Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070792424 Udbringningstidspunkt, teknik og gylletype i vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 12-03-2024
Fordelingsdato: 30-01-2024
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At bestemme udbytteeffekt af kvæggylle og afgasset biomasse ved henholdsvis nedfældning før såning og ved udbringning i den etablerede afgrøde ved udlægning med hhv. slanger og slæbesko.

BAGGRUND: Nedfældning og udlægning af gylle med slæbesko påvirker ammoniaktabet. Målet er at bestemme hvordan udbringningstidspunktet og de forskellige udbringningsteknologier påvirker kvælstofudnyttelse og udbytteniveau ved gødskning med henholdsvis kvæggylle og afgasset gylle, samt ved gødskning med separeret afgasset gylle.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges på sandet jord (JB1-JB3) i nedbørsrige egne med mulighed for vanding, og lille eftervirkning af afgrøder og husdyrgødning. Afgrøden må ikke være tilført husdyrgødning før forsøgsbehandlingen og bør, hvis muligt, kun være tilført lavt eller ingen husdyrgødning i den foregående afgrøde. Der skal anvendes kvæggylle, afgasset gylle og separeret afgasset gylle i forsøget. Gyllen udtages fra omrørte tanke. Der må ikke sås efterafgrøder i forsøget.

ARBEJDSFORDELING VED GYLLEUDBRINGNING:
 • LFE udtager og indsender gylle-forprøver 8-10 dage inden planlagt udbringning af gylle. Husk at skrive E-mailadresse på følgeseddel. Prøveindsender modtager resultat af analysen direkte.
 • Ytteborg eller Teknologisk Institut (Gylleaktør) udbringer gylle og foretager manuelle Agrosmåling og evt. temperatur og pH-målinger. Der skrives et notat med udbragte gylledoseringer (tons/ha), udbringningsforhold, vejrforholdene under udbringningen (sol, temperatur, nedbør og vind), beskrivelse af den gylletank gyllen er taget fra (teltoverdækning, fyldningsgrad, omrøring, etc.) og resultater af Agrosmåling.
 • Hvis Ytteborg er gylleaktør, sendes notat til LFE, der sørger for at notatet indberettes på forsøget. Teknologisk Institut opretter selv notat på forsøget.
 • LFE indsender gylleprøver til laboratorium. Som udgangspunkt udtages der prøver til analyse af gyllens næringsstofindhold ved hvert enkeltforsøg – også selvom gyllen udtages fra samme tank.
 • LFE indberetter udbragt gyllemængde under "Forsøgsbehandlinger" i WebTrialOffice

 • ANLÆGSDATA: Forsøget SKAL randomiseres. Det er derfor en fordel, hvis det kan anlægges i én række. Der skal være min. 25 m værn rundt om forsøget. Parcellerne anlægges i 3 meters bredde. Høstparcellen skal være min 18 m2. Anlægges forsøget i to rækker, skal der være min. 25 m. mellem rækkerne.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringstoffer. Ved mistanke om manganmangel skal forsøget sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
  Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  1Ingen N
  218-03-2024

  Ved såning
  80 kg N296 kg NS 27-4
  Placeret
  318-03-2024

  Ved såning
  120 kg N444 kg NS 27-4
  Placeret
  418-03-2024

  Ved såning
  160 kg N593 kg NS 27-4
  Placeret
  528-02-2024
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Sendes til Eurofins Viborg
  NH4-NGylle, kvæg 2487
  14-03-2024

  Før såning
  80 kg NH4-NGylle, kvæg 2488
  Nedfældet
  18-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  618-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  04-04-2024
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Sendes til Eurofins Viborg
  NH4-NGylle, kvæg 2489
  18-04-2024

  St. 13-14
  80 kg NH4-NGylle, kvæg 2490
  Slangeudlagt
  718-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  18-04-2024

  St. 13-14
  80 kg NH4-NGylle, kvæg 2490
  Slæbesko
  828-02-2024
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Sendes til Eurofins Viborg
  NH4-NGylle afgasset 2491
  14-03-2024

  Før såning
  80 kg NH4-NGylle afgasset 2492
  Nedfældet
  18-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  918-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  04-04-2024
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Sendes til Eurofins Viborg
  NH4-NGylle afgasset 2493
  18-04-2024

  St. 13-14
  80 kg NH4-NGylle afgasset 2494
  Slangeudlagt
  1018-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  18-04-2024

  St. 13-14
  80 kg NH4-NGylle afgasset 2494
  Slæbesko
  1118-03-2024

  Ved såning
  40 kg N148 kg NS 27-4
  Placeret
  04-04-2024
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Sendes til Eurofins Viborg
  NH4-NGylle, afgasset separeret 2495
  18-04-2024

  St. 13-14
  80 kg NH4-NGylle, afgasset separeret 2496
  1,7 l Svovlsyre
  Slangeudlagt
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2487Eurofins ViborgGylle, kvægAMMONIUM-N, kg/ha
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2488EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2489Eurofins ViborgGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2490EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2491Eurofins ViborgGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2492EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2493Eurofins ViborgGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2494EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2495Eurofins ViborgGylle, afgasset separeretAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2496EAT - Eurofins Agro TestingGylle, afgasset separeretAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Gylle udbringes af Teknologisk Institut eller Ytteborg 5-7 dage før såning, dette koordineres med Per Roed tlf: 7220 3391 fra Teknologisk Institut eller Morten Krupa, tlf 2016 3227 fra Ytteborg. Efter nedfældning før såning pløjes hele forsøgsarealet.

  OBS Ultimo februar senest 8 dage før udbringning udtages gylleprøve 2487 og 2491 til at måle ammoniumindholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning. Primo april udtages 2489, 2493 og 2495. Disse forprøver sendes til Eurofins Viborg med tilsendte labels og følgeseddel. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).

  Få dage før såning, i marts:
 • I led 5 nedfældes 80 kg NH4-N i kvæggylle.
 • I led 8 nedfældes 80 kg NH4-N i afgasset gylle.
 • Gylleprøve 2488 og 2492 indsendes til analyse ved Eurofins
 • I led 5 og 8 registreres de manuelt målte aktuelle pH-værdier i gyllen efter udbringning. Værdierne indtastes i P02

  Forsøgsarealet pløjes få dage efter gyllens udbringning, hvorefter parcellerne afsættes igen. Kan nedmuldningen ikke ske ved pløjning, gennemføres nedmuldningen ved dybdeharvning. Forsøgene sås hurtigst muligt derefter.

 • Ved såning:
 • I Led 2-4 placeres stigende mængder N i NS 27-4 (80, 120 og 160 kg N/ha) ved såning.
 • I led 5-11 placeres 40 kg N i handelsgødning i forbindelse med såningen.

  I st. 13-14, medio april
 • I led 6, 9 og 11 slangeudlægges hhv. kvæggylle, afgasset gylle og separeret afgasset gylle.
 • I led 7 og 10 udlægges hhv. kvæggylle og afgasset gylle med slæbesko.
 • Gylleprøve 2490, 2494 og 2496 indsendes til analyse ved Eurofins.
 • I led 6, 7, 9, 10 og 11 registreres de manuelt målte aktuelle pH-værdier i gyllen efter udbringning. Værdierne indtastes i P02

  I forbindelse med udbringningen måler gylleføreren NH4-N indholdet i alle gylletyper med Agrosmåler. Resultatet skrives i et notat sammen med en beskrivelse af gylleniveau i gylletanken, der er taget fra samt om den har været overdækket.

 • GØDNING: Kvæggylle skaffes lokalt. Afgasset gylle og separeret afgasset gylle skaffes via Nature Energy, Videbæk. Kontakt Michael Toft mist@nature-energy.com, tlf. 3226 5354 eller Kristian Petersen krp@nature-energy.com, tlf. 2189 9377. Den afgassede gylle skal være lagret i min 1/2 mdr. NS 27-4 leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  LER, % i jord 0-25 cm
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  SILT, % i jord 0-25 cm
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  MGT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, kg i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  P0214-03-2024, Ved gylleudbringning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  ledPH manuelt, målt v. gylleudbr..
   
  P03Stadium 37
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P04Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g. pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse ellers sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  DRONE Der skal tages dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDRE/NDVI.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Nørregaard Hansen tlf: 5173 0524 eller på mail: manh@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  12-03-2024Dato i P02 er rettet. (RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk