Nordic Field Trial System Version: 1.1.6904.24869
Landsforsøgsplaner Til Oversigt
 
 
Vælg fagområde:
Vælg år:
Søgning
 Plannr   Titel   Publiceret   Fordelings-
dato 
 Max.
antal  
 Antal
tildelte  
 Antal
ledige  
010051818Vårbygsorter19-01-201824-01-201810100
010061818Vinterhvedesorter11-08-201716-08-201713130
010081818Vinterbygsorter11-08-201716-08-201711110
010091818Vinterrugsorter11-08-201716-08-2017770
010221818Skab udbyttet i vinterhvede i efteråret (2 faktorer)21-09-201726-09-2017110
010231818Skab udbyttet i vinterhvede i efteråret06-07-201711-07-2017550
010241818N-gødskningsstrategier i sorter af vinterhvede06-07-201711-07-2017550
010251818Karakterisering af vinterhvedesorter ved tidlig og sen såning14-08-201719-08-2017550
010261818Såtider og udsædsmængder i linje- og hybridsorter af vinterbyg07-07-201712-07-2017550
010271818Tidlig såning af vinterbygsorter (anlægges ikke i år)Under udarbejdelse 303
010301818Såtid og udsædsmængde i vårbyg14-02-201819-02-2018660
010311818Etablering af vårhvede i efteråret27-09-201702-10-2017550
010321818Intelligent brug af sortsblandinger mod Septoria i vinterhvede19-07-201724-07-2017550
010331818Sortsvalg, kvælstofmængde og strategi i vinterhvede til foder og eksport07-07-201712-07-2017550
010341818Såtid og udsædsmængde i havre14-02-201819-02-2018660
010361818Såtid, udsædsmængde og vækstregulering i vinterrug12-07-201717-07-2017550
010421818Svampebekæmpelse og gødskning i en Septoria-modtagelig og mindre modtagelig hvedesort19-07-201724-07-2017550
010441818Høst af hestebønner01-02-201806-02-2018660
010461818Kvælstofstrategier i maltbyg14-02-201819-02-2018660
010471818Udsædsmængder i vinterhestebønner27-06-201702-07-2017550
010531818Kvælstofoptagelse i sorter af vinterhvede (2 kvælstofniveauer)05-07-201710-07-2017110
010541818Kvælstofoptagelse i sorter af vinterhvede05-07-201710-07-2017440
010561818Kvælststofstrategier i vårbyg med gylle14-02-201819-02-2018660
010911818OBS parceller vinterbygsorter27-11-201702-12-2017770
010921818OBS parceller vinterrugsorter27-11-201702-12-2017770
010931818OBS parceller triticalesorter27-11-201702-12-2017770
010941818OBS parceller vinterhvedesorter27-11-201702-12-2017770
010951818OBS parceller vårbygsorter14-05-201819-05-2018770
010961818OBS parceller havresorter14-05-201819-05-2018770
010971818OBS parceller vårhvedesorter14-05-201819-05-2018770
010981818OBS parceller vårtriticalesorter14-05-201819-05-2018770
011011818Vinterbygsorter, A og B-sorter08-09-201713-09-2017550
011021818Vinterrugsorter, A og B-sorter08-09-201713-09-2017440
011031818Triticalesorter, A og B-sorter14-09-201719-09-2017440
011041818Vinterhvedesorter, A og B-sorter14-09-201719-09-2017660
011051818Vårbygsorter, A og B sorter28-02-201805-03-2018550
011061818Havresorter, A og B-sorter28-02-201805-03-2018440
011071818Vårhvedesorter A og B-sorter28-02-201805-03-2018440
011081818Ærtesorter, A+ og B sorter02-03-201807-03-2018660
011111818Hestebønnesorter, A og B-sorter02-03-201807-03-2018770
011511818Vinterbygsorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse08-09-201713-09-2017550
011521818Vinterrugsorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse08-09-201713-09-2017440
011531818Triticalesorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse14-09-201719-09-2017440
011541818Vinterhvedesorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse14-09-201719-09-2017660
011551818Vårbygsorter, A+ og B sorter, med og uden svampebek.20-02-201825-02-2018550
011561818Havresorter, A+ og B sorter, med og uden svampebek.20-02-201825-02-2018440
011571818Vårhvedesorter, A+ og B sorter, med og uden svampebek.20-02-201825-02-2018330
011591818Vårtriticalesorter, A+ og B sorter, med og uden svampebek.20-02-201825-02-2018330
020021718Rødkløver i vinterrug EFTERVIRKNING i vårsæd26-02-201803-03-2018550
020031318Afgræsningsforsøg med græsblandinger- 5. brugsår12-04-201817-04-2018440
020041818Rhizobium podning af hvidkløver - UDLÆGSÅR03-04-201808-04-2018330
020061818DIVERSify - blandsæd ært-lupin-vårhvede13-04-201818-04-2018220
020071818Hestebønnesorter - tolerance overfor bladlus og resistens overfor sygdomme02-03-201807-03-2018220
020081718Kvælstofrespons i økologisk kløvergræs - 1. brugsår21-03-201826-03-2018110
020091818Næringsstoffer for højere udbytter i vårbyg19-03-201824-03-2018880
020141818Hestebønnesorter02-03-201807-03-2018440
020201818Solsikker (4 sorter) - dyrket under danske forhold06-03-201811-03-2018330
020411818Biostimulant og Kvælstofmængder i økologisk brødhvede15-09-201720-09-2017220
021011818Havresorter, økologisk06-03-201811-03-2018440
021041818Vårbygsorter, økologisk06-03-201811-03-2018440
021081818Vårhvedesorter, økologisk06-03-201811-03-2018440
030021718Slættidspunkt og stubhøjde i typeblandinger i kløvergræs28-03-201802-04-2018440
030021818Slættidspunkt og stubhøjde i typeblandinger i kløvergræs20-08-201825-08-2018440
030031818Køreskade ved gylleudbringning i kløvergræs17-04-201822-04-2018110
030041718Slætstrategier i græsblandinger til slæt11-04-201816-04-2018220
030051718Monitering i slætblandinger i kløvergræs18-04-201823-04-2018440
030061818Stigende mængder kvælstof til kløvergræs til slæt, 1. brugsår23-03-201828-03-2018220
030091818Strib till i majs med og uden vinterrug og alm. rajgræs som efterafgrøder06-10-201711-10-2017220
030111818Typer af startgødning til majs16-03-201821-03-2018550
030121818Placering af flydende ammoniak til majs16-03-201821-03-2018220
030131818Biostimulanter til majs - storparcel23-03-201828-03-2018330
030141818Majssorter til kernemajs og kolbemajs, B sorter26-03-201831-03-2018550
030151818Plan til beregning af foderværdien i kolbemajs i kernemajsforsøg 03014181826-03-201831-03-2018330
030191818Høsttider i typer af majssorter16-03-201821-03-2018220
030261818Afprøvning af gødningstyper i gyllegødet kløvergræs26-02-201803-03-2018330
030281818Optimal kaliummængde til gyllegødet kløvergræs28-02-201805-03-2018220
030291818Delt kvælstofgødskning til 1. slæt kløvergræs23-02-201828-02-2018440
030301718Såteknik til etablering af kløvergræs 1. Brugsår23-02-201828-02-2018330
030341818Monitering af vandprocent i kernemajs og tørstofprocent i kolbemajs16-03-201821-03-2018550
030351818DEMO: Monitering af efterafgrøder i majs med forskellig såteknik16-03-201821-03-201815150
030371818Tidspunkt for såning af efterafgrøder i majs16-03-201821-03-2018330
030501818Bramgæs i kløvergræs23-03-201828-03-2018330
031011818Sorter af roer til foder og bioenergi22-02-201827-02-2018440
031031818Sorter af lucerne slætforsøg, UDLÆGSÅR (2017-2020)23-02-201828-02-2018110
031051818Sorter af rødsvingel, slætforsøg UDLÆGSÅR (2017-2020)23-02-201828-02-2018110
031061818Sorter af timothe, slætforsøg UDLÆGSÅR (2017-2020)23-02-201828-02-2018110
031071818Sorter af engsvingel, slætforsøg UDLÆGSÅR (2017-2020)23-02-201828-02-2018110
031081818Sorter af hvidkløver slætforsøg, UDLÆGSÅR (2017-2020)23-02-201828-02-2018110
031111518Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, slætforsøg, 3. BRUGSÅR21-03-201826-03-2018220
031111618Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, slætforsøg, 2.BRUGSÅR21-03-201826-03-2018440
031111718Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og rajsvingel, slætforsøg, 1. BRUGSÅR26-03-201831-03-2018330
031111818Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, slætforsøg, UDLÆGSÅR06-04-201811-04-2018330
031121818Sorter af rødkløver slætforsøg, UDLÆGSÅR20-03-201825-03-2018220
031131718Sorter af lucerne slætforsøg, 1. BRUGSÅR26-03-201831-03-2018110
031141618Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, afgræsningsforsøg 2.BRUGSÅR10-04-201815-04-2018110
031141718Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og rajsvingel, afgræsningsforsøg 1.BRUGSÅR10-04-201815-04-2018110
031141818Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, afgræsningsforsøg UDLÆGSÅR06-04-201811-04-2018110
031151718Sorter af rødsvingel, slætforsøg 1. BRUGSÅR26-03-201831-03-2018110
031161618Sorter af timothe, slætforsøg 2. BRUGSÅR21-03-201826-03-2018220
031161718Sorter af timothe, slætforsøg 1. BRUGSÅR26-03-201831-03-2018110
031161818Sorter af timothe, slætforsøg UDLÆGSÅR20-03-201825-03-2018220
031171618Sorter af engsvingel, slætforsøg 2. BRUGSÅR21-03-201826-03-2018220
031171718Sorter af engsvingel, slætforsøg 1. BRUGSÅR26-03-201831-03-2018110
031181718Sorter af hvidkløver slætforsøg, 1. BRUGSÅR26-03-201831-03-2018110
031181818Sorter af hvidkløver slætforsøg, UDLÆGSÅR20-03-201825-03-2018220
031191818Majssorter til helsæd, A og B sorter - lune forhold20-03-201825-03-2018220
031201818Majssorter til helsæd, A+ og B sorter - lune forhold16-03-201821-03-2018220
031211818Majssorter til helsæd, A+ og B sorter - kølige forhold16-03-201821-03-2018220
031221818Majssorter til helsæd, A og B sorter - kølige forhold20-03-201825-03-2018110
040021818Skimmelstrategi for højresistente kartoffelsorter05-04-201810-04-2018110
040031818Aftopning og nedvisning af kartofler09-04-201814-04-2018220
040041818Ukrudtsbekæmpelse og skadevirkning af forskellige midler i kartofler14-06-201819-06-2018110
040051818Bekæmpelse af kartoffelskimmel10-04-201815-04-2018330
040061818Ukrudtsbekæmpelse i kartofler09-04-201814-04-2018220
040071818Midler til bekæmpelse af spildkartofler09-04-201814-04-2018220
040081818Bekæmpelse af kartoffelbladplet03-04-201808-04-2018330
040091818Bekæmpelse af Alternaria og Cercospora03-04-201808-04-2018110
040101818Optimal gødskning af kvælstof til stivelseskartofler05-04-201810-04-2018110
040111818Delt kvælstof gødskning til krævende sorter03-04-201808-04-2018110
040121818Gødningsværdien af forskellige typer og kombinationer af husdyr- og handelsgødninger i stivelseskartofler05-04-201810-04-2018110
040131818NPK-strategi i spisekartofler09-04-201814-04-2018220
040141818Bladgødskning af stivelseskartofler09-04-201814-04-2018220
040151818Afprøvning af kartoffelsorter til økologisk stivelsesproduktion05-04-201810-04-2018110
040161818Afprøvning af spisesorter i økologisk produktion03-04-201808-04-2018110
040181818Afprøvning af stivelseskartoffelsorter, høst 1. oktober03-04-201808-04-2018110
040191818Udnyttelsesprocent af kalium i protamylasse i stivelseskartofler05-04-201810-04-2018220
040201818Fosforoptimum i spisekartofler05-04-201810-04-2018220
040211818Tildeling af magnesium ved gødskning af stivelseskartofler05-04-201810-04-2018220
040221818Flydende fosforgødninger til stivelseskartofler05-04-201810-04-2018440
040231818Fosforoptimum i stivelseskartofler05-04-201810-04-2018220
040241818Betydning af kalium, bor, calcium og zink for kvaliteten af læggekartofler05-04-201810-04-2018110
040251818Delt gødskning til stivelseskartoffelsorter05-04-201810-04-2018110
040261818Storskalaforsøg med nitrifikationshæmmer i gylle til kartofler05-04-201810-04-2018110
040271818Kvælstofoptimum i stivelseskartofler (4 sorter)03-04-201808-04-2018110
040281818Afprøvning af stivelseskartoffelsorter ved forskellige kvælstof-tildelinger03-04-201808-04-2018220
040301818Effekt af biologisk bejdsemiddel på svampesygdomme og udbytte i kartofler05-04-201810-04-2018220
040311818Bekæmpelse af Black dot ved hjælp af efterårsbejdsning05-04-201810-04-2018110
040321818Gylle med nitrifikationshæmmer og bladgødskning til kartofler05-04-201810-04-2018110
050011818Vinterrapssorter23-06-201728-06-2017550
050031818Etablering af vinterraps14-06-201719-06-2017550
050071818Styr vinterrapsens udvikling29-06-201704-07-2017660
050081818Typer af vinterrapssorter og udsædsmængder, tidlig såning27-06-201702-07-2017660
050091818Typer af vinterrapssorter og udsædsmængder, sen såning27-06-201702-07-2017660
050221818Sygdomsbekæmpelse i spinat til frøavl14-03-201819-03-2018330
050231818Vækstregulering og gødskning i spinat til frøavl28-02-201805-03-2018220
050251818Radrensning og båndsprøjtning af alm. rajgræs udlagt i renbestand29-08-201703-09-2017110
050261818Vækstregulering i alm. rajgræs typesorter.09-03-201814-03-2018440
050321818Græsukrudt i engrapgræs22-08-201727-08-2017440
050331818Græsukrudt i engrapgræs udlagt i renbestand06-03-201811-03-2018110
050341818Græsukrudt i engrapgræs udlagt i dæksæd09-03-201814-03-2018110
050421818Stigende mængder kvælstof til fodertyper af alm. rajgræs19-02-201824-02-2018440
050431818Kvælstofstrategier i alm. rajgræs19-02-201824-02-2018440
050441818Flydende gødning til alm. rajgræs23-02-201828-02-2018330
050511818Radrensning og båndsprøjtning i spinat til frøavl16-03-201821-03-2018110
050731818Gødningsstrategier i strandsvingel22-08-201727-08-2017440
051031818Vårrapssorter, A-sorter02-03-201807-03-2018330
051041818Vinterrapssorter, A+ og B-sorter16-03-201821-03-2018440
051051818Vinterrapssorter, A og B-sorter11-08-201716-08-2017550
052041818Vækstregulering og svampebekæmpelse i italiensk rajgræs. DLF20-02-201825-02-2018220
052051818Delt vækstregulering og gødskning i hundegræs. DLF20-02-201825-02-2018220
052101818Vækstregulering og gødskning i alm. rajgræs. DLF20-02-201825-02-2018220
052201818Vækstregulering og delt gødskning i rødsvingel. DLF20-02-201825-02-2018220
052211818Afpudsning og vækstregulering i rødsvingel. DLF22-08-201727-08-2017220
052251818Sygdomsbekæmpelse i rødsvingel. DLF22-08-201727-08-2017220
052291818Bekæmpelse af agerrævehale i rødsvingel. DLF22-08-201727-08-2017220
052321818Bekæmpelse af græsukrudt i engrapgræs. DLF22-08-201727-08-2017220
052381818Dyrkning af engrapgræs. DLF20-02-201825-02-2018220
052391818Sygdomsbekæmpelse og gødskning i engrapgræs. DLF22-08-201727-08-2017220
060071818TEST Jordprøver gentagelsesfravalg Næringsstoffer for højere udbytter i vårbyg19-03-201824-03-2018817
060081818TEST Kursus i forsøg 201820-03-201825-03-2018826
060091818Slætstrategier i græsblandinger til slætUnder udarbejdelse 202
060111818Vårbygsorter24-08-201829-08-20181028
060121818TEST 010231818 fra 3 til 2 faktorer Skab udbyttet i vinterhvede i efteråret10-09-201815-09-2018514
060161818020031318 Afgræsningsforsøg med græsblandinger- 5. brugsår OBSERVATIONSAREALER08-11-201813-11-2018431
060231818TESTforsøg - fra 2 til 1 faktor29-08-201803-09-2018101
070011818Svidningsskader ved bladgødskning af vinterraps i blomstring23-02-201828-02-2018330
070021818Kvælstofstrategi i vinterraps om efteråret04-07-201709-07-2017660
070041818Strategi for tidlig såning i vinterrug07-07-201712-07-2017330
070091818Eftervirkning af efterafgrøder dyrket før vårbyg07-07-201712-07-2017440
070101718Kvælstofudvaskning i et korn/raps sædskifte målt med sugeceller07-07-201712-07-2017110
070111818Alternative efterafgrødearter- sået efter høst13-07-201818-07-2018660
070131718KVÆLSTOFUDVASKNING kvælstofgødskning - FASTLIGGENDE07-07-201712-07-2017110
070141718Stigende N - Kvælstofmængder til vinterraps med sugeceller - Sjælland02-08-201707-08-2017110
070201818Kvælstofmængder til triticale uden husdyrgødning GENNEMFØRES IKKE DETTE ÅR02-02-201807-02-2018000
070211818Kvælstofmængder til vinterrug uden husdyrgødning GENNEMFØRES IKKE DETTE ÅR02-02-201807-02-2018000
070221818Kvælstofmængder til vinterbyg uden husdyrgødning02-02-201807-02-2018110
070231818Kvælstofmængder til vinterhvede uden husdyrgødning02-02-201807-02-2018220
070241818Kvælstofmængder til havre uden husdyrgødning GENNEMFØRES IKKE DETTE ÅR02-02-201807-02-2018000
070251818Kvælstofmængder til vårbyg uden husdyrgødning02-02-201807-02-2018330
070261718Vårbyg dyrket efter stigende N i vinterhvede med efterafgrøder05-07-201710-07-201713-2
070271518Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede med sugeceller - Vestjylland02-08-201707-08-2017110
070281518Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede med sugeceller - Lolland02-08-201707-08-2017110
070291818Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede uden husdyrgødning (led med flydende gødning)28-02-201805-03-2018440
070301818Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede uden husdyrgødning med sensormålinger og droneflyvninger12-03-201817-03-2018660
070311818Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede uden husdyrgødning med sensormålinger12-03-201817-03-2018440
070321818Stigende N og delingsstrategi i vårbyg08-02-201813-02-2018660
070331818Stigende N - Kvælstofmængder til vårbyg uden husdyrgødning01-02-201806-02-2018660
070341818Stigende N - Kvælstofmængder til vinterraps uden husdyrgødning01-02-201806-02-2018440
070351818Stigende N - Kvælstofmængder til vinterrug uden husdyrgødning01-02-201806-02-2018440
070361818Stigende N - Kvælstofmængder til vinterbyg uden husdyrgødning01-02-201806-02-2018440
070381818Stigende N - Kvælstofmængder til majshelsæd uden husdyrgødning19-03-201824-03-2018330
070401818Efterårsgødskning af vinterhvede28-06-201703-07-2017440
070411818Cultan-gødskning i vinterhvede26-01-201831-01-2018330
070421818Fosfor- og kvælstofgødskning af vinterhvede i efteråret18-08-201723-08-201715150
070431818Strategi for flydende gødning til vinterraps22-02-201827-02-2018440
070441818Sen proteingødskning af vinterhvede13-03-201818-03-2018440
070451818Fosfor, kalium og svovl til hestebønner09-02-201814-02-2018440
070461818NPK til vårbyg27-02-201804-03-2018440
070571818Korrektion af tidlig P-mangel i vårbyg med bladgødskning23-03-201828-03-2018110
070621818Mikronæringsstoffer til majshelsæd16-03-201821-03-2018330
070631818Kobber til vårbyg08-02-201813-02-2018440
070641818Strategi for kvælstof og vækstregulering i vinterhvede26-01-201831-01-2018440
070661818Storskalaforsøg med mikronæringsstoffer i vårbyg17-05-201822-05-2018110
070731818Storskalaforsøg med gødskning af efterafgrøder31-07-201805-08-2018330
070741818Kalk mod kålbrok i vinterraps GENNEMFØRES IKKE DETTE ÅRUnder udarbejdelse 303
070751818Eftervirkning af efterafgrøder og N-optag med satellit25-07-201730-07-2017440
070761818Eftervirkning af efterafgrøder udlagt i vårbyg og N-optag med satellit - ANLÆGÅR07-02-201812-02-2018440
070771818Græsudlæg i vintersæd om foråret06-02-201811-02-2018440
070781818Forsøg med biochar i vårbyg- ANLÆGSÅR07-02-201812-02-2018220
070791818Forsøg med biochar i vinterhvede - ANLÆGSÅR07-07-201712-07-2017220
070801818Gylle med nitrifikationshæmmere til vinterraps om efteråret og foråret02-08-201707-08-2017220
070811818Strategi ved udbringning af kvæggylle til vårbyg07-02-201812-02-2018330
070821818Additiver til gylle i vinterhvede05-03-201810-03-2018330
070831818Gødningsvirkning af afgasset gylle i vinterhvede28-02-201805-03-2018330
070871818Gylle med nitrifikationshæmmere til majs23-03-201828-03-2018330
070951818Gyllebehandling i majs15-03-201820-03-2018220
070961718Stigende N - Gylle og stigende kvælstofmængder til havre med sugeceller - Østjylland07-07-201712-07-2017110
071001818Vinterrug og alm. rajgræs som efterafgrøder efter majs06-10-201711-10-2017220
080069918DEMO: Reduceret jordbearbejning - 20. år07-07-201712-07-2018110
080211418Underjordspakning og biologisk jordløsning, KU.07-07-201712-07-2018110
080221418Underjordspakning og biologisk jordløsning, Flakkebjerg.07-07-201713-07-2018110
080231418Underjordspakning og biologisk jordløsning, Aarslev.07-07-201712-07-2018110
081040218DEMO: Langtidseffekter ved pløjefri dyrkning 17. år07-07-201712-07-2018110
090051818Forskellige olieræddikesorters modtagelighed for kålbrok26-06-201801-07-2018440
090081818Bekæmpelse af svampesygdomme i vinterraps26-02-201803-03-2018550
090091818Svampebekæmpelse under blomstring i vinterraps26-02-201803-03-2018660
090101818Vækstregulering og tidlig svampebekæmpelse i vinterraps22-08-201727-08-2017440
090131818Betydning og bekæmpelse af rapsrødsot i vinterraps18-07-201723-07-2017550
090201818Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps11-07-201716-07-2017330
090401818Svampe i hestebønner26-02-201803-03-2018550
090411818Ukrudtsbekæmpelse i hestebønner07-03-201812-03-2018440
090421818Skadedyrsbekæmpelse i hestebønner12-03-201817-03-2018660
090441818Forskellige strategier for svampebekæmpelse i hestebønner12-03-201817-03-2018660
090451818Strategi for ukrudtsbekæmpelse i hestebønner14-03-201819-03-2018660
090651818Svampebekæmpelse i vinterbyg - midler og antal behandlinger12-03-201817-03-2018550
090691818Bekæmpelse af meldug i vinterhvede12-03-201817-03-2018660
090771818Goldfodsyge og havrerødsot i tidligt sået vinterhvede14-07-201719-07-2017660
090781818Strategi for vækstregulering og kvælstof i vinterhvede15-03-201820-03-2018440
090791818Bejdsning mod svampesygdomme i vinterhvede22-09-201727-09-2017550
090801818Vækstregulering af vinterhvede16-03-201821-03-2018550
090811818Svampebekæmpelse i vinterhvede - forskellige midler og doser12-03-201817-03-2018660
090821818Bladsvampe i vinterhvede - forskellig indsats samt afprøvning af modeller13-03-201818-03-2018660
090831818Svampebekæmpelse i hvede - forskellige sprøjtetidspunkter og doser og sen behandling12-03-201817-03-2018660
090841818Svampebekæmpelse i vinterhvede - sprøjtning efter kemipris12-03-201817-03-2018550
090861818Svampebekæmpelse i vinterhvede med nye svampemidler12-03-201817-03-2018660
090871818Timing af Septoriabekæmpelse i vinterhvede16-03-201821-03-2018660
090911818Vækstregulering af vinterrug16-03-201821-03-2018330
090921818Svampebekæmpelse i rug12-03-201817-03-2018550
091011818Sprøjteteknik mod græsukrudt - Logaritmesprøjtning24-08-201729-08-2017440
091201818Ukrudt i vinterhvede30-08-201704-09-2017440
091241818Flydende kvælstof-gødning som additiv ved bekæmpelse af væselhale og gold hejre - Logaritmesprøjtning20-03-201825-03-2018330
091251818Bekæmpelse væselhale om efteråret - Logaritmesprøjtning24-08-201729-08-2017330
091261818Bekæmpelse af væselhale med jordmidler om efteråret - Logaritmesprøjtning14-09-201719-09-2017330
091271818Ukrudtsbekæmpelse i tidligt sået vintersæd24-08-201729-08-2017660
091301818Bekæmpelse af resistent italiensk rajgræs i vinterhvede24-08-201729-08-2017330
091601818Bekæmpelse af bladlus i majshelsæd (GENNEMFØRES IKKE)Under udarbejdelse 202
091611818Svampesprøjtning i majshelsæd12-03-201817-03-2018660
091621818Vækstregulering i vårbyg16-03-201821-03-2018550
091631818Svampebekæmpelse og vækstregulering i vårbyg14-03-201819-03-2018660
091641818Afprøvning af forskellige svampemidler i vårbyg14-03-201819-03-2018660
091661818Bekæmpelse af hvedegalmyg og bladlus i vinterhvede19-03-201824-03-2018440
091671818Vækstregulering og svampebekæmpelse i vårbyg16-03-201821-03-2018550
091681818Vækstregulering og kvælstof i vårbyg16-03-201821-03-2018550
091691818Bekæmpelse af skulpesnudebiller og skulpegalmyg i vinterraps12-03-201817-03-2018440
091701818Bekæmpelse af skadedyr i vinterraps under blomstring12-03-201817-03-2018642
091731818Bekæmpelse af stankelbenlarver27-09-201702-10-2017220
091751818Bekæmpelse af agersnegle i vinterhvede02-10-201707-10-2017660
091911818Ukrudt i vårbyg05-03-201810-03-2018550
092301818Bekæmpelse af hanespore og grøn skærmaks i majs - Logaritmesprøjtning19-03-201824-03-2018440
092311818Ukrudt i majs20-03-201825-03-2018330