Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
050402424 Bladgødskning af alm. rajgræs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-03-2024
Fordelingsdato: 09-03-2024
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: at undersøge effekten af bladgødskning på udbyttet i alm. rajgræs til frø ved forskellige kvælstofniveauer og fastlægge om der er fordele ved at anvende bladgødskning ved sidste tildeling.

BAGGRUND: Timingen er mindst lige så vigtig, som selve mængden af kvælstof ved gødningstildelingen. Såvel undergødskning, som overgødskning kan koste udbytte. Tildeles planterne for stor en mængde gødning laver de et ”luksus” optag, som blandt andet giver sig udtryk i en større bladmasse. Den større bladmasse ser fantastisk flot ud, men giver ikke nødvendigvis et større udbytte, i nogle tilfælde tværtimod. For at opnå de højeste mulige udbytter, er det derfor vigtigt at rajgræs er velforsynede, og hverken over- eller underforsynede. Derfor er det interessant at undersøge om en tildeling af bladgødskning ved 2. tildeling bedre kan sikrer optagelsen i planterne, og dermed øge udbyttet.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene udføres i hhv. en 2n plæne-, 4n plæne- og en fodertype. Ønske om sort meldes tilbage til Torben Pedersen , tlf 7220 3396

Så snart sorten er kendt bedes sortsnavnet anføres i Webtrial.office. Forsøget skal høstes med min. 20 % vand i frøet.

ANLÆGSDATA: Der anlægges 30 cm parcelgrænser mellem parcellerne.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
VækstreguleringModdus MKun forsøg0,8 l
HandelsgødningerPK 0-4-26 m. Mg S Kun forsøg450 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Hele forsøget skal vækstreguleres med 0,8 l /ha Modus i afgrødens stadie 49-51.
Hele forsøget grundgødskes med normale mængder P, K og S.

Der må IKKE tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen og udover den generelle behandling. Forsøget vækstreguleres og svampebekæmpes derudover som omgivende mark.
Det er meget vigtigt, at forsøget holdes fri for ukrudt, skadedyr og sygdomme. Dosis, middel og dato noteres.
Der må ikke weed-wipes i forsøget uden aftale med Carl Høj Laursen.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
101-04-2024
Primo april
110 kg N407 kg NS 27-4
201-04-2024
Primo april
140 kg N518 kg NS 27-4
301-04-2024
Primo april
170 kg N630 kg NS 27-4
401-04-2024
Primo april
200 kg N740 kg NS 27-4
501-04-2024
Primo april
140 kg N518 kg NS 27-4
01-05-2024
Primo maj
10 kg N37 kg NS 27-4
601-04-2024
Primo april
140 kg N518 kg NS 27-4
01-05-2024
Primo maj
20 kg N74 kg NS 27-4
701-04-2024
Primo april
140 kg N518 kg NS 27-4
01-05-2024
Primo maj
30 kg N111 kg NS 27-4
801-04-2024
Primo april
140 kg N518 kg NS 27-4
01-05-2024
Primo maj
10 kg N56 kg Flex fertilizer N-18
l Agropol Agropol
901-04-2024
Primo april
140 kg N518 kg NS 27-4
01-05-2024
Primo maj
10 kg N56 kg Flex fertilizer N-18
l Agropol Agropol
15-05-2024
Ved skridning
10 kg N56 kg Flex fertilizer N-18
l Agropol Agropol
1001-04-2024
Primo april
140 kg N518 kg NS 27-4
01-05-2024
Primo maj
10 kg N56 kg Flex fertilizer N-18
l Agropol Agropol
15-05-2024
10 kg N56 kg Flex fertilizer N-18
l Agropol Agropol
05-06-2024
Ved blomstring
10 kg N56 kg Flex fertilizer N-18
l Agropol Agropol
1101-04-2024
Primo april
170 kg N630 kg NS 27-4
01-05-2024
Primo maj
10 kg N37 kg NS 27-4
1201-04-2024
Primo april
170 kg N630 kg NS 27-4
01-05-2024
Primo maj
20 kg N74 kg NS 27-4
1301-04-2024
Primo april
170 kg N630 kg NS 27-4
01-05-2024
Primo maj
30 kg N111 kg NS 27-4
1401-04-2024
Primo april
170 kg N630 kg NS 27-4
01-05-2024
Primo maj
10 kg N56 kg Flex fertilizer N-18
l Agropol Agropol
1501-04-2024
Primo april
170 kg N630 kg NS 27-4
01-05-2024
Primo maj
10 kg N56 kg Flex fertilizer N-18
l Agropol Agropol
15-05-2024
Ved skridning
10 kg N56 kg Flex fertilizer N-18
l Agropol Agropol
1601-04-2024
Primo april
170 kg N630 kg NS 27-4
01-05-2024
Primo maj
10 kg N56 kg Flex fertilizer N-18
l Agropol Agropol
15-05-2024
10 kg N56 kg Flex fertilizer N-18
l Agropol Agropol
05-06-2024
Ved blomstring
10 kg N56 kg Flex fertilizer N-18
l Agropol Agropol
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Se skema nederst i planen

Vægtfylden for Flex Fertilizer N-18 er 1,21 kg/l.
 • 10 kg N/ha. = 56 kg. svarende til 46,3 l.Flex Fertilizer N-18
 • Flydende gødning og bladgødskning SKAL udbringes med motoriseret udbringningsudstyr der kan hastighedsreguleres præcist. Der må altså IKKE anvendes cykelsprøjte.
 • Bladgødskning udføres med almindelig fladsprededyse, og der anvendes 100-200 liter væske pr. ha.
 • Udbringningen skal ske på tørre planter uden udsigt til regn i mindst 4 timer.
 • Til bladgødninger anvendes altid: Agropol/Contact. 0,1 liter pr. 100 liter sprøjtevæske.

 • KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
  GØDNING: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-03-2024, Før 1. gødskning, Se teksafsnit GRAVEFORESPØRGSEL:
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  SILT, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  Se tekstafsnit GRAVEFORESPØRGSEL:
  N-MIN, kg i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  P0215-06-2023
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P03Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  RENT FRØ, % i råvare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til Koldkærgård (plastpose).
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
  OBS: Aktuel højde i marken, og IKKE længde af udstrakt plante.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
  Se tekstafsnit SPILD
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  HØST: Forsøget høstes inden afgrøden begynder at drysse. Forsøget SKAL høstes med min. 20 % vand i frøet. Kontakt frøkonsulent inden forsøget høstes. Ved behov skal parcellerne stråskilles.

  KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED, RENT FRØ og spireevne udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Teknologisk Institut måler vand% og videresender prøverne til analyse hos:
  DLF
  Højerupvej 31
  4660 Store Heddinge.

  Hvis prøverne er meget våde må de ikke sendes fredag, da de kan risikere at ligge varmt weekenden over og dermed blive ødelagt.
  Sørg i stedet for at prøverne i lærredsposer ligger et sted med god kølig luft og ikke i "stoppede" poser .

  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er vigtig for tolkningen af resultaterne. Det er derfor af stor betydning, at observere om de forskellige behandlinger har indflydelse på spildet. Spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i Webtrial.office vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsolent Carl Høj Laursen: +45 40 43 03 37 eller på mail: carl@seges.dk>


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Moddus M GHS07 GHS08 GHS09

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk