Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
091642424 Svampebekæmpelse og aks- og strånedknækning i vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 26-02-2024
Fordelingsdato: 06-03-2024
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af forskellige svampemidler i vårbyg samt vurdere effekten af 2 vækstreguleringsmidler på nedknækning af strå og aks.

BAGGRUND: Forsøgsserien udføres for at kunne anvise de bedste bekæmpelsesstrategier mod bladsvampe i de mest dyrkede vårbygsorter.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges i pløjede marker. Forsøg i forsøgsserien ønskes anlagt i sorter, der forventes at være relativ udbredte i dyrkningen i 2025. Før anlæg skal sorten godkendes, derfor meddeles mulige sorter til Teknologisk Institut (Marlene Trinderup) hurtigst muligt efter forsøget er tildelt. Når sorter i alle vårbyg forsøg er fordelt godkendes disse og forsøgene kan anlægges.
Forsøgene må ikke vækstreguleres ud over forsøgsbehandlingerne. Det er derfor vigtigt, at forsøget ikke anlægges i en mark med risiko for lejesæd. Formålet med forsøgsleddene med vækstreguleringsmidler er at se effekten på strå- og aksnedknækning og ikke effekten på lejesæd.

ANLÆGSDATA: Anlægs- og høstparcelstørrelser ønskes angivet på forsøget. Anlægsstørrelse skrives ind under forsøgsdesign, og høstparcelstørrelse angives ved indberetning af udbytter.
Høstparcellen skal være minimum 20 m2, dette kræver dog at der anvendes småparcelteknik ved anlæg og høst af forsøget, og forsøgsarealet i øvrigt er af en god beskaffenhed og er homogent. Hvis dette ikke er tilfældet, skal parcelstrørrelsen være større, kontakt Teknologisk Institut for at drøfte optimal parcelstørrelse under de lokale forhold. Se evt. Instruktion for anlæg af forsøg.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 20m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningKun forsøg
Gødskning og sprøjtningVanding, startdatoKun forsøg
Økologiske præparaterVanding, mmKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse eller vækstregulering end forsøgsbehandlingen. Det er derfor vigtigt, at forsøget ikke anlægges i en mark med risiko for lejesæd. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.
Vanding: Hvis forsøget vandes skal det noteres med dato og mængde. Der er oprettet en enkelt linje til dette under Generel behandling. Tilføj selv flere for hver gang der vandes.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen sygdoms-bek.
2Stadium 320,25 l Prosaro
Stadium 39 - 450,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
3Stadium 320,25 l Prosaro
Stadium 39 - 450,2 l Propulse SE 250
0,15 l Amistar
0,15 l Plexeo 90
4Stadium 320,2 l Joust
Stadium 39 - 450,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
5Stadium 320,15 l Joust
0,1 l Orius Gold
Stadium 39 - 450,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
6Stadium 320,25 l Maxentis
Stadium 39 - 450,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
7Stadium 320,3 l Comet Pro
Stadium 39 - 450,3 l Pictor Active
0,2 l Propulse SE 250
0,2 l Agropol
0,2 l Cerone
8Stadium 320,3 l Comet Pro
0,5 l Terpal
Stadium 39 - 450,3 l Pictor Active
0,2 l Propulse SE 250
0,2 l Agropol
0,2 l Cerone
9Stadium 320,25 l Prosaro
Stadium 39 - 450,2 l Propulse SE 250
0,1 l Comet Pro
10Stadium 39 - 450,5 l Propulse SE 250
0,3 l Comet Pro
11Stadium 39 - 450,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
12Stadium 39 - 450,35 l Propulse SE 250
0,2 l Comet Pro
0,2 l Cerone
13Stadium 39 - 450,3 l Pictor Active
0,2 l Propulse SE 250
0,2 l Agropol
0,2 l Cerone
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l. Ved sprøjtning efter st. 31-32 benyttes altid 200 l, hvis sprøjtning sker på tørre blade, og 150 l ved sprøjtning på fugtige blade.
 • Led 2-9 behandles i st. 32.
 • Led 2-13 behandles i st. 39-45. Der tilstræbes ca. 14 dage mellem behandlingerne i st. 32 og 39-45. Det er vigtigt, at anden behandling udføres i st. 39-45.


 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2024, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 32, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelBYGBLADPLET % planter m.
   
  ParcelBYGRUST % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelSKOLDPLET % planter m.
   
  P03Stadium 39 - 45, Før 2. sprøjtning
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 4, 5, 6, 7
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  P04Stadium 73, 14 dage efter sidste sprøjtning, Se tekstafsnit VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER I P04.
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  P05Stadium 89, Før høst
  Alle målinger i P05 udføres kun i led: 1, 2, 7, 8, 11, 12, 13
  ParcelSTRÅNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen nedknækn., 10 total nedknækn..
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelAKSNEDKNÆKNING karakter 0-10, 0=ingen aksnedknækn. 10=total nedknækn..
   
  P06Stadium 89, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  VAND, % i kerne/frø
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER I P04: Timingen af den sidste sygdomsbedømmelse er vigtig. Udføres den for tidligt vil eventuelle forskelle mellem behandlingerne ikke være tydelige. Omvendt, hvis bedømmelsen foretages for sent vil bladene, særligt i ubehandlet, være visnet så meget, at det ikke er muligt at bedømme sygdomme. I hvede og vårbyg er primo juli tit et godt tidspunkt, men det optimale tidspunkt varierer afhængig af smittetrykket, ved højt smittetryk er det tidligere.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Har der været betydende lejesæd i forsøget?
  - Har der været betydende aks- og strånedknækning i forsøget?
  - Er forsøget vellykket?

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Amistar GHS07 GHS09
  Cerone GHS05 GHS07
  Comet Pro GHS07 GHS08 GHS09
  Joust GHS07 GHS09
  Maxentis GHS07 GHS09
  Orius Gold GHS07 GHS08 GHS09
  Pictor Active GHS07 GHS09
  Plexeo 90 GHS07 GHS08 GHS09
  Propulse SE 250 GHS09
  Prosaro GHS07 GHS08 GHS09
  Terpal GHS05 GHS07 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk