Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070532424 Fosfor til vårbyg på særlige arealer Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 02-04-2024
Fordelingsdato: 25-02-2024
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af tilførsel af fosfor på jorder med høje indhold af oxalatekstraherbart aluminium (Alox).

BAGGRUND: Et større forsøgsarbejde i specielt Vendsyssel tyder på, at jorder med høje indhold af oxalatekstraherbart aluminium (Alox) har et stort behov for tilførsel af fosfor på trods af høje fosfortal i jorden. Også i andre dele af landet findes områder med forventede høje indhold af Alox. I denne forsøgsserie undersøges det, om der er i områder uden for Vendsyssel, hvor der også kan findes store merudbytter for fosfor trods moderate eller høje fosfortal.

FORSØGSBETINGELSER: Camilla Lemming, SEGES, kontakter LFE direkte i forhold til at finde forsøgsarealer: Forsøgsarealerne må ikke i indeværende planperiode være tilført fosforholdige handelsgødninger, restprodukter eller husdyrgødning. Der må ikke være udlæg i vårbyggen. Der tilstræbes at finde lokaliteter på pløjede arealer. Der ønskes en beskrivelse af historikken for jordbearbejdning det seneste år. Desuden ønskes arealets overordnede husdyrgødningshistorik (type de seneste 5 år) beskrevet i et notat. Der skal være værn i hver ende af forsøget. Værn skal grundgødskes med K og N, men må ikke få P.

FORSØGSSTEDER:
LFE 6: 8 forsøg på arealer med forventede høje indhold af Alox. SEGES foreslår forsøgsarealer.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges min 20 meter fra forager eller kile. Hvis forsøget anlægges i en mark, hvor der skal være en anden afgrøde end vårbyg, anlægges der 20 meter værn af vårbyg hele vejen rundt om forsøget.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 18m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerKaliumchlorid 50. KaligødKun forsøg100 kg
Mangansulfat 32Kun forsøg2 kg
NS 27-4Kun forsøg
Mangansulfat 32Kun forsøg2 kg
Kieserit, MagnesiumKun forsøg50 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Grundgødskning:
 • Kalium: 100 kg K i kaliumchlorid
 • Magnesium: 50 kg kiserit
 • Mn, Cu, Zn: Der gødskes med tilstrækkelige mængder Mn, Cu og Zn. Ved risiko for manganmangel udsprøjtes mangansulfat miniumum to gange i vækstsæsonen. Første behandling udføres i st. 11-12, og anden behandling udføres, når planten er i gang med buskning. Der skal anvendes sprede-klæbemiddel.

  Der må ikke gødskes med anden P, K og N-gødning end forsøgs- og grundgødning.

  Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Undgå ukrudtsmidlet DFF, der kan give skader på de små planter.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  101-04-2024
  Der tilføres NS 27-4 svarende til N-behov beregnet i MarkOnline.
  Ved såning
  Ingen fosfor
  NNS 27-4
  Bredspredt
  201-04-2024
  Der tilføres NS 27-4 svarende til N-behov beregnet i MarkOnline.
  Ved såning
  10 kg P50 kg Tripelsuperfosfat 20
  Placeret
  NNS 27-4
  Bredspredt
  301-04-2024
  Der tilføres NS 27-4 svarende til N-behov beregnet i MarkOnline.
  Ved såning
  30 kg P150 kg Tripelsuperfosfat 20
  Placeret
  NNS 27-4
  Bredspredt
  401-04-2024
  Der tilføres NS 27-4 svarende til N-behov beregnet i MarkOnline.
  Ved såning
  60 kg P300 kg Tripelsuperfosfat 20
  Placeret
  NNS 27-4
  Bredspredt
  501-04-2024
  Der tilføres NS 27-4 svarende til N-behov beregnet i MarkOnline.
  Ved såning
  30 kg P150 kg Tripelsuperfosfat 20
  Bredspredt
  NNS 27-4
  Bredspredt
  601-04-2024
  Der tilføres NS 27-4 svarende til N-behov beregnet i MarkOnline minus 11 kg N tilført i DAP.
  Ved såning
  10 kg P56 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  Placeret
  NNS 27-4
  Bredspredt
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  I alle forsøg anvendes sorten Stairway, som tilsendes fra TI. Der tilstræbes en sådybde på 3-4 cm. Det er vigtigt være omhyggeligt med sådybden. Der tilstræbes 250-300 planter pr. m2. Samme dag, som der er sået, meldes såtidspunktet til Camilla Lemming, SEGES (cal@seges.dk, 61262169) Før såning bredspredes og nedharves NS 27-4. Den samlede mængde kvælstof i hvert led skal svare til markens behov beregnet efter N-modellen i MarkOnline. Bemærk at der ikke skal tildeles ens N-mængde i alle led, da N i DAP skal fratrækkes i led 6.
 • I led 2-4 placeres tripelsuperfosfat i stigende mængder ved såning. NS 27-4 bredspredes og nedharves før såning i en mængde svarende til N-behov for marken.
 • I led 5 bredspredes tripelsuperfosfat. NS 27-4 bredspredes og nedharves før såning i en mængde svarende til N-behov for marken.
 • I led 6 placeres 10 kg P i DAP. Og der bredspredes og nedharves NS 27-4 i en mængde svarende til N-behov for marken minus de 27 kg N der er tilført med DAP-gødningen.

 • UDSÆD: Sorten Stairway leveres fra Teknologisk Institut

  FORSØGSGØDNING: Tripelsuperfosfat til forsøgsbehandlinger samt grundgødning i form af Kaliumchlorid, kieserit og NS 27-4 leveres af Teknologisk Institut. Mangansulfat skaffes lokalt.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-03-2024, Før såning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  SILT, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  P0220-03-2024, Før såning, Jordprøve udtages i 1. gentagelse
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-500 g Se tekstafsnit om JORDPRØVER
  P-CaCl2, 0-25 cm dybde
  Al oxalat, 0-25 cm dybde
  Fe oxalat, 0-25 cm dybde
  P oxalat, 0-25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P0320-03-2024, Før såning, Jordprøve udtages i 2. gentagelse
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-500 g Se tekstafsnit om JORDPRØVER
  P-CaCl2, 0-25 cm dybde
  Al oxalat, 0-25 cm dybde
  Fe oxalat, 0-25 cm dybde
  P oxalat, 0-25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P0420-03-2024, Før såning, Jordprøve udtages i 3. gentagelse
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-500 g Se tekstafsnit om JORDPRØVER
  Al oxalat, 0-25 cm dybde
  Fe oxalat, 0-25 cm dybde
  P oxalat, 0-25 cm dybde
  P-CaCl2, 0-25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P0520-03-2024, Før såning, Jordprøve udtages i 4. gentagelse
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-500 g Se tekstafsnit om JORDPRØVER
  Al oxalat, 0-25 cm dybde
  Fe oxalat, 0-25 cm dybde
  P oxalat, 0-25 cm dybde
  P-CaCl2, 0-25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P06Stadium 12 - 13, Før, buskning
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 4
  FOTO digital.
  Der tages et nærbillede af en plante i det mest udbredte stadie i led 1 og 4. Hvis muligt tages desuden et billede af to naboparceller, hvor den ene er led 1 og den anden er led 4.
   
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 4
  PLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Metode2: Diagnosticering af næringsstoftilstand. TI skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  P07Stadium 23 - 28, VIGTIGT at der flyves med drone inden strækningsvækst, dvs. senest stadie 29, men gerne før.
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P08Stadium 30 - 31
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 4
  SIDESKUD /plante.
  I hver parcel registreres antal sideskud på 20 planter. Se tekstafsnit OPTÆLLING AF SIDESKUD
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P09Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
  Vurdering af sygdomme, skadedyr og generel vækst
   
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 4
  KERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  SKAL SENDES PÅ PARCELNIVEAU. Der udtages en prøve på 700 g pr. parcel. Se tekstafsnit KERNE/FRØ PRØVE
  RENHED, % i råvare
  HL-VÆGT, kg
  RÅPROTEIN, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Agrolab.
  UDTAGES AF TI Se tekstafsnit. KERNE/FRØ PRØVE
  P, % i tørstof
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  JORDPRØVER:

  Jordprøver P02 - P05 Prøverne udtages på gentagelsesniveau i 0-25 cms dybde. Det vil sige, at der i P02 udtages repræsentative prøver med 15 stik fordelt i 1. gentagelse. Prøvestørrelse 300-500 g pr. dybde. Og tilsvarende for de øvrige gentagelser i P03, P04 og P05 Prøverne skal analyseres for Pt, Rt, Alox, Feox og Pox hos Agrolab. Derudover skal de analyseres for P-CaCl2. Optimalt set hos Agrolab (hvis de når at indkøre analysen). Men ellers skal prøverne returneres fra Agrolab og efterfølgende indsendes til Eurofins (hvis de når at implementere analysen).

  PLANTEPRØVE: Planteprøver udtages i st. 12-13, inden planten påbegynder buskning. Dette har tidligere svaret til omkring 4 uger efter såning. Stadiet er vigtigt, og det anføres under måleparameter. Hvis der er stor variation i planternes stadier, noteres dette som notat. Der tages et nærbillede af en plante i det mest udbredte stadie). Planteprøver udtages på parcelniveau i led 1 og 5. Der udtages prøver af det senest fuldtudviklede blad. Planteprøver udføres jævnfør metode 2: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.

  Bemærk, at der ifølge vejledningen skal udtages 60 g friskvægt pr. prøve. Men der kan i dette forsøg nøjes med 5-10 g friskvægt fra hver parcel.

  OPTÆLLING AF SIDESKUD: I st. 30-31 skal der i led 1 og 4 optælles sideskud pr. plante. Der rykkes 20 hele planter op, tilfældigt fordelt i hver parcel og antal af sideskud bestemmes. Hovedskuddet tælles ikke med. Døde skud og skud der vurderes til ikke at kunne udvikle sig til aksbærende skud tælles heller ikke med. I NFTS indberettes 20 i målefladen samt det totale antal skud, så beregnes skud/plante af NFTS.

  DRONE Det er VIGTIGT at det gøres inden strækningsvækst, dvs. senest stadie 29, men gerne før. VIGTIGT at stadiet noteres.

  KERNE/FRØ PRØVE: Kerne/frø prøver sendes til Teknologisk Institut.Teknologisk Institut laver NIT-analyse. hvorefter prøverne fra led 1 og 4 videresendes til Agrolab til P-analyse.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i WebTriallOffice vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  MEDFINANSIERING: Forsøgene er finansieret af Promilleafgiftsfonden.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Camilla Lemming: 61 26 21 69 eller på mail: cal@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk