Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040362424 DEMO: Mekanisk, kemisk og termisk vækststandsning af læggekartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-03-2024
Fordelingsdato: 01-04-2024
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At teste effekten af forskellige mekaniske, termiske og kemiske nedvisningsmetoder i fire sorter af læggekartofler.

BAGGRUND: Erfaringer viser, at der kan være forskel på effekten af forskellige metoder til kemisk, mekaniske og termiske vækststandsning. Samtidig er der behov for at finde alternative vækststandsningsløsninger, da kemiske løsninger forventes mindre tilgængelig i fremtiden. Her undersøges, hvor godt forskellige metoder virker i fire forskellige sortstyper.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der jævnligt har været dyrket kartofler i sædskiftet.
 • Der må ikke være problemer med nematoder på arealet.
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der kan vandes optimalt.
 • Forsøget må ikke anlægges i læggekartofler under officiel markkontrol.

 • ANLÆGSDATA:
  Hver behandling anlægges i demonstrationsbaner á fire rækker, hvori indgår fire forskellige sorter á 25 meter, som placeres i forlængelse af hinanden. Demonstrationsforsøget har dermed en længde på 100 meter. Alle sorter i samme bane behandles på samme tid.
  I forsøget ved Assing udføres kun led 1, 4-7, 9-15, 17 og 19. I forsøget ved Dronninglund udføres kun led 1-11 og 16-18. Ikke udførte led flyttes ud til enderne af forsøget og fejlmarkeres. Ønskes hjælp til tilretning af design, kontakt Teknologisk Institut.

  DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer, 1 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 75m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  Gødes som læggekartofler (dvs. Kuras 50-60 kg N og K efter Kt). Gødningstyper og mængder angives under grundbehandlinger i WebTrialOffice.
  Der må ikke foretages anden nedvisning end forsøgsbehandlingerne.
  Vanding, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Dosis, middel og dato noteres.
  Der fortsættes med at behandles mod skimmel indtil sidste bedømmelse af genvækst er afsluttet i starten af september.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Vækststandsning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  106-08-2024
  5 dage efter 1 knold i Kuras er > 55 mm
  Aftopning
  09-08-2024
  1 l Mizuki300 l Vand
  14-08-2024
  1 l Mizuki300 l Vand
  206-08-2024
  5 dage efter 1 knold i Kuras er > 55 mm
  Aftopning
  09-08-2024
  1 l Mizuki300 l Vand
  14-08-2024
  1 l Mizuki300 l Vand
  17-08-2024
  Underskæring med let jordløft
  306-08-2024
  5 dage efter 1 knold i Kuras er > 55 mm
  Aftopning
  06-08-2024
  5 dage efter 1 knold i Kuras er > 55 mm
  Underskæring med let jordløft
  09-08-2024
  1 l Mizuki300 l Vand
  14-08-2024
  1 l Mizuki300 l Vand
  401-08-2024
  Når 1 knold i Kuras > 55 mm
  0,8 l Reglone, reg.nr. 1-17890 l Vand
  06-08-2024
  5 dage efter 1 knold i Kuras er > 55 mm
  0,8 l Reglone, reg.nr. 1-17890 l Vand
  09-08-2024
  2 l Mizuki300 l Vand
  14-08-2024
  2 l Mizuki300 l Vand
  501-08-2024
  Når 1 knold i Kuras > 55 mm
  16 l Beloukha200 l Vand
  06-08-2024
  5 dage efter 1 knold i Kuras er > 55 mm
  16 l Beloukha200 l Vand
  09-08-2024
  2 l Mizuki300 l Vand
  14-08-2024
  2 l Mizuki300 l Vand
  606-08-2024
  5 dage efter 1 knold i Kuras er > 55 mm
  1120 l Saltex0 l Vand
  09-08-2024
  2 l Mizuki300 l Vand
  14-08-2024
  2 l Mizuki300 l Vand
  706-08-2024
  5 dage efter 1 knold i Kuras er > 55 mm
  Aftopning
  09-08-2024
  Gasbrænding45 kg Gas
  12-08-2024
  Obs: 3 dage efter 1. behandling med gas
  Gasbrænding45 kg Gas
  806-08-2024
  5 dage efter 1 knold i Kuras er > 55 mm
  Aftopning
  06-08-2024
  5 dage efter 1 knold i Kuras er > 55 mm
  Underskæring med let jordløft
  09-08-2024
  Gasbrænding45 kg Gas
  12-08-2024
  Obs: 3 dage efter 1. behandling med gas
  Gasbrænding45 kg Gas
  906-08-2024
  5 dage efter 1 knold i Kuras er > 55 mm
  Gasbrænding45 kg Gas
  Fladebrænding
  09-08-2024
  Gasbrænding45 kg Gas
  12-08-2024
  Obs: 3 dage efter 1. behandling med gas
  Gasbrænding45 kg Gas
  1006-08-2024
  5 dage efter 1 knold i Kuras er > 55 mm
  Gasbrænding45 kg Gas
  Fladebrænding
  09-08-2024
  2 l Mizuki300 l Vand
  14-08-2024
  2 l Mizuki300 l Vand
  1106-08-2024
  5 dage efter 1 knold i Kuras er > 55 mm
  MSR Crown Crusher
  1214-08-2024
  MSR Crown Crusher
  1310-06-2024
  Sidste behandling ved mekanisk ukrudtsbekæmpelse
  Hypning
  06-08-2024
  5 dage efter 1 knold i Kuras er > 55 mm
  MSR Crown Crusher
  1406-08-2024
  5 dage efter 1 knold i Kuras er > 55 mm
  MSR Crown Crusher m/underskær.
  1506-08-2024
  5 dage efter 1 knold i Kuras er > 55 mm
  MSR Crown Crusher m/hypning
  1606-08-2024
  5 dage efter 1 knold i Kuras er > 55 mm. Brakpudsning eller aftopning
  Afpudsning/ knusning
  06-08-2024
  5 dage efter 1 knold i Kuras er > 55 mm
  Underskæring m/wire+tildækning
  1706-08-2024
  5 dage efter 1 knold i Kuras er > 55 mm
  Aftopning
  Vegniek DiscMaster
  1806-08-2024
  5 dage efter 1 knold i Kuras er > 55 mm
  Aftopning
  Vegniek DiscMaster
  06-08-2024
  5 dage efter 1 knold i Kuras er > 55 mm
  Underskæring m/wire+tildækning
  1910-06-2024
  Sidste behandling ved mekanisk ukrudtsbekæmpelse
  Hypning
  06-08-2024
  5 dage efter 1 knold i Kuras er > 55 mm
  Aftopning
  Vegniek DiscMaster


  Faktor 2: Sorter og læggeafstand
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  A15-04-2024Kuras20 cm Lægge-afstand
  B15-04-2024Ydun25 cm Lægge-afstand
  C15-04-2024Allstar20 cm Lægge-afstand
  D15-04-2024Folva20 cm Lægge-afstand
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Sprøjteteknik: Dobbeltvinklede dyser. Skriv som notat hvilke typer dyser der er anvendt.
  Der anvendes en vandmængde på 90 l vand/ha ved behandling med Reglone, 200 l vand/ha ved behandling med Beloukha, 300 l vand/ha ved behandlinger med Mizuki. Saltex udbringes uden vand.

  Faktor 1, Vækststandsning
  Samtidig med sidste mekaniske ukrudtsbekæmpelse, ca. 10 juni:
 • Led 13 og 19 hyppes.

  Når 1 knold > 55 mm i sorten Kuras, medmindre der er fuld blomst, så udskydes behandling 1 uge (ca 1. august):
 • Led 4 og 5 behandles med hhv. Reglone og Beloukha.

  5 dage efter Kuras har 1 knold > 55 mm (ca. 6. august):
 • Led 1-3, 7-8 og 17-19 aftoppes med special topknuser til kartofler. I led 17-19 toptrækkes med Vegniek DiscMaster.
 • Led 16 aftoppes eller brakpudses.
 • I led 4-6 behandles med hhv. Reglone, Beloukha og Saltex.
 • Led 9-10 behandles med gasbrænder på fuld top med fladebrænder.
 • Led 11 og 13-15 behandles med MSR Crown Chrusher. Led 14 underskæres og led 15 hyppes (let jorddækning af stængler) samtidig med MSR Crown Chrusher.
 • I led 3 og 8 foretages almindelig underskæring med let jordløftning.
 • I led 16 og 18 foretages underskæring med wire og jordltildækning.
 • Led 14 underskæres i samme kørsel som MSR Crown Chrusher.

 • 8 dage efter Kuras har 1 knold > 55 mm (ca. 9. august):
 • Led 1-6 og 10 behandles med Mizuki.
 • Led 7-9 behandles med gasbrænder.

  11 dage efter Kuras har 1 knold > 55 mm (ca. 12. august):
 • Led 7-9 behandles med gasbrænder.

  13 dage efter Kuras har 1 knold > 55 mm (ca. 14. august):
 • Led 1-6 og 10 behandles med Mizuki.
 • Led 12 behandles med MSR Crown Chrusher.

 • 16 dage efter Kuras har 1 knold > 55 mm (ca. 17. august):
 • I led 2 foretages almindelig underskæring med let jordløftning.

  Faktor 2, sorter:
 • Der lægges sorterne Kuras, Ydun, Allstar og Folva. Ydun med en læggeafstand på 25 cm, Kuras, Allstar og Folva med en læggeafstand på 20 cm.

 • LÆGGEMATERIALE: Sorten Ydun leveres fra KMC, Kuras og Allstar leveres af AKV-Langholt og KMC til hhv. Assing og Dronninglund, og Folva leveres af Danespo.

  KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-04-2024, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  Der udtages en repræsentativ jordprøve i led 1 i 0-75 cm dybde, dog ved JB nr. 1 og 3 i dybden 0-50 cm. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes nedfrosset. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, kg i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 gram
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P0201-08-2024, Før behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: A1, B1, C1, D1, A13, B13, C13, D13, A19, B19, C19, D19
  ParcelFOTO digital.
  Foto som viser parcellen 3-4 meter frem. Uploades som notat i Webtrial
   
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  P0328-08-2024, 14 dage efter sidste behandling i led 1
  ParcelSVIDNING/NEDV. % på stængler.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A4, B4, C4, D4, A5, B5, C5, D5, A6, B6, C6, D6, A9, B9, C9, D9, A10, B10, C10, D10, A11, B11, C11, D11, A12, B12, C12, D12, A13, B13, C13, D13, A14, B14, C14, D14, A15, B15, C15, D15
  SVIDNING/NEDV. % på bladmasse.
   
  ParcelGENVÆKST % planter m.
   
  ParcelFOTO digital.
  Foto som viser parcellen 3-4 meter frem. Uploades som notat i Webtrial.
   
  P0403-09-2024, 3 uger efter sidste behandling i led 1
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelFOTO digital.
  Foto som viser parcellen 3-4 meter frem. Uploades som notat i WebTrial
   
  ParcelGENVÆKST % planter m.
   
  ParcelSVIDNING/NEDV. % på stængler.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A4, B4, C4, D4, A5, B5, C5, D5, A6, B6, C6, D6, A9, B9, C9, D9, A10, B10, C10, D10, A11, B11, C11, D11, A12, B12, C12, D12, A13, B13, C13, D13, A14, B14, C14, D14, A15, B15, C15, D15
  SVIDNING/NEDV. % på bladmasse.
   
  P0510-09-2024, 4 uger efter sidste behandling i led 1. OBS: Bedømmes kun, hvis der er forskel fra P04
  ParcelGENVÆKST % planter m.
   
  ParcelSVIDNING/NEDV. % på stængler.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A4, B4, C4, D4, A5, B5, C5, D5, A6, B6, C6, D6, A9, B9, C9, D9, A10, B10, C10, D10, A11, B11, C11, D11, A12, B12, C12, D12, A13, B13, C13, D13, A14, B14, C14, D14, A15, B15, C15, D15
  SVIDNING/NEDV. % på bladmasse.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i WebTrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold bedes skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Malte Nybo Andersen: 2927 9489 eller på mail: mana@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Beloukha GHS07
  Mizuki GHS05 GHS07 GHS08 GHS09
  Reglone, reg.nr. 1-178 GHS05 GHS06 GHS08 GHS09

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk