Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
091712424 Effekt af korn som companion crop i raps mod rapsjordlopper (bladgnav og larver) Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 22-02-2024
Fordelingsdato: 18-08-2023
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: Det ønskes belyst, om udsåning af korn i raps kan ”skjule” rapsen, så der kommer mindre angreb af rapsjordlopper.

BAGGRUND: Rapsjordloppens larve et det mest tabsgivende skadedyr i raps. Der er flere steder i udlandet udviklet resistens hos rapsjordlopper mod pyrethroider og der er risiko for færre godkendte skadedyrsmidler. Der er derfor et behov for at finde alternative bekæmpelsesmetoder mod rapsjordlopper.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges lige inden eller samtidig med såning af vinterraps. Rapsen etableres i pløjet jord.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med småparceller. I hele forsøget sås raps med ca. 40 planter pr. kvm.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 6 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 40m2. Høstparcel minimum 40m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Ukrudt bekæmpes ens ved alle behandlinger med Belkar. Centium benyttes ikke.
Der sprøjtes med 0,4 Agil + 0,15 spredeklæbemiddel i september ved rapsens 5-6 bladstadie til bortsprøjtning af companion crop eller inden rapsen kvæles af kornet. Sprøjtetidspunktet aftales med GCN. Sprøjtetidspunktet noteres.

Der må ikke sprøjtes mod skadedyr i efteråret. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Companion crops
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen behandling
2Behandling ved 5-10% bortgnavet bladareal0,15 kg Lamdex
3Behandling ved 5-10% bortgnavet bladareal0,15 kg Lamdex
Behandling medio oktober (rettet mod larver)0,1 kg Kaiso Sorbie
4150 planter pr kvmVårbyg
5300 planter pr kvmVårbyg
6600 planter pr kvmVårbyg
7150 planter pr kvmVinterhvede
8300 planter pr kvmVinterhvede
9600 planter pr kvmVinterhvede
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


KEMIKALIER: Skaffes lokalt.

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Led 2 og 3: Der observeres løbende for procent bortgnavet bladareal, og der behandles ved 5-10% bortgnavet bladareal.
Led 3: Behandles medio oktober med Kaiso Sorbie.
Led 4 - 9 (Parceller med korn): Korn etableres ved at drysse kornet ud med forsøgsgødningsspreder inden såning af rapsen.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 10 - 12, Efter fremspiring af raps
ledUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
FOTO digital.
Se afsnit "FOTO DIGITAL"
 
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Rapsplanter
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 4, 5, 6, 7, 8, 9
PLANTEBESTAND udlæg, planter/m2.
Korn
 
ParcelRAPSJORDLOPPER % planter m gnav.
Rapsplanter
 
ParcelRAPSJORDLOPPER % bortgnavet bladareal.
Rapsplanter
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 4, 5, 6, 7, 8, 9
PLANTEDÆKKE % dækning, .
Korn
 
P0214 dage efter fremspiring
ledUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
FOTO digital.
Se afsnit "FOTO DIGITAL"
 
ParcelRAPSJORDLOPPER % planter m gnav.
Rapsplanter
 
ParcelRAPSJORDLOPPER % bortgnavet bladareal.
Rapsplanter
 
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Rapsplanter
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 4, 5, 6, 7, 8, 9
PLANTEBESTAND udlæg, planter/m2.
Korn
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 4, 5, 6, 7, 8, 9
PLANTEDÆKKE % dækning, .
Korn
 
P0328 dage efter fremspiring
ledUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
FOTO digital.
Se afsnit "FOTO DIGITAL"
 
ParcelRAPSJORDLOPPER % planter m gnav.
Rapsplanter
 
ParcelRAPSJORDLOPPER % bortgnavet bladareal.
Rapsplanter
 
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Rapsplanter
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 4, 5, 6, 7, 8, 9
PLANTEBESTAND udlæg, planter/m2.
Korn
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 4, 5, 6, 7, 8, 9
PLANTEDÆKKE % dækning, .
Korn
 
P04Forår ved begyndende vækst
ledUdføres kun i følgende led: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
FOTO digital.
Se afsnit "FOTO DIGITAL"
 
ParcelRAPSJORDLOPPER % planter m larver.
 
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
Rapsplanter
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 4, 5, 6, 7, 8, 9
PLANTEBESTAND udlæg, planter/m2.
Korn
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 4, 5, 6, 7, 8, 9
PLANTEDÆKKE % dækning, .
Korn
 
P05Stadium 90, Høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
Angiv i fagligt notat hvilken høstmetode der er anvendt.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
VAND, % i kerne/frø
RENHED, % i råvare
OLIE, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 


FOTO DIGITAL: Der tages foto af en repræsentativ parcel af forsøgsled 3-9. Foto skal illustrere om rapsen er hæmmet af kornet og skal tages i kort afstand fra parcellen. Se evt. følgende vejledning Gode fif til fotos i forsøgene

HØST: Forsøget høstes direkte, enten med sideknive monteret på mejetærsker eller ved adskillelse af parceller inden direkte høst, hvis muligt. Høstmetoden noteres på enkeltforsøget i det faglige notat.
1: Direkte høst med sideknive på mejetærsker
2: Adskille/pakke - direkte høst uden sideknive på mejetærsker
3: Adskille - skårlægge - tærske
4: Skårlægge - tærske


INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for faglig notatet.
Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
- Høstmetode
- Er forsøget vellykket?

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Kaiso Sorbie GHS07 GHS09
Lamdex GHS07 GHS09


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk