Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
030092424 Plantetal i typer af majssorter med efterafgrøde Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-04-2024
Fordelingsdato: 29-02-2024
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge betydningen af plantetal på udbytte, foderværdi og risikoen for udvaskning af kvælstof i typer af majssorter til helseæd med efterafgrøde.

BAGGRUND: Forsøg med plantetal i majssorter er udført for 20 år siden i sorter, som ikke dyrkes mere, og forsøgene er udført uden etablering af efterafgrøde i majsen. Der er derfor behov for at undersøge betydningen af plantetal i nye typer af majssorter med efterafgrøde på udbytte og kvalitet, da der etableres efterafgrøde i hovedparten af majsen. Da plantebestanden påvirker efterafgrødens muligheder for at udvikle sig, undersøges også betydningen af plantetallet for udvaskningen af kvælstof.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 13,5m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerNP 19-8-0 m. S, Både mark og forsøg130 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg
HerbiciderTocalisBåde mark og forsøg0,15 kg
OnyxBåde mark og forsøg0,5 l
MaisTerBåde mark og forsøg30 g
AdditiverMaisOilBåde mark og forsøg0,4 l
Udsæd og såningSå-dato, udlæg/e.afg, udlæg/efterafgrødeBåde mark og forsøg
EfterafgrødeBåde mark og forsøg10 kg
HerbiciderTocalisBåde mark og forsøg0,25 kg
OnyxBåde mark og forsøg0,5 l
Fighter 480Både mark og forsøg0,3 l
Starane 333 HLBåde mark og forsøg0,15 l
AdditiverRenolBåde mark og forsøg0,5 l

FORSØGSBETINGELSER:
Der anlægges 3 forsøg i alt. 1 i LFE 6 Ytteborg Nord, 1 i LFE Ytteborg Syd, 1 i LFE 10 Planteforsøg Sydjylland I/S.
 • Forsøgene lægges i tilknytning til sortsforsøgene i majs til helsæd.
 • Forsøget anlægges på JB 1 til 4 i en mark som er meget ensartet.
 • Marken skal være i god kultur og have reaktionstal over 5,8.
 • Forfrugten skal være majs.
 • Forsøgsarealet skal være pløjet og fri for kvik og SKAL holdes fri for andet ukrudt.
 • Forsøget SKAL vandes optimalt efter Vandregnskab Online.
 • Forsøget sås med Teknologisk Instituts såmaskine og skal høstes med Teknologisk Instituts majshøster.

 • ARBEJDSFORDELING:
  Teknologisk Institut:
 • Såning af majs
 • Radrensning og såning af efterafgrøde
 • Høst af majs


 • VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Majsen sås i sidste halvdel af april, så snart jordtemperaturen er 8 ºC og der er udsigt til en stabil vejrudvikling.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Cito KWS
  2Stadium 00Prospect
  3Stadium 00Function
  4Stadium 00Benco


  Faktor 2: Plantetal
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  ASkiver med 6 huller og gear E160000 Planter/ha.22,2 cm Frøafstand
  BSkiver med 8 huller og gear E180000 Planter/ha.16,7 cm Frøafstand
  CSkiver med 8 huller og gear D1100000 Planter/ha.13,3 cm Frøafstand
  DSkiver med 8 huller og gear C2120000 Planter/ha.11,1 cm Frøafstand
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  UDSÆD: Leveres af Teknologisk Institut

  GØDNING: Der placeres 10 kg P pr. ha.i form af YaraMila Majs 19-8 (130 kg./ha.). Medbringes af Teknologisk Institut.

  ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med 4 gentagelser. Anlægsparcel 12 x 3,0 m (4 rk.). Høstparcel 9 x 1,5 m (2 rk.)

  GENEREL BEHANDLING: Forsøget SKAL holdes fri for ukrudt.
  Hele forsøget skal gødskes efter Landbrugsstyrelsens normer for kvælstof til majs, samt med tilstrækkelige mængder af P og K.
  Forsøget vandes optimalt efter Vandregnskab Online.
  Hele forsøget skal sprøjtes med et pyrethroidmiddel mod fritfluer, når majsen står med 1,5 blad

  Såning af efterafgrøde og behandling mod ukrudt:
  2 uger efter majssåning (majs 2 blade): 0,15 kg Tocalis +0,5 liter Onyx + 30 g MaisTer + 0,4 liter MaisOil
  4 uger efter majssåning (majs 4 blade) sås 10 kg alm. rajgræs pr. ha. Der sås 10 kg pr. ha alm. rajgræs af "Efterafgrøde majs - hurtigvoksende" fra DLF (Teknologisk Institut sår i forbindelse med radrensning)
  Når majsen har 6 blade – hvis der er nyfremspiret ukrudt: 0,25 kg Tocalis+ 0,5 Onyx + 0,3 Fighter 480 + 0,15 Starane 333 + 0,5 Renol

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Se tekstafsnit: GRAVEFORESPØRGELSE
  TOTAL C, % i jord 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 25-50 cm
  GROVSAND, % i jord 25-50 cm
  HUMUS, % i jord 25-50 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 25-50 cm
  LER, % i jord 25-50 cm
  SILT, % i jord 25-50 cm
  TOTAL-C, % i jord 25-50 cm
  TOTAL N, % i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 50-75 cm
  GROVSAND, % i jord 50-75 cm
  HUMUS, % i jord 50-75 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 50-75 cm
  LER, % i jord 50-75 cm
  SILT, % i jord 50-75 cm
  TOTAL-C, % i jord 50-75 cm
  TOTAL N, % i jord 50-75 cm
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 75-100 cm
  GROVSAND, % i jord 75-100 cm
  HUMUS, % i jord 75-100 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 75-100 cm
  LER, % i jord 75-100 cm
  SILT, % i jord 75-100 cm
  TOTAL-C, % i jord 75-100 cm
  TOTAL N, % i jord 75-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
  N-MIN, 75-100 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
  P02Stadium 89, Lige før høst
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m række.
  Antal planter tælles på 9 m række i høstparcellen. Se tekstafsnit om PLANTEBESTAND.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Karakter 10 betyder, at alle planter er knækket under kolben eller hælder, så de påvirker planter i naborække.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 3
  PLANTEHØJDE cm.
  fra jordoverfladen til basis hanblomst.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 3
  PLANTER MED SIDESKUD /m række.
  Antal planter med sideskud tælles på 9 m række. Der skal ikke regnes om i pct.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 3
  GRØNT BLADAREAL % dækning af plante, 0=100% visne blade.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 3
  MAJSBLADPLET % dækning på blad ved kolben.
  Bladet ved den største kolbe bedømmes. Se tekstafsnit om SVAMPEBEDØMMELSE
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 3
  MAJSØJEPLET % dækning på blad ved kolben.
  Bladet ved den største kolbe bedømmes. Se tekstafsnit om SVAMPEBEDØMMELSE
   
  P03Stadium 83 - 85, Ved høst
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  STIVELSE, % af tørstof
  EFOS, %, (kvæg)
  NDF, % i tørstof, total
  iNDF, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  (stængel + blade + kolbe i række 2 og 3)
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  TØRSTOF, % af råvare
  P04Lige efter høst
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
  N-MIN, 75-100 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
  ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
   
  ParcelFOTO digital.
  Billedet skal være i hele bredden mellem de 2 majsrækker, og skal vise hvor godt efterafgrøden er etable-ret. Se tekstafsnit FOTO digital
   
  P0513-11-2024, Medio november
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
  N-MIN, 75-100 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Se tekstafsnit PLANTEPRØVE
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  TØRSTOF, % i planteprøve
  PLANTEMATERIALE MODTAGELSE LAB, kg i planteprøve
  KULSTOF, % i tørstof
  ledPLANTEMATERIALE (v/ UDTAGNING) kg i planteprøve.
   
  ParcelFOTO digital.
  Billedet skal være i hele bredden mellem de 2 majsrækker, og skal vise hvor godt efterafgrøden er etable-ret. Se tekstafsnit FOTO digital
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelPLANTEDÆKKE (drone) % dækning.
   
  ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
   
  P0618-12-2024, Medio december
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
  N-MIN, 75-100 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 75-100 cm


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  FOTO: I P04 og P05 tages et foto pr. parcel, der skal vise hvor godt efterafgrøden er etableret. Billedet skal tages lodret ned på jorden mellem de to majsrækker i nettoparcellen, således, at majsrækkerne lige netop kan anes i siderne af billedet. Den første gang der tages foto, udvælges et sted i parcellen som er repræsentativ for hele parcellen. Dette sted markeres med min 2 pinde i jorden der afgrænser området der fotograferes, således, at der tages foto på nøjagtig samme sted ved efterfølgende måletid. Billederne sendes til Martin Mikkelsen, SEGES mam@seges.dk

  PLANTEBESTAND: Plantebestand afrapporteres som antal talte planter i høstparcellen. Måleflade angives som antal m. række i de 2 rækker. Mangler der planter i den anden høstrække end den der tælles i, så skrives notat herom.

  HØST: Majsen SKAL høstes med Teknologisk Instituts majshøster ved stadie 83 når tørstofindholdet er 31 % i led C3 (Function med 100.000 frø pr. ha). Kernerne vil være dejagtige, og man kan med besvær klemme en dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Majsen skal dog senest høstes den 10. oktober. Se Høst af majs-forsøg.

  PRØVEUDTAGNING: 6. november udtages planteprøver af efterafgrøden i P05 på ledniveau.
  Planteprøverne udtages efter droneflyvning er gennemført.
  Efterafgrøden afklippes ved jordoverfladen 2 steder med en prøveflade på 67 cm x 75 cm (dvs. en samlet måleflade på 1 m2) imellem de to majsrækker i hver nettoparcel, dvs. klippefelterne placeres mellem de to majsrækker som er placeret mellem hjulsporene. Imellem disse to majsrækker udvælges tilfældigt hvor klippefladerne er placeret, hvilket kan gøres ved på forhånd præcist at fastlægge, hvor mange meter inde i parcellen klippene skal tages (f.eks. 3 og 5 m). De 2 delprøver for hver parcel samles til en parcelprøve og de 4 parcelprøver samles til en led-prøve.
  I øvrigt følges metode 1 - se vejledningen: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 20 28 26 94 or mail mam@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  04-03-2024Teksafsnit PLANTEBESTAND ændret. Der skal tælles i begge høstrækker i stedet kun i 1 som vi plejer (tep)
  08-04-2024To analyse parametre er fjernet på jordprøve i P01 (tep)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Fighter 480 GHS07 GHS08
  MaisOil GHS07
  MaisTer GHS07 GHS09
  Onyx GHS02 GHS07 GHS09
  Renol GHS05
  Starane 333 HL GHS07 GHS09
  Tocalis GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk