Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
080232324 Biokul tildelt til raps - Langtidseffekter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 15-03-2024
Fordelingsdato: 20-03-2024
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge langtidseffekter af biokul på afgrødevækst og -udbytte.

BAGGRUND: Biokul forventes at blive et vigtigt klimavirkemiddel i landbrugets klimaindsats. Biokul har en lang opholdstid i jord og besidder fysiske og kemiske egenskaber, der potentielt kan påvirke jordmiljø og afgrøder. Der er derfor et stort behov for at undersøge langvarige effekter af tilførsel med biokul under markforhold, da dette kun er belyst i begrænset omfang i danske samt internationale studier.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget videreføres på det areal, hvor forsøg fra plan 080232323 blev anlagt i 2023. Afgrøden følger markens sædskifte. Forsøgsparceller genfindes ved tidligere loggede GPS-koordinater. Forsøget skal indtil videre fortsætte frem til 2026.

ANLÆGSDATA: Høstparcellen anlægges midt i bruttoparcellen, så randeffekt undgås.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Behandling af forsøgsarealet foretages som i den omgivende mark. Alle behandlinger registreres under grundbehandlinger.Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Biokul
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Før såningIngen biokul
2Tildelt august 2022.
Før såning
C5 t Biokul fra halm
3Tildelt august 2022.
Før såning
C10 t Biokul fra halm
4Tildelt august 2022.
Før såning
C20 t Biokul fra halm
5Tildelt august 2022.
Før såning
P4,2 t Biokul fra gyllefibre
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Ingen forsøgsbehandlinger dette år

GØDNING: Skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0120-03-2024
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
 
P02Stadium 31 - 32
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
Skriv notat om forsøget tilstand og om der er forskelle at se i forsøget. Kontakt planansvarlig hvis der observeres visuelle forskelle mellem led.
 
ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Metode2: Diagnosticering af næringsstoftilstand. TI skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P03Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Agrolab.
UDTAGES AF TI Se tekstafsnit. KERNE/FRØ PRØVE
P, % i tørstof
K, % i ts (mineralstofanalyse)
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 
P0415-09-2024, Efter høst
ledJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Der udtages 16 stik til en prøve. Prøvestørrelse 300-400 g.
TOTAL C, % i jord 0-25 cm
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
MGT, 0 -25 cm dybde


PLANTEPRØVE: Planteprøver udføres jævnfør metode 2: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.

KERNE/FRØ PRØVE: Teknologisk Institut laver NIT og videresender 200 g pr. parcelprøve til Agrolab til analyse af kalium og fosfor.

JORDPRØVER: Jordprøver i P04 udtages på ledniveau.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i WebTrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet. Følgende forhold beskrives i fagligt notat: - Vejret ved behandling - Beskrivelse af såbed ved etablering - Afgrødetæthed - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser - Beskrivelse af den omgivende mark - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Konsulent Rikke Lykke Eriksen 22 83 85 07 eller på mail: rlye@seges.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk