Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
091932424 Bånd og rækkesprøjtning mod ukrudt i vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 01-03-2024
Fordelingsdato: 06-03-2024
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten på ukrudt ved brug af bånd- og rækkesprøjte samt belyse mulighed for at nedsætte belastningen i forhold til ensartet sprøjtning i marken. Derudover er formålet at vurdere præcisionen ved brug af båndsprøjtning i praksis.

BAGGRUND: Præcisionsværktøjet Bånd- og rækkesprøjtning er i de seneste par år blevet afprøvet og anvendt i primært frøafgrøder, men interessen for at afprøve muligheder og vise besparelsespotentiale/sænke belastningen i andre afgrøder er stigende. Derfor afprøves Lemken bånd- og rækkesprøjte med kombination af både ukrudtsmidler og mekanisk bekæmpelse i storskalaforsøg.

FORSØGSBETINGELSER: Vårbyg skal sås med højpræcis GPS på 37,5 cm rækkeafstand. Der sås i 12 meters bredde og i 100 meters længde. Rundt om forsøget sås marken med normal rækkeafstand. Lemken finder forsøgsvært med rette udstyr. Anlæg og gennemførsel af forsøget sker i tæt samarbejde med Lemken, som udfører sprøjtning/radrensning i marken med deres bånd- og rækkesprøjte (3 meter maskine). Landmand udfører ukrudtssprøjtning rundt om forsøget. Der skal afsættes en parcel til led 3, hvori der optælles.

ANLÆGSDATA: Der anlægges 2 parceller á hver 6 meters bredde ved siden af hinanden. De to parceller er til led 1 og 2. Led 3 anlægges, hvor landmanden har sået med normal rækkeafstand ved siden af, og sprøjtes med landmandens marksprøjte.
Opsætningen af Lemkens maskine resulterer i, at der er et mindre ubehandlet område i midten af de 6 meter, når maskinen kører frem og tilbage i samme led. På den ene side af sprøjten indstilles skærme og dyser til en behandling meget tæt på rækken. Det betyder, at der ind mod midten af parcel 1 og 2 bliver en stribe med 4-6 rækker med en mere aggressiv behandling end ved den mere normale opsætning på den øvrige del af sprøjten. Rækkerne med ’aggressiv’ indstilling markeres ved udførte båndsprøjtning med gule pinde.

Anlæg og såning af vårbyg sker i tæt dialog med Jens Jørgensen, Lemken på tlf. 40105929, dvs. valg af forsøgsvært og efterfølgende dialog om forsøgsplanens udførsel. Derudover kontaktes Landskonsulent Carsten Fabricius 29245175.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 1 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke udføres anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingerne i forsøget.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 23 - 30
I række
0,2 l Pixxaro EC
4 g Nuance Max 75 WG
Stadium 23 - 30
Mellem rækker
Radrensning
2Stadium 23 - 30
I række
0,2 l Pixxaro EC
4 g Nuance Max 75 WG
Stadium 23 - 30
Mellem rækker
0,7 kg Roundup PowerMax XXL
3Stadium 23 - 30
I række
0,2 l Pixxaro EC
4 g Nuance Max 75 WG
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Vandmængde 150-200 l pr. ha ved kemisk ukrudtsbekæmpelse.

Behandlinger:
 • Behandlingerne i led 1 og 2 udføres af Lemken.
 • Led 1 og 2 sprøjtes med ukrudsbekæmpelse i rækken i st. 23-30.
 • Led 1 radrenses mellem rækkerne i st. 23-30.
 • Led 2 sprøjtes med Roundup mellem rækkerne i st. 23-30.
 • Led 3 sprøjtes med ukrudsbekæmpelse med landmandens marksprøjte i st. 23-30.

 • KEMIKALIER: Kan evt. tilpasses med andre løsninger – kontakt SEGES.Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 35 - 37, ca. 20 dage efter sprøjtning.
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, .
  Hver enkelt art registreres for sig. Der tælles 4 steder i parcellen og gennemsnit indberettes.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
  Hver enkelt art registreres for sig. Registrer de mest dominerende arter. Der tælles 4 steder i parcellen og gennemsnit indberettes.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT biomasse, (en samlet visuel bedømmelse).
  Bedømmes i forhold til ubehandlet stribe i midten af parcellen.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  Bedømmes i forhold til ubehandlet stribe i midten af parcellen.
   
  ParcelAFGRØDESKADE karakter 0-10.
  Hvor 10 er helt skadet
   
  ParcelFOTO digital.
  Se tekstafsnit FOTO, DIGITAL
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSE:
  Biomasse vurderes i forhold til ubehandlet område i midten, der opstår ved kørsel frem og tilbage i parcellen.
  Der vurderes på påvirkning af rækken med de udførte behandlinger mellem rækkerne. Skade på afgrøde i række 0-10, hvor 10 helt skadet. Vær opmærksom på, at der eventuelt kun vil være små forskelle på behandlingerne, og at det er vigtigt, at en evt. forskel i behandlingernes virkning afspejles i bedømmelserne. Vejledning om optælling/bedømmelse findes i: Vejledning i bedømmelser i Landsforsøgene.
  Kontakt Carsten Fabricius 29245175., hvis der opstår tvivl, når der skal bedømmes.

  FOTO, DIGITAL: Der tages Foto med fokus 1½ - 2 meter fremme i parcel. Billederne indsættes på forsøget som notat.
  Se vejledning "Digitale fotos i forsøgene" for tips til at tage gode billeder og vejledning til upload vha. WebTrail.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser


  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Carsten Fabricius 29245175 eller på mail: cars@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Nuance Max 75 WG GHS08 GHS09
  Pixxaro EC GHS07 GHS09
  Roundup PowerMax XXL GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk