Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
060032424 TEST DESIGN Karakterisering af vinterhvedesorter ved tidlig og sen såning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 01-08-2023
Fordelingsdato: 06-08-2023
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At karakterisere sorternes vækstrytme ved hyppig måling af biomassen med NDVI, samt at vurdere sorternes egnethed til tidlig og senere såning.

BAGGRUND: Forsøget skal skabe grundlaget for en mere differentieret tilgang til dyrkning af vinterhvedesorter. Såning af vinterhvede først i september giver afgrøden et langt efterår til vækst og medfører ofte et større udbytte end såning i sidste halvdel af september. Samtidig kan såning senest den 7. september bruges som et alternativ til efterafgrøder. Sorter af vinterhvede adskiller sig betydeligt i deres udseende, vækstmåde og måden hvorpå de generer deres udbytte. I denne forsøgsserie følges væksten i en række vinterhvede sorter ved tidlig og sen såning.
I forsøget følges væksten ved hyppig måling af biomasse med NDVI vha. et multispektralt kamera på en drone. NDVI-målingerne bruges til at beskrive vækstkurver af de forskellige sorter under forskellige dyrkningsforhold. Desuden måles udbyttet og udbyttekomponenter.

FORSØGSSTEDER: På JB 5-7 anlægges et forsøg hos LFE 11 (LandboSyd), et hos LFE 15 (VKST Ringsted) og et hos LFE 16 (VKST Holeby). På JB 2-4 anlægges et forsøg hos LFE1 (Nordjylland) og et hos LFE 5 (Djursland).

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges med småparcelteknik i en 1. års vinterhvedemark, og helst efter vinterraps, da det skal være muligt at så tidligt.
Der sås ad to gange, omkring 1. september og omkring 1. oktober.
Forsøget skal følges tæt mht. udviklingsstadier, så NDVI-målingerne via drone kan gennemføres på de rette tidspunkter.

ANLÆGSDATA: Der skal sås værn omkring blokke af hver såtid.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 18m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
NæringsstofferPKun forsøg
KKun forsøg
MgVed behov
SVed behov
MnVed behov
VækstreguleringTrimaxxKun forsøg
Medax TopKun forsøg
AdditiverAmmoniumsulfat-opløsningKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Hele forsøget gødskes optimalt med P, K, Mg, S og Mn.

N-GØDSKNING:
Forsøget må IKKE gødes i efteråret.
Forsøget kvælstofgødskes efter kvælstofnormen i foråret.
Kvælstof i foråret tredeles:
 • 50 kg ved vækststart.
 • Norm - 100 kg N ved strækning, stadie 30-31. Sorternes gødes, når alle sorter har nået stadie 30.
 • 50 kg medio-ultimo april.

  VÆKSTREGULERING:
  Forsøget behandles en gang i stadie 31-39 med 0,3 liter Trimaxx eller 0,5 l Medax Top + 0,5 l ammoniumsulfat. For at sikre en god effekt af vækstreguleringsmidlerne, skal de anvendes i en periode med gode vækstforhold, og hvor afgrøden ikke er stresset.

  PLANTEVÆRN:
 • Ukrudtsbekæmpelse gennemføres så forsøget holdes fri for alt betydende ukrudt. Vær opmærksom på øget ukrudtstryk ved den tidlige såning.
 • Bladlus bekæmpes i 3-4 bladstadiet, når 1. såtid er i 3-4 bladstadiet, og igen 2 uger efter første behandling. Hvis vejret er mildt, og er der bladlus til stede, kan en tredje behandling mod bladlus blive nødvendig.
 • Øvrig svampe- og skadedyrsbekæmpelse gennemføres som i den omgivende mark.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Blanding,vi-hvedKvium
  RGT Stokes
  Champion
  Pondus
  2Stadium 00KWS Dawsum
  3Stadium 00Pondus
  4Stadium 00RGT Stokes
  5Stadium 00RGT Bairstow
  6Stadium 00Heerup
  7Stadium 00Champion
  8Stadium 00Kubik
  9Stadium 00Guinness
  10Stadium 00Pacman


