Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
091982424 Radrensning i vintersæd Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 19-09-2023
Fordelingsdato: 24-09-2023
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af radrensning med stigende intensitet mod agerrævehale eller rajgræs i vintersæd.

BAGGRUND: Antallet af tilfælde af herbicidresistens hos agerrævehale og rajgræs er stærkt stigende. Radrensning i korn i dyrkningssystemer med 25 cm rækkeafstand er teknisk mulig med radrensere, der har høj præcision og forholdsvis stor arbejdskapacitet. Spørgsmålet er, om radrensning er tilstrækkelig effektiv mod eksempelvis agerrævehale og rajgræs til at være et led i en strategi til at eliminere bestande, som har udviklet herbicidresistens. Særligt om efteråret vil færdselsforholdene i marken begrænse mulighederne for radrensning.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i vinterhvede sået med 25 cm rækkeafstand ved normal såtid. Forsøget størrelse tilpasses de maskiner, som er til rådighed. Intensiteten af radrensning er stigende, men tidspunkter er fleksible, således at der tages hensyn til færdsels- og vejrforhold ved behandlingerne. Så vidt muligt udføres behandlinger under tørre forhold.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med småparcelteknik i striber. Stribens bredde tilpasses såmaskinens bredde. Der etableret et værn mellem parceller, hvor hævning og sænkning af radrenser kan ske. Høstparcellen svarer i bredde til mejetærskerens fulde bredde og er 15-20 meter lang.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der udføres ingen anden ukrudtsbekæmpelse. Øvrige behandlinger udføres som i omgivende mark. Der udsås en jævn bestand af henholdsvis agerrævehale og rajgræs før såning (ikke rækkesåning)

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 11 - 13

Efterår
Radrensning
Stadium 25
Tidlig forår
Radrensning
Stadium 30
April
Radrensning
Stadium 32
Maj
Radrensning
2Stadium 25

Tidlig forår
Radrensning
Stadium 30
April
Radrensning
Stadium 32
Maj
Radrensning
3Stadium 25

Tidlig forår
Radrensning
Stadium 30

April
Radrensning
4Stadium 25

Tidlig forår
Radrensning
5Stadium 11 - 13

Efterår
Radrensning
6Stadium 32

Forår
Radrensning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Radrensninger foretages med radrenser bygget til parcelforsøg. Radrensninger udføres i højere grad efter færdsels- og vejrforhold end efter stadier. Der tilstræbes at behandle i tørt vejr, så ukrudt efter løsning kan tørre ud.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 10 - 11, Før behandling
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
GRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, .
Samlet tælling for alle arter.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
Samlet tælling for alle arter.
 
P02Stadium 20 - 24, Før 1. radrensning om foråret
Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1, 2
ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, .
Hver enkelt art registreres for sig.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
Hver enkelt art registreres for sig.
 
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P03Stadium 35 - 37, Maj
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
GRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, .
Hver enkelt art registreres for sig.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
De 4-6 vigtigste arter tælles for sig.
 
ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
Vurderet i forhold til led 1. Led 1 = forholdstal 100. De 4-6 vigtigste arter bedømmes for sig. Opret relevante arter.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
Vurderet i forhold til led 1. Led 1 = forholdstal 100. De 4-6 vigtigste arter bedømmes for sig. Opret relevante arter.
 
ParcelAGERRÆVEHALE biomasse, (visuelt bedømt).
Vurderet i forhold til led 1. Led 1 = forholdstal 100.
 
ParcelRAJGRÆS biomasse, (visuelt bedømt).
Vurderet i forhold til led 1. Led 1 = forholdstal 100.
 
P04Stadium 71 - 77, Ultimo juni.
ParcelAGERRÆVEHALE aks/m2.
 
ParcelRAJGRÆS, ALM. aks/m2.
 
ParcelRAJGRÆS, ITAL. aks/m2.
 
ParcelBURRESNERRE % dækning af overflade, (afgrøde).
 
ParcelKAMILLE % dækning af overflade, (afgrøde).
 
ParcelVINDAKS frøbærende strå/m2.
 
P05Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Prøvestørrelse: 1 kg/led. Ledprøverne sendes til KKG, der laver en NIT-analyse.
VAND, % i kerne/frø
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 


VEJLEDNING TIL BEDØMMELSE:
Tælleflade/visuel bedømmelse foretages så areal i både række og mellem række er repræsenteret, dvs en samlet bedømmelse for areal i og mellem rækker. Vær opmærksom på at placere tælleramme/visuelt bedømmelsesfelt på samme måde i forhold til placering over rækken i alle bedømmelser.
Kontakt Poul Henning Petersen 2010 2297, hvis der opstår tvivl, når der skal bedømmes.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Afgrødetæthed
- Fordeling af ukrudtsbestanden
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk