Nordic Field Trial System Version: 1.1.6967.20455
Landsforsøgsplaner Til Oversigt
 
 
Vælg fagområde:
Vælg år:
Søgning
 Plannr   Titel   Publiceret   Fordelings-
dato 
 Max.
antal  
 Antal
tildelte  
 Antal
ledige  
010051919Vårbygsorter18-01-201923-01-2019251213
010061919Vinterhvedesorter13-08-201818-08-201813130
010081919Vinterbygsorter13-08-201818-08-201811110
010091919Vinterrugsorter13-08-201818-08-2018770
010231919Skab udbyttet i vinterhvede i efteråret10-07-201815-07-2018550
010241919N-gødskningsstrategier i sorter af vinterhvede10-07-201815-07-2018550
010251919Karakterisering af vinterhvedesorter ved tidlig og sen såning10-07-201815-07-2018660
010321919Intelligent brug af sortsblandinger mod Septoria i vinterhvede09-07-201814-07-2018550
010331919Sortsvalg, kvælstofmængde og strategi i vinterhvede til foder og eksport09-07-201814-07-2018550
010371919Såtid og vækstregulering i vinterhvedesorter12-07-201817-07-2018550
010421919Svampebekæmpelse og gødskning i en Septoria-modtagelig og mindre modtagelig hvedesort09-07-201814-07-2018550
010461919Kvælstofstrategier i maltbygUnder udarbejdelse 606
010511919Etablering af vinterhvede med præcisionssåning10-09-201815-09-2018110
010531919Kvælstofoptagelse i sorter af vinterhvede (2 kvælstofniveauer)14-08-201819-08-2018110
010541919Kvælstofoptagelse i sorter af vinterhvede14-08-201819-08-2018330
010561919Kvælstofstrategier i vårbyg med gylleUnder udarbejdelse10-02-2019606
010911919OBS parceller vinterbygsorter12-10-201817-10-2018770
010921919OBS parceller vinterrugsorter12-10-201817-10-2018770
010931919OBS parceller triticalesorter12-10-201817-10-2018770
010941919OBS parceller vinterhvedesorter12-10-201817-10-2018770
011011919Vinterbygsorter, A og B-sorter05-09-201810-09-2018550
011021919Vinterrugsorter, A og B-sorter05-09-201810-09-2018440
011031919Triticalesorter, A og B-sorter13-09-201818-09-2018440
011041919Vinterhvedesorter, A og B-sorter13-09-201818-09-2018660
011051919Vårbygsorter, A og B sorterUnder udarbejdelse 505
011061919Havresorter, A og B-sorterUnder udarbejdelse 404
011071919Vårhvedesorter A og B-sorterUnder udarbejdelse 404
011081919Ærtesorter, A+ og B sorterUnder udarbejdelse 606
011111919Hestebønnesorter, A og B-sorterUnder udarbejdelse 707
011511919Vinterbygsorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse05-09-201810-09-2018550
011521919Vinterrugsorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse05-09-201810-09-2018440
011531919Triticalesorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse13-09-201818-09-2018440
011541919Vinterhvedesorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse13-09-201818-09-2018660
011551919Vårbygsorter, A+ og B sorter, med og uden svampebek.Under udarbejdelse 505
011561919Havresorter, A+ og B sorter, med og uden svampebek.Under udarbejdelse 404
011571919Vårhvedesorter, A+ og B sorter, med og uden svampebek.Under udarbejdelse 303
011591919Vårtriticalesorter, A+ og B sorter, med og uden svampebek.Under udarbejdelse 303
020041919Rhizobium podning af hvidkløver - UDLÆGSÅRUnder udarbejdelse01-02-2019404
020061919DIVERSify - blandsæd ært-lupin-vårhvedeUnder udarbejdelse01-02-2019303
020081719Kvælstofrespons i økologisk kløvergræs - 2. brugsårUnder udarbejdelse01-02-2019101
020091919Næringsstoffer for højere udbytter i vårbygUnder udarbejdelse01-02-2019404
020101919Forskellige gødningstyper til vårbyg - 11 ledUnder udarbejdelse01-02-2019202
020111919Forskellige gødningstyper til vårbyg - 12 ledUnder udarbejdelse01-02-2019303
020121919Delt gødskning af vårsædUnder udarbejdelse01-02-2019505
020131919Startgødning, forskellig rækkeafstand og efterafgrøder i vårbygUnder udarbejdelse01-02-2019202
020141919Vårbyg grundgødsket med gletchermelUnder udarbejdelse 404
020201919Placeret gylle til majsUnder udarbejdelse01-02-2019404
020211919Priming og sortsvalg i majsUnder udarbejdelse01-02-2019303
020301919Ukrudtsstrategier i sædskiftetUnder udarbejdelse01-02-2019505
020401919Etablering af efterafgrøderUnder udarbejdelse01-02-2019707
020911919OBS parceller vinterbygsorter, økologiske forhold12-10-201817-10-2018220
020921919OBS parceller vinterrugsorter, økologiske forhold12-10-201817-10-2018220
020931919OBS parceller triticalesorter, økologiske forhold12-10-201817-10-2018220
020941919OBS parceller vinterhvedesorter, økologiske forhold12-10-201817-10-2018440
021011919Havresorter, økologiskUnder udarbejdelse 404
021021919Vinterhvedesorter, økologisk19-09-201824-09-2018330
021041919Vårbygsorter, økologiskUnder udarbejdelse 404
021081919Vårhvedesorter, økologiskUnder udarbejdelse 404
030061919Stigende mængder kvælstof til kløvergræs til slæt, 2. brugsårUnder udarbejdelse 202
030091819Strib till i majs med og uden vinterrug og alm. rajgræs som efterafgrøderUnder udarbejdelse 202
030111919Typer af startgødning til majsUnder udarbejdelse 505
030131919Biostimulanter til majs - storparcelUnder udarbejdelse 202
030141919Majssorter til kernemajs og kolbemajs, B sorterUnder udarbejdelse 505
030151919Plan til beregning af foderværdien i kolbemajs i kernemajsforsøg 030141919Under udarbejdelse 303
030191919Høsttider i typer af majssorterUnder udarbejdelse 202
030261919Afprøvning af gødningstyper i gyllegødet kløvergræsUnder udarbejdelse 303
030341919Monitering af vandprocent i kernemajs og tørstofprocent i kolbemajsUnder udarbejdelse 505
030351919DEMO: Monitering af efterafgrøder i majs med forskellig såteknikUnder udarbejdelse 15015
030501919Bramgæs i kløvergræs22-10-201827-10-2018330
031021919Ærtesorter til helsædUnder udarbejdelse 404
031031819Sorter af lucerne slætforsøg, 1. BRUGSÅRUnder udarbejdelse 101
031051819Sorter af rødsvingel, slætforsøg 1. BRUGSÅRUnder udarbejdelse 101
031061819Sorter af timothe, slætforsøg 1. BRUGSÅRUnder udarbejdelse 101
031071819Sorter af engsvingel, slætforsøg 1. BRUGSÅRUnder udarbejdelse 101
031081819Sorter af hvidkløver slætforsøg, 1. BRUGSÅRUnder udarbejdelse 101
031111619Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, slætforsøg, 3.BRUGSÅRUnder udarbejdelse 404
031111719Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og rajsvingel, slætforsøg, 2. BRUGSÅRUnder udarbejdelse 303
031111819Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, slætforsøg, 1. BRUGSÅRUnder udarbejdelse 303
031121819Sorter af rødkløver slætforsøg, 1. BRUGSÅRUnder udarbejdelse 202
031131719Sorter af lucerne slætforsøg, 2. BRUGSÅRUnder udarbejdelse 101
031141719Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og rajsvingel, afgræsningsforsøg 2.BRUGSÅRUnder udarbejdelse 101
031141819Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, afgræsningsforsøg 1. BRUGSÅRUnder udarbejdelse 101
031151719Sorter af rødsvingel, slætforsøg 2. BRUGSÅRUnder udarbejdelse 101
031161719Sorter af timothe, slætforsøg 2. BRUGSÅRUnder udarbejdelse 101
031161819Sorter af timothe, slætforsøg 1. BRUGSÅRUnder udarbejdelse 202
031171719Sorter af engsvingel, slætforsøg 2. BRUGSÅRUnder udarbejdelse 101
031181719Sorter af hvidkløver slætforsøg, 2. BRUGSÅRUnder udarbejdelse 101
031181819Sorter af hvidkløver slætforsøg, 1. BRUGSÅRUnder udarbejdelse 202
031191919Majssorter til helsæd, A og B sorter - lune forholdUnder udarbejdelse 202
031201919Majssorter til helsæd, A+ og B sorter - lune forholdUnder udarbejdelse 202
031211919Majssorter til helsæd, A+ og B sorter - kølige forholdUnder udarbejdelse 202
031221919Majssorter til helsæd, A og B sorter - kølige forholdUnder udarbejdelse 101
040021919Skimmelstrategi for højresistente kartoffelsorterUnder udarbejdelse 101
040031919Aftopning og nedvisning af kartoflerUnder udarbejdelse 202
040051919Bekæmpelse af kartoffelskimmelUnder udarbejdelse 303
040061919Ukrudtsbekæmpelse i kartoflerUnder udarbejdelse 202
040071919Midler til bekæmpelse af spildkartoflerUnder udarbejdelse 202
040081919Bekæmpelse af kartoffelbladpletUnder udarbejdelse 303
040101919Optimal gødskning af kvælstof til stivelseskartoflerUnder udarbejdelse 101
040111919Delt kvælstof gødskning til krævende sorterUnder udarbejdelse 101
040121919Gødningsværdien af forskellige typer og kombinationer af husdyr- og handelsgødninger i stivelseskartoflerUnder udarbejdelse 101
040131919NPK-strategi i spisekartoflerUnder udarbejdelse 202
040151919Afprøvning af kartoffelsorter til økologisk stivelsesproduktionUnder udarbejdelse 101
040161919Afprøvning af spisesorter i økologisk produktionUnder udarbejdelse 101
040181919Afprøvning af stivelseskartoffelsorter, høst 1. oktoberUnder udarbejdelse 101
040191919Udnyttelsesprocent af kalium i protamylasse i stivelseskartoflerUnder udarbejdelse 202
040201919Fosforoptimum i spisekartoflerUnder udarbejdelse 202
040211919Tildeling af magnesium ved gødskning af stivelseskartoflerUnder udarbejdelse 202
040221919Flydende fosforgødninger til stivelseskartoflerUnder udarbejdelse 404
040231919Fosforoptimum i stivelseskartoflerUnder udarbejdelse 202
040241819Betydning af kalium, bor, calcium og zink for kvaliteten af læggekartoflerUnder udarbejdelse 101
040241919Betydning af kalium, bor, calcium og zink for kvaliteten af læggekartoflerUnder udarbejdelse 101
040251919Delt gødskning til stivelseskartoffelsorterUnder udarbejdelse 101
040271919Kvælstofoptimum i stivelseskartofler (4 sorter)Under udarbejdelse 101
040281919Afprøvning af stivelseskartoffelsorter ved forskellige kvælstof-tildelingerUnder udarbejdelse 202
040311919Bekæmpelse af Black dot ved hjælp af efterårsbejdsningUnder udarbejdelse 101
050011919Vinterrapssorter26-06-201801-07-2018660
050081919Typer af vinterrapssorter og udsædsmængder, tidlig såning14-06-201819-06-2018660
050091919Typer af vinterrapssorter og udsædsmængder, sen såning14-06-201819-06-2018660
050221919Sygdomsbekæmpelse i spinat til frøavlUnder udarbejdelse 303
050261919Vækstregulering i alm. rajgræs typesorterUnder udarbejdelse 404
050321919Græsukrudt i engrapgræs22-06-201827-06-2018440
050331919Græsukrudt i engrapgræs udlagt i renbestand17-08-201822-08-2018110
050341919Græsukrudt i engrapgræs udlagt i dæksædUnder udarbejdelse 101
050421919Stigende mængder kvælstof til fodertyper af alm. rajgræs01-02-201906-02-2019440
050431919Kvælstofstrategier i alm. rajgræs01-02-201906-02-2019440
050441919Flydende gødning til alm. rajgræsUnder udarbejdelse 303
050501919Radrensning og båndsprøjtning af alm. rajgræs udlagt i renbestand21-08-201826-08-2018110
050511919Radrensning og båndsprøjtning i spinat til frøavlUnder udarbejdelse 101
050691919Vækstregulering i rødsvingelUnder udarbejdelse08-02-2019404
050721919Vækstregulering i strandsvingelUnder udarbejdelse 404
050731919Gødningsstrategier i strandsvingel22-06-201827-06-2018440
051031919Vårrapssorter, A-sorterUnder udarbejdelse 303
051041919Vinterrapssorter, A+ og B-sorter10-08-201815-08-2018440
051051919Vinterrapssorter, A og B-sorter10-08-201815-08-2018550
051071919Vinterrapssorter, A-sorter, dværghybridsorter10-08-201815-08-2018550
052051919Vækstregulering og svampebekæmpelse i hundegræs. DLF07-02-201912-02-2019220
052101919Vækstregulering og gødskning i alm. rajgræs. DLF07-02-201912-02-2019220
052121919Græsukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs udlagt i vårbyg15-11-201820-11-2018110
052201919Vækstregulering og delt gødskning i rødsvingel. DLF07-02-201912-02-2019211
052211919Afpudsning og vækstregulering i rødsvingel. DLF29-06-201804-07-2018220
052251919Sygdomsbekæmpelse i rødsvingel. DLF28-06-201803-07-2018220
052381919Dyrkning af engrapgræs. DLF07-02-201912-02-2019211
052391919Sygdomsbekæmpelse og gødskning i engrapgræs. DLF28-06-201803-07-2018220
052411919Ukrudtsbekæmpelse i hvidkløverUnder udarbejdelse 101
060031919TEST - design 2 faktorer - Vækstregulering og gødskning i alm. rajgræs. DLFUnder udarbejdelse 404
060041919TEST - design 3 faktorer - Vækstregulering og kvælstof i vårbyg30-01-201904-02-2019532
070011919Stigende N til vinterhvede m/ planteklip12-02-201917-02-2019330
070021919Storskala forsøg med gradueret kvælstof til vårbygUnder udarbejdelse01-02-2019202
070091919Eftervirkning af efterafgrøder dyrket før vårbyg29-06-201804-07-2018880
070101719Kvælstofudvaskning i et korn/raps sædskifte målt med sugeceller02-08-201807-08-2018110
070131719KVÆLSTOFUDVASKNING kvælstofgødskning - FASTLIGGENDE23-08-201828-08-2018110
070141719Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede med sugeceller - Sjælland23-08-201828-08-2018110
070201919Kvælstofmængder til triticale uden husdyrgødning06-02-201931-03-201915015
070211919Kvælstofmængder til vinterrug uden husdyrgødning06-02-201931-03-201915015
070221919Kvælstofmængder til vinterbyg uden husdyrgødning06-02-201931-03-201915114
070231919Kvælstofmængder til vinterhvede uden husdyrgødning06-02-201931-03-201915114
070241919Kvælstofmængder til havre uden husdyrgødning06-02-201931-03-201915015
070251919Kvælstofmængder til vårbyg uden husdyrgødning06-02-201931-03-201915015
070271519Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede med sugeceller - Vestjylland23-08-201828-08-2018110
070281519Stigende N - Kvælstofmængder til sukkerroer med sugeceller - Lolland13-09-201818-09-2018110
070291919Afprøvning af gødningstyper i vinterhvedeUnder udarbejdelse01-02-2019404
070301919Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede uden husdyrgødning med forskellige sensormålinger12-02-201917-02-2019954
070311919Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede uden husdyrgødning m/ dronemålinger12-02-201917-02-2019431
070321919Stigende N og delingsstrategi i vårbygUnder udarbejdelse01-02-2019808
070331919Stigende N - Kvælstofmængder til vårbyg uden husdyrgødningUnder udarbejdelse01-02-2019606
070341919Stigende N - Kvælstofmængder til vinterraps uden husdyrgødning10-02-201915-02-2019431
070351919Stigende N - Kvælstofmængder til vinterrug uden husdyrgødningUnder udarbejdelse01-02-2019404
070361919Stigende N - Kvælstofmængder til vinterbyg uden husdyrgødningUnder udarbejdelse01-02-2019505
070381919Stigende N - Kvælstofmængder til majshelsæd uden husdyrgødningUnder udarbejdelse01-02-2019303
070391919Stigende N - Kvælstofmængder til havre uden husdyrgødningUnder udarbejdelse01-02-2019606
070411919Cultan-gødskning i vinterhvedeUnder udarbejdelse01-02-2019404
070421919Fosfor- og kvælstofgødskning af vinterhvede i efteråret29-06-201804-07-201811110
070431919Tidspunkter for fosfor til vinterhvede29-06-201804-07-2018440
070441919Sen proteingødskning af vinterhvedeUnder udarbejdelse01-02-2019505
070451919Fosfor, kalium, svovl og kvælstof til hestebønner13-02-201918-02-2019440
070461919NPK til vårbygUnder udarbejdelse01-02-2019404
070471919Strategi for flydende gødning til vinterraps11-02-201916-02-2019431
070481919Sen tilførsel af svovl til vinterhvedeUnder udarbejdelse01-02-2019303
070491919Kvælstofstrategi i brødhvedeUnder udarbejdelse01-02-2019505
070501919Fosfor til vårbyg på arealer med meget lave fosfortalUnder udarbejdelse 202
070631919Kobber til vårbygUnder udarbejdelse01-02-201912012
070641919Strategi for kvælstof og vækstregulering i vinterhvedeUnder udarbejdelse01-02-2019404
070761819Eftervirkning af efterafgrøder udlagt i vårbyg og N-optag med satellit25-05-201830-05-2018440
070781819Forsøg med biochar i vårbyg- EFTERVIRKNING31-08-201805-09-2018220
070791819Forsøg med biochar i vinterhvede - EFTERVIRKNING31-08-201805-09-2018220
070801919Gylle med nitrifikationshæmmere til vinterraps om efteråret24-07-201829-07-2018330
070871919Gylle med nitrifikationshæmmere til majsUnder udarbejdelse01-02-2019202
070881919Gylle med nitrifikationshæmmere til vinterhvede14-02-201919-02-2019202
070921919Bæredygtig majsdyrkning med sugecellerUnder udarbejdelse 101
070961719Stigende N - Gylle og stigende kvælstofmængder til vinterhvede med sugeceller - Østjylland23-08-201828-08-2018110
080069919DEMO: Reduceret jordbearbejning - 21. år22-08-201827-08-2018110
080211419Underjordspakning og biologisk jordløsning, KU.22-08-201827-08-2018110
080221419Underjordspakning og biologisk jordløsning, Flakkebjerg.22-08-201827-08-2018110
080231419Underjordspakning og biologisk jordløsning, Aarslev.22-08-201827-08-2018110
081040219DEMO: Langtidseffekter ved pløjefri dyrkning 18. år22-08-201827-08-2018110
090051919Forskellige olieræddikesorters modtagelighed for kålbrokUnder udarbejdelse 404
090071919Varsling for angreb af knoldbægersvamp i vinterrapsUnder udarbejdelse08-02-201915015
090081919Bekæmpelse af svampesygdomme i vinterrapsUnder udarbejdelse 606
090091919Svampebekæmpelse under blomstring i vinterrapsUnder udarbejdelse 606
090201919Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps28-06-201803-07-2018330
090401919Svampe i hestebønnerUnder udarbejdelse 505
090421919Skadedyrsbekæmpelse i hestebønnerUnder udarbejdelse 606
090651919Svampebekæmpelse i vinterbyg - midler og antal behandlingerUnder udarbejdelse 505
090691919Bekæmpelse af meldug i vinterhvedeUnder udarbejdelse 606
090781919Strategi for vækstregulering og kvælstof i vinterhvedeUnder udarbejdelse07-02-2019404
090801919Vækstregulering af vinterhvedeUnder udarbejdelse05-03-2019505
090811919Svampebekæmpelse i vinterhvede - forskellige midler og doserUnder udarbejdelse 606
090821919Bladsvampe i vinterhvede - forskellig indsats samt afprøvning af modellerUnder udarbejdelse 606
090831919Svampebekæmpelse i hvede - forskellige sprøjtetidspunkter og doser og sen behandlingUnder udarbejdelse 606
090841919Svampebekæmpelse i vinterhvede - sprøjtning efter kemiprisUnder udarbejdelse 505
090861919Svampebekæmpelse i vinterhvede med nye svampemidlerUnder udarbejdelse05-03-2019606
090871919Timing af Septoriabekæmpelse i vinterhvedeUnder udarbejdelse 606
090881919OnFarmPlus Gradueret behandling mod svampesygdomme i vinterhvedeUnder udarbejdelse 303
090911919Vækstregulering af vinterrugUnder udarbejdelse05-03-2019303
090921919Svampebekæmpelse i rugUnder udarbejdelse 505
091201919Ukrudt i vinterhvede21-08-201826-08-2018440
091241919Flydende kvælstof-gødning som additiv ved bekæmpelse af væselhale og gold hejre - LogaritmesprøjtningUnder udarbejdelse 303
091301919Bekæmpelse af resistent italiensk rajgræs i vinterhvede21-08-201826-08-2018550
091601919Bekæmpelse af bladlus i majshelsædUnder udarbejdelse 202
091611919Svampesprøjtning i majshelsædUnder udarbejdelse 606
091621919Vækstregulering i vårbygUnder udarbejdelse05-03-2019505
091631919Svampebekæmpelse og vækstregulering i vårbygUnder udarbejdelse 606
091641919Afprøvning af forskellige svampemidler i vårbygUnder udarbejdelse 606
091651919Svampebekæmpelse i byg mod Ramularia Under udarbejdelse 606
091661919Bekæmpelse af hvedegalmyg og bladlus i vinterhvedeUnder udarbejdelse 404
091671919Vækstregulering og svampebekæmpelse i vårbygUnder udarbejdelse05-03-2019505
091681919Vækstregulering og kvælstof i vårbygUnder udarbejdelse05-03-2019505
091691919Bekæmpelse af skulpesnudebiller og skulpegalmyg i vinterrapsUnder udarbejdelse 404
091701919Bekæmpelse af skadedyr i vinterraps under blomstringUnder udarbejdelse 606
091731919Bekæmpelse af stankelbenlarverUnder udarbejdelse 202
091751919Bekæmpelse af agersnegle i vinterhvedeUnder udarbejdelse 606
091911919Ukrudt i vårbygUnder udarbejdelse08-02-2019505
091921919Ukrudt i vårbyg (uden ALS produkter)Under udarbejdelse 505