  Faktor 2: Udsædsmængde
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  AStadium 00
  Såning 1.-7. september
  200 Spiredygt. kerner/m2
  BStadium 00
  Såning 1.-7. oktober
  400 Spiredygt. kerner/m2
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • Såbeddets kvalitet er vigtig, og der må ikke gås på kompromis, pløjning foretrækkes. Hele arealet pløjes ved den første såtid. Øvrig jordbehandling udføres umiddelbart før de enkelte såtider, for at undgå udtørring af jorden.
 • Udsædsmængden beregnes efter spireevne og TKV. Sådybde: 3-4 cm, ikke dybere end 4 cm.
 • Første såtid etableres første gang det er muligt at lave et optimalt såbed efter den 25. august, helst fra den 1. september og ikke senere end den 7. september.
 • Anden såtid etableres første gang, der kan laves et optimalt såbed efter den 1. oktober. Der sigtes efter den 5. oktober som sådato.
 • Forsøget må ikke gødes i efteråret.

 • UDSÆD: Udsæd leveres udvejet og opsorteret til 12 x 1,5 meter brutto parceller fra Teknologisk Institut (udvejet til 15 m2 såareal). VKST Ringsted og VKST Holeby få udsæden leveret i bulk og vejer selv ud.

  GØDNING: Skaffes lokalt.

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 11 - 12, september - oktober
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P0325-10-2023, +/- 1 uge
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0402-12-2024, Før, vinter
  ParcelVÆKSTTYPE karakter 1-9, 1=flad, 9=opret.
  Se tekstafsnit VÆKSTTYPE.
   
  P0510-03-2024, Forår ved begyndende vækst, Når der observeres frisk rodvækst i planter fra værneparcel.
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0601-04-2024
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelVÆKSTTYPE karakter 1-9, 1=flad, 9=opret.
  Se tekstafsnit VÆKSTTYPE.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0720-04-2024
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0811-05-2024
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P09Stadium 49, ca. 1.juni, før begyndende skridning
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P10Stadium 55, Ca. 1. juni,
  led**1 dato for.
  skridning. Den dag halvdelen af parcellen er halvt gennemskredet (stadie 55).
  Registreringen kræver besøg i marken ca. 3 gange (3-4 dage afstand).
   
  P11Stadium 65
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHAVRERØDSOT % planter m.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P12Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelSTRÅLÆNGDE cm, fra jord til aks.
   
  ParcelAKS /m2.
   
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Se tekstafsnit KERNER PER AKS.
  KERNER, /aks
  P13Stadium 90
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg (der udtages prøver fra hver parcel). Ledprøverne sendes til KKG, der laver en NIT-analyse.
  GLUTEN14, %
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  STIVELSE, % af tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  1000 KORNSVÆGT, g
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  NDVI MÅLINGER: Målinger af NDVI udføres med en drone påmonteret et RedEdge-M kamera. Flyvning udføres af uddannet personale. Disse biomasseregistreringer skal gøres så vidt muligt på de angivende tidspunkter. Dog kan de angivende tidspunkter ændre sig afhængig af vækststart. Der skal være minimum 2 uger i mellem NDVI-målingerne. Målingerne benyttes til karakterisering af sorternes vækstkurver.
  Teknologisk Institut udfører droneflyvningerne hos LFE 12.

  VÆKSTTYPE: I P04 og P06 opgøres væksttypen på en skala fra 1 til 9. Karakteren 1 betyder at planternes skud ligger fladt hen ad jorden og karakteren 9 betyder at planternes skud er næsten helt oprette.

  KERNER PER AKS: Der udtages aks 2 steder i parcellen svarende til i alt 20 aks. pr parcel. Det er vigtigt, at afgrøden er høstmoden og at der sendes præcis 20 aks. Aksene klippes med så lidt halm som muligt og tages i to samlede bundter for at sikre at både hovedskud og sideskud er repræsenteret i prøven. Prøverne sendes til Teknologisk Institut som tærsker aksene med en akstærsker og indrapporterer gennemsnit af kerner/ aks i PC markforsøg.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Leif Hagelskjær: 29 61 50 02 eller på mail leif@seges.dk


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Ammoniumsulfat-opløsningIntet faresymbol
  Medax Top GHS07
  Trimaxx GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk