Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
091732424 Bekæmpelse af bladribbesnudebiller i vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 22-02-2024
Fordelingsdato: 20-02-2024
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At vurdere betydningen af angreb af bladribbesnudebillens larve og fastlægge en bekæmpelsesstrategi.

BAGGRUND: Der er behov for øget viden for at kunne udpege rapsmarker med behov for bekæmpelse af bladribbesnudebillens larve samt placere sprøjtningen optimalt i perioden marts-april. Forskellige bekæmpelsestidspunkter afhængig af fangster i gule fangbakker og temperaturforhold ønskes undersøgt.

FORSØGSBETINGELSER:
For at få kendskab til marker med forekomster af bladribbesnudebiller udsættes der 4 gule fangbakker i ubehandlede områder i nogle rapsmarker i uge 9 den 26. februar. De valgte marker skal være velegnede til at udføre forsøg med udbyttemålinger. De 4 fangbakker placeres med ca. 100 meters mellemrum i marken og 1 af fangbakkerne placeres ved hegn o.lign. For forsøgsenheder med 2 forsøg udsættes der fangbakker i 3 marker. De to marker med de største fangster udvælges til forsøget. For forsøgsenheder med 1 forsøg udsættes der fangbakker i 2 marker. Marken med de største fangster udvælges til forsøget. Før anlæg af forsøg aftales med Ghita Cordsen Nielsen, om der er tilstrækkelige fangster til at forsøget anlægges. Alle marker med fangbakker - inklusive de marker der ikke udføres forsøg i - tilmeldes registreringsnettet, og data fra disse marker indberettes ugentlig hele sæsonen. I forbindelse med registreringsnettet afregnes hver mark her med 3.700 kr. Dette beløb er ikke indeholdt i forsøgshonoraret. Der indberettes hver mandag. Ved navngivning af marker i registreringsnettet skal det foruden lokalitetsnavnet fremgå, at det er ”Forsøg Velas løbenummer 00x, Hadsten” etc.
NB! Forsøgsbehandlinger og enkelte registreringer udløses af antal bladribbesnudebiller og derfor gælder de anførte datoer for behandlinger og registreringer ikke. Vær derfor specielt opmærksom på dette hvis ugeplanen ellers benyttes i planlægning af forsøgsarbejdet.

PLACERING AF FANGBAKKER: Fangbakker, 4 pr. mark, blev fremsendt til forsøg i 2023. Giv Ghita Cordsen Nielsen besked, hvis fangbakker mangles. Der hvor forsøgene anlægges flyttes fangbakker ved forsøgets start til området, hvor forsøget anlægges. Bakkerne placeres i led 1 (ubehandlet) i gentagelse 1, 2, 3 og 4. De marker hvor der ikke anlægges forsøg, bliver fangbakkerne, hvor de er. Fangbakkerne hæves, efterhånden som afgrøden vokser.

ANLÆGSDATA: Parcelbredden tilpasses skårlæggeren/mejetærskeren.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 5 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget behandles som resten af marken. Dog må der ikke udføres skadedyrsbekæmpelse i foråret før tidligst i st. 65 (blomstring). Hele forsøget skal behandles med svampemidler under blomstring, og skadedyr bekæmpes efter behov under blomstring. Behandlingerne noteres.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Skadedyrsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen skadedyrs-bek.
206-03-2024
10 dage efter første fangster. Se Vejledning.
0,15 kg Kaiso Sorbie
306-03-2024
10 dage efter første fangster. Se Vejledning.
0,15 kg Kaiso Sorbie
27-03-2024
3 uger efter 1. behandling
0,15 kg Kaiso Sorbie
403-04-2024
Ved overskridelse af bekæmpelsestærskel. Se Vejledning.
0,15 kg Kaiso Sorbie
503-04-2024
Ved overskridelse af bekæmpelsestærskel. Se Vejledning.
0,25 l Carnadine
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Behandlingerne udløses af antal bladribbesnudebiller i fangbakkerne. Dato er kun vejledende.
 • Led 2 og 3: Behandlingen i forsøgsled 2 og første behandling i forsøgsled 3 aftales med Ghita Cordsen Nielsen, da bekæmpelse ikke anbefales udført i en periode med meget nattefrost.
 • Led 4 og 5: Bekæmpelsestærsklen er ikke sikkert fastsat og er bl.a. afhængig af temperaturforholdene. Bekæmpelse i disse led fastsættes derfor i samarbejde med Ghita Cordsen Nielsen. Der vil i led 4 og 5 blive udløst 1 eller 2 behandlinger.

 • KEMIKALIER: Leveres af Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0106-03-2024
  Alle målinger i P01 udføres kun i led: 1
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3, 4
  BLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  PLANTEBESTAND planter/m2.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GLIMMERBØSSER /plante.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GLIMMERBØSSER % planter m.
   
  P0213-03-2024
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3, 4
  ParcelBLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
   
  P0320-03-2024
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3, 4
  BLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GLIMMERBØSSER /plante.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GLIMMERBØSSER % planter m.
   
  P0427-03-2024
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1
  Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3, 4
  ParcelBLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
   
  P0503-04-2024
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3, 4
  BLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
   
  ParcelGLIMMERBØSSER /plante.
   
  ParcelGLIMMERBØSSER % planter m.
   
  P0610-04-2024
  Alle målinger i P06 udføres kun i led: 1
  Alle målinger i P06 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3, 4
  ParcelBLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
   
  P0717-04-2024
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3, 4
  BLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
   
  ParcelGLIMMERBØSSER /plante.
   
  ParcelGLIMMERBØSSER % planter m.
   
  P0824-04-2024
  Alle målinger i P08 udføres kun i led: 1
  Alle målinger i P08 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3, 4
  ParcelBLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER fangst af.
  Se vejledning til at adskille de to snudebillearter.
   
  P0901-05-2024
  Alle målinger i P09 udføres kun i led: 1
  Alle målinger i P09 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3, 4
  ParcelBLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER fangst af.
  Se vejledning til at adskille de to snudebillearter.
   
  P1008-05-2024
  Alle målinger i P10 udføres kun i led: 1
  Alle målinger i P10 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3, 4
  ParcelBLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
   
  ParcelSKULPESNUDEBILLER fangst af.
  Se vejledning til at adskille de to snudebillearter.
   
  P1115-05-2024
  ledSKULPESNUDEBILLE /plante v bankemetode.
  Antal/plante. Se vejledning
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3, 4
  BLADRIBBESNUDEBILLER fangst af.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  Udføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2, 3, 4
  SKULPESNUDEBILLER fangst af.
  Se vejledning til at adskille de to snudebillearter.
   
  P1201-06-2024, (Ca. d. 1. juni)
  ParcelBLADRIBBESNUDEBILLELARVE % planter m.
  Se vejledning
   
  ParcelBLADRIBBESNUDEBILLELARVEGNAV % planter m minering eft larve.
  Se vejledning
   
  ParcelBLADRIBBESNUDEBILLELARVEGNAV karakter 0-10, 0=ingen, 10=hele st misfarv af larvegnav.
  Se vejledning
   
  P13Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  Forsøg**1 dato for.
  Indsæt dato for notat om høstmetode og angiv i notat, hvilken høstmetode, der er anvendt
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  VAND, % i kerne/frø
  RENHED, % i råvare
  OLIE, % i tørstof
  ledGRØNHED 1-10 (1=brun, 10=grøn).
  Procent grønhed af stub, hvor 10 = 100% grønne stængler
   
  ledLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
  Ca. 1. juni bedømmes angreb af bladribbesnudebillelarver i alle led:
  Fra gentagelse 1, 2, 3 og 4 udtages 5 planter (i alt 20 planter pr led). Stænglerne fra alle led flækkes, og der bedømmes:
 • BLADRIBBESNUDEBILLELARVE % planter m.: Procent planter med larver
 • BLADRIBBESNUDEBILLELARVEGNAV % planter m minering eft larve: Procent planter med stængler med brunfarvning indeni som følge af gnav efter larver. Der tages fotos af angrebene i de undersøgte stængler i alle led. Der fotograferes et repræsentativt udsnit af indholdet i de flækkede stængler fra hver af de 5 forsøgsled (ca. 10 stængler pr. forsøgsled)
 • BLADRIBBESNUDEBILLELARVEGNAV karakter 0-10: Andel af stænglen (kun nederste ca. 60 cm), som viser brune misfarvninger forårsaget af bladribbesnudebillelarver (0-10 skala hvor 10 er at hele stænglens indre er brunfarvet og mineret og på alle planter)
  Der er vedhæftet en vejledning, hvor bladribbesnudebillens udseende er beskrevet.

 • Bedømmelse af skulpesnudebiller:
  Det kan være svært at adskille bladribbesnudebiller og skulpesnudebiller i fangbakkerne, når billerne er våde, da den lyse plet på ryggen af bladribbesnudebillen her ikke er så synlig. Tag derfor nogle stikprøver ved at tørre billerne på køkkenrullepapir.
 • SKULPESNUDEBILLE /plante v bankemetode: Medio maj bestemmes antal skulpesnudebiller/plante. Der anvendes en bakke til at fastlægge angrebsgraden. Topskud fra 3 steder i 4 gentagelser (i alt 12 topskud pr led) bankes ned i en bakke, og det gennemsnitlige antal skulpesnudebiller pr. plante angives

 • HØST: Forsøget høstes direkte, enten med sideknive monteret på mejetærsker eller ved adskillelse af parceller inden direkte høst, hvis muligt. Høstmetoden indsættes som notat på enkeltforsøget.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for faglig notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Er forsøget vellykket?

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Carnadine GHS07 GHS08 GHS09
  Kaiso Sorbie GHS07 GHS09


  Bilag
  BeskrivelseFil
  Udseende BladribbesnudebilleUdseende bladribbesnudebiller.pdf
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk