Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
060042424 TEST OK-lab til Eurofins - Plantebaseret gødning til plantebaserede fødevarer - med lattergasbestemmelse Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 03-06-2024
Fordelingsdato: 21-01-2024
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge om emissionen er større eller mindre ved brug af plantebaserede gødninger sammenlignet med almindelig praksis (nedfældet gylle).

BAGGRUND: Den plantebaserede dagsorden ruller derudaf, men der findes ikke et rent plantebaseret dyrkningssystem, hvor både input (gødning osv.) og den høstede vare er plantebaseret og målrettet konsum. Selv ikke veganske fødevarer dyrkes med plantebaserede gødninger. Den mulighed ønsker vi at skabe. Havre er desuden en dyrkningssikker økologisk afgrøde - den er sund, har god konkurrenceevne overfor ukrudt, og dyrkes det med tilstrækkelig kvalitet/proteinindhold kan det afsættes som grynhavre til konsum.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. Anlægges i havre og gødes med forskellige plantebaserede gødninger forud for såning. Gylle som reference. Forfrugt og forforfrugt må ikke være kløvergræs, kløver til frø, ærter eller lucerne. Ét forsøg anlægges på JB5-7 (LFE 15, VKST Ringsted) og ét forsøg anlægges på sandet jord (LFE 11, LandboSyd).

Der skal være gylle til rådighed som indeholder min. 3 kg NH4-N pr. ton, samt mulighed for at skaffes græsensilage lokalt.
Ukrudtstrykket skal være lavt og uden kolonier af rodukrudt på forsøgsarealet. Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.
Kontakt Casper Laursen, 3026 0656 for yderligere information herom, samt om krav til arealer og oplysninger om gødningsniveau.

ARBEJDSFORDELING:
Teknologisk Institut eller Ytteborg udbringer gylle.

ANLÆGSDATA: Forsøget SKAL randomniseres. Det kan være en fordel hvis det kan anlægges i 2 rækker af hensyn til lattergasprøveudtagning. Der skal være mindst 25 m rundt om forsøget, eller mellem rækker, så der er mulighed for at vende med gyllevogn. Parcellerne anlægges i 3 meters bredde og min. 15 m længde (gerne 20 m. Parcellerne SKAL anlægges på tværs af agerretningen. Høstparcellen lægges i midten af bruttoparcellen, for at undgå overslæb af gødning under markarbejdet. Forsøgsparceller skal anlægges, således, at de er lange nok til både at indeholde en høstparcel og et repræsentativt område til måleområdet for lattergasbestemmelse (ca. 1,5 x 3 m) , som ikke indgår i høstparcellen. Høstparcellen lægges i midten af bruttoparcellen, for at undgå overslæb af gødning under markarbejdet. Forsøget skal høstes med småparcelteknik, hvilket bevirker, at der automatisk bliver 1,5 meter værn mellem nettoparcellen.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Økologiske præparaterBlindharvningBåde mark og forsøg
JordbehandlingHarvningKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Efter at gødningerne er udbragt sås forsøget med småparcelteknik.
Mekanisk ukrudtsbekæmpelse (blindharvning) udføres af forsøgsværten med kørsel i agerretning, således, at alle parceller belastes ens. Det vil sige, at der harves på tværs af parcellerne. Ligeledes foretages sprøjtning og tromling ved. evt. manganmangel også af forsøgsværten i agerretningen. Alle markens behandlinger noteres under grundbehandlinger i PC-Markforsøg, og de kan som udgangspunkt udføres som for omkringliggende mark. Der skal dog foretages en vurdering af, om yderligere ukrudtsbekæmpelse er nødvendigt i forsøget. I så fald og ved aftale kan der godtgøres for det arbejde.
Den forsøgsansvarlige sørger for, at blindstriglingerne sker rettidigt og i samarbejde med forsøgsværten.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
1Stadium 00Ingen N
201-03-2024
Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til OK-lab
NH4-NGylle, svin 2536
Stadium 00
Før såning
40 kg NH4-NGylle, svin 2537
Nedfældet
3Stadium 00
Før såning
80 kg NH4-NGylle, svin 2537
Nedfældet
4Stadium 00
Før såning
120 kg NH4-NGylle, svin 2537
Nedfældet
501-03-2024
Ensilageprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling, hvis analyse ikke haves.
NH4-NKløvergræsensilage 2538
Stadium 0040 kg NH4-NKløvergræsensilage 2539
Bredspredt
6Stadium 0080 kg NH4-NKløvergræsensilage 2539
Bredspredt
7Stadium 0080 kg NH4-N3,077 t Vegansk gødning
Bredspredt
8Stadium 00
40 kg NH4-N635 kg YaraSuna 9-3-1
Blandet med såsæd
9Stadium 00

Lige før såning
40 kg NH4-N635 kg YaraSuna 9-3-1
Placeret i såsporet
Stadium 00
40 kg NH4-N635 kg YaraSuna 9-3-1
Blandet med såsæd
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
2536Eurofins ViborgGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2537EAT - Eurofins Agro TestingGylle, svinAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2538Eurofins ViborgKløvergræsensilage AMMONIUM-N, % i foreliggende vare
K, % i foreliggende vare
P, % i foreliggende vare
TOTAL-N, % i foreliggende vare
TØRSTOF, % af råvare
2539EAT - Eurofins Agro TestingKløvergræsensilage AMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Senest 8 dage før gylleudbringning udtages gødningsprøve 2375 til at måle ammonium indholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning. Forprøven/forprøverne sendes til OK-lab med tilsendt label og følgeseddel fra Ok-lab, vedhæftet forsøgsplan. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).

Hvis der ikke forelægger en analyse af kløvergræsensilage ved afhentning ved landmand, skal der ligeledes tages en gødningsprøve af kløvergræsensilagen (prøve nr 2390). Denne prøve sendes til Eurofins, senest 10 hverdage før resultatet skal bruges.

Gylle udbringes af Teknologisk Institut eller Ytteborg, dette koordineres med Per Roed tlf: 7220 3391 fra Teknologisk Institut eller Morten Krupa, tlf 2016 3227 fra Yttteborg.

Forsøgsarealet pløjes og såbedsharves som omkringliggende mark. Der udbringes gylle efter pløjning og før såning (sortjordsnedfældes). Kløverensilage og vegansk gødning udbringes med håndkraft efter pløjning og harves ned før marken tilsås. Yara-gødningen udsås sammen med havren (opblandet), i led 11 dog halvdelen før såning. I forbindelse med gylleudbringning udtages gylleprøve nr. 2376 som indsendes på køl til Eurofins

Gødningstildelinger, mængde og metode:
 • I led 2-4 sortjordsnedfældes svinegylle i henholdsvis 40, 80 og 120 kg NH4-N efter såbedsharvning og før såning.
 • I led 5, 6 og 7 udbringes gødning med håndkraft efter pløjning og nedharves ved såbedstilberedning.
 • I led 9 udsås 40 kg NH4-N lige før såning.
 • I led 8 og 9 opblandes gødningen svarende til 40 kg NH4-N med såsæd og udbringes i forbindelse med såning. Det er vigtigt, at gødningen opblandes godt med såningen og at det kommer godt ned i jorden

  YaraSuna 9-3-1: Vær opmærksom på mængder af YaraSuna 9-3-1, da det er en organisk gødning med en vurderet udnyttelse på 70%. Dvs. at der i led 10 tildeles 57,15 kg Total N i YaraSuna 9-3-1 svarende til 40 kg udnyttet N og i led 11 tildels 114,3 kg total N svarende til 80 kg udnyttet N.
  Vegansk gødning er fremstillet af økologiske hestebønner. Det har et kvælstofindhold på 4,18%. Find produktet her: farmergodning.dk/produkter/.

  Kløvergræsensilage: Gødningsmængden i kløvergræsensilage skal justeres ud fra den analyse, der foreligger på ensilagen. Analysen fremskaffes sammen med ensilagen, som skaffes lokalt. Eksisterer der ikke en analyse udtages der en prøve (nr 2390) i god tid. Ud fra standardtal skal der anvendes omkring 1,63 t kløvergræsensilage per ha.
 • UDSÆD: Leveres af Innovationscenter for Økologisk Landbrug.

  GØDNING: Gylle og kløvergræsensilage skaffes lokalt. Vegansk gødning leveres fra Farmergødning.dk. og YaraSUNA 9-3-1 leveres direkte fra Yara Danmark A/S.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-03-2024, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  TOTAL C, % i jord 0-25 cm
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  GRAVEMETRISK VANDINDHOLD, 0-25 cm dybde
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
  HAVRECYSTENEMATODER, antal levedygtige larve og æg/
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  P0205-04-2024, Lige efter såning
  ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
  Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER
   
  ForsøgTOMST-JORDSENSOR INSTAL. Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  RAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
  Indberettes via OneDrive
   
  P0306-04-2024, M01
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0408-04-2024, M02
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0511-04-2024, Efter blindharvning
  ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
  Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER
   
  ForsøgTOMST-JORDSENSOR INSTAL. Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  RAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
  Indberettes via OneDrive
   
  P0612-04-2024, M03
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0714-04-2024, M04
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0819-04-2024, M05
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0922-04-2024, M06
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1025-04-2024, M07
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1128-04-2024, M08
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1203-05-2024, M09
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1308-05-2024, M10
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1411-05-2024, M11
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1518-05-2024, M12
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P1626-05-2024, M13
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1714-06-2024, M14
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1819-06-2024, M15
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1923-06-2024, M16
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P20Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelHAVREBLADPLET % dækning.
  af grønt bladareal
   
  ParcelRUST % dækning.
  af grønt bladareal
   
  P2130-06-2024, M17
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P2206-07-2024, M18
  ForsøgLATTERGASPRØVE-UDT. dato for.
  Se tekstafsnit om LATTERGASPRØVEUDTAGNING
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDTEMPERATUR Grader.
  Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  JORDFUGTIGHED %, Se tekstafsnit om JORDMÅLINGER.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3, 6
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P23Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  P24Stadium 90, Ved høst
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  OBS Prøvestørrelse: Der udtages en delprøve på 500 gram pr. parcel. Se tekstafsnit KERNE/FRØ-PRØVER.
  VAND, % i kerne/frø
  RENHED, % i råvare
  HL-VÆGT, kg
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  1000 KORNSVÆGT, g
  SORTERING, % kerner > 2,5 mm
  SORTERING, % kerner > 2,8 mm
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  P25Efter høst
  Alle målinger i P25 udføres kun i led: 1, 3, 6
  Alle målinger i P25 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, kg i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

  INSTALLATION AF RAMMER: Hvis der i forbindelse med grundbehandlinger eller forsøgsbehandlinger er behov for at fjerne rammerne, er det vigtigt, at der på forhånd er valgt en metode til at genfinde placeringen. Rammerne må ikke forskydes mere end højst 5 cm fra udgangspunktet.
  Det er vigtigt, at rammerne geninstalleres umiddelbart efter behandlinger er foretaget. Dette skyldes, at rammerne skal være installeret i jorden dagen før næste prøvetagning kan foretages. Måleparameter oprettes i PC Markforsøg, hvis rammer fjernes og geninstalleres udover i forbindelse med de planlagte markoperationer.
  Ved rammeinstallation måles højde af rammen jf. Vejledning til installation af rammer og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres ikke til PC Markforsøg.

  JORDMÅLINGER: Installation af Tomst-jordsensor sker i forbindelse med installation af rammer første gang, jf. datoer angivet under måletider. Tomst-jordsensoren måler jordfugtighed og -temperatur kontinuert gennem hele forsøgsperioden. Den placeres forsigtigt i jorden tæt på rammen i standardforsøgsled 1 i 1.gentagelse. Jordsensorens ID registres i et notat. Tomst-jordsensoren fjernes først, når rammerne fjernes efter sidste måletid.
  Ved hver gasprøvetagning måles jordfugtighed- og temperatur omkring rammen med håndholdt apparat (SM 150 T) jf. Vejledning til jordsensormålinger og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres til PC Markforsøg.

  LATTERGASPRØVEUDTAGNING Udtagning af lattergasprøver følger prøvetagningsstrategien med måledage (M01, M02 …), jf. regneark delt i fælles mappe i OneDrive. Efter hver gasprøvetagning registreres dato både i regnearket og i PC Markforsøg. Husk ligeledes at indtaste tidsregistreringsark via OneDrive.
  Prøvetagningerne foretages jf. Vejledning til udtagning af lattergasprøver og det er vigtigt, at området omkring rammen holdes repræsentativt og påvirkes mindst muligt, ligesom området indenfor rammen ikke må forstyrres ud over planlagte behandlinger.
  Der holdes løbende kontakt med Teknologisk Institut og SEGES for opfølgning på udtagningsstrategien i forhold til hvordan sæsonen udvikler sig, og for at sikre den mest optimale strategi efter vejrmæssige og praktiske forhold.
  Ved spørgsmål kontakt Casper Laursen, casl@icoel.dk, 3026 0656

 • Der er 18 måletidspunkter
 • Der måles kun lattergas i led 1, 3 og 6 i gentagelse 1, 2 og 3.
 • Rammer og Tomst sensor fjernes inden blindstrigling og skal derefter genopsættes præcist samme sted.

 • KERNE/FRØ-PRØVER - PRØVEUDTAGNING OG ANALYSER: Der er vigtigt at der udtages store nok prøver på min. 2 kg pr. led (0,5 kg pr. parcel), som sendes til Teknologisk Institut, der analyserer for renhed, NIT-parametre og størrelsessortering. Resten af prøverne gemmes indtil ultimo december 2023.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Forsøgene er finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til specialkonsulent Casper Laursen: 30 26 06 56 eller på mail: casl@icoel.dkk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk