Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
010502424 Vintermarkærter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 12-03-2024
Fordelingsdato: 02-10-2023
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige vinterært sorters ydeevne, kvalitet og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold. Forsøgene anlægges på milde lokaliteter.


BAGGRUND: Der sker en løbende udvikling af nye sorter af vinterærter, som sammen med de lune efterår og de mildere vintre, der opleves, gør det aktuelt at undersøge om det er aktuelt at dyrke vinterærter under danske dyrkningsbetingelser.

FORSØGSSTEDER: LFE 16 (VKST Holeby og LFE 18 (Teknologisk Institut)

FORSØGSBETINGELSER: Der bør sås 6 meter værn med vinterærter omkring forsøget.
Forsøget skal tilses løbende, og det er vigtigt, at man også er meget opmærksom på sygdomsangreb.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningRækkeafstandKun forsøg
Så-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GRUNDBEHANDLING: Forsøget holdes velforsynet med P, K, S og Mn.


BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Sygdomme og skadedyr bekæmpes efter behov. Vær opmærksom på bladlusangreb. Ukrudt skal bekæmpes således, at det ikke påvirker forsøgsresultaterne.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00Feroe
2Stadium 00Lapony
3Stadium 00Sherpa
4Stadium 00RLH19470
5Stadium 00H20019
6Stadium 00H20104
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Ærterne sås normalt med enkelt (12,5 cm) rækkeafstand. Der tilstræbes en sådybde på 4 cm. Forsøget sås med småparcel teknik. Registreret sådybde indberettes i PC-markforsøg.

Såtidspunkt: Mellem 20. oktober og 15. november

UDSÆD: Leveres fra TI, der stiles efter at etablere 85 planter pr. m2

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0106-10-2024, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgSÅDYBDE cm, .
Se 'Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene'.
 
P02Stadium 09 - 12
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
 
P0301-03-2022, Forår ved begyndende vækst
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
 
P04Stadium 65, Ved blomstring
ParcelBLOMSTR.BEGYNDT dato for.
 
P05Stadium 69
ParcelBLOMSTR. AFSLUT. dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P06Stadium 89, Før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P07Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 600 g pr. parcel. Parcelprøverne samles til en ledprøve, der sendes til KKG
1000 KORNSVÆGT, g
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
ledKERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
Se tekstafsnit - KERNE/FRØ PRØVE:
RÅPROTEIN, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


HØST: Forsøget høstes med selvrensende forsøgsmejetærsker.

KERNE/FRØ PRØVE: Teknologisk Institut samler parcelprøver fra LFE 16 og LFE 18 til ledprøver og bestemmer renhed, vand (evt i tørreskab) og TKV. Derefter sender Teknologisk Institut mindst 300 gr. af alle ledprøver til Eurofins fra begge forsøg.

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON - KORN OG BÆLGSÆD Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til chefkonsulent Jon Birger Pedersen: 20 28 27 11 eller på mail jbp@seges.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk