Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
092302424 Strategi mod hanespore i DUO-majs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 02-05-2024
Fordelingsdato: 10-04-2024
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge strategier mod hanespore og grøn skærmaks i DUO-majssystemet, hvor der lægges vægt på resistensforebyggelse.

BAGGRUND: Hanesporer spreder sig eksplosivt i disse år og er et voksende problem i majssædskifter. Der er behov for at udvikle IPM-værktøjer, så forebyggelse og bekæmpelse af hanespore, men også grøn skærmaks, kan ske med en bred vifte af værktøjer. Også forebyggelse af resistens er nødvendig, ikke mindst fordi bekæmpelsen i mange år udelukkende har bygget på ALS-midlet MaisTer.

FORSØGSBETINGELSER: Værter med DUO-majs oplyses ved tildeling af forsøget. Forsøgsarealet placeres, hvor der er en stor og ensartet bestand af hanespore eller grøn skærmaks.

ANLÆGSDATA:

FORSØGSSTEDER: Der anlægges 1 forsøg hos LFE 10 (forsøgsvært i Sommersted) og 1 forsøg hos LFE 4 (forsøgsvært i Stenderup).

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 75m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 11 - 12
Når ukrudt har 1-2 blade
0,15 kg Tocalis
5,6 g Harmony SX
0,5 l MaisOil
Stadium 13 - 15
10-12 dage efter 1. behandling
0,15 kg Tocalis
50 g MaisTer
0,67 l MaisOil
2Stadium 11 - 12
Når ukrudt har 1-2 blade
0,15 kg Tocalis
5,6 g Harmony SX
0,5 l MaisOil
Stadium 13 - 15
10-12 dage efter 1. behandling
0,15 kg Tocalis
50 g MaisTer
0,67 l MaisOil
Stadium 19
Ca. 21 dage efter 2. behandling
1,5 l Focus Ultra
0,5 l Dash
3Stadium 11 - 12
Når ukrudt har 1-2 blade
0,15 kg Tocalis
5,6 g Harmony SX
0,5 l MaisOil
Stadium 13 - 15
10-12 dage efter 1. behandling
0,15 kg Tocalis
75 g MaisTer
1 l MaisOil
4Stadium 11 - 12
Når ukrudt har 1-2 blade
0,5 l Onyx EC
0,15 kg Tocalis
5,6 g Harmony SX
0,5 l MaisOil
Stadium 13 - 15
10-12 dage efter 1. behandling
0,15 kg Tocalis
75 g MaisTer
1 l MaisOil
5Stadium 11 - 12
Når ukrudt har 1-2 blade
0,5 l Onyx EC
0,15 kg Tocalis
5,6 g Harmony SX
0,5 l MaisOil
Stadium 13 - 15
10-12 dage efter 1. behandling
75 g MaisTer
1 l MaisOil
Stadium 16
14 dage efter 2. behandling
0,15 kg Tocalis
0,5 l Onyx EC
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.
 • Led 1-5 behandles når hanespore/grøn skærmaks har max. 1½-2 blade.
 • Led 1-5 behandles igen på majsens 4-5 bladstadie
 • Led 5 behandles igen i majsens stadie 16. Der anvendes 200 l vand pr. ha.
 • Led 2 behandles igen i majsens stadie 19. Der anvendes mindst 200 l vand pr. ha.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
  evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 11 - 12, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, .
  Hver enkelt art registreres for sig.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
  Hver enkelt art registreres for sig. Registrer de mest dominerende arter.
   
  ParcelHANESPORE planter/m2.
   
  P03Stadium 12 - 13, Ca. 10 dage efter behandling i st 11-12
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 4
  ParcelHANESPORE planter/m2.
   
  ParcelHANESPORE biomasse, visuelt bedømt.
  (forholdstal 100 i led 1)
   
  P04Stadium 16, Før behandling i led 5
  ParcelHANESPORE planter/m2.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, .
  Hver enkelt art registreres for sig.
   
  ParcelFOTO digital.
   
  P05Stadium 32, 21 dage efter behandling i led:, 2
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ForsøgAFGRØDESKADE karakter 0-10.
   
  ParcelHANESPORE planter/m2.
   
  ParcelHANESPORE biomasse, visuelt bedømt.
  (forholdstal 100 i led 1)
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
  Hver enkelt art registreres for sig. Registrer de mest dominerende arter.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, .
   
  ParcelKVIK planter/m2.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Planter/m2 tælles på en 1/4 m2 tælleflade.

  HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  02-05-2024Der er tilføjet en måletid (P03) med 2 måleparametre og ledfravalg er fjernet i P04 (tidligere P03)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Dash GHS05 GHS07 GHS08 GHS09
  Focus Ultra GHS07 GHS08 GHS09
  Harmony SX GHS09
  MaisOil GHS07
  MaisTer GHS07 GHS09
  Onyx EC GHS02 GHS07 GHS09
  Tocalis GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk