Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
010052424 Vårbygsorter, supplerende sortsforsøg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 29-01-2024
Fordelingsdato: 05-03-2024
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge sorternes ydeevne og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold.

BAGGRUND: For at styrke afprøvningen af de mest udbredte og lovende nye sorter gennemføres der supplerende forsøg med et udvalg af sorter. Forsøgene gennemføres af de Landsforsøgsenheder, som ønsker en ekstra afprøvning i deres område. Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.

FORSØGSBETINGELSER: Hvis forsøget ikke anlægges ifg. planen, SKAL der skrives et entydigt notat om det, og registreringer, der ikke udføres, SKAL markeres som 'Ikke udført' i PC markforsøg. Når forsøgsplanen ikke følges, bliver forsøget klassificeret som 'Ikke ok', og det betyder, at der ikke rykkes for data.

ANLÆGSDATA: Hvis der anlægges en femte ubehandlet gentagelse, kan denne indgå i registreringsnettet for sygdomme.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der behandles som den omgivende mark eller efter behov. I forsøget må der ikke sås efterafgrøder.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00Blanding, vårbygFeedway
Firefoxx
Skyway
Wish
2Stadium 00Laureate
3Stadium 00Prospect
4Stadium 00Firefoxx
5Stadium 00Skyway
6Stadium 00Wish
7Stadium 00Stairway
8Stadium 00NOS Gambit
9Stadium 00LG Flamenco
10Stadium 00Florence
11Stadium 00KWS Thalis
12Stadium 00Austen
13Stadium 00Blixen
14Stadium 00NOS Upstairs
15Stadium 00
RGT Sirius
16Stadium 00
Feedway
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsædsmængden beregnes til 300 spiredygtige kerner pr. m2.

UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut. Der leveres 5 kg af hver sort, hvilket giver mulighed for at anlægge en ekstra gentagelse uden svampebehandling med valgfri placering, hvorfra observationer kan indgå i registreringsnettet for sygdomme. En eventuel ekstra gentagelse uden svampebekæmpelse MÅ IKKE oprettes i forsøgets design.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Stadium 10 - 15, Efter fremspiring
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P03Stadium 30 - 50, Før 1. sprøjtning, (FØR ST. 31 BEDØMMES % PLANTER MED ANGREB, EFTER ST. 31 BEDØMMES % DÆKNING)
Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 2
ParcelBYGBLADPLET % dækning.
 
ParcelBYGRUST % dækning.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelSKOLDPLET % dækning.
 
P04Stadium 45 - 70, 14 dage efter sidste behandling
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelBYGBLADPLET % dækning.
 
ParcelBYGRUST % dækning.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelSKOLDPLET % dækning.
 
ParcelRAMULARIA % dækning.
 
P05Stadium 89 - 90, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P06Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til egne analyser.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel, der samles til en ledprøve og analyseres for NIT-parametre. Se teksafsnit ANALYSER.
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


ANALYSER: RENHED, % i råvare og VAND, % i kerne/frø skal altid indberettes. Hvis resterende analyser ikke udføres, skal disse markeres som "Ikke udført" i PC-markforsøg.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes ikke.

KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Leif Hagelskjær: 29 61 50 02 eller på mail leif@seges.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk