Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040522424 Storskalaforsøg med N-optimum ved lægning til økologiske spisekartofler - OnFarmPlus Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-04-2024
Fordelingsdato: 13-04-2024
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At øge viden om korrekt N-optimum ved produktion af økologiske spisekartofler

BAGGRUND: Kvælstofbehovet ved dyrkning af økologiske spisekartofler bliver ofte usikkert estimeret. Flere faktorer har indvirkning på niveauet for N-optimum, herunder sortsvalg og tidspunkt for nedvisning af skimmel. I praksis er gødningsniveaet hos den individuelle avler meget varierende, og der mangles derfor konkrete forsøg N-optimumsforsøg ved økologisk produktion af spisekartofler. I dette praksisnære forforsøg vil der blive tildelt 100, 125 og 150 kg N pr. ha i sorten Maya.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene skal anlægges i en økologisk mark med spisekartofler. Forsøget er et storskalaforsøg. Der skal høstes med optager med udbyttemåling. Udbyttekort skal kunne udlæses og leveres til Teknologisk Institut som *.shp (shapefil), *.csv eller *.tiff (geotiff)).

ANLÆGSDATA: Storparceller, hvor bruttobredden af parcellen er tilpasset gyllenedfælderens bredde, hvor der tages 1 træk pr. parcel, f.eks. 8 meters bredde. Bruttoparcellen skal som minimum være 3 meter breddere end høstparcellen. Bruttoparcellængde svarer til markens længde fra forager til forager.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 400m2. Høstparcel minimum 150m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoBåde mark og forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Ukrudtsbekæmpelse og udbringning af gødning ud over gylle foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
1Stadium 00
Før lægning
100 kg NH4-NGylle, kvæg 2626
Nedfældet
15-04-2024
Ved lægning
55 kg K221 kg Patentkali
Placeret
2Stadium 00
Før lægning
125 kg NH4-NGylle, kvæg 2626
Nedfældet
15-04-2024
Ved lægning
27,5 kg K110 kg Patentkali
Placeret
3Stadium 00
Før lægning
150 kg NH4-NGylle, kvæg 2626
Nedfældet
15-04-2024
Ved lægning
0 kg K
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
2626EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
CL, % i tørstof
K, % i tørstof
MG, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Parcelller afmærkes med GPS, så rækker med de forskellige behandlinger kan genfindes præcist. Der sættes en hvid flexstok i hvert hjørne af hver parcel ved start og slut af hver parcel. Disse stokke skal afsættes med RTK-GPS.
 • Gylle skaffes lokalt.
 • Der gødskes efter foranalyser af gyllen fra Gram Slot. Ved gylleudbringning udtages gylleprøve 2626, 2627 og 2628 for at måle ammonium-indholdet af den udbragte gylle. Prøverne sendes til Eurofins Vejen. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).
 • Gyllen nedfældes i alle led. Der udtages en gylleprøve ved nedfældning.
  Ved høst skal landmanden kunne benytte GPS- og online udbyttemålingssystem til at bestemme udbyttet i rækker der henholdsvis er tilført kvæg- og afgasset gylle. Udbyttekort over forsøgsarealet skal kunne udlæses, og sendes til Hanne Bach, Teknologiosk Institut, hjb@teknologisk.dk
  Der skal være en forsøgsmedarbejder tilstede ved nedfældning af gylle og ved høst.

 • LÆGGEMATERIALE: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2024
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  LER, % i jord 0-25 cm
  PT, 0 -25 cm dybde
  SILT, % i jord 0-25 cm
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  RT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Prøvestørrelse: 300-400 gram. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  P0201-04-2024
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  LER, % i jord 0-25 cm
  PT, 0 -25 cm dybde
  SILT, % i jord 0-25 cm
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  RT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Prøvestørrelse: 300-400 gram. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  P0301-04-2024
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Prøvestørrelse: 300-400 gram. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  P0415-05-2024, Ved fremspiring
  ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P0503-06-2024, Ved 1. markeringsstok
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0603-06-2024, Ved 2. markeringsstok
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0703-06-2024, Ved 3. markeringsstok
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0810-06-2024, Ved 1. markeringsstok
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0910-06-2024, Ved 2. markeringsstok
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P1010-06-2024, Ved 3. markeringsstok
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P1117-06-2024, Ved 1. markeringsstok
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P1217-06-2024, Ved 2. markeringsstok
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P1317-06-2024, Ved 3. markeringsstok
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P1424-06-2024, Ved 1. markeringsstok
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P1524-06-2024, Ved 2. markeringsstok
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P1624-06-2024, Ved 3. markeringsstok
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P1701-07-2024, Ved 1. markeringsstok
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P1801-07-2024, Ved 2. markeringsstok
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P1901-07-2024, Ved 3. markeringsstok
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P2008-07-2024, Ved 1. markeringsstok
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P2108-07-2024, Ved 2. markeringsstok
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P2208-07-2024, Ved 3. markeringsstok
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P2315-07-2024, Ved 1. markeringsstok
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P2415-07-2024, Ved 2. markeringsstok
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P2515-07-2024, Ved 3. markeringsstok
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P2622-07-2024, Ved 1. markeringsstok
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P2722-07-2024, Ved 2. markeringsstok
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P2822-07-2024, Ved 3. markeringsstok
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P2901-09-2024, Ved optagning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
  Der høstes med optager der har udbyttemåler
   
  ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
  Prøvestørrelse 10 kg knolde. Se afsnit om PRØVEUDTAGNING
  KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt < 30 mm
  KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt på 30-40 mm
  KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt på 40-60 mm
  KNOLDSTØRRELSE, % knoldvægt > 60 mm
  DEFORMITETER, % knoldvægt m
  P3001-10-2024, Efter høst
  ParcelEM 38 mS/m.
  Udføres af Teknologisk Institut, som overkører hele forsøgsarealet inden gyllenedfældning.
   


  JORDPRØVER: Jordprøver i P01, P02 og P03 er ens, det er blot fordi der ønskes udtaget 3 ens prøver på arealet.

  PLANTEPRØVE TIL NITRATMÅLING: Der udtages i alt 24 bladstængler pr. parcel. Bladstænglen tages ved basis af det 4. øverste blad, hvorefter småbladene fjernes. Saften fra bladstænglerne presses ud af stænglerne lige efter udtagning, så bladstænglerne ikke udsættes for direkte sollys eller varme. Bladsaften måles med Horiba NO3-sensoren umiddelbart efter presning. Gå i værnerækker når prøver udtages.
  Der sættes 3 flexistokke i hver parcel jævnt fordelt i parcellen. Flexistokkene afsættes med Stang-GPS, nummereres og koordinaterne sendes til Hanne Bach, Teknolgogisk Institut. For at få data ind i NFTS er der oprettet en måletid per flexistok (1-3). 

  PRØVEUDTAGNING:
  Der udtages 1-4 prøver per parcel. Prøverne georefereres. Prøverne skal være så repræsentative som muligt. Der udtages 10 kg pr. gang. Prøverne udtages ved at sætte en pose under båndet på optageren. Udtagning af knolde til kvalitet vil muligvis kræve stop, hvilket ikke er godt for udbyttemåling, derfor bliver nettorækker i parcellen muligvis nød til at opdeles, så nogle går til udbyttemåleren og andre til udtagning af knolde til kvalitet.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i WebTrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter: Faglig vurdering- her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Malte Nybo Andersen: 2927 9489 eller på mail: mana@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk