Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
080302224 Biostimulanter i korn Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-02-2024
Fordelingsdato: 03-03-2024
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af en række biostimulanter, og hvorvidt der kan opnås samme udbytte og kvalitet i korn, hvis dele af gødsknings- og svampebekæmpelsesstrategien udskiftes med tilsætning af biostimulanter. Generelt er målet at begrænse antallet af sprøjtninger så meget som muligt, ved at kombinere tilførslen af biostimulanter med andre planteværnssprøjtninger og/eller gødningstildelinger, og samtidigt at reducere dosis af svampemidler og gødning.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er flerårigt og anlagt i en mark (JB 4-6), hvor der skal sås vårbyg til høst 2024. Der har været vinterhvede i 2022 og 2023. Forsøgene er placeret på alm. dyrkningssikre arealer. Der er ikke stillet specifikke krav til sort, forfrugt, tilførsel af husdyrgødning i årene forud eller historik med hensyn til halmnedmuldning. Der må ikke anvendes gylle på arealet i forsøgsperioden.
Forsøget skal ligge på samme areal i 3 år, og parcellerne skal kunne genfindes hvert år.

ANLÆGSDATA: Forsøget er anlagt i parceller af 4,5 m x min. 12 m. Der høstes 1,5 m i midten af parcellerne med mulighed for prøveudtagning i hver side af høstparcellen, se skitse.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 54m2. Høstparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Vækstregulering, ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse udføres ens i hele forsøget efter behov og jævnfør alm. praksis. Arealet grundgøskes med K, Mg, Mn, S og øvrige mikronæringsstoffer efter behov. Der må ikke tilføres anden N- og P-gødning end anvist i Forsøgsbehandlinger og Vejledning til forsøgsbehandlinger.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Biostimulanter, gødskning og sygdomsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
101-04-2024
Tidspunkt, type og antal behandlinger fastsættes efter landmands praksis
GødningTraditionel landmandspraksis
N som kvælstofnorm
01-05-2024
Behandling som i sortsforsøgene.
Svampebekæmpelse
201-04-2024
Tidspunkt, type og antal behandlinger fastsættes efter landmands praksis, men minus 30 kg N og 0 kg P
30 kg N under kvælstofnorm
0 kg P
GødningJusteret
Stadium 03 - 12
Ved + 10 grader. Evt. sammen med ukrudtssprøjtning eller udbringning af gødning.
1 l Azofix Plus
1 l Fosfix Plus
Stadium 37 - 39
Denne udbringning må IKKE være sammen med andre sprøjtninger.
1 l N-Foliar
5 g Maxprolin
01-05-2024
Behandling som i sortsforsøgene.
Svampebekæmpelse
325-03-2024
Før såning eller sammen med ukrudtssprøjtning
1 l Ruinex
01-04-2024
Tidspunkt, type og antal behandlinger fastsættes efter landmands praksis
N som kvælstofnorm
01-05-2024
Se tekstafsnit VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING
SvampebekæmpelseJusteret
01-05-2024
Tilføres på samme tidspunkter (og samme antal gange) som ”behandlinger i sortsforsøgene”
1 l Bactoforce
5 g Maxprolin
401-04-2024
Tidspunkt, type og antal behandlinger fastsættes efter landmands praksis
N som kvælstofnorm
Stadium 00 - 12
Jordtemperaturen skal være over 10 grader
1 l Azofix Plus
1 l Fosfix Plus
5 g Maxprolin
Stadium 31 - 321 l Bactoforce
Stadium 37 - 395 g Maxprolin
1 l N-Foliar
01-05-2024
Behandling som i sortsforsøgene
Svampebekæmpelse
525-03-2024

Før såning
2 l Ruinex
01-04-2024
Ingen gødning
Stadium 03 - 12
Jordtemperaturen skal være over 10 grader
1 l Azofix Plus
1 l Fosfix Plus
Stadium 31 - 325 g Maxprolin
1 l Bactoforce
Stadium 37 - 391 l N-Foliar
01-05-2024
Ingen bladsvampe-bek
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Biostimulanterne skal udsprøjtes om morgenen, da de er UV-følsomme. Se også yderligere specifikationer i forsøgsbehandlingerne og i beskrivelsen herunder.
Indstilling af sprøjte:
Sprøjtetrykket skal være 1-10 bar eller 15-145 psi; dysestørrelsen skal mindst være 50 µm. Vandmængde ca. 150-200 l pr. ha eller samme mængde som den behandling det bringes ud sammen med. Biostimulanterne kan blandes med alle typer af flydende gødning og pesticider medmindre producenten af gødningen eller pesticidet angiver noget andet. Men tjek også yderligere specifikationer i forsøgsbehandlingerne og i beskrivelsen herunder. Når en sprøjteblanding er blandet, tilføjes biostimulanterne til sidst lige inden sprøjtning. Biostimulanterne kan indeholde bundfald.

Håndtering af biostimulanter:
Flydende produkter kan uåbnet holde sig 1 år. Efter åbning skal de flydende produkter opbevares i køleskab (4 °C) og bruges inden for 72 timer. Tørre produkter (Maxprolin) kan holde sig 60 måneder både åbnet og uåbnet. Produkterne er ikke giftige og har ingen lokalirriterende komponenter. Der er ingen risiko for mennesker, dyr eller miljø. Ved kontakt med hud eller øjne, vaskes der med postevand. Mikroorganismer kan fremprovokere overfølsomme reaktioner. Producent: „Bioenergy LT”, Staniunu str. 83-1, LT-36151 Panevezys, Lithuania. Contacts: +370 674 46174; info@bioenergy.lt

Supplerende vejledning for gødning, svampesprøjtninger og biostimulanter
Alle behandlinger registreres som forsøgsbehandlinger i Webtrial Office. Behandlinger med biostimulanter udføres som udgangspunkt samtidigt med øvrige behandlinger, enten ved planteværnssprøjtninger eller udbringning af flydende gødning. Vær dog opmærksom på undtagelse i led 2. Svampesprøjtninger følger behandlinger som i sortsforsøg. Vær dog obs på undtagelse i led 3 og 5.

Led 1:
 • April: Gødskes med N og P, som følger normen for marken.
 • Maj: Der sprøjtes med svampemidler efter denne vejledning: Forsøgsarbejde: Svampesprøjtning i sortsforsøg og observationsparceller.
  Led 2:
 • April: Gives ingen P-gødning og der gødskes 30 kg N/ha under N-normen for marken.
 • Maj: Der sprøjtes med svampemidler efter ”behandling som sortsforsøg”.
 • St. 03-12: Der gives 1 l/ha Azofix Plus og 1 l/ha Fosfix Plus.
 • St. 37-39: Der gives 1 l/ha N-Foliar og 5 g/ha Maxprolin (denne udbringning må ikke være sammen med andre sprøjtninger).
  Led 3:
 • Før såning eller sammen med ukrudtssprøjtning gives 1 l/ha Ruinex.
 • April: Gødskes med N (og P) som normen for marken.
 • Maj: Sprøjtes kun hvis sygdomsangreb er over tærskel for bekæmpelse i led 1 og kun med 30 pct. af ”behandling som i sortsforsøgene”.
 • Maj: Der tilføres 1 l/ha Bactoforce og 5 g/ha Maxprolin på samme tidspunkter (og samme antal gange) som ”behandlinger i sortsforsøgene”.
 • Led 4:
 • April: Gødskes med N (og P), som følger normen for marken.
 • Maj: Der sprøjtes med svampemidler som behandling i sortsforsøgene.
 • St. 00 – 12 gives 1 l/ha Azofix, 1 l/ha Fosfix og 5 g/ha Maxprolin. Obs på at jordemperatur skal være over 10 grader. Ring til Janne Aalborg Nielsen før udsprøjtning, hvis den ikke er.
 • St. 31-32 gives 1 l/ha Bactoforce.
 • St. 37-39 gives 5 g/ha Maxprolin og 1 l/ha N-foliar.
  Led 5:
 • Før såning gives 2 l/ha Ruinex.
 • April: Gives ingen gødning.
 • Maj: Ingen bladsvampebekæmpelse.
 • St. 03-12 gives 1 l/ha Azofix Plus og 1 l/ha Fosfix Plus. Obs på at jordemperatur skal være over 10 grader. Ring til Janne Aalborg Nielsen før udsprøjtning, hvis den ikke er.
 • St. 31-32 gives 5 g/ha Maxprolin og 1 l/ha Bactoforce.
 • St. 37-39 gives 1 l/ha N-foliar.

 • UDSÆD: Skaffes lokalt. Der anvendes den vårbygsort der bruges i omgivende mark.

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.

  BIOSTIMULANTER: Ruinex, Fosfix Plus, Azofix Plus, Bactoforce, Maxprolin og N-Foliar leveres af Teknologisk Institut. Produkterne skal opbevares ved 4-20 grader C, og må ikke udsættes for direkte sollys.

  GØDNING: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 10 - 15, Efter fremspiring
  ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P02Stadium 30 - 31
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P03Stadium 61 - 69
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  P04Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Janne Aalborg Nielsen: 40 34 90 51 eller på mail: jaan@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk