Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Landsforsøgsplaner Til Oversigt
 
 
Vælg fagområde:
Vælg år:
Søgning
 Plannr   Titel   Publiceret   Fordelings-
dato 
 Max.
antal  
 Antal
tildelte  
 Antal
ledige  
010052222Vårbygsorter, supplerende sortsforsøg21-01-202204-02-20221293
010062222Vinterhvedesorter, supplerende sortsforsøg06-08-202120-08-202113103
010082222Vinterbygsorter, supplerende sortsforsøg06-08-202120-08-20211192
010092222Vinterrugsorter, supplerende sortsforsøg06-08-202120-08-2021853
010162222Vinterhvedesorters tolerance overfor manganmangel07-09-202112-09-2021330
010252222Karakterisering af vinterhvedesorter ved tidlig og sen såning26-08-202131-08-2021550
010262222Optimal kvælstoftilførsel til vinterhvedesorter26-08-202131-08-2021550
010322222Lupin til plantebaserede fødevarer15-03-202220-03-2022220
010342222Linser til plantebaserede fødevarer15-03-202220-03-2022220
010352222Kikærter til plantebaserede fødevarer15-03-202220-03-2022220
010512222Etablering af vinterhvede med præcisionssåning17-09-202122-09-2021422
010912222OBS parceller vinterbygsorter07-10-202112-10-2021770
010922222OBS parceller vinterrugsorter08-10-202113-10-2021770
010932222OBS parceller triticalesorter08-10-202113-10-2021770
010942222OBS parceller vinterhvedesorter08-10-202113-10-2021770
010952222OBS parceller vårbygsorter08-04-202213-04-2022770
010962222OBS parceller havresorter08-04-202213-04-2022770
010972222OBS parceller vårhvedesorter08-04-202213-04-2022770
011012222Vinterbygsorter, A og B-sorter03-09-202108-09-2021550
011022222Vinterrugsorter, A og B-sorter03-09-202108-09-2021440
011032222Triticalesorter, A og B-sorter10-09-202115-09-2021440
011042222Vinterhvedesorter, A og B-sorter10-09-202115-09-2021660
011052222Vårbygsorter, A og B sorter15-02-202220-02-2022550
011062222Havresorter, A og B-sorter15-02-202220-02-2022440
011072222Vårhvedesorter A og B-sorter15-02-202220-02-2022440
011082222Ærtesorter, A og B sorter15-02-202220-02-2022770
011112222Hestebønnesorter, A og B-sorter15-02-202220-02-2022770
011122222Vinterhestebønnesorter, A og B-sorter07-10-202112-10-2021330
011132222Lupinsorter, Smalbladet, A og B-sorter.28-03-202202-04-2022440
011142222Lupinsorter, Hvid, A og B-sorter28-03-202202-04-2022440
011512222Vinterbygsorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse10-09-202115-09-2021550
011522222Vinterrugsorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse03-09-202108-09-2021440
011532222Triticalesorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse10-09-202115-09-2021440
011542222Vinterhvedesorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse10-09-202115-09-2021660
011552222Vårbygsorter, A+ og B sorter, med og uden svampebek.15-02-202220-02-2022550
011562222Havresorter, A+ og B sorter, med og uden svampebek.15-02-202220-02-2022440
011572222Vårhvedesorter, A+ og B sorter, med og uden svampebek.15-02-202220-02-2022330
020012222Stribedyrkning04-05-202209-05-2022110
020122222Delt gødskning og efterafgrøder som startgødning til vårsæd24-06-202129-06-2021660
020152222Gødskning af vinterraps17-06-202122-06-2021440
020162222Bælgplanter i vinterraps18-06-202123-06-2021440
020172222DEMO: Striber med økologiske kompostprodukter25-02-202202-03-2022330
020182222Plantebaseret gødning til plantebaserede fødevarer22-02-202227-02-2022220
020202222Placeret gylle til majs15-02-202220-02-2022220
020242222Forskellig rækkeafstand i vårbyg01-03-202206-03-2022330
020252222Økologisk vårhvede, vårtriticale og vårrug sået om efteråret24-06-202129-06-2021660
020262222Såtid og udsædsmængder i økologisk havre25-02-202202-03-2022550
020282222Strategier mod besværligt ukrudt – vårsæd23-02-202228-02-2022431
020301922Ukrudtsstrategier i sædskiftet, 4. dyrkningsår13-09-202118-09-2021440
020312222Økologisk hestebønne til plantebaserede fødevarer11-03-202216-03-2022220
020322222Økologisk lupin til plantebaserede fødevarer09-03-202214-03-2022220
020332222Økologiske ærter til plantebaserede fødevarer23-02-202228-02-2022330
020342222Økologiske linser til plantebaserede fødevarer23-02-202228-02-2022330
020352222Økologiske kikærter til plantebaserede fødevarer11-03-202216-03-2022220
020362222Bælgsæd – optimal næringsstofforsyning og podning15-02-202220-02-2022330
020372222Bælgsæd – med og uden efterafgrøde25-02-202202-03-2022440
020382222Sortsscreening af ærtesorter og hestebønner23-03-202228-03-2022220
020392222Sortsscreening af linser, kikærter og buskbønne11-04-202216-04-2022220
020402222Efterafgrødebørnehave10-03-202215-03-2022440
020412222Efterafgrøder med satellit + CropEye22-09-202227-09-2022440
020422222Nedmuldningsstrategier for økologisk kløvergræs - med lattergasmålinger10-03-202215-03-2022220
021012222Havresorter, økologisk28-02-202205-03-2022440
021042222Vårbygsorter, økologisk28-02-202205-03-2022440
021082222Vårhvedesorter, økologisk28-02-202205-03-2022440
030012222Teknik til udbringning af afgasset og rågylle samt separeret afgasset gylle til græs - med ammoniakmålinger03-03-202208-03-2022220
030022122Afprøvning af græsblandinger til bioraffinering, 1. BRUGSÅR27-01-202201-03-2022440
030032222Såtid og dæksæd ved sensommerudlæg af kløvergræs.Under udarbejdelse01-07-2022303
030041722Slætstrategier i græsblandinger til slæt, 5. brugsår27-01-202215-02-2022220
030042122Slætstrategier i græsblandinger til slæt. 2. brugsår efter isåning14-02-202219-02-2022220
030052222Effekten af stubhøjde på genvæksten i kløvergræs21-04-202226-04-2022110
030112222Typer af startgødning til majs04-03-202209-03-2022440
030122222Behandling af kløvergræs med en nitrifikationshæmmer før omlægning til majs10-01-202215-01-2022220
030142222Majssorter til kernemajs og kolbemajs, B sorter03-03-202208-03-2022550
030152222Plan til beregning af foderværdien i kolbemajs i kernemajsforsøg 03014222203-03-202208-03-2022330
030192222Høsttider i typer af majssorter24-02-202201-03-2022110
030202222Typer af startgødning til majs - storparcelforsøg04-03-202223-03-2022220
030282222Optimal kaliummængde til gyllegødet kløvergræs14-02-202219-02-2022220
030342222Monitering af vandprocent i kernemajs og tørstofprocent i kolbemajs24-02-202201-03-2022550
030352222DEMO: Monitering af typer af efterafgrøder i majs med drone og satellit24-02-202201-03-2022220
030372222Typer af efterafgrøder i majsmarker med forskellig frugtbarhed24-02-202201-03-2022220
030502222Dækmontering/dæktryk ved såning af majs05-04-202226-04-2022110
030512222Sådybde og tromling mod fugle i majs24-02-202201-03-2022220
030522222Dækmontering/dæktryk ved såning af majs 2 led14-11-202219-11-2022110
031012222Sorter af roer til foder og bioenergi25-02-202209-03-2022440
031022122Sorter af engrapgræs, slætforsøg, ETABLERINGSÅR04-03-202209-03-2022220
031022222Sorter af engrapgræs, slætforsøg, UDLÆGSÅR14-02-202219-02-2022220
031032022Sorter af rødkløver slætforsøg, (2020-2022)_1. BRUGSÅR, Tystofte14-02-202219-02-2022110
031091922Sorter af hundegræs, slætforsøg, 3. BRUGSÅR27-01-202215-02-2022220
031092122Sorter af hundegræs, slætforsøg, 1. BRUGSÅR27-01-202215-02-2022220
031111922Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og rajsvingel, slætforsøg, 3. BRUGSÅR27-01-202201-02-2022330
031112022Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs og strandsvingel, slætforsøg, 2. BRUGSÅR27-01-202215-02-2022330
031112122Sorter af alm. rajgræs, slætforsøg, 1. BRUGSÅR27-01-202215-02-2022330
031112222Sorter af alm. rajgræs, slætforsøg, rejsvingel og strandsvingel UDLÆGSÅR25-02-202209-03-2022330
031122022Sorter af rødkløver slætforsøg, 2. BRUGSÅR27-01-202215-02-2022211
031122222Sorter af rødkløver slætforsøg, UDLÆGSÅR14-02-202219-02-2022220
031132222Sorter af ital. rajgræs som efterafgrøde efter helsæd. (4 sorter) 1. afprøvningsår.14-02-202219-02-2022220
031142122Sorter af alm. rajgræs, afgræsningsforsøg, 1. BRUGSÅR27-01-202201-02-2022110
031142222Sorter af alm. rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, afgræsningsforsøg, UDLÆGSÅR25-02-202209-03-2022110
031162222Sorter af timothe, slætforsøg UDLÆGSÅR14-02-202219-02-2022220
031182022Sorter af hvidkløver slætforsøg, 2. BRUGSÅR27-01-202215-02-2022220
031192222Majssorter til helsæd, A og B sorter - lune forhold03-03-202208-03-2022220
031202222Majssorter til helsæd, A+ og B sorter - lune forhold03-03-202208-03-2022220
031212222Majssorter til helsæd, A+ og B sorter - kølige forhold03-03-202208-03-2022220
031222222Majssorter til helsæd, A og B sorter - kølige forhold03-03-202208-03-2022110
031232222Svampesygdomme i majssorter dyrket efter majs uden pløjning22-03-202201-04-2022220
040012222Skimmelbekæmpelse i højresistente kartoffelsorter31-03-202205-04-2022220
040022222Strategi for bekæmpelse af skimmel i højresistente kartoffelsorter01-04-202206-04-2022330
040032222Alternativer til glyphosat før fremspiring af kartofler30-03-202204-04-2022110
040042222Bekæmpelse af kartoffelskimmel30-03-202204-04-2022220
040052222Mekanisk ukrudtsrensning i kartofler31-03-202205-04-2022330
040062222Ukrudtsbekæmpelse i kartofler29-03-202203-04-2022220
040082222Bekæmpelse af kartoffelbladplet29-03-202203-04-2022220
040112222Delt gødskning af kvælstof til stivelseskartofler25-03-202230-03-2022220
040122222Effekt af nitrifikationshæmmer ved brug af ammoniak til kartofler - med lattergasbestemmelse26-03-202231-03-2022220
040132222Bladgødskning i stivelseskartofler26-03-202231-03-2022220
040142222Effekt af nitrifikationshæmmere ved brug af organiske gødninger29-03-202203-04-2022220
040152222Biochar til spisekartofler25-03-202230-03-2022220
040162222Afprøvning af spisesorter i økologisk produktion29-03-202203-04-2022220
040182222Afprøvning af stivelseskartoffelsorter25-03-202230-03-2022110
040192222Kaliumoptimum i fabrikskartofler25-03-202230-03-2022220
040202222Skadevirkning af klor i stivelseskartofler26-03-202231-03-2022220
040212222Effekt af svovl til stivelseskartofler26-03-202231-03-2022220
040232222Gødningsstrategier proceskartofler01-04-202206-04-2022110
040282222Afprøvning af stivelseskartoffelsorter ved forskellige kvælstof-tildelinger25-03-202230-03-2022220
040302222Effekt af forskellige bejdsemidler på svampesygdomme og udbytte i kartofler26-03-202231-03-2022220
040342222Kemisk nedvisning af spisekartofler31-03-202205-04-2022220
040352222DEMO: Tidspunkt for mekanisk og kemisk vækststandsning af læggekartofler31-03-202205-04-2022220
040362222DEMO: Mekanisk og termisk vækststandsning af læggekartofler31-03-202205-04-2022220
040372222DEMO: Betydning af N-gødskning ved kemisk, termisk og mekanisk vækststandsning af læggekartofler01-04-202206-04-2022220
040402222Gradueret kvælstof i fabrikskartofler - OMRÅDE MED LAV EM3825-03-202230-03-2022220
040412222Gradueret kvælstof i fabrikskartofler - OMRÅDE MED MELLEM EM3825-03-202230-03-2022220
040422222Gradueret kvælstof i fabrikskartofler - OMRÅDE MED HØJ EM3825-03-202230-03-2022220
040502222Bekæmpelse af kartoffelskimmel ved brug af luftsprøjte22-04-202227-04-2022220
040512222Sprøjtehastighedens indflydelse på effekt og afdrift ved bekæmpelse af kartoffelskimmel02-06-202207-06-2022110
050012222Vinterrapssorter, supplerende sortsforsøg22-06-202101-07-2021642
050072222Styr vinterrapsens udvikling14-06-202119-06-2021550
050282222Sygdomsbekæmpelse i alm. rajgræs21-04-202204-05-2022550
050322222Græsukrudt i engrapgræs22-07-202127-07-2021330
050332122Bekæmpelse af græsukrudt i Engrapgræs - Rækkesprøjtning03-09-202108-09-2021110
050342122Anvendelse af Kerb i Engrapgræs - Rækkesprøjtning03-09-202108-09-2021110
050352122Bekæmpelse af græsukrudt i Strandsvingel - Rækkesprøjtning03-09-202108-09-2021110
050362222Bekæmpelse af græsukrudt i alm. rajgræs til frø - Rækkesprøjtning17-09-202122-09-2021110
050512222Radrensning og båndsprøjtning i spinat til frøavl28-02-202210-03-2022220
050522222Ukrudt i spinat til frøavl28-02-202211-03-2022220
050702222Test af såmaskiner til etablering af frø - UDLÆGSÅR24-02-202201-03-2022110
050712222Placering af gødning ved såning af engrapgræs - UDLÆGSÅR24-02-202201-03-2022110
051042222Vinterrapssorter, A+ og B-sorter11-08-202116-08-2021440
051052222Vinterrapssorter, A og B-sorter13-08-202118-08-2021440
051072222Vinterrapssorter, A-sorter, dværghybridsorter11-08-202116-08-2021440
052012222Sengødskning af alm. rajgræs. DLF21-02-202226-02-2022220
052022222Fosfor strategi ved etablering af alm. rajgræs, DLF22-07-202127-07-2021110
052032222Gødning til vårsædsudlagt engrapgræs, UDLÆGSÅR - DLF21-02-202226-02-2022110
052202222DFF og Stomp i vårsædsudlagt engrapgræs, UDLÆGSÅR - DLF21-02-202226-02-2022110
052262222Bekæmpelse af væselhale i rødsvingel. DLF22-07-202127-07-2021220
052272222Bekæmpelse af alm. rapgræs og væselhale i 2. års engrapgræs. DLF22-07-202127-07-2021220
052282222Rækkesprøjtning i engrapgræs. DLF22-07-202127-07-2021110
052292222Rækkesprøjtning i strandsvingel. DLF22-07-202127-07-2021110
052362222Ukrudtsbekæmpelse med Atlantis i engrapgræs. DLF22-07-202127-07-2021220
052402022Ukrudtsbekæmpelse i engrapgræs. DLF22-07-202127-07-2021220
052402122Ukrudtsbekæmpelse i hvidkløver. DLF22-07-202127-07-2021220
052422222Ukrudtsbekæmpelse i hvidkløver uden isået engrapgræs. DLF22-07-202127-07-2021220
060012222Styr vinterrapsens udvikling TEST DESIGN11-10-202116-10-2021523
060022222Udbringningsteknik og gylletype i vårbyg - Test gylleprøve21-12-202126-12-2021220
060032222TEST SVEN10-01-202215-01-20221284
060042222Udbringningsteknik og gylletype i vårbyg - Test gylleprøve kulstof17-01-202222-01-2022321
060062222KURSUS I FORSØG Svampebekæmpelse i vinterhvede - forskellige løsninger ved delt aksbeskyttelse 223-02-202228-02-2022936
060122222Effekt af nitrifikationshæmmer ved brug af ammoniak til kartofler KOPI17/02Under udarbejdelse 202
060752222Gylle med nitrifikationshæmmere til vinterhvede - med lattergasbestemmelse22-02-202227-02-2022211
061722222Asbjørn tester05-07-202110-07-2021110
061942222Bekæmpelse af rajgræs i vinterhvede om efteråret ved to såtider_AMAD19-08-202124-08-2021422
062002222Optag af kvælstof under en meters dybde - vårsæd TEST JORDPRØVER02-02-202207-02-2022422
070052222Lattergasemission efter ompløjning af efterafgrøder - lattergasmålinger20-06-202225-06-2022770
070062222Efterafgrøder og destruktionsmetoder - lattergasmålinger04-05-202209-05-2022110
070072222Græs og kløvergræs som efterafgrøde - lattergasmålinger03-03-202208-03-2022110
070082122Eftervirkning af græs og kløvergræs som efterafgrøde udlagt i vårbyg28-04-202103-05-2021330
070092222Eftervirkning af efterafgrøder dyrket før vårbyg - Efterårsafgrøder udlagt efter høst28-04-202103-05-2021440
070101722Kvælstofudvaskning i et korn/raps sædskifte målt med sugeceller08-07-202113-07-2021110
070102222Kvælstofudvaskning i et bælgsædsskifte målt med sugeceller18-03-202223-03-2022110
070131722KVÆLSTOFUDVASKNING kvælstofgødskning - FASTLIGGENDE02-07-202107-07-2021110
070141722Stigende N - Kvælstofmængder til vårbyg med sugeceller - Sjælland23-06-202128-06-2021110
070162222Mangan til vinterbyg26-08-202131-08-2021330
070172222Kvælstofstrategi i vinterraps om efteråret01-06-202106-06-2021550
070182122Strukturkalks effekt på fosfortab og plantevækst, 2. år20-01-202225-01-2022110
070192122Kalkvirkning af kalkpellets fra vandrensning, jordbrugskalk og dolomit13-10-202118-10-2021550
070232222Kvælstofmængder til vinterkorn uden husdyrgødning24-02-202201-03-2022440
070252222Kvælstofmængder til vårkorn uden husdyrgødning24-02-202201-03-2022220
070271522Stigende N - Kvælstofmængder til rajgræs med sugeceller - Vestjylland23-06-202128-06-2021110
070281522Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede med sugeceller - Lolland23-06-202128-06-2021110
070292222Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede på humus jord11-02-202216-02-2022330
070302222Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede24-02-202201-03-2022660
070322222Stigende N - Kvælstofmængder til vårbyg24-02-202201-03-2022330
070332222Kvælstofmængder til vårbyg uden husdyrgødning på humusjord11-02-202216-02-2022330
070342222Stigende N - Kvælstofmængder til vinterraps uden husdyrgødning01-02-202206-02-2022330
070352222Stigende N - Kvælstofmængder og strategi til vinterrug - 3 sorter01-06-202106-06-2021550
070362222Stigende N - Kvælstofmængder til vinterbyg uden husdyrgødning01-02-202206-02-2022330
070382222Stigende N - Kvælstofmængder til majshelsæd uden husdyrgødning GENNEMFØRES IKKE DETTE ÅRUnder udarbejdelse 303
070392222Stigende N - Kvælstofmængder til havre uden husdyrgødning11-02-202216-02-2022110
070402222Stigende N - Kvælstofmængder til havre uden husdyrgødning - på humus jord11-02-202216-02-2022330
070452222Fosfor, kalium, svovl og kvælstof til lupin04-03-202209-03-2022220
070462222Fosfor, kalium, svovl og kvælstof til linser04-03-202209-03-2022220
070472222Fosfor, kalium, svovl og kvælstof til kikært04-03-202209-03-2022220
070502022Udvikling i jordens fosforstatus efter stor engangstilførsel af fosfor05-08-202110-08-2021220
070512222Bor til vinterraps17-06-202122-06-2021440
070532222Fosfor til vårbyg på særlige arealer - Parcelprøver03-03-202208-03-202211110
070702222Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede - med lattergasmålinger14-02-202219-02-2022330
070712222Stigende N - Kvælstofmængder til vårbyg - med lattergasmålinger14-02-202219-02-2022330
070742222Gylle med nitrifikationshæmmere til vinterhvede07-02-202212-02-2022440
070752222Gylle med nitrifikationshæmmere til vinterhvede - med lattergasbestemmelse15-02-202220-02-2022220
070792222Udbringningstidspunkt, teknik og gylletype i vårbyg07-02-202212-02-2022330
070802222Effekt af gylleudbringningsteknik i vårbyg07-02-202212-02-2022440
070812222Effekt af gylleudbringningsteknik i vårbyg - med lattergasbestemmelse15-02-202220-02-2022220
070822222Stigende mængde PK i handelsgødning til gyllegødet vårbyg02-02-202207-02-2022220
070842222Gødningsværdi afgassede gylletyper i vinterhvede07-02-202212-02-2022330
070862222Gylle til majs med og uden nitrifikationshæmmer og biostimulant - med lattergasmålinger13-04-202218-04-2022110
070872222Placering af kvæggylle og afgasset gylle til majs med og uden nitrifikationshæmmer og startgødning24-02-202201-03-2022440
070882222Stigende mængder kvælstof til majs i kvæggylle og afgasset gylle traditionelt nedfældet og placeret24-02-202201-03-2022220
070892222Fosfor til vårbyg på særlige arealer - gødskningsstrategier03-03-202208-03-2022220
070922122Bæredygtig majsdyrkning med sugeceller - Forfrugt majs20-12-202125-12-2021220
070922222Bæredygtig majsdyrkning med sugeceller - Forfrugt majs21-03-202226-03-2022330
070932122Bæredygtig majsdyrkning med sugeceller - 2. år efter kløvergræs.20-12-202125-12-2021110
070961722Stigende N - Gylle og stigende kvælstofmængder til vinterhvede med sugeceller - Østjylland29-06-202104-07-2021110
072002222N-min under en meters dybde - forfrugt vårkorn08-02-202213-02-2022550
072012222N-min under en meters dybde - forfrugt vinterkorn08-02-202213-02-2022550
072022222N-min under en meters dybde - forfrugt vinterraps08-02-202213-02-2022550
072032222N-min i efteråret i forskellige afgrødefølger, kategori 128-08-202202-09-2022660
072042222N-min i efteråret i forskellige afgrødefølger, kategori 228-08-202202-09-2022880
072052222N-min i efteråret i forskellige afgrødefølger, kategori 328-08-202202-09-2022880
072062222N-min i efteråret i forskellige afgrødefølger, kategori 4A28-08-202202-09-2022990
072072222N-min i efteråret i forskellige afgrødefølger, kategori 4B28-08-202202-09-2022880
072082222N-min i efteråret i forskellige afgrødefølger, kategori 528-08-202202-09-202210100
072092222N-min i efteråret i forskellige afgrødefølger, kategori 628-08-202202-09-202214140
072102222N-min i efteråret i forskellige afgrødefølger, kategori 728-08-202202-09-202212120
072112222N-min i efteråret i forskellige afgrødefølger, kategori 828-08-202202-09-202215150
072122222N-min i efteråret i forskellige afgrødefølger, kategori 928-08-202202-09-202230300
080012122CA som bæredygtigt dyrkningssystem, Birkelse - år 221-01-202226-01-2022220
080022122CA som bæredygtigt dyrkningssystem, Sjælland - år 221-01-202226-01-2022110
080032122CA som bæredygtigt dyrkningssystem, Holstebro - år 221-01-202226-01-2022110
080042222Biochar til vårbyg08-02-202213-02-2022330
080052222Biochar til vårbyg - konventionel (Gennemføres ikke dette år)Under udarbejdelse 202
080062022DEMO: Reduceret jordbearbejdning - 24. år12-07-202117-07-2021110
080152222Test af såmaskiner til CA ved forskellig stubhøjde09-07-202114-07-2021220
080162222Test af såmaskiner til CA ved forskellig efterafgrødebehandling11-02-202216-02-2022220
080172222Maltbygsorter i to dyrkningssystemer22-03-202227-03-2022110
080192222Kalkstrategi ved CA-dyrkning09-07-202114-07-2021330
080202222Gylle strategi i vårbyg på ejendom som praktiserer CA03-02-202208-02-2022330
080212222Biochar til vinterhvede03-09-202108-09-2021330
080302222Biostimulanter i korn23-07-202128-07-2021330
081042022DEMO: Langtidseffekter ved pløjefri dyrkning 21. år12-07-202117-07-2021110
090072222Varsling for knoldbægersvamp i vinterraps24-02-202201-03-202214140
090082222Bekæmpelse af svampesygdomme i vinterraps på forskellige tidspunkter22-02-202224-02-2022550
090092222Svampebekæmpelse under blomstring i vinterraps22-02-202227-02-2022660
090402222Svampebekæmpelse i hestebønner09-03-202214-03-2022660
090422222Skadedyrsbekæmpelse i hestebønner09-03-202214-03-2022550
090502222Svampebekæmpelse i lupin11-03-202216-03-2022330
090512222Svampebekæmpelse i linser11-03-202216-03-2022330
090522222Svampebekæmpelse i kikærter11-03-202216-03-2022330
090602222Svampebekæmpelse i havre07-03-202212-03-2022660
090652222Svampebekæmpelse i vinterbyg - midler og antal behandlinger08-03-202213-03-2022660
090762222Gradueret vækstregulering i vinterhvede - Storskalaforsøg03-03-202208-03-2022550
090812222Svampebekæmpelse i vinterhvede - kombination af midler og doser ved aksbeskyttelsen08-03-202213-03-2022660
090822222Svampebekæmpelse i hvede i sortsblandinger og andre sorter09-03-202214-03-2022660
090832222Svampebekæmpelse i vinterhvede - forskellige løsninger i vækststadie 32 og ved delt aksbeskyttelse08-03-202213-03-2022660
090862222Svampebekæmpelse i vinterhvede - forskellig løsninger ved delt aksbehandling08-03-202213-03-2022660
090872222Timing af Septoriabekæmpelse i vinterhvede11-03-202216-03-2022770
090922222Svampebekæmpelse i rug08-03-202213-03-2022770
091592222Bejdsning af majs, fugle (5 led)09-03-202214-03-2022110
091602222Bejdsning af majs, fugle (4 led)09-03-202214-03-2022220
091642222Svampebekæmpelse i vårbyg08-03-202213-03-2022660
091662222Bekæmpelse af hvedegalmyg og bladlus i vinterhvede25-03-202230-03-2022220
091702222Bekæmpelse af skadedyr i vinterraps under blomstring07-04-202212-04-2022550
091722222Effekten af companion crops til at nedsætte angreb af rapsjordlopper i vinterraps - storskalaforsøg08-07-202113-07-2021440
091802222Alternativer til glyphosat i pløjefri dyrkning08-07-202222-07-2022440
091812222Alternativer til glyphosat før fremspiring i hestebønner11-03-202216-03-2022220
091822222Alternativer til glyphosat før fremspiring i majs07-04-202212-04-2022220
091832222Rækkebrænding mod ukrudt i majs09-09-202214-09-2022110
091852222Screening af ukrudtsmidler i lupin - logaritmeforsøg11-03-202216-03-2022220
091862222Screening af ukrudtsmidler i linser - logaritmeforsøg11-03-202216-03-2022220
091872222Screening af ukrudtsmidler i kikærter - logaritmeforsøg11-03-202216-03-2022220
091902222Strategier for bekæmpelse af græsukrudt i vinterraps07-07-202112-07-2021440
091912222Ukrudtsbekæmpelse i hestebønner23-02-202228-02-2022550
091942222Bekæmpelse af rajgræs i vinterhvede om efteråret ved to såtider13-08-202118-08-2021440
092022222Effekt af efterårsanvendte ukrudtsmidler i CA28-07-202102-08-2021440
092302222Pyridat til forstærkning af effekt mod hanespore11-04-202216-04-2022440
092402222Efterafgrøders effekt på udvikling af kvik26-07-202131-07-2021431
240022222Kartoffelskimmel, strategiforsøg01-04-202206-04-2022110
240032222Kartoffelbladplet, strategiforsøg01-04-202206-04-2022110