Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
090922424 Svampebekæmpelse i rug Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 26-02-2024
Fordelingsdato: 06-03-2024
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At fastlægge den optimale strategi for svampebekæmpelse i rug. Effekten af svampebekæmpelse på forskellige tidspunkter og med forskellige midler og doser ønskes belyst.

BAGGRUND: Rug dyrkes på et forholdsvis stort areal. Der ønskes derfor udført flere forsøg, hvor forskellige strategier for svampebekæmpelse belyses. Da der er risiko for, at tebuconazolholdige løsninger kan udgå i fremtiden, ønskes alternative løsninger afprøvet.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i højtydende rugmarker. Det er meget vigtigt, at forsøget vækstreguleres efter behov. Forsøgene anlægges i pløjede marker og i marker, der må vækstreguleres (ikke brødrug).
Forsøgene ønskes udført i sorter, som forventes at have en vis udbredelse i 2024.
Før anlæg skal sorten godkendes, derfor meddeles mulige sorter til Teknologisk Institut hurtigst muligt efter forsøget er tildelt. Når sorter i alle rug forsøg er fordelt godkendes disse og forsøgene kan anlægges.

ANLÆGSDATA: Anlægs- og høstparcelstørrelser ønskes angivet på forsøget. Anlægsstørrelse skrives ind under forsøgsdesign og høstparcelstørrelse angives ved indberetning af udbytter.
Høstparcellen skal være minimum 20 m2, dette kræver dog at der anvendes småparcelteknik ved anlæg og høst af forsøget, og forsøgsarealet i øvrigt er af en god beskaffenhed og er homogent. Hvis dette ikke er tilfældet, skal parcelstrørrelsen være større, kontakt Teknologisk Institut for at drøfte optimal parcelstørrelse under de lokale forhold. Se evt. Instruktion for anlæg af forsøg.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 20m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningKun forsøg
Gødskning og sprøjtningVanding, startdatoKun forsøg
Økologiske præparaterVanding, mmKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det er MEGET vigtigt, at behovet for supplerende ukrudtsbekæmpelse og vækstregulering om foråret vurderes og gennemføres rettidigt ved behov.
Vær opmærksom på, at landmanden kan vælge at iblande svampemidler ved vækstregulering. I det tilfælde kan det med fordel aftales med landmanden, at forsøget først sprøjtes med vækstreguleringsmidler og først herefter iblandes evt. svampemiddel, når den omkringliggende mark sprøjtes.
Vanding: Hvis forsøget vandes skal det noteres med dato og mængde. Der er oprettet en enkelt linje til dette under Generel behandling. Tilføj selv flere for hver gang der vandes.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen sygdoms-bek.
2Stadium 320,2 l Proline EC 250
Stadium 590,25 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
3Stadium 37 - 390,25 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
4Stadium 37 - 390,25 l Prosaro
Stadium 590,25 l Prosaro
5Stadium 590,25 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
6Stadium 590,125 l Propulse SE 250
0,15 l Comet Pro
7Stadium 590,5 l Prosaro
8Stadium 590,5 l Propulse SE 250
9Stadium 59
0,2 l Proline EC 250
0,3 l Comet Pro
1025-06-2024
12-14 dage senere end st. 59
0,5 l Prosaro
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l. Anvend 200 l/ha ved sprøjtning på tørre blade, og 150 l/ha ved sprøjtning på fugtige blade.

 • Led 2 behandles i st. 32
 • Led 3 og 4 behandles i st. 37-39.
 • Led 2 og 4-9 behandles i st. 59. Der tilstræbes 2 uger mellem behandling i st. 37-39 og 59.
 • Led 10 behandles 12-14 dage senere end st. 59. Obs. på at følge tidsinterval frem for forventet dato.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2024
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 32, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBRUNRUST % planter m.
   
  ParcelSKOLDPLET % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  P03Stadium 37 - 39, Før 2. sprøjtning
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2
  ParcelBRUNRUST % planter m.
   
  ParcelSKOLDPLET % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  P04Stadium 59, Før 3. sprøjtning
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  P05Stadium 75, 28 dage efter behandling, i st. 59
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P06Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  VAND, % i kerne/frø
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Smittetryk
  - Har lejesæd påvirket forsøget?
  - Har forsøget været vellykket?

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Comet Pro GHS07 GHS08 GHS09
  Proline EC 250 GHS07 GHS09
  Propulse SE 250 GHS09
  Prosaro GHS07 GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk