhvedesorter A og B-sorterUnder udarbejdelse 404
011082222Ærtesorter, A og B sorterUnder udarbejdelse 606
011112222Hestebønnesorter, A og B-sorterUnder udarbejdelse 707
011122222Vinterhestebønnesorter, A og B-sorter07-10-202112-10-2021330
011512222Vinterbygsorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse10-09-202115-09-2021550
011522222Vinterrugsorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse03-09-202108-09-2021440
011532222Triticalesorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse10-09-202115-09-2021440
011542222Vinterhvedesorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse10-09-202115-09-2021660
011552222Vårbygsorter, A+ og B sorter, med og uden svampebek.Under udarbejdelse 505
011562222Havresorter, A+ og B sorter, med og uden svampebek.Under udarbejdelse 404
011572222Vårhvedesorter, A+ og B sorter, med og uden svampebek.Under udarbejdelse 303
020122222Delt gødskning og efterafgrøder som startgødning til vårsæd24-06-202129-06-2021660
020152222Gødskning af vinterraps17-06-202122-06-2021440
020162222Bælgplanter i vinterraps18-06-202123-06-2021440
020172222DEMO: Striber med økologiske kompostprodukterUnder udarbejdelse 303
020182222Plantebaseret gødning til plantebaserede fødevarerUnder udarbejdelse 202
020192222Økologisk biocharUnder udarbejdelse 202
020202222Placeret gylle til majsUnder udarbejdelse 202
020242222Forskellig rækkeafstand i vårbygUnder udarbejdelse 303
020252222Økologisk vårhvede, vårtriticale og vårrug sået om efteråret24-06-202129-06-2021660
020262222Såtid og udsædsmængder i økologisk havreUnder udarbejdelse 505
020301922Ukrudtsstrategier i sædskiftet, 4. dyrkningsår13-09-202118-09-2021422
020312222Økologisk hestebønne til plantebaserede fødevarerUnder udarbejdelse 202
020322222Økologisk lupin til plantebaserede fødevarerUnder udarbejdelse 202
020332222Økologiske ærter til plantebaserede fødevarerUnder udarbejdelse 202
020342222Økologiske linser til plantebaserede fødevarerUnder udarbejdelse 202
020352222Økologiske kikærter til plantebaserede fødevarerUnder udarbejdelse 202
020362222Bælgsæd – optimal næringsstofforsyning og podningUnder udarbejdelse 303
020372222Bælgsæd – med og uden efterafgrødeUnder udarbejdelse 303
020402222EfterafgrødebørnehaveUnder udarbejdelse 707
020422222Nedmuldningsstrategier for økologisk kløvergræs - med lattergasmålingerUnder udarbejdelse 202
021012222Havresorter, økologiskUnder udarbejdelse 404
021042222Vårbygsorter, økologiskUnder udarbejdelse 404
030012222Teknik til udbringning af afgasset og rågylle til kløvergræs - med ammoniakmålingerUnder udarbejdelse 202
030022122Afprøvning af græsblandinger til bioraffinering, 1. BRUGSÅRUnder udarbejdelse 404
030041722Slætstrategier i græsblandinger til slæt, 5. brugsårUnder udarbejdelse 202
030042122Slætstrategier i græsblandinger til slæt. 2. brugsår efter isåningUnder udarbejdelse 202
030112222Typer af startgødning til majsUnder udarbejdelse 404
030122222Behandling af kløvergræs med en nitrifikationshæmmer før omlægning til majs10-01-202215-01-2022220
030192222Høsttider i typer af majssorterUnder udarbejdelse 101
030282222Optimal kaliummængde til gyllegødet kløvergræsUnder udarbejdelse 202
030342222Monitering af vandprocent i kernemajs og tørstofprocent i kolbemajsUnder udarbejdelse 505
030352222DEMO: Monitering af typer af efterafgrøder i majs med drone og satellitUnder udarbejdelse 202
030372222Typer af efterafgrøder i majsmarker med forskellig frugtbarhedUnder udarbejdelse 303
030512222Sådybde og tromling mod fugle i majsUnder udarbejdelse 202
031022122Sorter af engrapgræs, slætforsøg, UDLÆGSÅRUnder udarbejdelse 202
031091922Sorter af hundegræs, slætforsøg, 3. BRUGSÅRUnder udarbejdelse 202
031092122Sorter af hundegræs, slætforsøg, 1. BRUGSÅRUnder udarbejdelse 202
031092222Sorter af hundegræs, slætforsøg, UDLÆGSÅRUnder udarbejdelse 202
031111922Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og rajsvingel, slætforsøg, 3. BRUGSÅRUnder udarbejdelse 303
031112022Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og strandsvingel, slætforsøg, 2. BRUGSÅRUnder udarbejdelse 303
031112122Sorter af alm. rajgræs, slætforsøg, 1. BRUGSÅRUnder udarbejdelse 303
031112222Sorter af alm. rajgræs, slætforsøg, UDLÆGSÅRUnder udarbejdelse 303
031122022Sorter af rødkløver slætforsøg, 2. BRUGSÅRUnder udarbejdelse 202
031132022Sorter af rødkløver slætforsøg, 1. BRUGSÅR (2020-2022)Under udarbejdelse 21021
031142122Sorter af alm. rajgræs, afgræsningsforsøg, 1. BRUGSÅRUnder udarbejdelse 101
031142222Sorter af alm. rajgræs, afgræsningsforsøg, UDLÆGSÅRUnder udarbejdelse 101
031162222Sorter af timothe, slætforsøg UDLÆGSÅRUnder udarbejdelse 202
031182022Sorter af hvidkløver slætforsøg, 2. BRUGSÅRUnder udarbejdelse 202
031192222Majssorter til helsæd, A og B sorter - lune forholdUnder udarbejdelse 202
031202222Majssorter til helsæd, A+ og B sorter - lune forholdUnder udarbejdelse 202
031212222Majssorter til helsæd, A+ og B sorter - kølige forholdUnder udarbejdelse 202
031222222Majssorter til helsæd, A og B sorter - kølige forholdUnder udarbejdelse 101
040052222Mekanisk ukrudtsrensning i kartoflerUnder udarbejdelse 101
040102222Delt gødskning af kvælstof til stivelseskartofler - flydende gødningUnder udarbejdelse 202
040112222Delt gødskning af kvælstof til stivelseskartofler - fast gødningUnder udarbejdelse 202
040122222Effekt af nitrifikationshæmmer ved brug af ammoniak til kartoflerUnder udarbejdelse 202
040182222Afprøvning af stivelseskartoffelsorterUnder udarbejdelse 101
040232222Gødningsstrategier proceskartoflerUnder udarbejdelse 101
040282222Afprøvning af stivelseskartoffelsorter ved forskellige kvælstof-tildelingerUnder udarbejdelse 202
040402222Gradueret kvælstof i fabrikskartofler - OMRÅDE MED LAV EM38Under udarbejdelse 404
040412222Gradueret kvælstof i fabrikskartofler - OMRÅDE MED MELLEM EM38Under udarbejdelse 202
040422222Gradueret kvælstof i fabrikskartofler - OMRÅDE MED HØJ EM38Under udarbejdelse 404
050012222Vinterrapssorter, supplerende sortsforsøg22-06-202101-07-2021642
050072222Styr vinterrapsens udvikling14-06-202119-06-2021550
050322222Græsukrudt i engrapgræs22-07-202127-07-2021330
050332122Bekæmpelse af græsukrudt i Engrapgræs - Rækkesprøjtning03-09-202108-09-2021110
050342122Anvendelse af Kerb i Engrapgræs - Rækkesprøjtning03-09-202108-09-2021110
050352122Bekæmpelse af græsukrudt i Strandsvingel - Rækkesprøjtning03-09-202108-09-2021110
050362222Bekæmpelse af græsukrudt i alm. rajgræs til frø - Rækkesprøjtning17-09-202122-09-2021110
051042222Vinterrapssorter, A+ og B-sorter11-08-202116-08-2021440
051052222Vinterrapssorter, A og B-sorter13-08-202118-08-2021440
051072222Vinterrapssorter, A-sorter, dværghybridsorter11-08-202116-08-2021440
052022222Fosfor strategi ved etablering af alm. rajgræs, DLF22-07-202127-07-2021110
052262222Bekæmpelse af væselhale i rødsvingel. DLF22-07-202127-07-2021220
052272222Bekæmpelse af alm. rapgræs og væselhale i 2. års engrapgræs. DLF22-07-202127-07-2021220
052282222Rækkesprøjtning i engrapgræs. DLF22-07-202127-07-2021110
052292222Rækkesprøjtning i strandsvingel. DLF22-07-202127-07-2021110
052362222Ukrudtsbekæmpelse med Atlantis i engrapgræs. DLF22-07-202127-07-2021220
052402022Ukrudtsbekæmpelse i engrapgræs. DLF22-07-202127-07-2021220
052402122Ukrudtsbekæmpelse i hvidkløver. DLF22-07-202127-07-2021220
052422222Ukrudtsbekæmpelse i hvidkløver uden isået engrapgræs. DLF22-07-202127-07-2021220
060012222Styr vinterrapsens udvikling TEST DESIGN11-10-202116-10-2021514
060022222Udbringningsteknik og gylletype i vårbyg - Test gylleprøve21-12-202126-12-2021220
060032222TEST SVEN10-01-202215-01-20221284
060042222Udbringningsteknik og gylletype i vårbyg - Test gylleprøve kulstof17-01-202222-01-2022110
061722222Asbjørn tester05-07-202110-07-2021110
061942222Bekæmpelse af rajgræs i vinterhvede om efteråret ved to såtider_AMAD19-08-202124-08-2021422
070082122Eftervirkning af græs og kløvergræs som efterafgrøde udlagt i vårbyg28-04-202103-05-2021330
070092222Eftervirkning af efterafgrøder dyrket før vårbyg - Efterårsafgrøder udlagt efter høst28-04-202103-05-2021440
070101722Kvælstofudvaskning i et korn/raps sædskifte målt med sugeceller08-07-202113-07-2021110
070131722KVÆLSTOFUDVASKNING kvælstofgødskning - FASTLIGGENDE02-07-202107-07-2021110
070141722Stigende N - Kvælstofmængder til havre med sugeceller - Sjælland23-06-202128-06-2021110
070162222Mangan til vinterbyg26-08-202131-08-2021330
070172222Kvælstofstrategi i vinterraps om efteråret01-06-202106-06-2021550
070182122Strukturkalks effekt på fosfortab og plantevækst, 2. årUnder udarbejdelse 101
070192122Kalkvirkning af kalkpellets fra vandrensning, jordbrugskalk og dolomit13-10-202118-10-2021550
070271522Stigende N - Kvælstofmængder til vinterrug med sugeceller - Vestjylland23-06-202128-06-2021110
070281522Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede med sugeceller - Lolland23-06-202128-06-2021110
070292222Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede på humus jordUnder udarbejdelse 303
070302222Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvedeUnder udarbejdelse 606
070322222Stigende N - Kvælstofmængder til vårbyg - med lattergasmålingerUnder udarbejdelse 303
070332222Kvælstofmængder til vårbyg uden husdyrgødning på humusjordUnder udarbejdelse 808
070342222Stigende N - Kvælstofmængder til vinterraps uden husdyrgødningUnder udarbejdelse 303
070352222Stigende N - Kvælstofmængder og strategi til vinterrug - 3 sorter01-06-202106-06-2021550
