Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
091912424 Bekæmpelse af gråbynke og andre rodukrudtsarter i korn Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-03-2024
Fordelingsdato: 10-03-2024
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af ukrudtsmidler mod gråbynke og andre rodukrudtsarter i korn, hvor der findes de bedste muligheder for at udføre en effektiv kemisk bekæmpelse.

BAGGRUND: Der er senest udført landsforsøg med bekæmpelse af gråbynke i 2001-2002 og efterfølgende er der kommet en række nye produkter med andre aktivstoffer på markedet. Gråbynke udgør et stort ukrudtsproblem på en del arealer, især i sædskifter med kartofler og majs. I 2023 blev der gjort erfaringer med det anvendte forsøgsdesign ved bekæmpelse af gråbynke. Ud over gråbynke, er der andre rodukrudtsarter, for hvilke der ikke findes eller kun er få effektdata.

FORSØGSBETINGELSER: Vårbyg eller vinterhvede med en jævn bestand af gråbynke. Gråbynke skal være synligt i vækst ved anlæg af forsøget. Endvidere ønskes arealer med andre rodukrudtsarter. Det kan være aftenpragtstjerne, agermynte, agersvinemælk eller vild kørvel. Der fordeles til 3 arealer med gråbynke. Dernæst har aftenpragtstjerne højeste prioritet. Gråbynke findes typisk i flere størrelser. Målet for forsøgene er de store flerårsplanter.

ANLÆGSDATA: Forsøgsparceller placeres i et område af en vårbyg- eller hvedemark med en jævn bestand af gråbynke/anden rodukrudtsart. Parceller kan placeres i flere blokke, hvis bestanden optræder i pletter. Behandlingerne udføres i en parcellængde, der sikrer, at der i hver parcel forekommer mindst 15 flerårsplanter i ensartet størrelse. Led A til O i faktor 2 er ikke fysiske parceller, men er 15 enkeltplanter inden for en parcel i faktor 1.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer, 2 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der ikke bekæmpes ukrudt udover forsøgsbehandlingerne. Ellers behandles som den omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 30 - 31
Når gråbynke er 10-15 cm.
0,75 l Mustang forte
3Stadium 30 - 31
Når gråbynke er 10-15 cm.
1 U46 M
4Stadium 30 - 31
Når gråbynke er 10-15 cm.
1 l Zypar
5Stadium 30 - 31
Når gråbynke er 10-15 cm. Se tekstafsnit VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING vedr. led 5
10 g Nuance Max 75 WG
6Stadium 30 - 31
Når gråbynke er 10-15 cm.
0,75 l Mustang forte
Stadium 37 - 39
Ca. 2 uger efter 1. sprøjtning
0,35 l Pixxaro EC
7,5 g Nuance Max 75 WG
7Stadium 30 - 31
Når gråbynke er 10-15 cm
0,5 l Zypar
0,75 U46 M
Stadium 37 - 39
Ca. 2 uger efter 1. sprøjtning.
0,25 l Pixxaro EC
7,5 g Nuance Max 75 WG
8Stadium 30 - 31
Når gråbynke er 10-15 cm
0,75 l Mustang forte
Stadium 37 - 39
Ca. 2 uger efter 1. sprøjtning
1 U46 M
9Stadium 30 - 31
Når gråbynke er 10-15 cm
1 l Zypar
Stadium 37 - 39
Ca. 2 uger efter 1. sprøjtning
7,5 g Nuance Max 75 WG
0,5 U46 M


Faktor 2: Gråbynke planter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
ASubplot 1
BSubplot 2
CSubplot 3
DSubplot 4
ESubplot 5
FSubplot 6
GSubplot 7
HSubplot 8
ISubplot 9
JSubplot 10
KSubplot 11
LSubplot 12
MSubplot 13
NSubplot 14
OSubplot 15
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Der anvendes 150-200 l vand pr. ha.
 • Led 2-9 behandles når hovedparten af de flerårige gråbynker er 10-15 cm og i god vækst. Det forventes at være i afgrødens stadie 31-32. Før sprøjtning markeres 15 planter i hver parcel med en gul stiketikette, så de kan genfindes på bedømmelsestidspunktet. De markerede planter skal have en ensartet størrelse.
 • Led 5: I forsøg med vild kørvel erstattes Nuance Max 75 WG med 20 g Accurate Max (skaffes lokalt)
 • Led 6-9 behandles igen ca. 14 dage efter første behandling. Det må senest være stadium 39.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 30 - 31, Før behandling
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgFOTO digital.
  Foto af gråbynke
   
  ForsøgGRÅBYNKE Højde, cm, .
  (gennemsnitlig højde)
   
  P02Stadium 37 - 39, 4 - 6 uger efter behandling
  ParcelGRÅ BYNKE biomasse, visuelt bedømt, (visuelt bedømt).
  Små nyfremspirede gråbynkeplaner. Almindelig bedømmelse af biomasse.
   
  ParcelGRÅ BYNKE, flerårige planter biomasse, visuelt bedømt, (visuelt bedømt).
  Flerårige planter markeret med gul pind.
   
  P03Stadium 75 - 85, 3-4 uger før høst.
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelGRÅ BYNKE biomasse, visuelt bedømt, (visuelt bedømt).
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Bedømmelsen i P02 udføres når effekten er slået fuldt igennem for alle behandlinger. Der kan gå op til 5-6 uger. Der udføres en visuel bedømmelse af biomasse. Forholdstal 100 er en gennemsnitsplante fra ubehandlet, som bringes med rundt ved bedømmelse af alle enkeltplanter i alle parceller. Dvs. 15 planter (subplot 1-15) x 2 gentagelser x 8 behandlede led = 240 enkeltbedømmelser.
  Bedømmelsen deles for gråbynke op i de store flereårige planter og små nyfremspirede førsteårsplanter. De små planter bedømmes som normalt. For andre arter end gråbynke kan samme fremgangsmåde benyttes, såfremt der er to generationer.
  I P03 gives en samlet bedømmelse af biomasse i behandlede led i forhold til ubehandlet.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser


  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Mustang forte GHS07 GHS09
  Nuance Max 75 WG GHS08 GHS09
  Pixxaro EC GHS07 GHS09
  U46 M GHS05 GHS07 GHS09
  Zypar GHS07 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk