Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
010162424 Vinterhvedesorters tolerance overfor manganmangel Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-09-2023
Fordelingsdato: 10-08-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige sorters tolerance over for manganmangel på arealer, hvor der erfaringsmæssigt optræder manganmangel.

BAGGRUND: Der er i enkeltforsøg i de seneste år observeret store forskelle i sorternes tolerance overfor manganmangel. For at styrke viden om sorternes tolerance anlægges en forsøgsserie, hvor en række sorter afprøves.

FORSØGSSTEDER: Efter aftale med Landskonsulent Leif Hagelskjær: 29 61 50 02 eller på mail leif@seges.dk

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges på et areal, hvor der erfaringsmæssigt optræder manganmangel på hele forsøgsarealet.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget må ikke tilføres mangan eller forsurende gødninger der kan forebygge eller afhjælpe manganmangel. Der vækstreguleres efter behov. Ellers behandles som den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00Champion
2Stadium 00Guinness
3Stadium 00Heerup
4Stadium 00Pacman
5Stadium 00Kubik
6Stadium 00Kvium
7Stadium 00KWS Extase
8Stadium 00LG Initial
9Stadium 00Pondus
10Stadium 00Bright
11Stadium 00RGT Bairstow
12Stadium 00KWS Dawsum
13Stadium 00RGT Stokes
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsædsmængden beregnes til 350 spiredygtige kerner pr. m2 afhængig af såbedet, men ens for alle sorter i forsøget. Udsædsmængden gælder ved såning omkring 20. - 25. september, ved tidligere såning kan der fratrækkes 6 planter pr. dag og ved senere såning tillægges 6 planter pr. dag.

GØDNING: Skaffes lokalt.

UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut. Der leveres 5 kg af hver sort. Såfremt forsøget skal anlægges med en almindelig såmaskine og der er behov for ekstra udsæd, kontaktes Teknologisk Institut snarest muligt for levering af ekstra 5 kg pr sort

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Stadium 11 - 12, Oktober-november
ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
ParcelMANGAN-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=døde planter.
 
P03Stadium 20, Forår ved begyndende vækst
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
LER, % i jord 0-25 cm
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
SILT, % i jord 0-25 cm
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
 
ParcelMANGAN-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=døde planter.
 
P04Stadium 30 - 32, Maj
ParcelMANGAN-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=døde planter.
 
P05Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P06Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Prøvestørrelse: 1 kg. (der udtages delprøver fra hver parcel)
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
GLUTEN14, %
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Leif Hagelskjær: 29 61 50 02 eller på mail leif@seges.dk

Rettelser:
DatoTekst
17-08-2023Tekst i grundbehandling er præciseret. (RJE)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk