Nordic Field Trial System Version: 1.1.6589.16368
Landsforsøgsplaner Til Oversigt
 
 
Vælg fagområde:
Vælg år:
Søgning
 Plannr   Titel   Publiceret   Fordelings-
dato 
 Max.
antal  
 Antal
tildelte  
 Antal
ledige  
010051818Vårbygsorter19-01-201824-01-201825025
010061818Vinterhvedesorter11-08-201716-08-201713130
010081818Vinterbygsorter11-08-201716-08-201711110
010091818Vinterrugsorter11-08-201716-08-2017770
010221818Skab udbyttet i vinterhvede i efteråret (2 faktorer)21-09-201726-09-2017110
010231818Skab udbyttet i vinterhvede i efteråret06-07-201711-07-2017550
010241818N-gødskningsstrategier i sorter af vinterhvede06-07-201711-07-2017550
010251818Karakterisering af vinterhvedesorter ved tidlig og sen såning14-08-201719-08-2017550
010261818Såtider og udsædsmængder i linje- og hybridsorter af vinterbyg07-07-201712-07-2017550
010271818Tidlig såning af vinterbygsorter (anlægges ikke i år)Under udarbejdelse 303
010301818Såtid og udsædsmængde i vårbygUnder udarbejdelse 606
010311818Etablering af vårhvede i efteråret27-09-201702-10-2017550
010321818Intelligent brug af sortsblandinger mod Septoria i vinterhvede19-07-201724-07-2017550
010331818Sortsvalg, kvælstofmængde og strategi i vinterhvede til foder og eksport07-07-201712-07-2017550
010341818Såtid og udsædsmængde i havreUnder udarbejdelse 606
010361818Såtid, udsædsmængde og vækstregulering i vinterrug12-07-201717-07-2017550
010421818Svampebekæmpelse og gødskning i en Septoria-modtagelig og mindre modtagelig hvedesort19-07-201724-07-2017550
010441818Høst af hestebønnerUnder udarbejdelse 606
010471818Udsædsmængder i vinterhestebønner27-06-201702-07-2017550
010531818Kvælstofoptagelse i sorter af vinterhvede (2 kvælstofniveauer)05-07-201710-07-2017110
010541818Kvælstofoptagelse i sorter af vinterhvede05-07-201710-07-2017440
010911818OBS parceller vinterbygsorter27-11-201702-12-2017770
010921818OBS parceller vinterrugsorter27-11-201702-12-2017770
010931818OBS parceller triticalesorter27-11-201702-12-2017770
010941818OBS parceller vinterhvedesorter27-11-201702-12-2017770
011011818Vinterbygsorter, A og B-sorter08-09-201713-09-2017550
011021818Vinterrugsorter, A og B-sorter08-09-201713-09-2017440
011031818Triticalesorter, A og B-sorter14-09-201719-09-2017440
011041818Vinterhvedesorter, A og B-sorter14-09-201719-09-2017660
011511818Vinterbygsorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse08-09-201713-09-2017550
011521818Vinterrugsorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse08-09-201713-09-2017440
011531818Triticalesorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse14-09-201719-09-2017440
011541818Vinterhvedesorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse14-09-201719-09-2017660
020031318Afgræsningsforsøg med græsblandinger- 4. brugsårUnder udarbejdelse 404
020071818Hestebønnesorter - tolerance overfor bladlus og resistens overfor sygdommeUnder udarbejdelse 202
020201818Solsikker (4 sorter) - dyrket under danske forholdUnder udarbejdelse 505
020411818Biostimulant og Kvælstofmængder i økologisk brødhvede15-09-201720-09-2017220
021011818Havresorter, økologiskUnder udarbejdelse 404
021041818Vårbygsorter, økologiskUnder udarbejdelse 404
030061818Kvælstofstrategi i blandinger med kløvergræs, UDLÆGSÅRUnder udarbejdelse 303
030091818Strib till i majs med og uden vinterrug og alm. rajgræs som efterafgrøder06-10-201711-10-2017220
030291818Delt kvælstofgødskning til 1. slæt kløvergræsUnder udarbejdelse 303
050011818Vinterrapssorter23-06-201728-06-2017550
050031818Etablering af vinterraps14-06-201719-06-2017550
050071818Styr vinterrapsens udvikling29-06-201704-07-2017660
050081818Typer af vinterrapssorter og udsædsmængder, tidlig såning27-06-201702-07-2017660
050091818Typer af vinterrapssorter og udsædsmængder, sen såning27-06-201702-07-2017660
050251818Radrensning og båndsprøjtning af alm. rajgræs udlagt i renbestand29-08-201703-09-2017110
050321818Græsukrudt i engrapgræs22-08-201727-08-2017440
050731818Gødningsstrategier i strandsvingel22-08-201727-08-2017440
051041818Vinterrapssorter, A+ og B-sorter11-08-201716-08-2017440
051051818Vinterrapssorter, A og B-sorter11-08-201716-08-2017550
052211818Afpudsning og vækstregulering i rødsvingel. DLF22-08-201727-08-2017220
052251818Sygdomsbekæmpelse i rødsvingel. DLF22-08-201727-08-2017220
052291818Bekæmpelse af agerrævehale i rødsvingel. DLF22-08-201727-08-2017220
052321818Bekæmpelse af græsukrudt i engrapgræs. DLF22-08-201727-08-2017220
052391818Sygdomsbekæmpelse og gødskning i engrapgræs. DLF22-08-201727-08-2017220
060011818TEST skilte. Afpudsning og vækstregulering i rødsvingel. DLF01-09-201706-09-2017220
060021818TEST af 3 faktorUnder udarbejdelse 404
060031818Test af kemiberegningUnder udarbejdelse 707
070011818Svidningsskader ved bladgødskning af vinterraps i blomstringUnder udarbejdelse 303
070021818Kvælstofstrategi i vinterraps om efteråret04-07-201709-07-2017660
070041818Strategi for tidlig såning i vinterrug07-07-201712-07-2017330
070091818Eftervirkning af efterafgrøder dyrket før vårbyg07-07-201712-07-2017440
070101718Kvælstofudvaskning i et korn/raps sædskifte målt med sugeceller07-07-201712-07-2017110
070131718KVÆLSTOFUDVASKNING kvælstofgødskning - FASTLIGGENDE07-07-201712-07-2017110
070141718Stigende N - Kvælstofmængder til vinterraps med sugeceller - Sjælland02-08-201707-08-2017110
070201818Kvælstofmængder til triticale uden husdyrgødningUnder udarbejdelse 25025
070211818Kvælstofmængder til vinterrug uden husdyrgødningUnder udarbejdelse 25025
070221818Kvælstofmængder til vinterbyg uden husdyrgødningUnder udarbejdelse 25025
070231818Kvælstofmængder til vinterhvede uden husdyrgødningUnder udarbejdelse 25025
070241818Kvælstofmængder til havre uden husdyrgødningUnder udarbejdelse 25025
070251818Kvælstofmængder til vårbyg uden husdyrgødningUnder udarbejdelse 25025
070261718Vårbyg dyrket efter stigende N i vinterhvede med efterafgrøder05-07-201710-07-201713-2
070271518Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede med sugeceller - Vestjylland02-08-201707-08-2017110
070281518Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede med sugeceller - Lolland02-08-201707-08-2017110
070291818Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede uden husdyrgødning (led med flydende gødning)Under udarbejdelse 404
070311818Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede uden husdyrgødning med sensormålingerUnder udarbejdelse 10010
070321818Stigende N og delingsstrategi i vårbygUnder udarbejdelse 303
070331818Stigende N - Kvælstofmængder til vårbyg uden husdyrgødningUnder udarbejdelse 606
070341818Stigende N - Kvælstofmængder til vinterraps uden husdyrgødningUnder udarbejdelse 404
070351818Stigende N - Kvælstofmængder til vinterrug uden husdyrgødningUnder udarbejdelse 404
070361818Stigende N - Kvælstofmængder til vinterbyg uden husdyrgødningUnder udarbejdelse 404
070381818Stigende N - Kvælstofmængder til majshelsæd uden husdyrgødningUnder udarbejdelse 303
070391818Placering af flydende gødning til vårbygUnder udarbejdelse 505
070401818Efterårsgødskning af vinterhvede28-06-201703-07-2017440
070411818Cultan-gødskning i vinterhvedeUnder udarbejdelse 303
070421818Fosfor- og kvælstofgødskning af vinterhvede i efteråret18-08-201723-08-201715150
070431818Strategi for flydende gødning til vinterrapsUnder udarbejdelse 404
070501818Mangan til vinterbyg (GENNEMFØRES IKKE DETTE ÅR)Under udarbejdelse 202
070611818Behandling af udsæd og start gødning til majshelsædUnder udarbejdelse 303
070641818Strategi for kvælstof og vækstregulering i vinterhvedeUnder udarbejdelse 404
070751818Eftervirkning af efterafgrøder og N-optag med satellit25-07-201730-07-2017440
070761818Eftervirkning af efterafgrøder og N-optag med satellitUnder udarbejdelse 404
070781818Forsøg med biochar i vårbygUnder udarbejdelse 202
070791818Forsøg med biochar i vinterhvede - ANLÆGSÅR07-07-201712-07-2017220
070801818Gylle med nitrifikationshæmmere til vinterraps om efteråret og foråret02-08-201707-08-2017220
070811818Gylle med nitrifikationshæmmer til vårbygUnder udarbejdelse 101
070821818Additiver til gylle i vinterhvedeUnder udarbejdelse 303
070831818Gødningsvirkning af afgasset gylle i vinterhvedeUnder udarbejdelse 303
070841718Gylle med nitrifikationshæmmer til majs - sugecellerUnder udarbejdelse 101
070851818Svinegylle med nitrifikationshæmmer og svovlsyre til vinterhvedeUnder udarbejdelse 202
070911718Gylle med nitrifikationshæmmer til vårbyg med sugecellerUnder udarbejdelse 101
070961718Stigende N - Gylle og stigende kvælstofmængder til vinterraps med sugeceller - Østjylland07-07-201712-07-2017110
071001818Vinterrug og alm. rajgræs som efterafgrøder efter majs06-10-201711-10-2017220
080069918DEMO: Reduceret jordbearbejning - 20. år07-07-201712-07-2018110
080211418Underjordspakning og biologisk jordløsning, KU.07-07-201712-07-2018110
080221418Underjordspakning og biologisk jordløsning, Flakkebjerg.07-07-201713-07-2018110
080231418Underjordspakning og biologisk jordløsning, Aarslev.07-07-201712-07-2018110
081040218DEMO: Langtidseffekter ved pløjefri dyrkning 17. år07-07-201712-07-2018110
090101818Vækstregulering og tidlig svampebekæmpelse i vinterraps22-08-201727-08-2017440
090131818Betydning og bekæmpelse af rapsrødsot i vinterraps18-07-201723-07-2017550
090201818Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps11-07-201716-07-2017330
090771818Goldfodsyge og havrerødsot i tidligt sået vinterhvede14-07-201719-07-2017660
090791818Bejdsning mod svampesygdomme i vinterhvede22-09-201727-09-2017550
091011818Sprøjteteknik mod græsukrudt - Logaritmesprøjtning24-08-201729-08-2017440
091201818Ukrudt i vinterhvede30-08-201704-09-2017440
091251818Bekæmpelse væselhale om efteråret - Logaritmesprøjtning24-08-201729-08-2017330
091261818Bekæmpelse af væselhale med jordmidler om efteråret - Logaritmesprøjtning14-09-201719-09-2017330
091271818Ukrudtsbekæmpelse i tidligt sået vintersæd24-08-201729-08-2017660
091301818Bekæmpelse af resistent italiensk rajgræs i vinterhvede24-08-201729-08-2017330
091731818Bekæmpelse af stankelbenlarver27-09-201702-10-2017220
091751818Bekæmpelse af agersnegle i vinterhvede02-10-201707-10-2017660