Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
050602324 Behandling af hvidkløver med en nitrifikationshæmmer før omlægning til vinterhvede - Eftervirkning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-11-2023
Fordelingsdato: 14-08-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse hvordan behandling med nitrifikationshæmmer af hvidkløver (høstet til frø) påvirker udbytte, kvælstofudnyttelse og risikoen for udvaskning af kvælstof ved efterfølgende dyrkning af vinterhvede.


BAGGRUND: Hvidkløver dyrkes almindeligvis i sædskifte med vinterhvede. Hvidkløver opbygger en stor pulje af kvælstof, som frigives hurtigt, når denne omlægges. Foreløbige forsøg tyder på, at behandling af kløvergræsset med en nitrifikationsinhibitor øger udbyttet, kvælstofudnyttelsen i en efterfølgende majsafgrøde samt mindsker risikoen for udvaskning af kvælstof og emissionen af lattergas. Dette forsøg skal belyse om dette også gør sig gældende for vinterhvede efter hvidkløver til frø.


FORSØGSBETINGELSER: Forsøgsplanen er en fortsættelse af forsøg 050602323. Forsøget er anlagt efter høst af hvidkløver til frø i 2022. Udover forsøgsbehandlingerne skal vinterhveden behandles som omgivende mark.


ANLÆGSDATA: Forsøget er anlagt på én række med parcelbredde på mindst 4,5 m. Der er placeret 2 sugeceller pr. parcel.


DESIGN DATA: Split-Block, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: Split-Block. Anlægsparcel minimum 72m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Såtid
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Udsprøjtning af Vizura i efterår 20222 l Vizura
3Udsprøjtning af Instinct i efterår 20221,7 l Instinct


Faktor 2:
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A01-09-2022
Tidlig såning i efterår 2022
200 Spiredygt. kerner/m2Vinterhvede
B23-09-2022
Normal såning i efterår 2022
350 Spiredygt. kerner/m2Vinterhvede
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


FORSØGSBEHANDLING udført i 2022:
Udsprøjtning af Vizura og Instinct før pløjning. Anvend 150 l.vand/ha.
Led A2 og B2 behandles med 2 liter Vizura pr. ha.
Led A3 og B3 behandles med 1,7 liter Instinct pr. ha.
Hele forsøget pløjes på en gang. Faktor A tilstræbes sået d.1. september med 200 spiredygtige kerner/m2 og faktor B ca. 3 uger senere med 350 spiredygtige kerner/m2.

Efter høst af vinterhvede sås der 10 kg. olieræddike i hele forsøget

Ingen forsøgsbehandlinger i plan 2024

UDSÆD: Vinterhvede skaffes lokalt
Olierædikke leveres af Teknologisk Institut

GØDNING: Gødning skaffes lokalt

KEMIKALIER: Vizura og Instinct leveres af Teknologisk Institut
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0123-08-2023
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0211-09-2023
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0326-09-2023
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0410-10-2023
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0524-10-2023
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ledUdføres kun i følgende led: A1, B1
JORDPRØVE-UDT. N-min 0-100,Agrolab(plastpose).
Se teksafsnit: GRAVEFORESPØRSEL OG JORDPRØVER
N-MIN, 0-100 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-100 cm
NO3-N, ppm i jord 0-100 cm
TØRSTOF, % i jord 0-100 cm
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0607-11-2023
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0721-11-2023
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0805-12-2023
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0918-12-2023
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1009-01-2024
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1123-01-2024
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1206-02-2024
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1320-02-2024
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1405-03-2024
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1519-03-2024
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde


VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

VANDPRØVER: Forsøgsenheden udtager vandprøverne i henhold til. Vejledning i prøveudtagning fra sugecelle arealer: Vejledning i prøveudtagning fra sugecellearealer.

Prøver nedfryses straks og opbevares på frost. Vandprøverne sendes til AgroLab Kiel, se adresse nedenfor:

AgroLab Agrar und Umwelt GmbH
Dr.- Hell-Str. 6
D-24107 Kiel
Germany

JORDPRØVER: Prøve størrelser 300-400 gr.
N-min prøver nedsfyses straks og skal sendes frosset

Der må IKKE tages jordprøver i hele parcellen. Et området hvor sugecellen er placeres skal friholdes med 1 m til hver side for ikke at ødelægge slanger i forsøget. Der må ikke tages stik nær parcelgrænserne (1 m friholdes), da slangerne er ført til skabene i grænsen mellem to parceller.

N-min prøver i efteråret bør udtages inden der sker afdræning fra rodzonen. Ved udsigt til overskudsnedbør og tidlig afdræning fra rodzonen kan prøvetagningstidspunktet fremrykkes 1-2 uger.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Carl Høj Laursen: 40 43 03 37 eller på mail: carl@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
30-10-2023P05 er ændret til led niveau (tep)
23-11-2023Forsøgsansvarlig er ændret fra NHKR til CARL. (RJE)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk