Nordic Field Trial System Version: 1.1.7054.16996
Landsforsøgsplaner Til Oversigt
 
 
Vælg fagområde:
Vælg år:
Søgning
 Plannr   Titel   Publiceret   Fordelings-
dato 
 Max.
antal  
 Antal
tildelte  
 Antal
ledige  
010051919Vårbygsorter18-01-201923-01-201912120
010061919Vinterhvedesorter13-08-201818-08-201813130
010081919Vinterbygsorter13-08-201818-08-201811110
010091919Vinterrugsorter13-08-201818-08-2018770
010231919Skab udbyttet i vinterhvede i efteråret10-07-201815-07-2018550
010241919N-gødskningsstrategier i sorter af vinterhvede10-07-201815-07-2018550
010251919Karakterisering af vinterhvedesorter ved tidlig og sen såning10-07-201815-07-2018660
010321919Intelligent brug af sortsblandinger mod Septoria i vinterhvede09-07-201814-07-2018550
010331919Sortsvalg, kvælstofmængde og strategi i vinterhvede til foder og eksport09-07-201814-07-2018550
010371919Såtid og vækstregulering i vinterhvedesorter12-07-201817-07-2018550
010421919Svampebekæmpelse og gødskning i en Septoria-modtagelig og mindre modtagelig hvedesort09-07-201814-07-2018550
010511919Etablering af vinterhvede med præcisionssåning10-09-201815-09-2018110
010531919Kvælstofoptagelse i sorter af vinterhvede (2 kvælstofniveauer)14-08-201819-08-2018110
010541919Kvælstofoptagelse i sorter af vinterhvede14-08-201819-08-2018330
010911919OBS parceller vinterbygsorter12-10-201817-10-2018770
010921919OBS parceller vinterrugsorter12-10-201817-10-2018770
010931919OBS parceller triticalesorter12-10-201817-10-2018770
010941919OBS parceller vinterhvedesorter12-10-201817-10-2018770
010951919OBS parceller vårbygsorter08-05-201913-05-2019770
010961919OBS parceller havresorter08-05-201913-05-2019770
010971919OBS parceller vårhvedesorter08-05-201913-05-2019770
011011919Vinterbygsorter, A og B-sorter05-09-201810-09-2018550
011021919Vinterrugsorter, A og B-sorter05-09-201810-09-2018440
011031919Triticalesorter, A og B-sorter13-09-201818-09-2018440
011041919Vinterhvedesorter, A og B-sorter13-09-201818-09-2018660
011051919Vårbygsorter, A og B sorter18-02-201923-02-2019550
011061919Havresorter, A og B-sorter20-02-201925-02-2019440
011071919Vårhvedesorter A og B-sorter20-02-201925-02-2019440
011081919Ærtesorter, A og B sorter25-02-201902-03-2019660
011111919Hestebønnesorter, A og B-sorter25-02-201902-03-2019770
011511919Vinterbygsorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse05-09-201810-09-2018550
011521919Vinterrugsorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse05-09-201810-09-2018440
011531919Triticalesorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse13-09-201818-09-2018440
011541919Vinterhvedesorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse13-09-201818-09-2018660
011551919Vårbygsorter, A+ og B sorter, med og uden svampebek.18-02-201923-02-2019550
011561919Havresorter, A+ og B sorter, med og uden svampebek.20-02-201925-02-2019440
011571919Vårhvedesorter, A+ og B sorter, med og uden svampebek.20-02-201925-02-2019330
020041919Rhizobium podning af hvidkløver - UDLÆGSÅR14-03-201919-03-2019550
020061919DIVERSify - blandsæd ært-lupin-vårhvede12-03-201917-03-2019440
020071919Efterafgrøde i hestebønne25-04-201930-04-2019220
020081719Kvælstofrespons i økologisk kløvergræs - 2. brugsår05-03-201910-03-2019110
020091919Næringsstoffer for højere udbytter i vårbyg07-03-201912-03-2019440
020101919Forskellige gødningstyper til vårbyg - 12 led28-02-201905-03-2019220
020111919Forskellige gødningstyper til vårbyg - 13 led28-02-201905-03-2019330
020121919Delt gødskning i vårsæd07-03-201912-03-2019660
020131919Startgødning, forskellig rækkeafstand og efterafgrøder i vårbyg28-02-201905-03-2019220
020201919Placeret gylle til majs26-03-201931-03-2019330
020211919Priming og sortsvalg i majs26-03-201931-03-2019330
020301919Ukrudtsstrategier i sædskiftet19-03-201924-03-2019440
020401919Etablering af efterafgrøder i kraftige kornafgrøder12-03-201917-03-2019660
020411919Efterafgrøder set fra himlenUnder udarbejdelse 808
020911919OBS parceller vinterbygsorter, økologiske forhold12-10-201817-10-2018220
020921919OBS parceller vinterrugsorter, økologiske forhold12-10-201817-10-2018220
020931919OBS parceller triticalesorter, økologiske forhold12-10-201817-10-2018220
020941919OBS parceller vinterhvedesorter, økologiske forhold12-10-201817-10-2018440
021011919Havresorter, økologisk01-03-201906-03-2019440
021021919Vinterhvedesorter, økologisk19-09-201824-09-2018330
021041919Vårbygsorter, økologisk01-03-201906-03-2019440
021081919Vårhvedesorter, økologisk01-03-201906-03-2019440
030021819Slættidspunkt og stubhøjde i typeblandinger i kløvergræs13-03-201918-03-2019440
030031819Køreskade ved gylleudbringning i kløvergræs13-03-201918-03-2019110
030041719Slætstrategier i græsblandinger til slæt26-03-201931-03-2019220
030051919Effekten af stubhøjde på genvæksten i forskellige græs- og kløverarter samt blandinger09-05-201914-05-2019110
030061919Stigende mængder kvælstof til kløvergræs til slæt, 2. brugsår26-02-201903-03-2019220
030091819Strib till i majs med og uden vinterrug og alm. rajgræs som efterafgrøder20-03-201925-03-2019220
030111919Typer af startgødning til majs20-03-201925-03-2019550
030131919Biostimulanter til majs - storparcel20-03-201925-03-2019220
030141919Majssorter til kernemajs og kolbemajs, B sorter21-03-201926-03-2019550
030151919Plan til beregning af foderværdien i kolbemajs i kernemajsforsøg 03014191921-03-201926-03-2019330
030191919Høsttider i typer af majssorter20-03-201925-03-2019110
030261919Afprøvning af gødningstyper i gyllegødet kløvergræs25-02-201902-03-2019330
030341919Monitering af vandprocent i kernemajs og tørstofprocent i kolbemajs18-03-201923-03-2019550
030351919DEMO: Monitering af efterafgrøder i majs med forskellig såteknik18-03-201923-03-201916160
030501919Bramgæs i kløvergræs22-10-201827-10-2018330
030601919Ærtesorter til helsæd17-03-201922-03-2019220
031011919Sorter af roer til foder og bioenergi17-03-201922-03-2019440
031031819Sorter af lucerne slætforsøg, 1. BRUGSÅR (2017-2020)03-04-201908-04-2019110
031051819Sorter af rødsvingel, slætforsøg 1. BRUGSÅR (2017-2020)03-04-201908-04-2019110
031061819Sorter af timothe, slætforsøg 1. BRUGSÅR (2017-2020)03-04-201908-04-2019110
031071819Sorter af engsvingel, slætforsøg 1. BRUGSÅR (2017-2020)03-04-201908-04-2019110
031081819Sorter af hvidkløver slætforsøg, 1. BRUGSÅR (2017-2020)03-04-201908-04-2019110
031091919Sorter af hundegræs, slætforsøg UDLÆGSÅR11-03-201916-03-2019220
031111619Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, slætforsøg, 3.BRUGSÅR28-03-201902-04-2019422
031111719Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og rajsvingel, slætforsøg, 2. BRUGSÅR22-03-201927-03-2019330
031111819Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, slætforsøg, 1. BRUGSÅR21-03-201926-03-2019330
031111919Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og rajsvingel, slætforsøg, UDLÆGSÅR08-03-201913-03-2019330
031121819Sorter af rødkløver slætforsøg, 1. BRUGSÅR22-03-201927-03-2019220
031121919Sorter af rødkløver slætforsøg, UDLÆGSÅR11-03-201916-03-2019220
031131719Sorter af lucerne slætforsøg, 2. BRUGSÅR22-03-201927-03-2019110
031141719Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og rajsvingel, afgræsningsforsøg 2.BRUGSÅR25-03-201930-03-2019110
031141819Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, afgræsningsforsøg 1. BRUGSÅR25-03-201930-03-2019110
031141919Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og rajsvingel, afgræsningsforsøg, UDLÆGSÅR17-03-201922-03-2019110
031151719Sorter af rødsvingel, slætforsøg 2. BRUGSÅR22-03-201927-03-2019110
031161619Sorter af timothe, slætforsøg 3. BRUGSÅR28-03-201902-04-2019220
031161719Sorter af timothe, slætforsøg 2. BRUGSÅR22-03-201927-03-2019110
031161819Sorter af timothe, slætforsøg 1. BRUGSÅR22-03-201927-03-2019220
031171619Sorter af engsvingel, slætforsøg 3. BRUGSÅR28-03-201902-04-2019220
031171719Sorter af engsvingel, slætforsøg 2. BRUGSÅR22-03-201927-03-2019110
031181719Sorter af hvidkløver slætforsøg, 2. BRUGSÅR22-03-201927-03-2019110
031181819Sorter af hvidkløver slætforsøg, 1. BRUGSÅR22-03-201927-03-2019220
031181919Sorter af hvidkløver slætforsøg, UDLÆGSÅR11-03-201916-03-2019220
031191919Majssorter til helsæd, A og B sorter - lune forhold21-03-201926-03-2019220
031201919Majssorter til helsæd, A+ og B sorter - lune forhold21-03-201926-03-2019220
031211919Majssorter til helsæd, A+ og B sorter - kølige forhold21-03-201926-03-2019220
031221919Majssorter til helsæd, A og B sorter - kølige forhold21-03-201926-03-2019110
040011919Midlers efffekt på pigæble, kantbæger og sort natskygge01-04-201906-04-2019110
040021919Strategi for bekæmpelse af skimmel af højresistente kartoffelsorter01-04-201906-04-2019110
040031919Aftopning og nedvisning af kartofler01-04-201906-04-2019220
040041919Bekæmpelse af kartoffelskimmel ved forbedring af Skimmelstyring29-03-201903-04-2019660
040051919Bekæmpelse af kartoffelskimmel29-03-201903-04-2019330
040061919Ukrudtsbekæmpelse i kartofler29-03-201903-04-2019220
040071919Midler til bekæmpelse af spildkartofler29-03-201903-04-2019220
040081919Bekæmpelse af kartoffelbladplet29-03-201903-04-2019330
040091919Bekæmpelse af kartoffelbladplet ved brug af forskellige bekæmpelsesmodeller01-04-201906-04-2019330
040101919Delt gødskning af kvælstof til stivelseskartofler - flydende gødning01-04-201906-04-2019220
040111919Delt gødskning af kvælstof til stivelseskartofler - fast gødning01-04-201906-04-2019220
040121919Gødningsværdien af forskellige typer og kombinationer af husdyr- og handelsgødninger i stivelseskartofler28-03-201902-04-2019110
040131919NPK-strategi i spisekartofler28-03-201902-04-2019220
040141919Delt gødskning af kvælstof til læggekartofler01-04-201906-04-2019110
040151919Afprøvning af kartoffelsorter til økologisk stivelsesproduktion31-03-201905-04-2019110
040161919Afprøvning af spisesorter i økologisk produktion31-03-201905-04-2019110
040181919Afprøvning af stivelseskartoffelsorter31-03-201905-04-2019110
040191919Udnyttelsesprocent af kalium i protamylasse i stivelseskartofler28-03-201902-04-2019220
040201919Fosforoptimum i spisekartofler28-03-201902-04-2019220
040211919Tildeling af magnesium ved gødskning af stivelseskartofler28-03-201902-04-2019220
040221919Ny revideret plan: Gletsjermel som næringssupplement og jordforbedringsmiddel i økologisk stivelsesproduktion01-04-201906-04-2019110
040231919Fosforoptimum i stivelseskartofler28-03-201902-04-2019220
040241819Betydning af kalium, bor og calcium for kvaliteten af læggekartofler EFTERVIRKNING01-04-201906-04-2019110
040241919Betydning af kalium, bor og calcium for kvaliteten af læggekartofler01-04-201906-04-2019110
040251919Delt gødskning til stivelseskartofler03-04-201908-04-2019110
040261919Kvælstof- kalium forhold i stivelseskartofler01-04-201906-04-2019110
040271919On/off forsøg med flydende fosfor i stivelseskartofler - Storskalaforsøg08-04-201913-04-2019220
040281919Afprøvning af stivelseskartoffelsorter ved forskellige kvælstof-tildelinger31-03-201905-04-2019220
040291919On/off forsøg med biologisk bejdsning ved lægning i kartofler - Storskalaforsøg15-05-201920-05-2019110
040301919Effekt af biologisk bejdsemiddel på svampesygdomme og udbytte i kartofler02-04-201907-04-2019220
040311919Bekæmpelse af Black dot ved hjælp af efterårsbejdsning01-04-201906-04-2019110
040321919Nedvisning af spisekartofler med grøn top02-04-201907-04-2019220
040331919Nedvisning af læggekartofler med grøn top02-04-201907-04-2019220
050011919Vinterrapssorter26-06-201801-07-2018660
050081919Typer af vinterrapssorter og udsædsmængder, tidlig såning14-06-201819-06-2018660
050091919Typer af vinterrapssorter og udsædsmængder, sen såning14-06-201819-06-2018660
050221919Sygdomsbekæmpelse i spinat til frøavl20-03-201925-03-2019330
050261919Vækstregulering i alm. rajgræs typesorter01-03-201906-03-2019440
050271919Gradueret vækstregulering i alm. rajgræs - OnFarmPLUS12-04-201917-04-2019110
050281919Sygdomsbekæmpelse i alm. rajgræs01-03-201906-03-2019330
050321919Græsukrudt i engrapgræs22-06-201827-06-2018440
050331919Græsukrudt i engrapgræs udlagt i renbestand17-08-201822-08-2018110
050421919Stigende mængder kvælstof til fodertyper af alm. rajgræs01-02-201906-02-2019440
050431919Kvælstofstrategier i alm. rajgræs01-02-201906-02-2019440
050491919Radrensning og båndsprøjtning af alm. rajgræs udlagt i dæksæd - DEMO20-03-201925-03-2019110
050501919Radrensning og båndsprøjtning af alm. rajgræs udlagt i renbestand21-08-201826-08-2018110
050511919Radrensning og båndsprøjtning i spinat til frøavl12-03-201917-03-2019220
050691919Vækstregulering i rødsvingel22-02-201927-02-2019440
050721919Vækstregulering i strandsvingel22-02-201927-02-2019440
050731919Gødningsstrategier i strandsvingel22-06-201827-06-2018440
050811919Nedvisning af hvidkløver18-06-201923-06-2019220
051031919Vårrapssorter, A-sorter28-02-201905-03-2019330
051041919Vinterrapssorter, A+ og B-sorter10-08-201815-08-2018440
051051919Vinterrapssorter, A og B-sorter10-08-201815-08-2018550
051071919Vinterrapssorter, A-sorter, dværghybridsorter10-08-201815-08-2018550
052051919Vækstregulering og svampebekæmpelse i hundegræs. DLF07-02-201912-02-2019220
052101919Vækstregulering og gødskning i alm. rajgræs. DLF07-02-201912-02-2019220
052121919Græsukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs udlagt i vårbyg15-11-201820-11-2018110
052201919Vækstregulering og delt gødskning i rødsvingel. DLF07-02-201912-02-2019220
052211919Afpudsning og vækstregulering i rødsvingel. DLF29-06-201804-07-2018220
052251919Sygdomsbekæmpelse i rødsvingel. DLF28-06-201803-07-2018220
052381919Dyrkning af engrapgræs. DLF07-02-201912-02-2019220
052391919Sygdomsbekæmpelse og gødskning i engrapgræs. DLF28-06-201803-07-2018220
052411919Ukrudtsbekæmpelse i hvidkløver07-03-201912-03-2019220
060031919TEST - design 2 faktorer - Vækstregulering og gødskning i alm. rajgræs. DLFUnder udarbejdelse 404
060041919TEST - design 3 faktorer - Vækstregulering og kvælstof i vårbyg30-01-201904-02-2019541
060051919Storskala Test af design04-03-201909-03-2019211
060061919Fosforoptimum i spisekartofler TEST GØDNINGSBEREGNINGSSKEMA FLYDENDE13-03-201918-03-2019211
060071919NPK-strategi i spisekartofler TEST GØDNINGSBEREGNINGSSKEMA13-03-201918-03-2019211
060081919KURSUS I FORSØG Bekæmpelse af kartoffelbladplet25-03-201930-03-2019321
070011919Stigende N til vinterhvede m/ planteklip12-02-201917-02-2019330
070021919Storskala forsøg med gradueret kvælstof til vårbyg05-03-201910-03-2019220
070031919Kvælstof respons på variabel biomasse i vinterhvede - OnFarmPLUS20-03-201920-03-2019330
070041919Test af kvælstof algoritme med variabel biomasse i vinterhvede - OnFarmPLUS20-03-201920-03-2019110
070051919Kvælstofstrategier i maltbyg22-02-201927-02-2019660
070061919Kvælstofstrategier i vårbyg med gylle22-02-201927-02-2019660
070071919Bestemmelse af kvælstofbehov i 3 vårbygsorter ud fra dronemålinger13-03-201918-03-2019220
070091919Eftervirkning af efterafgrøder dyrket før vårbyg29-06-201804-07-2018880
070101719Kvælstofudvaskning i et korn/raps sædskifte målt med sugeceller02-08-201807-08-2018110
070111919Alternative efterafgrødearter- sået efter høstUnder udarbejdelse 606
070121919Efterafgrøde blandinger - storparcellerUnder udarbejdelse 202
070131719KVÆLSTOFUDVASKNING kvælstofgødskning - FASTLIGGENDE23-08-201828-08-2018110
070141719Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede med sugeceller - Sjælland23-08-201828-08-2018110
070201919Kvælstofmængder til triticale uden husdyrgødning GENNEMFØRES IKKE DETTE ÅR06-02-201931-03-2019000
070211919Kvælstofmængder til vinterrug uden husdyrgødning GENNEMFØRES IKKE DETTE ÅR06-02-201931-03-2019000
070221919Kvælstofmængder til vinterbyg uden husdyrgødning06-02-201931-03-2019110
070231919Kvælstofmængder til vinterhvede uden husdyrgødning06-02-201931-03-2019110
070241919Kvælstofmængder til havre uden husdyrgødning GENNEMFØRES IKKE DETTE ÅR06-02-201931-03-2019000
070251919Kvælstofmængder til vårbyg uden husdyrgødning06-02-201931-03-2019440
070261919Efterafgrøder efter stigende N i vinterhvede04-07-201909-07-2019330
070271519Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede med sugeceller - Vestjylland23-08-201828-08-2018110
070281519Stigende N - Kvælstofmængder til sukkerroer med sugeceller - Lolland13-09-201818-09-2018110
070291919Afprøvning af gødningstyper i vinterhvede26-02-201903-03-2019440
070301919Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede uden husdyrgødning med forskellige sensormålinger12-02-201917-02-2019990
070311919Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede uden husdyrgødning m/ dronemålinger12-02-201917-02-2019440
070321919Stigende N og delingsstrategi i vårbyg26-02-201903-03-2019880
070341919Stigende N - Kvælstofmængder til vinterraps uden husdyrgødning10-02-201915-02-2019440
070351919Stigende N - Kvælstofmængder til vinterrug uden husdyrgødning20-02-201925-02-2019440
070361919Stigende N - Kvælstofmængder til vinterbyg uden husdyrgødning20-02-201925-02-2019550
070381919Stigende N - Kvælstofmængder til majshelsæd uden husdyrgødning20-02-201925-02-2019330
070391919Stigende N - Kvælstofmængder til havre uden husdyrgødning20-02-201925-02-2019660
070411919Cultan-gødskning i vinterhvede20-02-201925-02-2019440
070421919Fosfor- og kvælstofgødskning af vinterhvede i efteråret29-06-201804-07-201811110
070431919Tidspunkter for fosfor til vinterhvede29-06-201804-07-2018440
070441919Sen proteingødskning af vinterhvede20-02-201925-02-2019550
070451919Fosfor, kalium, svovl og kvælstof til hestebønner13-02-201918-02-2019440
070461919NPK til vårbyg20-02-201925-02-2019440
070471919Strategi for flydende gødning til vinterraps11-02-201916-02-2019440
070481919Sen tilførsel af svovl til vinterhvede20-02-201925-02-2019330
070491919Kvælstofstrategi i brødhvede27-02-201904-03-2019550
070501919Fosfor til vårbyg på arealer med meget lave fosfortal - GENNEMFØRES IKKE DETTE ÅRUnder udarbejdelse 202
070631919Kobber til vårbyg08-03-201913-03-2019990
070641919Strategi for kvælstof og vækstregulering i vinterhvede20-02-201925-02-2019440
070761819Eftervirkning af efterafgrøder udlagt i vårbyg og N-optag med satellit25-05-201830-05-2018440
070781819Forsøg med biochar i vårbyg- EFTERVIRKNING31-08-201805-09-2018220
070791819Forsøg med biochar i vinterhvede - EFTERVIRKNING31-08-201805-09-2018220
070801919Gylle med nitrifikationshæmmere til vinterraps om efteråret24-07-201829-07-2018330
070871919Gylle med nitrifikationshæmmere og placering i majs15-03-201920-03-2019440
070881919Gylle med nitrifikationshæmmere til vinterhvede14-02-201919-02-2019220
070921919Bæredygtig majsdyrkning med sugeceller - Forfrugt majs18-03-201923-03-2019220
070931919Bæredygtig majsdyrkning med sugeceller - Forfrugt kløvergræs18-03-201923-03-2019110
070941919Gylle til majs - upløjet jord04-04-201909-04-2019110
070951919Gylle til majs - pløjet jord04-04-201909-04-2019110
070961719Stigende N - Gylle og stigende kvælstofmængder til vinterhvede med sugeceller - Østjylland23-08-201828-08-2018110
080069919DEMO: Reduceret jordbearbejning - 21. år22-08-201827-08-2018110
080211419Underjordspakning og biologisk jordløsning, KU.22-08-201827-08-2018110
080221419Underjordspakning og biologisk jordløsning, Flakkebjerg.22-08-201827-08-2018110
080231419Underjordspakning og biologisk jordløsning, Aarslev.22-08-201827-08-2018110
081040219DEMO: Langtidseffekter ved pløjefri dyrkning 18. år22-08-201827-08-2018110
090071919Varsling for knoldbægersvamp og skulpegalmyg i vinterraps21-03-201926-03-201915150
090081919Bekæmpelse af svampesygdomme i vinterraps22-02-201927-02-2019770
090091919Svampebekæmpelse under blomstring i vinterraps27-02-201904-03-2019660
090111919Vækstregulering i vinterraps - Storskalaforsøg28-03-201902-04-2019202
090201919Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps28-06-201803-07-2018330
090401919Svampebekæmpelse i hestebønner14-03-201919-03-2019550
090651919Svampebekæmpelse i vinterbyg - midler og antal behandlinger14-03-201919-03-2019660
090681919Bekæmpelse af bygfluer i vårhvede20-03-201925-03-2019220
090691919Bekæmpelse af meldug i vinterhvede13-03-201918-03-2019770
090761919Gradueret vækstregulering i vinterhvede - Storskalaforsøg27-03-201901-04-2019220
090771919Monitering af lejesæd i vinterhvede27-03-201901-04-201915150
090781919Strategi for vækstregulering og kvælstof i vinterhvede26-02-201903-03-2019440
090791919Gradueret vækstregulering i vinterhvede - OnFarmPLUS09-04-201914-04-2019110
090801919Vækstregulering af vinterhvede04-03-201909-03-2019550
090811919Svampebekæmpelse i vinterhvede - forskellige midler og doser14-03-201919-03-2019660
090821919Svampebekæmpelse i vinterhvede - behandling på forskellige tidspunkter samt afprøvning af alternative midler og modeller14-03-201919-03-2019770
090831919Svampebekæmpelse i hvede - forskellige løsninger ved delt aksbeskyttelse14-03-201919-03-2019660
090861919Svampebekæmpelse i vinterhvede med nye svampemidler14-03-201919-03-2019660
090871919Timing af Septoriabekæmpelse i vinterhvede14-03-201919-03-2019770
090881919Gradueret dosering mod svampesygdomme i vinterhvede - OnFarmPLUS20-03-201925-03-2019330
090891919Gradueret dosering mod svampesygdomme i vinterhvede - storskalaforsøg29-03-201903-04-201915132
090901919Svampebekæmpelse i hvede09-05-201914-05-2019220
090911919Vækstregulering af vinterrug04-03-201909-03-2019330
090921919Svampebekæmpelse i rug13-03-201918-03-2019660
091021919Bladlus i vårbyg - sprøjteteknik13-05-201918-05-2019321
091201919Ukrudt i vinterhvede21-08-201826-08-2018440
091241919Flydende kvælstof-gødning som additiv ved bekæmpelse af væselhale og agerrævehale - Logaritmesprøjtning28-02-201905-03-2019330
091301919Bekæmpelse af resistent italiensk rajgræs i vinterhvede21-08-201826-08-2018550
091611919Svampesprøjtning i majshelsæd14-03-201919-03-2019660
091621919Vækstregulering i vårbyg12-03-201917-03-2019550
091641919Afprøvning af forskellige svampemidler i vårbyg15-03-201920-03-2019660
091651919Svampebekæmpelse i vårbyg med fokus på Ramularia 18-03-201923-03-2019660
091661919Bekæmpelse af bladlus i vinterhvede19-03-201924-03-2019660
091671919Vækstregulering og svampebekæmpelse i vårbyg12-03-201917-03-2019550
091681919Vækstregulering og kvælstof i vårbyg12-03-201917-03-2019550
091701919Bekæmpelse af skadedyr i vinterraps under blomstring21-03-201926-03-2019660
091711919Bladlus i vårbyg - bekæmpelsestærskler19-03-201924-03-2019770
091721919Monitering af skadedyr i vinterraps ved brug af sensorteknik27-03-201901-04-2019110
091731919Bekæmpelse af skadedyr i vinterraps27-03-201901-04-2019651
091911919Ukrudt i vårbyg28-02-201905-03-2019550
091921919Bekæmpelse af ukrudt i vårbyg (uden ALS-hæmmere)14-03-201919-03-2019330
091931919Radrensning i vårbyg28-03-201902-04-2019220
092311919Ukrudt i majs14-03-201919-03-2019330
2200119192019-01 DIVERSify - bælgsæd havre-vikke-hestebønne og historiske blandinger20-03-201925-03-2019110
240141919Stivelsessorters kompensationsevne01-04-201906-04-2019110
2600719192019-01 DIVERSify - bælgsæd havre-vikke-hestebønne og historiske blandinger20-03-201925-03-2019101