070362222Stigende N - Kvælstofmængder til vinterbyg uden husdyrgødningUnder udarbejdelse 303
070382222Stigende N - Kvælstofmængder til majshelsæd uden husdyrgødningUnder udarbejdelse 303
070392222Stigende N - Kvælstofmængder til havre uden husdyrgødningUnder udarbejdelse 303
070402222Stigende N - Kvælstofmængder til havre uden husdyrgødning - på humus jordUnder udarbejdelse 303
070502022Udvikling i jordens fosforstatus efter stor engangstilførsel af fosfor05-08-202110-08-2021220
070512222Bor til vinterraps17-06-202122-06-2021440
070532222Fosfor til vårbyg på særlige arealer - ParcelprøverUnder udarbejdelse 707
070542222Fosfor til vårbyg på særlige arealer - LedprøverUnder udarbejdelse 707
070702222Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede - med lattergasmålingerUnder udarbejdelse 303
070712222Stigende N - Kvælstofmængder til vårbyg - med lattergasmålingerUnder udarbejdelse 303
070742222Gylle og gødning med nitrifikationshæmmere til vinterhvedeUnder udarbejdelse 404
070752222Gylle og gødning med nitrifikationshæmmere til vinterhvede - med lattergasbestemmelseUnder udarbejdelse 202
070792222Udbringningstidspunkt, teknik og gylletype i vårbygUnder udarbejdelse 303
070802222Effekt af gylleudbringningsteknik i vårbygUnder udarbejdelse 404
070812222Effekt af gylleudbringningsteknik i vårbyg - med lattergasbestemmelseUnder udarbejdelse 202
070822222Stigende mængde PK i handelsgødning til gyllegødet vårbygUnder udarbejdelse 202
070842222Gødningsværdi afgassede gylletyper i vinterhvedeUnder udarbejdelse 303
070892222Strategier for fosfortildeling i vårbygUnder udarbejdelse 202
070922122Bæredygtig majsdyrkning med sugeceller - Forfrugt majs20-12-202125-12-2021220
070932122Bæredygtig majsdyrkning med sugeceller - 2. år efter kløvergræs.20-12-202125-12-2021110
070961722Stigende N - Gylle og stigende kvælstofmængder til vinterhvede med sugeceller - Østjylland29-06-202104-07-2021110
080012122CA som bæredygtigt dyrkningssystem, Birkelse - år 2Under udarbejdelse 202
080022122CA som bæredygtigt dyrkningssystem, Sjælland - år 2Under udarbejdelse 101
080032122CA som bæredygtigt dyrkningssystem, Holstebro - år 2Under udarbejdelse 101
080062022DEMO: Reduceret jordbearbejdning - 24. år12-07-202117-07-2021110
080152222Test af såmaskiner til CA ved forskellig stubhøjde09-07-202114-07-2021220
080192222Kalkstrategi ved CA-dyrkning09-07-202114-07-2021330
080212222Biochar til vinterhvede03-09-202108-09-2021330
080302222Biostimulanter i korn23-07-202128-07-2021330
081042022DEMO: Langtidseffekter ved pløjefri dyrkning 21. år12-07-202117-07-2021110
090822222Svampebekæmpelse i mindre modtagelige vinterhvedesorterUnder udarbejdelse 606
091722222Effekten af companion crops til at nedsætte angreb af rapsjordlopper i vinterraps - storskalaforsøg08-07-202113-07-2021440
091902222Strategier for bekæmpelse af græsukrudt i vinterraps07-07-202112-07-2021440
091942222Bekæmpelse af rajgræs i vinterhvede om efteråret ved to såtider13-08-202118-08-2021440
092022222Effekt af efterårsanvendte ukrudtsmidler i CA28-07-202102-08-2021440
092402222Efterafgrøders effekt på udvikling af kvik26-07-202131-07-2021440