Nordic Field Trial System Version: 1.1.6492.28388
Landsforsøgsplaner Til Oversigt
 
 
Vælg fagområde:
Vælg år:
Søgning
 Plannr   Titel   Publiceret   Fordelings-
dato 
 Max.
antal  
 Antal
tildelte  
 Antal
ledige  
010061717Vinterhvedesorter15-08-201620-08-201614131
010081717Vinterbygsorter15-08-201620-08-20161091
010091717Vinterrugsorter15-08-201620-08-2016761
010221717Vårbygsorter13-01-201718-01-201713112
010271717Tidlig såning af vinterbygsorter05-08-201610-08-2016330
010281717Tidlig såning af vinterhvedesorter05-08-201610-08-2016220
010291717Karakterisering af vinterhvedesorters vækst og dyrkningsegenskaber05-08-201610-08-2016220
010301717Såtid og udsædsmængde i vårbyg14-02-201719-02-2017660
010311717Etablering af vårhvede i efteråret01-07-201606-07-2016660
010321717Intelligent brug af sortsblandinger mod Septoria i vinterhvede08-07-201613-07-2016550
010331717Sortsvalg, kvælstofmængde og strategi i vinterhvede til foder og eksport08-07-201613-07-2016550
010341717Såtid og udsædsmængde i havre14-02-201719-02-2017440
010431717Kvælstofoptagelse i sorter af vårbyg (2 kvælstofniveauer)29-03-201703-04-2017110
010441717Høst af hestebønner06-04-201711-04-2017440
010451717Kvælstofoptagelse i sorter af vårbyg21-02-201726-02-2017541
010461717N-gødskningsstrategi i vårbyg til malt08-02-201713-02-2017660
010471717Udsædsmængder i vinterhestebønner19-08-201624-08-2016550
010491717Sådybde og udsædsmængder i hestebønner, pløjefri dyrkning20-02-201725-02-2017330
010501717Storparcelforsøg med hybrider og linjesorter i vinterbyg, vinterhvede og hybridrug19-08-201624-08-2016220
010911717OBS parceller vinterbygsorter24-10-201629-10-2016880
010921717OBS parceller vinterrugsorter24-10-201629-10-2016880
010931717OBS parceller triticalesorter24-10-201629-10-2016880
010941717OBS parceller vinterhvedesorter24-10-201629-10-2016880
010951717OBS parceller vårbygsorter03-04-201708-04-2017880
010961717OBS parceller havresorter03-04-201708-04-2017880
010971717OBS parceller vårhvedesorter03-04-201708-04-2017880
010981717OBS parceller vårtriticalesorter03-04-201708-04-2017880
011011717Vinterbygsorter, A og B-sorter12-09-201617-09-2016550
011021717Vinterrugsorter, A og B-sorter12-09-201617-09-2016440
011031717Triticalesorter, A og B-sorter12-09-201617-09-2016440
011041717Vinterhvedesorter, A og B-sorter12-09-201617-09-2016660
011051717Vårbygsorter, A og B sorter21-02-201726-02-2017550
011061717Havresorter, A og B-sorter21-02-201726-02-2017440
011071717Vårhvedesorter A og B-sorter21-02-201726-02-2017330
011081717Ærtesorter, A+ og B sorter22-02-201727-02-2017660
011111717Hestebønnesorter, A+ og B-sorter22-02-201727-02-2017660
011121717Vårtriticalesorter A og B-sorter01-03-201706-03-2017330
011511717Vinterbygsorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse07-09-201612-09-2016550
011521717Vinterrugsorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse07-09-201612-09-2016440
011531717Triticalesorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse12-09-201617-09-2016440
011541717Vinterhvedesorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse12-09-201617-09-2016660
011551717Vårbygsorter, A+ og B sorter, med og uden svampebek.10-02-201715-02-2017550
011561717Havresorter, A+ og B sorter, med og uden svampebek.10-02-201715-02-2017440
011571717Vårhvedesorter, A+ og B sorter, med og uden svampebek.10-02-201715-02-2017330
020021617Rødkløver i vinterrug EFTERVIRKNING i vårsæd22-02-201727-02-2017550
020021717Rødkløver i vinterrug ANLÆGSÅR16-02-201721-02-2017550
020031317Afgræsningsforsøg med græsblandinger- 4. brugsår15-03-201720-03-2017440
020041517Sorter af hvidkløver, slætforsøg 2. BRUGSÅR (18 sorter).10-02-201715-02-2017220
020051517Sorter af rødkløver, slætforsøg 2. BRUGSÅR (18 sorter)10-02-201715-02-2017220
020061717Gødskning af økologisk kløvergræs02-03-201707-03-2017330
020071717Hestebønnesorter - tolerance overfor bladlus og resistens overfor sygdomme15-03-201720-03-2017220
020081717Kvælstofrespons i økologisk kløvergræs - UDLÆGSÅR06-03-201711-03-2017110
020201717Solsikker (4 sorter) - dyrket under danske forhold06-03-201711-03-2017550
020331717Halm og efterafgrøder til biogasproduktion27-03-201701-04-2017220
020341617Efterafgrøder i rækkedyrkningssystem - type og såtidspunkt - eftervirkning28-02-201705-03-2017330
020351717Efterafgrøder i rækkedyrkningssystem - etablering og stubfjernelse27-03-201701-04-2017220
020401717Biostimulant og Kvælstofmængder i økologisk brødhvede24-03-201729-03-2017440
020501717Grønne proteinafgrøder i økologiske sædskifter.09-03-201714-03-2017110
021011717Havresorter, økologisk24-02-201701-03-2017440
021041717Vårbygsorter, økologisk24-02-201701-03-2017440
030021717Slættidspunkt og stubhøjde i typeblandinger i kløvergræs28-03-201702-04-2017440
030041717Slætstrategier i græsblandinger til slæt17-03-201722-03-2017220
030051717Monitering i slætblandinger i kløvergræs17-03-201722-03-2017550
030091717Stribtillage i majs med og uden vinterrug som mellemafgrøde19-08-201624-08-2016220
030101617Slæt og kvælstofstrategi i nye blandinger med kløvergræs, 4. brugsår21-03-201726-03-2017220
030111717Typer af startgødning til majs10-03-201715-03-2017550
030131717Biostimulanter til majs - storparcel24-03-201729-03-2017220
030141717Majssorter til kernemajs og kolbemajs, A og B sorter24-03-201729-03-2017550
030151717Plan til beregning af foderværdien i kolbemajs i kernemajsforsøg 03014171724-03-201729-03-2017330
030181717Kvælstof til majs i vækstperioden06-02-201711-02-2017330
030271517Kvælstofstrategi i blandinger med kløvergræs, 2. brugsår21-03-201726-03-2017330
030281717Kalium og svovl til kløvergræs08-03-201713-03-2017330
030291717Delt kvælstofgødskning til 1. slæt kløvergræs07-03-201712-03-2017330
030301717Såteknik til etablering af kløvergræs14-03-201719-03-2017330
030341717Monitering af vandprocent i kernemajs og tørstofprocent i kolbemajs24-03-201729-03-2017550
030371717Såteknik til såning af efterafgrøder i majs27-03-201701-04-2017220
031011717Sorter af roer til foder og bioenergi17-03-201722-03-2017440
031111417Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, slætforsøg, 3. BRUGSÅR23-03-201728-03-2017220
031111517Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, slætforsøg, 2. BRUGSÅR23-03-201728-03-2017440
031111617Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, slætforsøg, 1.BRUGSÅR23-03-201728-03-2017440
031111717Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og rajsvingel, slætforsøg, UDLÆGSÅR14-03-201719-03-2017550
031131717Sorter af lucerne slætforsøg, UDLÆGSÅR14-03-201719-03-2017220
031141517Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, afgræsningsforsøg 2. BRUGSÅR23-03-201728-03-2017110
031141617Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, afgræsningsforsøg 1.BRUGSÅR23-03-201728-03-2017110
031141717Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og rajsvingel, afgræsningsforsøg UDLÆGSÅR14-03-201719-03-2017110
031151717Sorter af rødsvingel, slætforsøg UDLÆGSÅR14-03-201719-03-2017220
031161617Sorter af timothe, slætforsøg 1.BRUGSÅR23-03-201728-03-2017220
031161717Sorter af timothe, slætforsøg UDLÆGSÅR14-03-201719-03-2017220
031171417Sorter af engsvingel, slætforsøg 3. BRUGSÅR23-03-201728-03-2017220
031171617Sorter af engsvingel, slætforsøg 1.BRUGSÅR23-03-201728-03-2017220
031171717Sorter af engsvingel, slætforsøg UDLÆGSÅR14-03-201719-03-2017220
031181717Sorter af hvidkløver slætforsøg, UDLÆGSÅR14-03-201719-03-2017220
031191717Majssorter til helsæd, A og B sorter - lune forhold15-03-201720-03-2017220
031201717Majssorter til helsæd, A+ og B sorter - lune forhold15-03-201720-03-2017220
031211717Majssorter til helsæd, A+ og B sorter - kølige forhold15-03-201720-03-2017220
031221717Majssorter til helsæd, A og B sorter - kølige forhold15-03-201720-03-2017110
040011717Forebyggelse af kartoffelskimmel med kurative midler25-10-201730-10-2017110
040021717Skimmelresistente kartoffelsorter25-10-201730-10-2017110
040031717Aftopning og nedvisning af kartofler - Plan1, midler og dosis03-07-201708-07-2017220
040041717Aftopning og nedvisning af kartofler - Plan 2, tidspunkt03-07-201708-07-2017220
040051717Bekæmpelse af kartoffelbladplet vha klima- og vækstmodeller23-03-201728-03-2017330
040061717Midler til ukrudtsbekæmpelse i kartofler23-03-201728-03-2017110
040071717Screening af ukrudtsmidler til ukrudtsbekæmpelse i kartofler - Logaritmesprøjtning23-03-201728-03-2017220
040081717Bekæmpelse af kartoffelbladplet23-03-201728-03-2017330
040091717Bekæmpelse af Alternaria og Cercospora25-10-201730-10-2017110
040111717Delt gødskning af kvælstof til krævende sorter30-03-201704-04-2017110
040151717Afprøvning af kartoffelsorter til økologisk stivelsesproduktion23-03-201728-03-2017110
040161717Afprøvning af spisesorter i økologisk produktion23-03-201728-03-2017110
040181717Afprøvning af stivelseskartoffelsorter, høst 1. oktober23-03-201728-03-2017110
040191717Udnyttelsesprocent af kalium i protamylasse i stivelseskartofler06-04-201711-04-2017220
040201717Fosforoptimum i spisekartofler05-04-201710-04-2017220
040211717Kalium og magnesium forhold i stivelseskartofler23-03-201728-03-2017110
040221717Flydende fosforgødninger til stivelseskartofler06-04-201711-04-2017440
040231717Fosforoptimum i stivelseskartofler05-04-201710-04-2017220
040271717Kvælstofoptimum i stivelseskartofler (4 sorter)23-03-201728-03-2017110
040281717Afprøvning af stivelseskartoffelsorter ved forskellige N-tildelinger23-03-201728-03-2017220
040291717N-optimum i nye resistente stivelsessorter30-03-201704-04-2017110
040311717Bekæmpelse af Black dot i stivelseskartofler03-04-201708-04-2017440
040321717Tørremetode og håndtering af læggekartofler26-04-201701-05-2017330
050011717Vinterrapssorter22-06-201627-06-2016440
050031717Etablering af vinterraps23-06-201628-06-2016550
050211717Bekæmpelse af ukrudt i spinat til frøavl01-03-201706-03-2017220
050221717Sygdomsbekæmpelse i spinat til frøavl24-02-201701-03-2017330
050261717Vækstregulering i alm. rajgræs typesorter.02-03-201707-03-2017440
050281717Sygdomsbekæmpelse i alm. rajgræs28-03-201702-04-2017330
050421717Stigende mængder kvælstof til fodertyper af alm. rajgræs21-02-201726-02-2017330
050431717Kvælstofstrategier i alm. rajgræs21-02-201726-02-2017440
050721717Sygdomsbekæmpelse i strandsvingel03-03-201708-03-2017440
050731717Gødningsstrategier i strandsvingel06-07-201611-07-2016110
051011717Vinterrapssorter, A og B-sorter, linjesorter og dværghybridsorter11-08-201616-08-2016440
051021717Vinterrapssorter, A+ og B-sorter, linjesorter11-08-201616-08-2016550
051031717Vårrapssorter, A-sorter og B-sorter06-03-201711-03-2017330
051041717Vinterrapssorter, A+ og B-sorter, hybridsorter11-08-201616-08-2016550
051051717Vinterrapssorter, A og B-sorter, hybridsorter11-08-201616-08-2016440
052041717Vækstregulering og svampebekæmpelse i italiensk rajgræs. DLF03-03-201708-03-2017220
052051717Delt vækstregulering og gødskning i hundegræs. DLF10-02-201715-02-2017220
052091717Bekæmpelse af græsukrudt i hundegræs. DLF10-08-201615-08-2016220
052101717Vækstregulering og gødskning i alm. rajgræs. DLF10-02-201715-02-2017220
052201717Vækstregulering og delt gødskning i rødsvingel. DLF10-02-201715-02-2017220
052261717Vækstreguleringsstrategier i rødsvingel. DLF06-03-201711-03-2017220
052281717Vækstregulering og sygdomsbekæmpelse i rødsvingel. DLF06-03-201711-03-2017220
052291717Bekæmpelse af agerrævehale i rødsvingel. DLF10-08-201615-08-2016220
052321717Bekæmpelse af græsukrudt i engrapgræs. DLF10-08-201615-08-2016220
052331717Bekæmpelse af rapgræs i plænetyper af strandsvingel. DLF10-08-201615-08-2016220
052591117Artsforsøg med poppel, pil og rødel06-02-201711-02-2017110
060021717TEST af Split-Block design01-12-201606-12-2016642
060031717TEST design STRIBEFORSØG Vinterrapssorter05-12-201610-12-201625124
060041717Test Vinterhvedesorter24-03-201729-03-201725124
060051717TEST KVÆLSTOFUDVASKNING. kvælstofgødskning - FASTLIGGENDE31-01-201705-02-2017110
060061717Test af kemiberegning31-01-201705-02-2017725
060071717TEST af kemiberegningsskema - Vækstregulering og delt gødskning i rødsvingel. DLF06-02-201711-02-2017220
060081717TEST af kemiberegningsskema - 1 faktor, Vækstregulering og svampebekæmpelse i italiensk rajgræs. DLF06-02-201711-02-2017211
060111717TEST af kemiberegningUnder udarbejdelse 707
060121717Midler til ukrudtsbekæmpelse i kartofler TEST LABELS AGROLAB LUFA13-03-201718-03-2017110
060131717TEST Kursus i forsøg 201727-03-201701-04-2017826
060141717Stigende N - Kvælstofmængder til vinterbyg med sugeceller - Sjælland24-03-201729-03-2017110
060151717TEST Høst af hestebønner04-04-201709-04-2017422
060161717TEST Vinterbygsorter27-04-201702-05-20171028
070011717Svidningsskader ved bladgødskning af vinterraps i blomstring02-02-201707-02-2017330
070021717Kvælstof- og vækstreguleringsstrategi i vinterraps30-06-201605-07-2016550
070031717Strategi for tidlig såning i vinterhvede07-07-201612-07-2016330
070041717Strategi for tidlig såning i vinterrug07-07-201612-07-2016330
070051717Gødskning og vækstregulering i vårbyg på sandjord23-02-201728-02-2017440
070061717Gødskning og vækstregulering i vårbyg på lerjord23-02-201728-02-2017440
070071717Demonstration af efterafgrødeblandingers egnethed som miljøfokusafgrøde04-07-201709-07-2017330
070081717Eftervirkning af efterafgrøderUnder udarbejdelse 606
070091717Gradueret gødskning og vækstregulering af rødsvingel ud fra NDVI-målinger27-06-201702-07-2017110
070101717Kvælstofudvaskning i et korn/raps sædskifte målt med sugeceller31-03-201705-04-2017110
070111717Alternative efterafgrødearter- sået efter høst03-07-201708-07-201714140
070121717Alternative efterafgrødearter- sået før høst03-07-201708-07-2017440
070131717KVÆLSTOFUDVASKNING. kvælstofgødskning - FASTLIGGENDE02-03-201707-03-2017110
070141717Stigende N - Kvælstofmængder til vinterbyg med sugeceller - Sjælland13-03-201718-03-2017110
070201717Kvælstofmængder til triticale uden husdyrgødning GENNEMFØRES IKKE DETTE ÅR06-02-201711-02-2017000
070211717Kvælstofmængder til vinterrug uden husdyrgødning06-02-201711-02-2017110
070221717Kvælstofmængder til vinterbyg uden husdyrgødning GENNEMFØRES IKKE DETTE ÅR06-02-201711-02-2017000
070231717Kvælstofmængder til vinterhvede uden husdyrgødning06-02-201711-02-2017220
070241717Kvælstofmængder til havre uden husdyrgødning GENNEMFØRES IKKE DETTE ÅR06-02-201711-02-2017000
070251717Kvælstofmængder til vårbyg uden husdyrgødning08-02-201713-02-2017110
070261717Efterafgrøder efter stigende N i vinterhvede05-07-201710-07-2017330
070271517Stigende N - Kvælstofmængder til triticale med sugeceller - Vestjylland06-09-201611-09-2016110
070281517Stigende N - Kvælstofmængder til vårbyg med sugeceller - Lolland06-09-201611-09-2016110
070291717Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede uden husdyrgødning (led med flydende gødning)24-02-201701-03-2017440
070311717Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede uden husdyrgødning med sensormålinger24-02-201701-03-201710100
070321717Stigende N og delingsstrategi i vårbyg06-02-201711-02-2017330
070329117EFTERVIRKNING. Kalkstrategi og nitratophobning06-07-201611-07-2016220
070331717Stigende N - Kvælstofmængder til vårbyg uden husdyrgødning08-02-201713-02-2017660
070341717Stigende N - Kvælstofmængder til vinterraps uden husdyrgødning02-02-201707-02-2017440
070351717Stigende N - Kvælstofmængder til vinterrug uden husdyrgødning03-02-201708-02-2017440
070361717Stigende N - Kvælstofmængder til vinterbyg uden husdyrgødning03-02-201708-02-2017440
070381717Stigende N - Kvælstofmængder til majshelsæd uden husdyrgødning08-02-201713-02-2017330
070391717Placering af flydende gødning til vårbyg24-02-201701-03-2017550
070401717Efterårsgødskning af vinterhvede11-08-201616-08-2016440
070411717Cultan-gødskning i vinterhvede02-02-201707-02-2017330
070421717Strategi for flydende gødning til vinterraps22-02-201727-02-2017440
070561717Afprøvning af analysemetoder til fastlæggelse af fosforbehovet i vårbyg15-03-201720-03-2017220
070571717Betydning af rettidig gødskning med fosfor (P) på udvikling og kerneudbytte i vårbyg08-03-201713-03-2017110
070601717Mikronæringsstoffer til vinterhvede20-02-201725-02-2017440
070611717Behandling af udsæd og start gødning til majshelsæd28-03-201702-04-2017330
070621717Mikronæringsstoffer til majshelsæd27-03-201701-04-2017330
070631717Kobber til vårbyg21-03-201726-03-2017330
070641717Strategi for kvælstof og vækstregulering i vinterhvede23-02-201728-02-2017440
070651717Kalk til vårbyg07-06-201712-06-2017110
070711717Kalium og svovl til kløvergræs08-03-201713-03-2017330
070741717Kalk mod kålbrok i vinterraps28-07-201702-08-2017330
070801717Gylle med nitrifikationshæmmere til vinterraps om efteråret13-07-201618-07-2016220
070811717Gylle med nitrifikationshæmmer til vårbyg03-03-201708-03-2017110
070821717Additiver til gylle i vinterhvede28-02-201705-03-2017330
070831717Gødningsvirkning af afgasset gylle i vinterhvede03-03-201708-03-2017330
070841717Gylle med nitrifikationshæmmer til majs - sugeceller07-04-201712-04-2017110
070851717Svinegylle med nitrifikationshæmmer og svovlsyre til vinterhvede27-02-201704-03-2017220
070911717Gylle med nitrifikationshæmmer til vårbyg med sugeceller03-03-201708-03-2017110
070951717Gyllebehandling i majs15-03-201720-03-2017220
070961717Stigende N - Gylle og stigende kvælstofmængder til vinterhvede med sugeceller - Østjylland13-03-201718-03-2017110
070991717Vårbyg med efterafgrøde gødsket med biogasgylle06-02-201711-02-2017110
080069917DEMO: Reduceret jordbearbejning - 19. år22-08-201627-08-2016110
080211417Underjordspakning og biologisk jordløsning, KU.16-06-201621-06-2016110
080221417Underjordspakning og biologisk jordløsning, Flakkebjerg.16-06-201621-06-2016110
080231417Underjordspakning og biologisk jordløsning, Aarslev.16-06-201621-06-2016110
081040217DEMO: Langtidseffekter ved pløjefri dyrkning 16. år22-08-201627-08-2016110
090081717Bekæmpelse af svampesygdomme i vinterraps10-03-201715-03-2017660
090091717Svampebekæmpelse under blomstring i vinterraps22-02-201727-02-2017660
090101717Vækstregulering og tidlig svampebekæmpelse i vinterraps12-07-201617-07-2016660
090121717Bekæmpelse af rapsjordlopper i vinterraps12-07-201617-07-2016770
090201717Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps12-07-201617-07-2016440
090211717Bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i vinterraps - Logaritmesprøjtning29-06-201729-06-2017330
090301717Svampebekæmpelse i foder- og energiroer06-03-201711-03-2017220
090401717Svampe i hestebønner05-03-201710-03-2017660
090411717Ukrudtsbekæmpelse i hestebønner26-02-201703-03-2017440
090641717Bladsvampe i vinterbyg - midler og tidspunkter02-03-201707-03-2017660
090651717Svampebekæmpelse i vinterbyg - midler og antal behandlinger02-03-201707-03-2017660
090691717Bekæmpelse af meldug i vinterhvede01-03-201706-03-2017660
090771717Goldfodsyge og havrerødsot i tidligt sået vinterhvede18-07-201623-07-2016990
090781717Vækstregulering og høst af vinterhvede i storskala15-03-201720-03-2017330
090801717Vækstregulering af vinterhvede15-03-201720-03-2017550
090811717Svampebekæmpelse i vinterhvede - forskellige midler og doser samt tidlig sprøjtning06-03-201711-03-2017660
090821717Bladsvampe i vinterhvede - forskellig indsats samt tidlig hhv. sen bekæmpelse06-03-201711-03-2017660
090831717Svampebekæmpelse i hvede - forskellige sprøjtetidspunkter og doser06-03-201711-03-2017660
090841717Svampebekæmpelse i vinterhvede - sprøjtning efter kemipris06-03-201711-03-2017660
090861717Svampebekæmpelse i vinterhvede med nye svampemidler06-03-201711-03-2017660
090871717Timing af Septoriabekæmpelse i vinterhvede17-03-201722-03-2017770
090891717Svampebekæmpelse i mindre modtagelig hvedesort13-03-201718-03-2017660
090911717Vækstregulering af vinterrug13-03-201718-03-2017330
090921717Svampebekæmpelse i rug06-03-201711-03-2017660
091011717Sprøjteteknik mod græsukrudt - logaritmeforsøg26-08-201631-08-2016330
091201717Ukrudt i vinterhvede30-08-201604-09-2016550
091271717Ukrudtsbekæmpelse i tidligt sået vintersæd15-08-201620-08-2016660
091611717Svampesprøjtning i majshelsæd, pløjet majs17-03-201722-03-2017660
091621717Vækstregulering af vårbyg13-03-201718-03-2017660
091631717Svampebekæmpelse og vækstregulering i vårbyg02-03-201707-03-2017660
091641717Afprøvning af forskellige svampemidler i vårbyg02-03-201707-03-2017660
091661717Bekæmpelse af hvedegalmyg og bladlus i vinterhvede06-03-201711-03-2017550
091691717Bekæmpelse af skulpesnudebiller og skulpegalmyg i vinterraps08-03-201713-03-2017440
091701717Bekæmpelse af skadedyr i vinterraps under blomstring10-03-201715-03-2017550
091731717Bekæmpelse af stankelbenlarver30-08-201604-09-2016220
091801717Test af værktøj til vurdering af behov for behandling mod svampesygdomme i majshelsæd, pløjet majs17-03-201722-03-2017440
091911717Ukrudt i vårbyg06-03-201711-03-2017550
092301717Bekæmpelse af hanespore og grøn skærmaks i majs - Logaritmesprøjtning17-03-201722-03-2017440