Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
052022424 Fosfor strategi ved etablering af alm. rajgræs, DLF Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 12-09-2023
Fordelingsdato: 29-08-2023
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve om fosfortildeling ved såning forbedre etableringsikkerheden af rajgræs i renbestand på særligt udfordrede arealer

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget udføres på areal med lave fosfortal
Så snart sorten er kendt bedes sortsnavnet anføres i PC-markforsøg.

ANLÆGSDATA: Der anlægges 30 cm parcelgrænser mellem parcellerne.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
VækstreguleringModdus MBåde mark og forsøg0,8 l
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Hele forsøget skal vækstreguleres med 0,8 l /ha Modus i afgrødens stadie 49-51.
Ved mistanke om manganmangel skal hele arealet behandles med 5 kg mangansulfat pr. ha.
I foråret dyrkes forsøget efter "landmandspraksis". Det er meget vigtigt, at forsøget holdes fri for ukrudt, skadedyr og sygdomme. Dosis, middel og dato noteres.
Der må ikke weed-wipes i forsøget uden aftale med Carl Høj Laursen.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen behandling
2Placeres ved såning18 kg N100 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
20 kg P
3 kg S
3Placeres ved såning36 kg N200 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
40 kg P
6 kg S
4Placeres ved såning36 kg N133 kg YaraBela EXTRAN (N27 KAS)
5Placeres ved såning18 kg N86 kg NPK 21-3-10 m Mg S B
3 kg P
9 kg K
3 kg S
6Placeres ved såning36 kg N171 kg NPK 21-3-10 m Mg S B
5 kg P
17 kg K
5 kg S
7Stadium 13 - 15
Bredspredes
36 kg N200 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
40 kg P
6 kg S
8Stadium 13 - 15
Bredspredes
36 kg N171 kg NPK 21-3-10 m Mg S B
5 kg P
17 kg K
6 kg S
9Stadium 13 - 15
Bredspredes
36 kg N133 kg YaraBela EXTRAN (N27 KAS)
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • Led 2 til 6: Gødning placeres ved såning.
 • Led 7 til 9: Gødning bredspredes i stadie 13-15.

 • KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
  GØDNING: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0131-08-2023, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  RT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0201-05-2024
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Se tekstafsnit PLANTEPRØVER
  TØRSTOF, % i planteprøve
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  P0315-05-2024
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P0415-06-2024
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til DLF (lærredspose).
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  RENT FRØ, % i råvare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til DLF (plastpose).
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
  OBS: Aktuel højde i marken, og IKKE længde af udstrakt plante.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
  Se tekstafsnit SPILD
   


  PLANTEPRØVE: Der udtages prøver til arealbestemt nærringsstof bestemmelse (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse.

  HØST: Forsøget høstes inden afgrøden begynder at drysse. Forsøget SKAL høstes med min. 20 % vand i frøet. Kontakt frøkonsulent inden forsøget høstes. Ved behov skal parcellerne stråskilles.

  FRØ PRØVER: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til en 10 l. spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Bemærk prøverne sendes direkte til:
  DLF
  Højerupvej 31
  4660 Store Heddinge.

  Hvis prøverne er meget våde må de ikke sendes fredag da de kan risikere at ligge varmt weekenden over og dermed blive ødelagt.
  Sørg i stedet for at prøverne i lærredsposer ligger et sted med god kølig luft og ikke i "stoppede" poser .

  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er vigtig for tolkningen af resultaterne. Det er derfor af stor betydning, at observere om de forskellige behandlinger har indflydelse på spildet. Spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Carl Høj Laursen 4043 0337, mail: carl@seges.dk


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Moddus M GHS07 GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk