Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
080392324 Tilførsel af biokul til underjorden på JB1, BioAdapt Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 14-03-2024
Fordelingsdato: 19-03-2024
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge om underjordens egenskaber på JB1 kan forbedres med iblanding af finkornet biokul.

BAGGRUND: Forsøget er en forsættelse af forsøg med tilførsel af biokul til underjorden på grovsandet jord, anlagt i GUDP- projektet BioAdapt i 2023: Grovsandet jord omfatter 24 pct. af det klassificerede areal i Danmark, og er kendetegnet ved en ringe vandholdende evne og en tekstur der yder stor mekanisk modstand mod rodudvikling i dybden. Dette reducerer udbytterne, øger kvælstofudvaskning og begrænser det frie afgrødevalg. I landbrugets omstillingsproces mod en klimaneutral produktion er anvendelse af biokul en vigtig parameter.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget videreføres på det areal, hvor 080392323-001 blev anlagt i 2023. Afgrøde til høst 2024 er vinterrug. Forsøget må ikke vandes. Forsøgsparcellernes placering er ved anlæg logget med GPS-koordinater, så de kan genfindes.

ANLÆGSDATA: Forsøget er anlagt med parceller af 5m x 5m (25m2) placeret i én række. OBS: Grundet mangel på biokul til sidste parcel, er led 3 gentagelse 4 dog kun 2,5m x 4m (10m2). Forsøget har ingen værn. Høstparcelstørrelse bestemmes inden høst.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 25m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Behandling af forsøgsarealet foretages som i den omgivende mark. Alle behandlinger registreres under grundbehandlinger. Forsøget må ikke vandes.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kulstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Behandling i 2023
Før såning
Opgravet underjord
3Behandling i 2023: Mængder angivet er pr. parcel ikke pr. ha
Før såning
0,281 t Biokul fra halm
18,75 t Opgravet underjord
4Behandling i 2023: Mængder angivet er pr. parcel ikke pr. ha
Før såning
0,563 t Biokul fra halm
18,75 t Opgravet underjord
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der er ingen forsøgsbehandlinger i 2024. Forsøgsbehandlingerne gennemført i 2023 fremgår af forsøgsplan 080392323.

GØDNING, UDSÆD og KEMI: Skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 25
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
 
ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
 
P02Stadium 32
ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Metode2: Diagnosticering af næringsstoftilstand. TI skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
P03Stadium 51 - 59, Ved skridning
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P04Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
HØSTES PÅ PARCELNIVEAU. Der udtages en prøve på 1000 g pr. parcel og sendes til TI.
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
GLUTEN14, %
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 
ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Agrolab.
UDTAGES AF TI Se tekstafsnit. KERNE/FRØ PRØVE
P, % i tørstof
K, % i ts (mineralstofanalyse)


PLANTEPRØVE: Planteprøver udføres jævnfør metode 2: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.

KERNE/FRØ PRØVE: Høstes på Parcelniveau. med prøvestørrelse á 1 kg pr. parcel. Teknologisk Institut laver NIT og videresender 200 g pr. parcelprøve til Agrolab til analyse af Kalium og fosfor.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i WebTrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet. Følgende forhold beskrives i fagligt notat: - Vejret ved behandling - Beskrivelse af såbed ved etablering - Afgrødetæthed - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser - Beskrivelse af den omgivende mark - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Janne Aalborg Nielsen: 40 34 90 51eller på mail: jaan@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk