Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
061012424 TEST DESIGN 2 fakt split-plot Glyphosatstrategier i CA Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 14-07-2023
Fordelingsdato: 19-07-2023
Planansvarlig: Asbjørn Mols Nørgaard
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse mulighederne for at forbedre effekten mod væselhale ved hjælp af optimering af vandmængde, dråbestørrelse og dysetype.

BAGGRUND: Væselhale har smalle oprette blade, som er vanskelige at befugte med sprøjtevæsken. Desuden har ingen ukrudtsmidler anvendt om foråret høj effekt. Der er behov for at undersøge om sprøjteteknikken kan optimeres.

FORSØGSBETINGELSER: Det er nødvendigt at anvende en selvkørende forsøgssprøjte med udstyr til enten lineær dosering eller logaritmisk dosering, således at de angivne hastigheder kan opnås.

Der kan anvendes andre end Hardi-dyser, hvis det er samme ISO størrelse og type. F.eks. er Hardi MD DUO 03 og Lechler IDKT 03 identiske. LD 015 kan tilsvarende være en lavdriftsdyse af andet fabrikat etc. Kontakt evt. Poul Henning Petersen, 20102297. Noter hvilken dyse der anvendes.

Forsøgene anlægges i vinterhvede og må kun anlægges på arealer med en jævn forekomst af væselhale. Arealet kan enten være ubehandlet fra efteråret, eller anlægges, hvor behandling i efteråret har været utilstrækkelig. Tag et foto med mobiltelefonen og send det til Carsten Fabricius 29245175 eller Poul Henning Petersen 20102297, så vi sammen kan afgøre om arealet er egnet. Der måles ikke udbytte.

ANLÆGSDATA: Parcellængde mindst 25 m lang og ca. 1,5 m brede (afhængig af forsøgssprøjte) med 7,5 m halveringsafstand sikrer dette en faktor ca. 10 mellem start- og slutdosis. Der gennemføres to gentagelser.

DESIGN DATA: Split-Block, 2 faktorer (Randomiseret)Parcelfordeling: Split-Block. Anlægsparcel minimum 37,5m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der om foråret IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Vækstregulering
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 25 - 29
6 l Roundup XLLogaritmesprøjtning
2Ubehandlet
36 l Roundup XLLogaritmesprøjtning
2 l Ammoniumsulfat-opløsning
0,1 l Sprede-klæbemiddel
4Stadium 25 - 29
6 l Roundup XLLogaritmesprøjtning
0,1 l Bio pH Control5 pH
5Ubehandlet
6Stadium 25 - 29
6 l Roundup XLLogaritmesprøjtning
2 l Ammoniumsulfat-opløsning
0,1 l Bio pH Control5 pH


Faktor 2:
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A01-09-2023
Sprøjtning morgen
B01-09-2023
Sprøjtning middag
C01-09-2023
Sprøjtning aften
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Led 7 behandles ad to gange for at opnå en vandmængde på 170 l pr. ha med små dråber. Derfor anvendes 2 x halv dosis i forhold til øvrige forsøgsled.
Led 2, 5 og 8 anvendes til reference i bedømmelserne.
 • Led 1, 3, 4 og 6: Startdosis: Broadway 440 g/ha.
 • Led 1, 3, 4, 6 og 7: PG 26N udbringes i fast dosis, dvs. at de tilsættes den store beholder

  Bemærk: Hvis det ønskes at anvende skemaet til beregning af kemikalier til de logaritme-behandlede led skal specifikationen ”logaritmesprøjtning/lineærsprøjtning” fjernes i PC-Markforsøg på enkeltforsøget, .

 • KEMIKALIER: Leveres af Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-03-2021, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 25 - 29
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, A4, B4, C4, A5, B5, C5, A6, B6, C6
  ParcelVÆSELHALE planter/m2.
   
  P03Stadium 39, 21-28 dage efter behandling
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelVÆSELHALE biomasse, visuelt bedømt.
  Visuel bedømmelse af biomasse 8-10 steder pr. parcel, altid parvis i behandlet og ubehandlet. Se tekstafsnit Vejledning til bedømmelser.
   
  ParcelFOTO drone.
  Ønskes, hvis der set fra oven er synlig forskel mellem behandlinger
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Vejledning om optælling/bedømmelse af logaritmeforsøg findes på dette link:Vejledning til logaritmeforsøg. Bedømmelserne indføres i Opgørelsesskemaer til logaritmeforsøg. I forbindelse med kalibrering noteres den samlede dyseydelse/sprøjtevæskens flowrate (ml/sek), fremkørselshastigheden samt total volumen af den lille beholder (kemikaliebeholderen). Resultatet af bedømmelserne samt kalibreringsdata sendes umiddelbart herefter til Asbjørn Mols amad@teknologisk.dk

  Der ønskes dronefoto hvis der ovenfra kan ses en forskel mellem behandlingerne. Drone foto afregnes skærskilt med kr. 1590,-.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  FORSØGSTILSKUD: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.
  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Carsten Fabricius: 87 40 53 57 / 29 24 51 75 eller på mail: cars@seges.dk, Jens Erik Jensen: 87 40 54 38 / 21 71 77 06 eller på mail: jnj@seges.dk eller Poul Henning Petersen: 87 40 54 43 / 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Ammoniumsulfat-opløsningIntet faresymbol
  Bio pH Control GHS05
  Roundup XL GHS09
  Sprede-klæbemiddel GHS05 GHS07


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk