Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070702424 Stigende N - Kvælstofmængder til vinterhvede - med lattergasmålinger Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 02-04-2024
Fordelingsdato: 28-02-2024
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At fastsætte nationale emissionsfaktorer for lattergas af forskellige gødningstyper og måle kvælstofeffektivitet af gødningstyper og tildelingsstrategi. Samtidigt måles effektiviteten af en nitrifikationshæmmer tilsat handelsgødning på lattergasudledningen.

BAGGRUND: Emissionsfaktoren for lattergas er som standard 1% for kvælstof i gødning. Tidligere forsøg i Danmark har vist generelt noget lavere emission fra kvælstof i handelsgødning end 1%, men med store variationer. Tilsætning af nitrifikationshæmmere har vist en reduktion af lattergasudledningen, men også med meget store variationer. Disse variationer begrundes i forskelle i mange faktorer såsom vejret, jordtypen, afgrøden, gødningstype m.fl.. Hvis danske differentierede nationale emissionsfaktorer, skal findes, skal disse faktorer belyses yderligere.

FORSØGSBETINGELSER: Der må ikke tilføres husdyrgødning i vækstsæsonen eller i forudgående efterår, ligesom der ikke må være tilført kobber (Cu) i gødning. Der må ikke etableres efterafgrøder i afgrøden før høst. For at forebygge manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 2 kg mangansulfat pr. ha én gang i foråret. Der skal være mulighed for at opbevare fluxkamre i nærheden af forsøgsarealet, dog med afstand til selve forsøget, således, at forsøgsparceller ikke påvirkes af lokale læ- og skyggeforhold.

ANLÆGSDATA: Forsøgsparceller skal anlægges, således, at de er lange nok til både at indeholde en høstparcel og et repræsentativt område til måleområdet (ca. 1,5 x 3 m), som ikke indgår i høstparcellen, i de parceller, hvor der skal udtages prøver til lattergasbestemmelse. Reducer færdsel omkring rammen i forbindelse med prøvetagning til et minimum.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerMangansulfat 32Kun forsøg2 kg
Tripelsuperfosf.20 SBåde mark og forsøg150 kg
Patentkali, Både mark og forsøg400 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. Anvend ikke kobberholdig gødning til grundgødskning, såsom 0-4-21 m. Cu. I stedet leveres Tripelsuperfosfat og Patenkali.Forsøgsarealet sprøjtes med 2 kg mangansulfat pr. ha. Ved mistanke om manganmangel udføres yderligere behandlinger. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Sene behandlinger med græsmidler bør undgås, da det kan påvirke afgrødens farve. Ukrudtsbekæmpelsen skal være optimalt tilpasset forekommende ukrudtsarter på arealet. Det er meget vigtigt, at f.eks. svampeangreb ikke reducerer udbyttepotentialet.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen kvælstof
218-03-2024

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
318-03-2024

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
10-04-2024

Medio april
50 kg N185 kg NS 27-4
418-03-2024

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
10-04-2024

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
518-03-2024

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
10-04-2024

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
618-03-2024

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
10-04-2024

Medio april
150 kg N556 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
718-03-2024

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
10-04-2024

Medio april
200 kg N741 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
818-03-2024

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
Nitrifikationshæmmer
10-04-2024

Medio april
100 kg N370 kg NS 27-4
Nitrifikationshæmmer
Stadium 37
Medio maj
50 kg N185 kg NS 27-4
Nitrifikationshæmmer
918-03-2024

Medio marts
50 kg N238 kg Svovlsur ammoniak 21
Nitrifikationshæmmer
10-04-2024

Medio april
100 kg N476 kg Svovlsur ammoniak 21
Nitrifikationshæmmer
Stadium 37
Medio maj
50 kg N238 kg Svovlsur ammoniak 21
Nitrifikationshæmmer
1018-03-2024

Medio marts
80 kg N333 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,19 l DG-NmaX
10-04-2024

Medio april
80 kg N333 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,19 l DG-NmaX
Stadium 37
Medio maj
40 kg N166 kg DAN-gødn. 24-0-0-6
0,09 l DG-NmaX
1118-03-2024

Medio marts
50 kg N185 kg NS 27-4
10-04-2024

Medio april
50 kg N185 kg NS 27-4
Stadium 30

Først i maj
60 kg N222 kg NS 27-4
Stadium 37
Medio maj
40 kg N148 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Medio marts
 • I led 2-7 og 11 tildeles 50 kg N som NS 27-4
 • I led 8 tildeles 50 kg N som NS 27-4 coated med nitrifikationshæmmer
 • I led 9 tildeles 50 kg N som svovlsur ammoniak coated med nitrifikationshæmmer
 • I led 10 tilføres 80 kg N i Dangødning NS 24-6, flydende gødning tilsat Agrotain med gødningsdyser

Medio april
 • I led 3, 11 tildeles 50 kg N som NS 27-4
 • I led 4 og 5 tildeles 100 kg N som NS 27-4
 • I led 6 tildeles 150 kg N som NS 27-4
 • I led 7 tildeles 200 kg N som NS 27-4
 • I led 8 tildeles 100 kg N som NS 27-4 coated med nitrifikationshæmmer
 • I led 9 tildeles 100 kg N som NS svovlsur ammoniak coated med nitrifikationshæmmer
 • I led 10 tilføres 80 kg N i Dangødning m. Agrotain, flydende gødning med gødningsdyser

Stadium 30
 • I led 11 tildeles 60 kg N som NS 27-4


Stadium 37
 • I led 5-7 tildeles 50 kg N som NS 27-4
 • I led 8 tildeles 50 kg N som NS 27-4 coated med nitrifikationshæmmer
 • I led 9 tildeles 50 kg N som svovlsur ammoniak coated med nitrifikationshæmmer
 • I led 10 tilføres 40 kg N i Dangødning m. Agrotain, flydende gødning med gødningsdyser
 • I led 11 tildeles 40 kg N som NS 27-4
Se oversigt med behandlinger vedhæftet forsøgsplan.

GØDNING: Leveres fra Teknologisk Institut. Mangansulfat skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0110-03-2024, Før 1. gødskning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, kg i prøvedybde
N-MIN, prøvedybde, cm
NH4-N, ppm i prøvedybde
NO3-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
VANDINDHOLD I JORD, %
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
MGT, 0 -25 cm dybde
ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
 
ForsøgTOMST-JORDSENSOR INSTAL. Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
 
P0218-03-2024
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P0318-03-2024, Umiddelbart efter gødskning
ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER
 
ParcelRAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
 
P0419-03-2024, M01
Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 5, 8, 9, 10, 11
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
VANDINDHOLD I JORD, %
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
P0521-03-2024, M02
Alle målinger i P05 udføres kun i led: 1, 5, 8, 9, 10, 11
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P0625-03-2024, M03
Alle målinger i P06 udføres kun i led: 1, 5, 8, 9, 10, 11
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
VANDINDHOLD I JORD, %
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
P0727-03-2024, M04
Alle målinger i P07 udføres kun i led: 1, 5, 8, 9, 10, 11
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P0802-04-2024, M05
Alle målinger i P08 udføres kun i led: 1, 5, 8, 9, 10, 11
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
VANDINDHOLD I JORD, %
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
P0905-04-2024, M06
Alle målinger i P09 udføres kun i led: 1, 5, 8, 9, 10, 11
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P1015-04-2024
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P1112-04-2024, M07
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 8, 9, 10, 11
JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
VANDINDHOLD I JORD, %
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
 
P1215-04-2024, M08
Alle målinger i P12 udføres kun i led: 1, 5, 8, 9, 10, 11
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P1318-04-2024, M09
Alle målinger i P13 udføres kun i led: 1, 5, 8, 9, 10, 11
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
VANDINDHOLD I JORD, %
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
P1421-04-2024, M10
Alle målinger i P14 udføres kun i led: 1, 5, 8, 9, 10, 11
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P1526-04-2024, M11
Alle målinger i P15 udføres kun i led: 1, 5, 8, 9, 10, 11
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
VANDINDHOLD I JORD, %
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
P1629-04-2024
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P1802-05-2024, M12
Alle målinger i P18 udføres kun i led: 1, 5, 8, 9, 10, 11
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P1906-05-2024, M13
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 8, 9, 10, 11
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 8, 9, 10, 11
JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
VANDINDHOLD I JORD, %
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P2010-05-2024, M14
Alle målinger i P20 udføres kun i led: 1, 5, 8, 9, 10, 11
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P2113-05-2024
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P2216-05-2024, M15
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 8, 9, 10, 11
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P2320-05-2024
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P2424-05-2024, M16
Alle målinger i P24 udføres kun i led: 1, 5, 8, 9, 10, 11
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P2527-05-2024
ParcelYARA N-sensor værdi.
Se tekstafsnit YARA N-SENSORMÅLING.
 
P2631-05-2024, M17
Alle målinger i P26 udføres kun i led: 1, 5, 8, 9, 10, 11
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
VANDINDHOLD I JORD, %
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
P2707-06-2024, M18
Alle målinger i P27 udføres kun i led: 1, 5, 8, 9, 10, 11
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P2814-06-2024, M19
Alle målinger i P28 udføres kun i led: 1, 5, 8, 9, 10, 11
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
VANDINDHOLD I JORD, %
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
P2921-06-2024, M20
ForsøgFJERNELSE AF RAMMER dato for.
Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 5, 8, 9, 10, 11
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P30Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ForsøgTOMST-JORDSENSOR FJERNELSE Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
GLUTEN14, %
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 
ParcelVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
 
ParcelKUMULATIV FLUX N2O-N kg/ha.
Indberettes af TI
 
P3101-09-2024, Efter høst
Alle målinger i P31 udføres kun i led: 1, 5, 8, 9, 10, 11
ParcelJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
VANDINDHOLD I JORD, %
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm


VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i WebTrialOffice, senest 1. juni.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i WebTrialOffice, senest 1. juni.

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

YARA N-SENSORMÅLING: Der foretages målinger med Yara N-sensor 5-7 gange fordelt hen over foråret. Målingerne foretages af forsøgsenheden om mandagen og den genererede fil sendes umiddelbart efter måling til Jesper Juul Ulnitz, tlf 5075 3360, jesper.juul.ulnitz@yara.com, som sender resultaterne for N-optag retur till forsøgsenheden om onsdagen, Data indtastes i NFTS.

DRONE: Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDVE/NDVI.

JORDMÅLINGER: Installation af Tomst-jordsensor følger opsætning af vejrstation før første gasprøvetagning, jf. datoer angivet under måletider. Jordsensoren måler jordfugtighed og -temperatur kontinuert gennem hele forsøgsperioden. Jordsensorens ID registres i et notat.
Ved hver gasprøvetagning måles jordfugtighed- og temperatur omkring rammen med håndholdt apparat (SM 150 T) jf. Vejledning til jordsensormålinger, og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres til WebTrialOffice.

INSTALLATION AF RAMMER: Hvis der i forbindelse med grundbehandlinger eller forsøgsbehandlinger er behov for at fjerne rammerne, er det vigtigt, at der på forhånd er valgt en metode til at genfinde placeringen. Rammerne må ikke forskydes mere end højst 5 cm fra udgangspunktet.
Det er vigtigt, at rammerne geninstalleres umiddelbart efter behandlinger er foretaget. Dette skyldes, at rammerne skal være installeret i jorden dagen før næste prøvetagning kan foretages. Måleparameter oprettes i PC Markforsøg, hvis rammer fjernes og geninstalleres udover i forbindelse med de planlagte markoperationer.
Ved rammeinstallation måles højde af rammen jf. Vejledning til installation af rammer og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres til WebTrialOffice.

LATTERGASPRØVEUDTAGNING Første lattergasmåling efter udbringning af kvælstofgødning, herunder husdyrgødning, skal gennemføres senest tre dage efter udbringningen. Undgå derfor at udbringe kvælstofgødning i lattergasforsøg umiddelbart før ferier og weekender. Udtagning af lattergasprøver følger prøvetagningsstrategien med måledage (M01, M02 …), jf. regneark delt i fælles mappe i OneDrive. Efter hver gasprøvetagning registreres dato WebTrialOffice. Første lattergasmåling efter udbringning af kvælstofgødning, herunder husdyrgødning, skal gennemføres senest tre dage efter udbringningen. Undgå derfor at udbringe kvælstofgødning i lattergasforsøg umiddelbart før ferier og weekender.
Prøvetagningerne foretages jf. Vejledning til udtagning af lattergasprøver og det er vigtigt, at området omkring rammen holdes repræsentativt og påvirkes mindst muligt, ligesom området indenfor rammen ikke må forstyrres ud over planlagte behandlinger.
Der holdes løbende kontakt med Teknologisk Institut og SEGES for opfølgning på udtagningsstrategien i forhold til hvordan sæsonen udvikler sig.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i WebTrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
- Afgrødetæthed ved anlæg af forsøg
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Furdal Nielsen: 92 43 31 76 eller på mail: kfur@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
05-03-2024Yara N måling i P17 er slettet. (RJE)
25-03-2024Fugtighedsmåling i P07 og P27 er slettet, da det var en fejl af de var på forsøget. (RJE)Bilag
BeskrivelseFil
Behandlingsoversigt 070702424.xlsxBehandlingsoversigt 070702424.xlsx
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk