Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
090422424 Bladlus og bønnefrøbiller i hestebønner Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 07-03-2024
Fordelingsdato: 12-03-2024
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse rentabiliteten i bladlusbekæmpelse i hestebønner samt belyse effekten af forskellige midler samt effekten på frøangreb af bønnefrøbiller

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i en hestebønnemark, i en af de mest dyrkede hestebønnesorter. Forsøget anlægges i områder med erfaringsvis mange bladlus. Forsøget udføres kun ved mindst 10 procent angrebne planter (bladlus) og begyndende kolonidannelse, men ikke på et sent vækststadie. Kontakt GCN for nærmere aftale.

BAGGRUND: Interessen for dyrkning af hestebønner er stigende, men der er kun udført relativt få forsøg med bekæmpelse af skadedyr. Der er derfor behov for at vurdere behovet for bekæmpelse af bladlus og bønnefrøbiller.

ANLÆGSDATA: Anlægs- og høstparcelstørrelser ønskes angivet på forsøget. Anlægsstørrelse skrives ind under forsøgsdesign og høstparcelstørrelse angives ved indberetning af udbytter.
Høstparcellen skal være minimum 20 m2, dette kræver dog at der anvendes småparcelteknik ved anlæg og høst af forsøget, og forsøgsarealet i øvrigt er af en god beskaffenhed og er homogent. Hvis dette ikke er tilfældet, skal parcelstørrelsen være større, kontakt Teknologisk Institut for at drøfte optimal parcelstørrelse under de lokale forhold. Se evt. Instruktion for anlæg af forsøg.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 20m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Gødskning og sprøjtningVanding, startdatoKun forsøg
Økologiske præparaterVanding, mmKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der ikke foretages skadedyrsbekæmpelse udover forsøgsbehandlingerne. Ellers behandles som den omgivende mark. Vær opmærksom på behovet for bekæmpelse af ukrudt og svampesygdomme.
Vanding: Hvis forsøget vandes skal det noteres med dato og mængde. Der er oprettet en enkelt linje til dette under Generel behandling. Tilføj selv flere for hver gang der vandes.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Skadedyrsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 65 - 670,3 kg Lamdex
3Stadium 65 - 670,2 l Mavrik
4Stadium 65 - 670,14 kg Teppeki
5Stadium 65 - 670,1 kg Teppeki
6Stadium 65 - 670,25 l Carnadine
7Stadium 65 - 67
1 l Renol
8Stadium 65 - 670,3 kg Lamdex
05-07-2024
14 dage efter st. 65-67
0,3 kg Lamdex
9Stadium 65 - 670,2 l Mavrik
05-07-2024
14 dage efter st. 65-67
0,2 l Mavrik
10Stadium 65 - 671 l Renol
05-07-2024
14 dage efter st. 65-67
1 l Renol
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Der anvendes ca. 200 l vand pr. ha.
 • Led 2-10 behandles i st. 65-67. Hvis der IKKE er angreb af bladlus i st. 65 trækkes behandlingen ifølge aftale med GCN. Behandling i vækststadium 65-67 udføres på samme tidspunkt i de aktuelle led
 • Led 8-10 behandles igen 14 dage senere end sprøjtningen i st. 65-67.

  Bemærk: Lamdex har bimærke, hvilket betyder at midlet er farligt for bier og derfor kun må anvendes over blomstrende planter udenfor biernes flyvetid - dvs. fra kl. 21.00 til kl. 03.00 (dansk sommertid) - tjek altid marken for bier inden behandling. Alle behandlinger udføres derfor udenfor biernes flyvetid.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 65 - 67, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelÆRTEBLADLUS % planter m.
   
  ParcelÆRTEBLADLUS karakter 0-10, 0=ingen lus, 10=mange lus på alle pl..
   
  ParcelBEDEBLADLUS % planter m.
   
  ParcelBEDEBLADLUS karakter 0-10, 0=ingen lus, 10=mange lus på alle pl..
   
  P0319-07-2024, 14 dage efter sidste behandling
  ParcelÆRTEBLADLUS % planter m.
   
  ParcelÆRTEBLADLUS karakter 0-10, 0=ingen lus, 10=mange lus på alle pl..
   
  ParcelBEDEBLADLUS % planter m.
   
  ParcelBEDEBLADLUS karakter 0-10, 0=ingen lus, 10=mange lus på alle pl..
   
  ParcelVIRUSSYGDOMME % planter m.
  Ved angreb mailes fotos til GCN
   
  P04Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 1 kg pr. parcel.
  VAND, % i kerne/frø
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 8, 9
  KERNE/FRØ-PRØVE til Planteværnsafd., Skejby.
  OBS. Teknologisk Institut videresender frøprøver til "Skadestuen" ved Seges. Prøvestørrelse 300 g.
  BØNNEFRØ-BILLER, antal huller pr frø
  BØNNEFRØ-BILLER, % angrebne frø


  KERNE/FRØ PRØVE: Ved høst indsendes en prøve på 1 kg pr parcel til analyse for vand, renhed og råprotein. Teknologisk Institut tørrer prøverne i led 1, 2, 8 og 9, som efterfølgende analyseres af "Skadestuen" ved SEGES for procent angrebne frø og antal huller pr frø forårsaget af bønnefrøbillen. Prøver med betydende gnav vil blive sendt til analyse for spireevne.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Er ukrudt bekæmpet tilfredsstillende
  - Har forsøget været vellykket

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Carnadine GHS07 GHS08 GHS09
  Lamdex GHS07 GHS09
  Mavrik GHS09
  Renol GHS05
  Teppeki GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk