Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
Landsforsøgsplaner Til Oversigt
 
 
Vælg fagområde:
Vælg år:
Søgning
 Plannr   Titel   Publiceret   Fordelings-
dato 
 Max.
antal  
 Antal
tildelte  
 Antal
ledige  
010052424Vårbygsorter, supplerende sortsforsøg29-01-202405-03-202412102
010062424Vinterhvedesorter, supplerende sortsforsøg10-07-202315-08-202313103
010082424Vinterbygsorter, supplerende sortsforsøg10-07-202315-08-20231174
010092424Vinterrugsorter, supplerende sortsforsøg10-07-202315-08-2023853
010162424Vinterhvedesorters tolerance overfor manganmangel10-07-202310-08-2023330
010242424Karakterisering af vinterrugsorter ved tidlig og sen såning05-07-202310-07-2023550
010252424Karakterisering af vinterhvedesorter ved tidlig og sen såning05-07-202310-07-2023550
010272424Optimering af dyrkningen af sent sået vinterhvede-MAXKORN.05-07-202310-07-2023440
010282424Optimering af dyrkningen af sent sået vinterrug-MAXKORN.05-07-202310-07-2023440
010502424Vintermarkærter27-09-202302-10-2023220
010602424Efterårssåning af vårbyg04-10-202309-10-2023330
011012424Vinterbygsorter, A og B-sorter07-09-202312-09-2023550
011022424Vinterrugsorter, A og B-sorter07-09-202312-09-2023550
011032424Triticalesorter, A og B-sorter13-09-202318-09-2023440
011042424Vinterhvedesorter, A og B-sorter13-09-202318-09-2023550
011052424Vårbygsorter, A og B sorter15-02-202420-02-2024550
011062424Havresorter, A og B-sorter15-02-202420-02-2024440
011072424Vårhvedesorter A og B-sorter15-02-202420-02-2024440
011082424Ærtesorter, A og B sorter15-02-202420-02-2024660
011112424Hestebønnesorter, A og B-sorter15-02-202420-02-2024660
011122424Vinterhestebønnesorter, A og B-sorter13-09-202318-09-2023330
011202424Dværghybrid vinterrugsorter, A og B-sorter07-09-202312-09-2023550
011502424Vinterhvedesorter, A+ og B-sorter (011542424 med svampebekæmpels)23-05-202428-05-2024220
011512424Vinterbygsorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse07-09-202312-09-2023550
011522424Vinterrugsorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse07-09-202312-09-2023550
011532424Triticalesorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse13-09-202318-09-2023440
011542424Vinterhvedesorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse13-09-202318-09-2023660
011552424Vårbygsorter, A+ og B sorter, med og uden svampebek.15-02-202420-02-2024550
011562424Havresorter, A+ og B sorter, med og uden svampebek.15-02-202420-02-2024440
011572424Vårhvedesorter, A+ og B sorter, med og uden svampebek.15-02-202420-02-2024330
011582424Triticalesorter, A+ og B-sorter, (011532424 uden fakt. B.)23-05-202428-05-2024110
020022424Augustudlæg af kløvergræs med vintervikke16-06-202321-06-2023330
020032424Kløvergræs – jordbearbejdning forud for pløjning16-06-202321-06-2023880
020102424Samdyrkning af vårsæd til konsum08-03-202413-03-2024220
020172224DEMO: Striber med økologiske kompostprodukter- EFTERVIRKNING15-02-202420-02-2024330
020182424Plantebaseret gødning til plantebaserede fødevarer - med lattergasbestemmelse23-02-202428-02-2024110
020192424Organiske gødninger til økologisk vårsæd - med lattergasmålinger28-02-202404-03-2024110
020202424Fastliggende plantebaseret gødningsforsøg med lattergasmålinger (4 år)07-03-202412-03-2024110
020212424Organiske gødninger til økologisk vårsæd01-03-202406-03-2024220
020262424Økologiske ærtersorter - Peas & Love07-03-202412-03-2024220
020272424Økologiske linser - DIVINFOOD07-03-202412-03-2024220
020282424Strategier mod besværligt ukrudt – vårsæd03-08-202308-08-2023440
020292424Strategi mod særlig besværligt frøukrudt – vintersæd03-08-202308-08-2023440
020362424Bælgsæd – optimal næringsstofforsyning og podning01-02-202406-02-2024321
020372324Bælgsæd – med og uden efterafgrøde - EFTERVIRKNING05-02-202410-02-2024541
020372424Bælgsæd – med og uden efterafgrøde14-02-202419-02-2024440
020392424Effekt af efterafgrøder på manganmangel i økologisk vårbyg12-03-202417-03-2024220
020412424Efterafgrøder for optimal plantemasse11-03-202416-03-2024440
020422424Emission ved destruktion af undersåede og eftersåede efterafgrøder med forskellige destruktionsmetoder om efteråret - med lattergasmålinger15-03-202420-03-2024220
020432324Emission ved destruktion af undersåede og eftersåede efterafgrøder med forskellige destruktionsmetoder om foråret - med lattergasmålinger23-02-202428-02-2024220
020802424Optimeret dyrkning af efterårssået vårhvede02-03-202307-03-2023660
020812424Optimeret dyrkning af vinterhvede02-03-202307-03-2023660
021012424Havresorter, økologisk15-02-202420-02-2024330
030012424Teknik til udbringning af afgasset gylle til græs – med ammoniakmålinger14-02-202419-02-2024220
030022424Slætstrategi i lucerneblandinger10-04-202415-04-2024440
030032424Såtid og dæksæd ved sensommerudlæg af kløvergræs.05-07-202310-07-2023330
030042424Slætstrategier i typeblandinger04-03-202409-03-2024880
030092424Plantetal i typer af majssorter med efterafgrøde15-02-202429-02-2024440
030142424Majssorter til kernemajs og kolbemajs, B sorter23-02-202428-02-2024550
030152424Plan til beregning af foderværdien i kolbemajs i kernemajsforsøg 03014232323-02-202428-02-2024330
030202424Spotplacering af startgødning til majs15-02-202429-02-2024220
030222424Striptill i majs på sandjord med og uden vanding15-02-202420-02-2024770
030262424Kvælstoffikserende bakterier i majs09-04-2024 220
030352424DEMO: Monitering af efterafgrøder sået med forskellig såteknik i majs med striptill22-03-202422-03-2024220
030402424Dyrkning af majs efter regenerative principper11-04-2024 110
031012424Sorter af roer til foder og bioenergi18-03-202423-03-2024440
031022224Sorter af engrapgræs, slætforsøg, 2. BRUGSÅR16-02-202421-02-2024220
031032024Sorter af rødkløver slætforsøg, (2020-2024)_3. BRUGSÅR, Tystofte16-02-202421-02-2024110
031092124Sorter af hundegræs, slætforsøg, 3. BRUGSÅR16-02-202421-02-2024220
031112124Sorter af alm. rajgræs, slætforsøg, 3. BRUGSÅR16-02-202421-02-2024330
031112224Sorter af alm. rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, slætforsøg 2. BRUGSÅR16-02-202421-02-2024330
031112324Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel og strandsvingel slætforsøg 1. BRUGSÅR16-02-202421-02-2024330
031112424Sorter af alm. rajgræs, rajsvingel og strandsvingel slætforsøg UDLÆGSÅR04-03-202409-03-2024330
031122224Sorter af rødkløver slætforsøg, 2. BRUGSÅR16-02-202421-02-2024220
031122424Sorter af rødkløver slætforsøg, UDLÆGSÅR04-03-202409-03-2024220
031132424Sorter af lucerne slætforsøg, UDLÆGSÅR04-03-202409-03-2024220
031142224Sorter af alm. rajgræs, rajsvingel og strandsvingel, afgræsningsforsøg, 2. BRUGSÅR16-02-202421-02-2024110
031142324Sorter af alm. rajgræs, hybrid rajgræs, rajsvingel, og strandsvingel, afgræsningsforsøg, 1. BRUGSÅR16-02-202421-02-2024110
031142424Sorter af alm. rajgræs, rajsvingel, og strandsvingel, afgræsningsforsøg, UDLÆGSÅR04-03-202409-03-2024110
031162224Sorter af timothe, slætforsøg 2. BRUGSÅR16-02-202421-02-2024220
031182324Sorter af hvidkløver slætforsøg, 1. BRUGSÅR16-02-202421-02-2024220
031182424Sorter af hvidkløver slætforsøg, UDLÆGSÅR04-03-202409-03-2024220
031192424Majssorter til helsæd, A og B sorter - lune forhold23-02-202428-02-2024220
031202424Majssorter til helsæd, A+ og B sorter - lune forhold26-02-202402-03-2024220
031212424Majssorter til helsæd, A+ og B sorter - kølige forhold26-02-202402-03-2024220
031222424Majssorter til helsæd, A og B sorter - kølige forhold26-02-202402-03-2024110
032002424Sorter af sorghum til helsæd05-04-202410-04-2024110
040022424Fremtidens skimmelstrategi til nye kartoffelsorter med ny resistens27-03-202401-04-2024330
040042424Bekæmpelse af kartoffelskimmel27-03-202401-04-2024220
040062424Ukrudtsbekæmpelse i kartofler27-03-202401-04-2024220
040072424DEMO: Kemisk og biologisk bekæmpelse af kartoffelskimmel i sorter med forskellige niveauer af resistens27-03-202401-04-2024220
040082424Bekæmpelse af kartoffelbladplet27-03-202401-04-2024220
040102424Bekæmpelse af kartoffelskimmel ved brug af forskellige doseringer af kemiske og biologiske blandingspartnere27-03-202401-04-2024220
040132424Bladgødskning af stivelseskartofler10-04-202415-04-2024220
040152324Biokul tildelt spisekartofler - Langtidseffekter15-03-202420-03-2024211
040182424Afprøvning af stivelseskartoffelsorter – vandet og uvandet27-03-202401-04-2024330
040282424Afprøvning af stivelseskartoffelsorter ved forskellige kvælstof-tildelinger27-03-202401-04-2024220
040302424Effekt af forskellige bejdsemidler på svampesygdomme og udbytte i kartofler27-03-202401-04-2024220
040342424Kemisk nedvisning af kartofler - med aftopning27-03-202401-04-2024220
040352424Kemisk nedvisning af kartofler - uden aftopning27-03-202401-04-2024220
040362424DEMO: Mekanisk, kemisk og termisk vækststandsning af læggekartofler27-03-202401-04-2024220
040502424Storskalaforsøg med placering af gylle til økologiske spisekartofler - OnFarmPlusUnder udarbejdelse 101
040512424Storskalaforsøg med bejdsning ved lægning af økologiske spisekartofler - OnFarmPlus08-04-202413-04-2024220
040522424Storskalaforsøg med N-optimum ved lægning til økologiske spisekartofler - OnFarmPlus08-04-202413-04-2024110
050012424Vinterrapssorter, supplerende sortsforsøg20-06-202304-08-2023642
050402424Bladgødskning af alm. rajgræs04-03-202409-03-2024330
050602324Behandling af hvidkløver med en nitrifikationshæmmer før omlægning til vinterhvede - Eftervirkning09-08-202314-08-2023211
050802424Alternativ til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning af hvidkløver22-02-202427-02-2024110
050812424Alternativ til ukrudtsbekæmpelse i engrapgræs22-02-202427-02-2024110
051042424Vinterrapssorter, A+ og B-sorter11-08-202316-08-2023440
051052424Vinterrapssorter, A og B-sorter11-08-202316-08-2023440
052022424Fosfor strategi ved etablering af alm. rajgræs, DLF24-08-202329-08-2023110
052042424Engrapgræs udlagt i ærter, UDLÆGSÅR - DLF25-08-202330-08-2023110
052052424Stigende N til rødsvingel, god og dårlig plantebestand. DLF23-02-202401-03-2024220
052102424Ukrudtsbekæmpelse i alm. rajgræs. DLF25-08-202330-08-2023220
052112424Ukrudtsbekæmpelse i strandsvingel. DLF25-08-202330-08-2023220
052282424Rækkesprøjtning i engrapgræs. DLF24-08-202329-08-2023110
052292424Rækkesprøjtning i strandsvingel. DLF24-08-202329-08-2023110
052302424Vækstregulering og svampebekæmpelse i alm. Rajgræs - DLF 23-02-202401-03-2024220
052422424Ukrudtsbekæmpelse i hvidkløver uden isået engrapgræs. DLF25-08-202330-08-2023220
060012424TEST JORDPRØVER 0-5 OG 5-15 CM - Efterafgrøder og destruktionsmetoder - lattergasmålinger13-06-202318-06-2023110
060022424TEST JORDPRØVER KortDrænN2O -Effekten af dræningstilstand på lattergas udledningen29-06-202304-07-202312-1
060032424TEST DESIGN Karakterisering af vinterhvedesorter ved tidlig og sen såning01-08-202306-08-2023514
060042424TEST OK-lab til Eurofins - Plantebaseret gødning til plantebaserede fødevarer - med lattergasbestemmelse16-01-202421-01-2024211
060052424KURSUS NYE FORSØGSMEDARBEJDERE Effekt af gylleudbringningsteknik i vårbyg24-02-202429-02-2024770
060062424Test split-block desing - Økologiske ærtersorter - Peas & LoveUnder udarbejdelse 202
060072424TEST EMMISSIONSPLATFORM Efterafgrøder til biogas - med lattergasmålinger18-04-202423-04-2024220
060222424TEST Augustudlæg af kløvergræs med vintervikkeUnder udarbejdelse 303
060342424TEST KEMIBEREGNINGSSKEMA Kemisk nedvisning af kartofler - med aftopning24-04-2024 211
060392424FEJL FORSØG. Dyrkning aprincipperf majs efter regenerative 11-04-2024 110
060572424TEST Augustudlæg af kløvergræs med vintervikkeUnder udarbejdelse 303
061012424TEST DESIGN 2 fakt split-plot Glyphosatstrategier i CA14-07-202319-07-2023220
061022424TEST FLYT FORSØG Fremtidens skimmelstrategi til nye kartoffelsorter med ny resistens11-03-202416-03-2024321
061042424TEST DESIGN Vinterhvedesorter, A og B-sorter06-12-202311-12-2023523
070012424Efterafgrøder til biogas26-02-202402-03-2024330
070022424Efterafgrøder til biogas - med lattergasmålinger12-06-202317-06-2023110
070032424Olieræddike og destruktionsmetoder - lattergasmålingerUnder udarbejdelse 101
070052424Græsudlæg som mellemafgrøde efter vårbyg08-03-202413-03-2024220
070102424Gradueret eftergødskning af majs.05-03-202410-03-2024220
070122424Behandling af afgrøderester fra vårbyg eller ærter - lattergasmålingerUnder udarbejdelse 202
070141724Stigende N - Kvælstofmængder til vinterraps med sugeceller - Sjælland03-07-202308-07-2023110
070152324Majs med sugeceller - Eftervirkning09-01-202414-01-2024220
070152424Majs med sugeceller14-03-202419-03-2024220
070192124Kalkvirkning af kalkpellets fra vandrensning, jordbrugskalk og dolomit, 4. år09-01-202414-01-2024550
070262424Kvælstoffikserende bakterier til vårbyg04-03-202409-03-2024440
070282424Kvælstoffikserende bakterier til vinterhvede04-03-202409-03-2024440
070292424Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede med nitrifikationshæmmer05-03-202410-03-2024440
070312424Strategi for bladgødskning i vinterhvede20-02-202425-02-2024550
070342424Stigende N - Kvælstofmængder til vinterraps uden husdyrgødning20-09-202325-09-2023431
070422424Strategi for bladgødskning i vinterraps20-02-202425-02-2024440
070432424Strategi for bladgødskning i vårbyg01-03-202406-03-2024440
070532424Fosfor til vårbyg på særlige arealer20-02-202425-02-2024880
070552324Positionsbestemt tilførsel af fosfor i TSP og biokul - EFTERVIRKNING18-04-202423-04-2024211
070552424Positionsbestemt tilførsel af fosfor20-02-202425-02-2024220
070572324Fosfor i biokul til vårbyg - EFTERVIRKNING18-04-202423-04-2024220
070572424Fosfor i biokul og andre gødninger til vårbyg01-03-202406-03-2024330
070592424DEMO: Startgødning til majs20-03-202430-03-202420200
070702424Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede - med lattergasmålinger23-02-202428-02-2024330
070712424Stigende N - Kvælstofmængder til vårbyg - med lattergasmålinger27-02-202403-03-2024330
070742424Gylle med nitrifikationshæmmere til vinterhvede26-01-202431-01-2024440
070752424Gylle med nitrifikationshæmmere til vinterhvede - med lattergasbestemmelse09-02-202414-02-2024110
070792424Udbringningstidspunkt, teknik og gylletype i vårbyg25-01-202430-01-2024330
070802424Effekt af gylleudbringningsteknik i vårbyg09-02-202414-02-2024440
070812424Effekt af gylleudbringningsteknik i vårbyg - med lattergasbestemmelse28-11-202303-12-2023220
070842424Gødningsværdi af afgassede gylletyper i vinterhvede09-02-202414-02-2024330
070852424Emissionsoptimeret teknik til gylleudbringning i vårbyg31-01-202405-02-2024440
070862424Emissionsoptimeret teknik til gylleudbringning i vårbyg- med lattergasmålinger20-02-202425-02-2024110
070872424Traditionelle og nye nitrifikationshæmmere til gylle i majs18-03-202423-03-2024220
070882324Lattergasudledning fra vinterhvede/vårbyg ved gødskning med handels- og husdyrgødning25-09-202330-09-2023220
070892424Stigende mængder N og tidspunkt for placering af gylle til majs14-02-202419-02-2024220
070902424Gylleteknik i CA29-01-202403-02-2024330
070952424Effekt af gyllebehandlingsteknik i vårbyg23-02-202428-02-2024440
070962424Effekt af gyllebehandlingsteknik i vårbyg - med lattergasmålinger27-02-202403-03-2024110
072002324N-min under en meters dybde - forfrugt vårkorn23-01-202428-01-2024660
072012324N-min under en meters dybde - forfrugt vinterkorn23-01-202428-01-2024550
072012424N-min under en meters dybde - forfrugt vinterkorn15-02-202420-02-2024110
072022324N-min under en meters dybde - forfrugt vinterraps23-01-202428-01-2024770
072052424Planteklip i efterafgrøder - Kvælstoffikserende efterafgrøder13-06-202418-06-202418180
072062424Planteklip i efterafgrøder - Rent græs13-06-202418-06-202416160
072072424Planteklip i efterafgrøder - Efter korn13-06-202418-06-202416160
072102424Biomasseproduktion i efterafgrøder efter majs13-05-202418-05-202430030
072112424Biomasseproduktion i efterafgrøder med kvælstoffikserende arter13-05-202418-05-202420020
072202424N-min i efteråret i forskellige afgrøder, SlætgræsUnder udarbejdelse 20020
080012124CA som bæredygtigt dyrkningssystem, Birkelse - år 406-07-202311-07-2023110
080022124CA som bæredygtigt dyrkningssystem, Sjælland - år 406-07-202311-07-2023110
080022424CA som bæredygtigt dyrkningssystem, Sjælland - år 4, del 229-09-202304-10-2023110
080032124CA som bæredygtigt dyrkningssystem, Holstebro - år 406-07-202311-07-2023110
080042424CA som bæredygtigt dyrkningssystem, Holstebro - år 4 - Måling i kørespor20-02-202425-02-2024110
080202424Effekten af dræningstilstand på lattergas udledningen - uden husdyrgødning06-07-202311-07-2023220
080212224Biokul tildelt til vinterhvede - Langtidseffekter15-03-202420-03-2024321
080232324Biokul tildelt til raps - Langtidseffekter15-03-202420-03-2024220
080302224Biostimulanter i korn27-02-202403-03-2024330
080392324Tilførsel af biokul til underjorden på JB1, BioAdapt14-03-202419-03-2024110
081042024DEMO: Langtidseffekter ved pløjefri dyrkning 23. år11-07-202316-07-2023110
090062424Bekæmpelse af lys bladplet i vinterraps23-02-202428-02-2024220
090092424Svampebekæmpelse tidligt og under blomstring i vinterraps26-02-202406-03-2024660
090402424Svampebekæmpelse i hestebønner26-02-202406-03-2024550
090422424Bladlus og bønnefrøbiller i hestebønner07-03-202412-03-2024440
090602424Bekæmpelse af bygfluer i vinterhvede11-07-202321-07-2023550
090612424Svampebekæmpelse i havre26-02-202406-03-2024550
090622424Effekt af samdyrkning af vårbyg og ærter på angreb af skadedyr og udbytte07-03-202412-03-2024440
090762424Gradueret vækstregulering i vinterrug - Storskalaforsøg03-03-202408-03-2024330
090772424Bladlusbekæmpelse om efteråret i havrerødsot tolerant vinterbygsort06-10-202311-10-2023220
090822424Svampebekæmpelse i sortsblandinger i hvede26-02-202406-03-2024660
090832424Svampebekæmpelse i vinterhvede - forskellige løsninger i vækststadie 3226-02-202406-03-2024660
090862424Svampebekæmpelse i vinterhvede - forskellige løsninger ved delt aksbehandling26-02-202406-03-2024660
090872424Timing af Septoriabekæmpelse i vinterhvede26-02-202406-03-2024550
090922424Svampebekæmpelse i rug26-02-202406-03-2024660
091012424Glyphosatstrategier mod ukrudt i foråret - Logaritmeforsøg26-02-202405-03-2024550
091602424Bejdsning af majs, fugle13-03-202418-03-2024330
091642424Svampebekæmpelse og aks- og strånedknækning i vårbyg26-02-202406-03-2024660
091662424Bekæmpelse af bladlus i vinterhvede med alternative midler19-03-202424-03-2024440
091712424Effekt af korn som companion crop i raps mod rapsjordlopper (bladgnav og larver)17-08-202318-08-2023220
091732424Bekæmpelse af bladribbesnudebiller i vinterraps10-02-202420-02-2024660
091912424Bekæmpelse af gråbynke og andre rodukrudtsarter i korn05-03-202410-03-2024541
091922424Bekæmpelse af resistent tokimbladet ukrudt22-03-202427-03-2024440
091932424Bånd og rækkesprøjtning mod ukrudt i vårbyg01-03-202406-03-2024110
091952424DEMO Bånd og rækkesprøjtning samt radrensning i majs med hanespore01-05-2024 110
091982424Radrensning i vintersæd19-09-202324-09-2023220
092302424Strategi mod hanespore i DUO-majs05-04-202410-04-2024220
092312424Afprøvning af nedsat dosering af Onyx mod hanespore i majs01-05-2024 220
212002424Bagehvedesorter22-09-202327-09-2023110
222002424Havresorter til havredrik27-03-202401-04-2024440