Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
052422424 Ukrudtsbekæmpelse i hvidkløver uden isået engrapgræs. DLF Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 06-10-2023
Fordelingsdato: 30-08-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige strategier til ukrudtsbekæmpelse i hvidkløver udlagt i vårbyg uden isået engrapgræs.

BAGGRUND: Antallet af ukrudtsmidler, der er godkendt til brug i hvidkløver, er blevet færre. For fortsat at sikre der er tilstrækkelig med midler til anvendelse i hvidkløver er det nødvendigt at undersøge forskellige midler og strategiers muligheder for anvendelse i hvidkløver til frø.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges i en hvidkløvermark udlagt i vårbyg uden isået engrapgræs.
Det er vigtigt, at sortsnavnet indberettes i PC markforsøg straks efter forsøget er afsat.


ANLÆGSDATA: I første gentagelse sættes skilte op med angivelse af behandlinger. Disse bliver sendt fra Teknologisk Institut.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for svampe og skadedyrs angreb. Der må ikke weed-wipes på forsøgsarealet uden aftale med Carl Høj Laursen.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
205-09-2023
0,7 l Mateno Duo SC 600
305-09-2023
0,15 l DFF
415-12-2023
0,75 l Reglone, reg.nr. 1-261 (engrapgræs og hvidkløver 2
505-04-2024
0,1 l DFF
605-04-2024
0,15 l DFF
705-04-2024
0,4 l Fenix
0,07 l DFF
805-04-2024
0,6 l Fenix
0,1 l DFF
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.
 • Led 2 og 3 behandles primo september.
 • Led 4 behandles medio december.
 • Led 5, 6, 7 og 8 behandles primo april efter tromling.

  Vejrdata på sprøjtetidspunkt indberettes i notat på enkeltforsøget. Temperatur, skydække og tidspunkt for sprøjtning noteres.

 • KEMIKALIER: Kemikalier leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-09-2023, Før 1. sprøjtning
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  GRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, .
  Samlet optælling
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
  Samlet optælling
   
  P0215-09-2023, 14 dage efter 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1, 2, 3
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
  af engrapgræs
   
  ParcelKAMILLE % dækning af jord.
   
  ParcelFUGLEGRÆS % dækning af jord.
   
  ParcelAGERSTEDMODER % dækning af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af overflade, (afgrøde).
  Samlet bedømmelse af græsukrudt
   
  P0315-12-2023, Før 2. sprøjtning
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 3
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
  af hvidkløver
   
  ParcelKAMILLE % dækning af jord.
   
  ParcelFUGLEGRÆS % dækning af jord.
   
  ParcelAGERSTEDMODER % dækning af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af overflade, (afgrøde).
  Samlet bedømmelse af græsukrudt
   
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på udlæg.
  af hvidkløver
   
  P0430-12-2023, 14 dage efter 2. behandling
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 4
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
  af hvidkløver
   
  ParcelKAMILLE % dækning af jord.
   
  ParcelFUGLEGRÆS % dækning af jord.
   
  ParcelAGERSTEDMODER % dækning af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af overflade, (afgrøde).
  Samlet bedømmelse af græsukrudt
   
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på udlæg.
  af hvidkløver
   
  P0505-04-2024, Før 3. sprøjtning
  Alle målinger i P05 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
  af hvidkløver
   
  ParcelKAMILLE % dækning af jord.
   
  ParcelFUGLEGRÆS % dækning af jord.
   
  ParcelAGERSTEDMODER % dækning af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af overflade, (afgrøde).
  Samlet bedømmelse af græsukrudt
   
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på udlæg.
  af hvidkløver
   
  P0620-04-2023, 14 dage efter sidste sprøjtning
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
  af hvidkløver
   
  ParcelKAMILLE % dækning af jord.
   
  ParcelFUGLEGRÆS % dækning af jord.
   
  ParcelAGERSTEDMODER % dækning af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af overflade, (afgrøde).
  Samlet bedømmelse af græsukrudt
   
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på udlæg.
  af hvidkløver
   
  P07Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til DLF (lærredspose).
  Prøvestørrelse: 2 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE.
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  SPIREEVNE, %
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til DLF (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
  Se tekstafsnit SPILD
   


  HØST: Forsøget høstes inden afgrøden begynder at drysse. Forsøget SKAL høstes med min. 20 % vand i frøet. Kontakt frøkonsulent inden forsøget høstes.
  Er der tale om en kraftig sort/afgrøde kan forsøget skårlægges inden høst, men hvis der er tale om en tynd afgrøde skal det nedvisnes med Regelone og derefter høstes direkte.

  KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til en 10 l. spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Bemærk prøverne sendes direkte til:
  DLF
  Højerupvej 31
  4660 Store Heddinge.

  Hvis prøverne er meget våde må de ikke sendes fredag da de kan risikere at ligge varmt weekenden over og dermed blive ødelagt.
  Sørg i stedet for at prøverne i lærredsposer ligger et sted med god kølig luft og ikke i "stoppede" poser .

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i faglig notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Carl Høj Laursen 4043 0337, mail: carl@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  30-08-2023Kemiberegningsskema åbnet (tep)
  07-09-2023Dosering af DFF i led 5 rettet til 0,1 l. DFF (tep).
  06-10-2023Ændret ledfravald i P02 (tep)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  DFF GHS09
  Fenix GHS08 GHS09
  Mateno Duo SC 600 GHS07 GHS08 GHS09
  Reglone, reg.nr. 1-261 (engrapgræs og hvidkløver 2020-21) GHS05 GHS06 GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk