Nordic Field Trial System Version: 1.1.7986.24129
Landsforsøgsplaner Til Oversigt
 
 
Vælg fagområde:
Vælg år:
Søgning
 Plannr   Titel   Publiceret   Fordelings-
dato 
 Max.
antal  
 Antal
tildelte  
 Antal
ledige  
010052121Vårbygsorter05-02-202110-02-20211293
010062121Vinterhvedesorter21-08-202026-08-202013112
010082121Vinterbygsorter21-08-202026-08-20201192
010092121Vinterrugsorter21-08-202026-08-2020853
010252121Karakterisering af vinterhvedesorter ved tidlig og sen såning24-08-202029-08-2020550
010262121Optimal kvælstoftilførsel til vinterhvedesorter24-08-202029-08-2020550
010272121SmartAgriHubs - Gradueret udsædsmængde OnFarmPLUS25-03-202130-03-2021110
010312121Hestebønner til plantebaserede fødevarer23-03-202128-03-2021220
010322121Lupin til plantebaserede fødevarer07-04-202112-04-2021220
010332121Ærter til plantebaserede fødevarer24-03-202129-03-2021220
010342121Linser til plantebaserede fødevarer09-04-202114-04-2021220
010352121Kikærter til plantebaserede fødevarer09-04-202114-04-2021220
010512121Etablering af vinterhvede med præcisionssåning11-09-202016-09-2020440
010532121Kvælstofoptagelse i sorter af vinterhvede ved 2 kvælstofniveauer17-09-202022-09-2020110
010542121Kvælstofoptagelse i sorter af vinterhvede17-09-202022-09-2020330
010912121OBS parceller vinterbygsorter08-12-202013-12-2020770
010922121OBS parceller vinterrugsorter08-12-202013-12-2020770
010932121OBS parceller triticalesorter08-12-202013-12-2020770
010942121OBS parceller vinterhvedesorter08-12-202013-12-2020770
010952121OBS parceller vårbygsorter08-03-202113-03-2021770
010962121OBS parceller havresorter08-03-202113-03-2021770
010972121OBS parceller vårhvedesorter08-03-202113-03-2021770
011012121Vinterbygsorter, A og B-sorter09-09-202014-09-2020550
011022121Vinterrugsorter, A og B-sorter09-09-202014-09-2020440
011032121Triticalesorter, A og B-sorter14-09-202019-09-2020440
011042121Vinterhvedesorter, A og B-sorter15-09-202016-09-2020660
011052121Vårbygsorter, A og B sorter14-02-202119-02-2021550
011062121Havresorter, A og B-sorter09-02-202114-02-2021440
011072121Vårhvedesorter A og B-sorter09-02-202114-02-2021440
011082121Ærtesorter, A og B sorter09-02-202114-02-2021660
011112121Hestebønnesorter, A og B-sorter09-02-202114-02-2021770
011512121Vinterbygsorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse09-09-202014-09-2020550
011522121Vinterrugsorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse09-09-202014-09-2020440
011532121Triticalesorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse14-09-202019-09-2020440
011542121Vinterhvedesorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse15-09-202020-09-2020660
011552121Vårbygsorter, A+ og B sorter, med og uden svampebek.14-02-202119-02-2021550
011562121Havresorter, A+ og B sorter, med og uden svampebek.09-02-202114-02-2021440
011572121Vårhvedesorter, A+ og B sorter, med og uden svampebek.09-02-202114-02-2021330
020012121Flerårig hvede22-06-202027-06-2020220
020122121Delt gødskning og efterafgrøder som startgødning til vårsæd02-07-202007-07-2020651
020132121Startgødning, forskellig rækkeafstand og efterafgrøder i vårbyg02-02-202107-02-2021660
020152121Gødskning af vinterraps03-07-202008-07-2020330
020162121Bælgplanter i vinterraps23-06-202028-06-2020330
020202121Placeret gylle til majs09-04-202114-04-2021440
020212121Priming og sortsvalg i majs09-04-202114-04-2021440
020232121Forskellig rækkeafstand i vinterhvede23-06-202028-06-2020220
020242121Forskellig rækkeafstand i vårbyg12-02-202117-02-2021330
020252121Økologisk vårhvede, vårtriticale og vårrug sået om efteråret14-09-202019-09-2020550
020272121Vårsæd, fytase, økologisk08-02-202113-02-2021330
020301921Ukrudtsstrategier i sædskiftet, 3. dyrkningsår08-02-202113-02-2021440
020312121Økologisk hestebønne til plantebaserede fødevarer24-03-202129-03-2021220
020322121Økologisk lupin til plantebaserede fødevarer26-03-202131-03-2021220
020332121Økologiske ærter til plantebaserede fødevarer24-03-202129-03-2021220
020342121Økologiske linser til plantebaserede fødevarer08-04-202113-04-2021220
020352121Økologiske kikærter til plantebaserede fødevarer08-04-202113-04-2021220
020402121Etablering af efterafgrøder i kraftige kornafgrøder26-02-202103-03-2021770
020412121Efterafgrøder set fra himlen09-09-202114-09-2021880
020422121Nedmuldningsstrategier for økologisk kløvergræs - med lattergasmålinger08-03-202113-03-2021220
020432121Biologiske nitrifikationshæmmere i gylle til vårbyg - med lattergasmålinger (UDFØRES IKKE I 2021)Under udarbejdelse 101
020812121Afskallet havre, forskellige sorter og gylleniveauer02-02-202107-02-2021330
021012121Havresorter, økologisk21-02-202126-02-2021440
021022121Vinterhvedesorter samt fytaseindhold i økologisk dyrket vintersæd17-09-202022-09-2020330
021042121Vårbygsorter, økologisk21-02-202126-02-2021440
030012121Teknik til udbringning af afgasset og rågylle til kløvergræs - med ammoniakmålinger08-03-202113-03-2021220
030022121Afprøvning af græsblandinger til bioraffinering08-07-202113-07-2021440
030032121Arter og tidspunkt for isåning i kløvergræs05-08-202010-08-2020220
030041721Slætstrategier i græsblandinger til slæt, 4. brugsår23-02-202128-02-2021220
030042121Isåning i græsblandinger til slæt, 4. brugsår.03-03-202108-03-2021220
030052121Slætgræsmonitering 202111-02-202116-02-2021330
030112121Typer af startgødning til majs03-03-202108-03-2021440
030122121Behandling af kløvergræs med en nitrifikationshæmmer før omlægning til majs14-12-202019-12-2020220
030192121Høsttider i typer af majssorter16-03-202121-03-2021110
030282121Optimal kaliummængde til gyllegødet kløvergræs23-02-202128-02-2021330
030342121Monitering af vandprocent i kernemajs og tørstofprocent i kolbemajs26-02-202103-03-2021550
030352121DEMO: Monitering af typer af efterafgrøder i majs med drone og satellit09-03-202114-03-2021220
030372121Typer af efterafgrøder i majsmarker med forskellig frugtbarhed09-03-202114-03-2021330
030402121Rug- og triticalesorter til grønkorn24-08-202029-08-2020220
030502121Dækmontering/dæktryk ved placering af gylle i majs11-03-202116-03-2021110
030512121Sådybde og tromling mod fugle i majs12-03-202117-03-2021220
030522121Dækmontering/dæktryk ved placering af gylle i majs 2 led27-10-202101-11-2021110
031012121Sorter af roer til foder og bioenergi29-03-202103-04-2021440
031022121Sorter af engrapgræs, slætforsøg, UDLÆGSÅR23-03-202128-03-2021220
031031821Sorter af lucerne slætforsøg, 3. BRUGSÅR (2017-2021)23-03-202128-03-2021110
031051821Sorter af rødsvingel, slætforsøg 3. BRUGSÅR (2017-2021)23-03-202128-03-2021110
031061821Sorter af timothe, slætforsøg 3. BRUGSÅR (2017-2021)23-03-202128-03-2021110
031071821Sorter af engsvingel, slætforsøg 3. BRUGSÅR (2017-2021)23-03-202128-03-2021110
031081821Sorter af hvidkløver slætforsøg, 3. BRUGSÅR (2017-2021)23-03-202128-03-2021110
031091921Sorter af hundegræs, slætforsøg, 2. BRUGSÅR23-03-202128-03-2021220
031092121Sorter af hundegræs, slætforsøg, UDLÆGSÅR23-03-202128-03-2021220
031111821Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, slætforsøg, 3. BRUGSÅR23-03-202128-03-2021330
031111921Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og rajsvingel, slætforsøg, 2. BRUGSÅR23-03-202128-03-2021330
031112021Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og strandsvingel, slætforsøg, 1. BRUGSÅR23-03-202128-03-2021330
031112121Sorter af alm. rajgræs, slætforsøg, UDLÆGSÅR23-03-202128-03-2021330
031121821Sorter af rødkløver slætforsøg, 3. BRUGSÅR23-03-202128-03-2021220
031122021Sorter af rødkløver slætforsøg, 1. BRUGSÅR23-03-202128-03-2021220
031141921Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og rajsvingel, afgræsningsforsøg, 2. BRUGSÅR23-03-202128-03-2021110
031142021Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og strandsvingel, afgræsningsforsøg, 1. BRUGSÅR23-03-202128-03-2021110
031142121Sorter af alm. rajgræs, afgræsningsforsøg, UDLÆGSÅR23-03-202128-03-2021110
031161821Sorter af timothe, slætforsøg 3. BRUGSÅR23-03-202128-03-2021220
031182021Sorter af hvidkløver slætforsøg, 1. BRUGSÅR23-03-202128-03-2021220
031192121Majssorter til helsæd, A og B sorter - lune forhold22-03-202127-03-2021220
031202121Majssorter til helsæd, A+ og B sorter - lune forhold22-03-202127-03-2021220
031212121Majssorter til helsæd, A+ og B sorter - kølige forhold22-03-202127-03-2021220
031222121Majssorter til helsæd, A og B sorter - kølige forhold22-03-202127-03-2021110
031232121Svampesygdomme i majssorter dyrket efter majs uden pløjning29-03-202103-04-2021220
040022121Strategi for bekæmpelse af skimmel i højresistente kartoffelsorter30-03-202104-04-2021330
040042121Bekæmpelse af kartoffelskimmel ved forbedring af Skimmelstyring29-03-202103-04-2021660
040062121Ukrudtsbekæmpelse i kartofler29-03-202103-04-2021220
040072121Reduceret pesticidforbrug ved bekæmpelse af kartoffelbladplet30-03-202104-04-2021330
040082121Bekæmpelse af kartoffelbladplet29-03-202103-04-2021220
040092121Bekæmpelse af kartoffelbladplet ved brug af forskellige bekæmpelsesmodeller29-03-202103-04-2021330
040102121Delt gødskning af kvælstof til stivelseskartofler - flydende gødning29-03-202103-04-2021220
040112121Delt gødskning af kvælstof til stivelseskartofler - fast gødning29-03-202103-04-2021220
040132121Bladgødskning i stivelseskartofler29-03-202103-04-2021220
040162121Afprøvning af spisesorter i økologisk produktion27-03-202101-04-2021220
040182121Afprøvning af stivelseskartoffelsorter27-03-202101-04-2021110
040192121Kaliumoptimum i fabrikskartofler29-03-202103-04-2021440
040202121Skadevirkning af klor i stivelseskartofler30-03-202104-04-2021220
040212121Effekt af svovl til stivelseskartofler06-04-202111-04-2021220
040232121Gødningsstrategier proceskartofler27-03-202101-04-2021110
040242021Betydning af kalium, bor og calcium for kvaliteten af læggekartofler - EFTERVIRKNING27-03-202101-04-2021110
040272121Flydende fosfor i stivelseskartofler29-03-202103-04-2021220
040282121Afprøvning af stivelseskartoffelsorter ved forskellige kvælstof-tildelinger27-03-202101-04-2021220
040302121Effekt af forskellige bejdsemidler på svampesygdomme og udbytte i kartofler27-03-202101-04-2021220
040312121Reduceret bejdsebehov ved mekanisk vækststandsning i stivelseskartofler29-03-202103-04-2021220
040342121Kemisk nedvisning af spise- og læggekartofler27-03-202101-04-2021440
040402121Gradueret kvælstof i fabrikskartofler - OMRÅDE MED LAV EM3829-03-202103-04-2021422
040412121Gradueret kvælstof i fabrikskartofler - OMRÅDE MED MELLEM EM3829-03-202103-04-2021220
040422121Gradueret kvælstof i fabrikskartofler - OMRÅDE MED HØJ EM3829-03-202103-04-2021422
050012121Vinterrapssorter25-06-202030-07-2020633
050072121Styr vinterrapsens udvikling18-06-202023-06-2020541
050282121Sygdomsbekæmpelse i alm. rajgræs16-03-202121-03-2021440
050322121Græsukrudt i engrapgræs16-07-202004-08-2020550
050332121Bekæmpelse af græsukrudt i Engrapgræs - Rækkesprøjtning03-08-202008-08-2020110
050342121Anvendelse af Kerb i Engrapgræs - Rækkesprøjtning03-08-202008-08-2020110
050352121Bekæmpelse af græsukrudt i Strandsvingel - Rækkesprøjtning18-08-202023-08-2020110
050362121Anvendelse af Kerb i Strandsvingel - Rækkesprøjtning18-08-202023-08-2020110
050372121Mateno 600 SC effekt mod væselhale og Engrapgræs tålsomhed - Logaritmesprøjtning31-08-202005-09-2020110
050512121Radrensning og båndsprøjtning i spinat til frøavl19-03-202124-03-2021220
050522121Ukrudt i spinat til frøavl19-03-202124-03-2021220
050812021Nedvisning af hvidkløver (2. år - Skader på engrapgræs)27-11-202030-11-202012-1
050812121Nedvisning af hvidkløver23-02-202128-02-2021440
050822121Alternativer til nedvisning af spinat og purløg til frø12-03-202117-03-2021220
050832121Bekæmpelse af kløverhoved gnaver i hvidkløver13-04-202118-04-2021110
050842121Bekæmpelse af kløverhovedgnaveren i hvidkløver, med afpudsning13-04-202118-04-2021110
051042121Vinterrapssorter, A+ og B-sorter10-08-202015-08-2020440
051052121Vinterrapssorter, A og B-sorter10-08-202015-08-2020440
051072121Vinterrapssorter, A-sorter, dværghybridsorter10-08-202015-08-2020440
052012121Sengødskning af alm. rajgræs. DLF03-03-202108-03-2021330
052122121Græsukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs udlagt i vårbyg. DLF15-07-202020-07-2020110
052222121Afpudsning og vækstregulering i ital. rajgræs. DLF03-03-202108-03-2021220
052262121Bekæmpelse af væselhale i rødsvingel. DLF18-08-202023-08-2020220
052362121Ukrudtsbekæmpelse med Atlantis i engrapgræs. DLF18-08-202023-08-2020220
052382121Dyrkning af engrapgræs. DLF03-03-202108-03-2021220
052402021Ukrudtsbekæmpelse i hvidkløver. DLF28-08-202002-09-2020220
052402121Ukrudtsbekæmpelse i hvidkløver og engrapgræs udlagt i vårbyg. DLF03-03-202108-03-2021220
052411921Ukrudtsbekæmpelse i engrapgræs. DLF28-08-202002-09-2020220
052422121Ukrudtsbekæmpelse i hvidkløver uden isået engrapgræs. DLF16-07-202004-08-2020220
052832121Skadedyr i hvidkløver03-03-202108-03-2021110
060012121TEST Alternative kornafgrøder PAKKE 518726-05-202031-05-2020211
060022121Flerårig hvede - test labels og følgesedler17-06-202022-06-2020211
060032121Kopi 011022121 Vinterrugsorter, A og B-sorter til droneanalyse29-01-202103-02-2021110
060052121TEST af Kikærte beregning24-03-202129-03-2021211
060062121KURSUS I FORSØG - Timing af Septoriabekæmpelse i vinterhvede07-04-202112-04-2021523
060072121Ukrudt i vinterhvedeUnder udarbejdelse 404
060082121Økologisk hestebønne til plantebaserede fødevarer TEST ÆNDRING DESIGN PRØVER PARCEL02-09-202107-09-2021211
061052121Stresstest forsøg til kornlab01-07-202106-07-2021110
061192121TEST ÆNDRING FRA 7 TIL 5 ANALYSER NORFOR Majssorter til helsæd, A og B sorter - lune forhold15-11-202120-11-2021211
070012121Stigende N til vinterhvede, flere dronemålinger14-02-202119-02-2021330
070022121Storskala forsøg med gradueret kvælstof til maltbyg16-02-202121-02-2021110
070032121Kvælstof respons på variabel biomasse i vinterhvede05-03-202110-03-2021220
070042121Test af biomassehøster15-09-202120-09-2021550
070052121Alternative efterafgrødearter- sået efter høst28-04-202103-05-2021330
070082121Eftervirkning af græs og kløvergræs som efterafgrøde udlagt i vårbyg11-02-202116-02-2021330
070092121Eftervirkning af efterafgrøder dyrket før vårbyg24-06-202029-06-2020880
070101721Kvælstofudvaskning i et korn/raps sædskifte målt med sugeceller25-06-202030-06-2020110
070112121Efterafgrødearter og - blandinger etableret før høst17-05-202122-05-2021110
070122121Efterafgrøders kulstofstofproduktion sået før og efter høst29-04-202104-05-2021220
070131721KVÆLSTOFUDVASKNING kvælstofgødskning - FASTLIGGENDE24-06-202029-06-2020110
070141721Stigende N - Kvælstofmængder til triticale med sugeceller - Sjælland24-06-202029-06-2020110
070162121Mangan til vinterbyg03-09-202008-09-2020330
070172121Kvælstofstrategi i vinterraps om efteråret26-05-202031-05-2020550
070182121Strukturkalks effekt på fosfortab og plantevækst20-08-202025-08-2020110
070192121Kalkvirkning af kalkpellets fra vandrensning, jordbrugskalk og dolomit02-02-202107-02-2021550
070202121Kvælstofmængder til triticale uden husdyrgødning (GENNEMFØRES IKKE DETTE ÅR)29-01-202103-02-2021000
070212121Kvælstofmængder til vinterrug uden husdyrgødning (GENNEMFØRES IKKE DETTE ÅR)29-01-202103-02-2021000
070222121Kvælstofmængder til vinterbyg uden husdyrgødning29-01-202103-02-2021110
070232121Kvælstofmængder til vinterhvede uden husdyrgødning29-01-202103-02-2021110
070242121Kvælstofmængder til havre uden husdyrgødning29-01-202103-02-2021110
070252121Kvælstofmængder til vårbyg uden husdyrgødning29-01-202103-02-2021110
070262121Efterafgrøder efter stigende N i vinterhvede21-04-202126-04-2021440
070271521Stigende N - Kvælstofmængder til vinterrug med sugeceller - Vestjylland24-06-202029-06-2020110
070281521Stigende N - Kvælstofmængder til vårbyg med sugeceller - Lolland24-06-202029-06-2020110
070292121Bladgødskning af vinterhvede02-03-202107-03-2021110
070302121Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede uden husdyrgødning med forskellige sensormålinger16-02-202121-02-2021990
070312121Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede uden husdyrgødning m/ dronemålinger16-02-202121-02-202112120
070322121Stigende N og delingsstrategi i vårbyg16-02-202121-02-2021880
070332121Kvælstofmængder til vårbyg uden husdyrgødning på humusjord16-02-202121-02-2021880
070342121Stigende N - Kvælstofmængder til vinterraps uden husdyrgødning14-02-202119-02-2021440
070352121Stigende N - Kvælstofmængder og strategi til vinterrug - 3 sorter19-06-202024-06-2020550
070362121Stigende N - Kvælstofmængder til vinterbyg uden husdyrgødning29-01-202103-02-2021440
070382121Stigende N - Kvælstofmængder til majshelsæd uden husdyrgødning29-01-202103-02-2021330
070392121Stigende N - Kvælstofmængder til havre uden husdyrgødning29-01-202103-02-2021990
070412121Kvælstoftyper og -strategi til vinterhvede på CA og pløjet jord02-02-202107-02-2021440
070452121Stigende svovlmængder til vinterhvede12-02-202117-02-2021770
070482121Sen tilførsel af svovl til vinterhvede03-02-202108-02-2021330
070492121Kvælstofstrategi i brødhvede02-02-202107-02-2021440
070502021Udvikling i jordens fosforstatus efter stor engangstilførsel af fosfor09-02-202114-02-2021220
070512121Bor til vinterraps20-04-202025-04-2020440
070532121Fosfor til vårbyg på særlige arealer - Parcelprøver02-03-202107-03-2021770
070542121Fosfor til vårbyg på særlige arealer - Ledprøver02-03-202107-03-2021770
070552121Validering af kvælstofbehov bestemt ud fra NDRE i st. 3725-02-202102-03-202111110
070562121Validering af kvælstofbehov bestemt ud fra NDRE i st. 37 i marker med husdyrgødning25-02-202102-03-202110100
070802121Gylle med nitrifikationshæmmere til vinterraps om efteråret23-06-202028-06-2020330
070822121Stigende mængde PK i handelsgødning til gyllegødet vårbyg02-03-202107-03-2021220
070832121Virkningshastighed af forskellige kvælstoftyper til vinterhvede24-03-202129-03-2021440
070852121Afgasset gylle og væskefraktioner til vinterhvede02-02-202107-02-2021440
070872121Placering af kvæggylle og afgasset gylle til majs med og uden nitrifikationshæmmer og startgødning23-02-202128-02-2021440
070882121Stigende mængder kvælstof til majs i kvæggylle og afgasset gylle traditionelt nedfældet og placeret23-02-202128-02-2021220
070921921Bæredygtig majsdyrkning med sugeceller - Forfrugt majs11-12-202016-12-2020220
070922121Bæredygtig majsdyrkning med sugeceller - Forfrugt majs04-03-202109-03-2021220
070931921Bæredygtig majsdyrkning med sugeceller - 2. år efter kløvergræs11-12-202016-12-2020110
070932121Bæredygtig majsdyrkning med sugeceller - efter kløvergræs04-03-202109-03-2021110
070961721Stigende N - Gylle og stigende kvælstofmængder til vinterhvede med sugeceller - Østjylland24-06-202029-06-2020110
072002121Svovl i vinterhvede19-04-202124-04-202120200
072012121Svovl i vårbyg19-04-202124-04-202120200
072022121N-min i efteråret i forskellige afgrødefølger, kategori 104-08-202109-08-2021880
072032121N-min i efteråret i forskellige afgrødefølger, kategori 204-08-202109-08-2021880
072042121N-min i efteråret i forskellige afgrødefølger, kategori 304-08-202109-08-2021880
072052121N-min i efteråret i forskellige afgrødefølger, kategori 4A04-08-202109-08-2021880
072062121N-min i efteråret i forskellige afgrødefølger, kategori 4B04-08-202109-08-2021880
072072121N-min i efteråret i forskellige afgrødefølger, kategori 504-08-202109-08-202110100
072082121N-min i efteråret i forskellige afgrødefølger, kategori 604-08-202109-08-202113130
072092121N-min i efteråret i forskellige afgrødefølger, kategori 704-08-202109-08-202112120
072102121N-min i efteråret i forskellige afgrødefølger, kategori 804-08-202109-08-202115150
072112121N-min i efteråret i forskellige afgrødefølger, kategori 904-08-202109-08-202130300
072252121Rodprøver i efterafgrøderUnder udarbejdelse 101
072302121Planteklip og Nmin i pilotprojekt om biomasse og efterafgrøder - FYN05-10-202110-10-202116160
072312121Planteklip og Nmin i pilotprojekt om biomasse og efterafgrøder - Bornholm05-10-202110-10-2021550
072322121Planteklip og Nmin i pilotprojekt om biomasse og efterafgrøder - TI05-10-202110-10-2021880
072332121Planteklip og Nmin i pilotprojekt om biomasse og efterafgrøder - VKST05-10-202110-10-2021660
072342121Planteklip og Nmin i pilotprojekt om biomasse og efterafgrøder - Ytteborg05-10-202110-10-202115150
080012121CA som bæredygtigt dyrkningssystem, Birkelse - år 104-03-202109-03-2021220
080022121CA som bæredygtigt dyrkningssystem, Sjælland - år 104-03-202109-03-2021110
080032121CA som bæredygtigt dyrkningssystem, Holstebro - år 124-08-202129-08-2021110
080052121Biochar til vårbyg17-03-202122-03-2021220
080062021DEMO: Reduceret jordbearbejdning - 23. år21-09-202026-09-2020110
080202121Gylle strategi i vårbyg på ejendom som praktiserer CA04-03-202109-03-2021330
081042021DEMO: Langtidseffekter ved pløjefri dyrkning 20. år06-10-202011-10-2020110
090062121Bekæmpelse af lys bladplet i vinterraps16-03-202121-03-2021440
090072121Varsling for knoldbægersvamp i vinterraps11-02-202116-02-202132320
090082121Bekæmpelse af svampesygdomme i vinterraps15-02-202120-02-2021550
090092121Svampebekæmpelse under blomstring i vinterraps15-02-202122-02-2021660
090402121Svampebekæmpelse i hestebønner01-03-202106-03-2021550
090422121Skadedyrsbekæmpelse i hestebønner11-03-202116-03-2021550
090602121Svampebekæmpelse i havre11-03-202116-03-2021550
090652121Svampebekæmpelse i vinterbyg - midler og antal behandlinger17-03-202122-03-2021660
090672121Måling af udbyttetab ved angreb af bygfluelarver i vintersæd08-04-202113-04-2021550
090682121Bekæmpelse af bygfluer i vårhvede09-03-202114-03-2021220
090762121Gradueret vækstregulering i vinterhvede - Storskalaforsøg03-03-202108-03-2021550
090772121Monitering af lejesæd i vinterhvede15-02-202120-02-202110100
090802121Vækstregulering af vinterhvede09-03-202114-03-2021550
090812121Svampebekæmpelse i vinterhvede - forskellige løsninger i vækststadie 32 og ved delt aksbeskyttelse17-03-202122-03-2021660
090822121Svampebekæmpelse i mindre modtagelige vinterhvedesorter17-03-202122-03-2021660
090832121Svampebekæmpelse i vinterhvede - forskellige løsninger ved delt aksbeskyttelse17-03-202122-03-2021660
090862121Svampebekæmpelse i vinterhvede - forskellig indsats ved delt aksbeskyttelse med nye og ældre midler17-03-202122-03-2021660
090872121Timing af Septoriabekæmpelse i vinterhvede17-03-202122-03-2021550
090882121Effekt af svampesprøjtning i hvede med elektrolytisk kobbergødskning og elektromagnetisk vandbehandling17-03-202122-03-2021440
090892121Gradueret dosering mod svampesygdomme i vinterhvede - storskalaforsøg24-03-202129-03-2021550
090912121Vækstregulering af vinterrug09-03-202114-03-2021330
090922121Svampebekæmpelse i rug09-03-202114-03-2021660
090952121Brug af sortsblandinger mod Septoria og andre svampesygdomme i vinterhvede06-07-202011-07-2020660
091012121Sprøjteteknik ved bekæmpelse af væselhale - logaritmeforsøg15-03-202120-03-2021220
091022121Bladlus i vårbyg - sprøjteteknik17-03-202122-03-2021220
091032121Forbedret sprøjteteknik mod græsukrudt om efteråret09-07-202014-07-2020330
091042121Kvik i vinterhvede, ANLÆGSÅR15-03-202120-03-2021303
091052121Kvik i vinterraps09-03-202114-03-2021312
091062121Bekæmpelse af olieræddike i vårsæd19-03-202124-03-2021321
091302121Vækstregulering, sorter og såtid i vinterrug01-07-202006-07-2020550
091502121Bramgæs i vinterhvede08-09-202009-09-2020220
091602121Bejdsning af majs, fugle18-03-202123-03-2021330
091612121Svampesprøjtning i majshelsæd10-03-202115-03-2021550
091642121Svampebekæmpelse og vækstregulering i vårbyg19-03-202124-03-2021660
091652121Svampebekæmpelse i vårbyg med fokus på Ramularia 19-03-202124-03-2021550
091662121Bekæmpelse af hvedegalmyg og bladlus i vinterhvede17-03-202122-03-2021220
091672121Skadevirkning af glimmerbøsser i vinterraps15-03-202120-03-2021440
091682121Bekæmpelse af glimmerbøsser i vinterraps09-03-202114-03-2021220
091702121Bekæmpelse af skadedyr i vinterraps under blomstring17-03-202122-03-2021440
091712121Bladlus i vårbyg - bekæmpelsestærskler17-03-202122-03-2021330
091722121Effekten af companion crops til at nedsætte angreb af rapsjordlopper i vinterraps - storskalaforsøgUnder udarbejdelse 404
091742121Monitering af skulpesnudebiller og snyltehvepse under blomstring i vinterraps08-04-202113-04-2021660
091752121Arealdækning for sensor til monitering af rapsjordlopper i vinterraps (AFVENTER)Under udarbejdelse 101
091802121Alternativer til glyphosat i pløjefri dyrkning21-07-202126-07-2021541
091902121Strategier for bekæmpelse af græsukrudt i vinterraps08-07-202013-07-2020440
091912121Ukrudtsbekæmpelse i hestebønner02-03-202107-03-2021550
091922121Bekæmpelse af ukrudt i vårbyg (med og uden ALS-hæmmere)02-03-202107-03-2021440
091932121Radrensning i vårbyg15-03-202120-03-2021220
091942121Ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede ved to såtider07-07-202012-07-2020550
091952121Ukrudtsbekæmpelse i vinterrug ved to såtider09-07-202014-07-2020330
091962121Ukrudt i vinterhvede25-08-202030-08-2020440
091972121Bekæmpelse af rajgræs i vinterhvede26-02-202103-03-2021431
091982121Radrensning i vintersæd02-10-202007-10-2020220
091992121Bekæmpelse af væselhale i vinterhvede om foråret17-03-202122-03-2021532
092002121Væselhale i vårbyg - betydning af frøsætning19-03-202124-03-2021303
092012121Efterårsbekæmpelse af væselhale i vinterhvede26-07-202131-07-2021440
092302121Onyx til forstærkning af effekt mod hanespore - logaritmeforsøg09-04-202114-04-202134-1
092312121Rækkebrænding mod ukrudt i majs14-04-202119-04-2021220
092332121Spotsprøjtning mod hanespore i majs OnFarmPLUS12-04-202117-04-2021110