Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040282424 Afprøvning af stivelseskartoffelsorter ved forskellige kvælstof-tildelinger Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-03-2024
Fordelingsdato: 01-04-2024
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve dyrkningsegenskaber, kvalitet og udbytteforhold af stivelseskartoffelsorter.

BAGGRUND: Der har regelmæssigt igennem årene været udført forsøg med stigende kvælstofmængder til stivelseskartofler. Der er behov for nye kvælstofforsøg, hvori de nye og tidligere sorter indgår, for at kunne fastlægge det økonomiske kvælstofoptimum, samt optimalkurven for nitratindhold i bladstængler til brug ved delt gødskning og eftergødskning af kartofler.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der jævnligt har været dyrket kartofler i sædskiftet.
 • Der må ikke være problemer med nematoder på arealet.
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der kan vandes optimalt.
 • Forsøget må ikke anlægges i læggekartofler under officiel markkontrol.

 • ANLÆGSDATA:
  Arnborg: Anlægsparcel (brutto) 4 rækker af 10 knolde = 10 m2 brutto. Høstparcel 2 rækker af 10 knolde = 5 m2 netto. Der placeres 2 "røde" endeplanter omkring hver parcel. Mellem hver bruttoparcel er der et mellemrum uden planter.
  Dronninglund: Anlægsparcel (brutto) 4 rækker af 8 knolde = 8 m2 brutto. Høstparcel 2 rækker af 8 knolde = 4 m2 netto. Der placeres 2 "røde" endeplanter omkring hver parcel. Mellem hver bruttoparcel er der et mellemrum uden planter.

  DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 12m2. Høstparcel minimum 4m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

  GENEREL BEHANDLING: Der må ikke tilføres husdyrgødning eller protamylasse/K2 i vækstsæsonen. Der ikke må tilføres anden N-gødning end forsøgsbehandlingen, og der grundgødskes med P og K. Ellers behandles forsøgsarealet som omgivende mark eller efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  115-04-2024
  Kuras
  215-04-2024
  Seresta
  315-04-2024
  Falcon
  415-04-2024
  Jubilat
  515-04-2024
  Avatar
  615-04-2024
  SL 15-508
  715-04-2024
  AKV706
  815-04-2024
  Janick
  915-04-2024Luneba
  1015-04-2024Ardeche


  Faktor 2: Kvælstof
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  A15-04-2024
  0 kg N
  B15-04-2024
  100 kg N370 kg NS 27-4
  C15-04-2024
  200 kg N740 kg NS 27-4
  D15-04-2024
  300 kg N1111 kg NS 27-4
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Forsøget håndlægges med en læggeafstand på 33 cm.
  I led B-D placeres N-gødning ved lægning.

  LÆGGEMATERIALE: Læggekartofler leveres fra Ytteborg.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-04-2024, Før gødskning
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  Der udtages en repræsentativ jordprøve i led 1 i 0-75 cm dybde, dog ved JB nr. 1 og 3 i dybden 0-50 cm. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes nedfrosset. OBS: Graveforespørgsel foretages
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 gram
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P0225-05-2024
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter optælles i hele høstparcellen. Høstparcelstørrelse (m2) og plantetal indberettes.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
  FREMSPIRING dato for.
  Dato for fuld fremspiring, hvilket vil sige at 95 % af planterne skal være fremspiret. Forsøget tilses 2 gange om ugen, indtil fuld fremspiring er opnået i alle led.
   
  P0320-06-2024, 25 dage efter fremspiring
  Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0427-06-2024, 7 dage efter 1. måling med Horiba NO3 sensor
  Alle målinger i P04 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0504-07-2024, 7 dage efter 2. måling med Horiba NO3 sensor
  Alle målinger i P05 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0618-07-2024, 14 dage efter 3. måling med Horiba NO3 sensor
  Alle målinger i P06 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0715-08-2024, Ca. 4 uger efter 4. måling med Horiba NO3 sensor
  Alle målinger i P07 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til EGNE analyser.
  Måles med Horiba NO3 sensor, se afsnit om Planteprøve til nitratmåling.
  NO3, ppm i plantesaft
  P0801-09-2024, Det bedst mulige tidspunkt for bedømmelse af skimmel inden høst
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelMODENHED karakter 0-10, 0=grøn afgrøde, 10=fuld afmodnet.
   
  P0901-10-2024, Ved optagning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelMODENHED karakter 0-10, 0=grøn afgrøde, 10=fuld afmodnet.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
   
  ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
  Analyseres på forsøgsstedet (AKV/KMC). Prøvestørrelse 7 eller 15 kg, se afsnit vedr. PRØVEUDTAGNING
  STIVELSE, % af råvare
  KARTOFFELSKIMMEL, % knoldvægt m
  DEFORMITETER, % knoldvægt m
  HULHED, % knoldvægt m
  RUST, % knolde m
  SKURV, tal for (index)


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i WebTrialOffice, senest 1. juni.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i WebTrialOffice, senest 1. juni.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  PLANTEPRØVE TIL NITRATMÅLING: Der udtages i alt 24 bladstængler pr. parcel. Bladstænglen tages ved basis af det 4. øverste blad, hvorefter småbladene fjernes. Saften fra bladstænglerne presses ud af stænglerne lige efter udtagning, så bladstænglerne ikke udsættes for direkte sollys eller varme. Bladsaften måles med Horiba NO3-sensoren umiddelbart efter presning.
  Bladstængler tages i nettorækken, men man går i værnerækker når prøver udtages.
  Bladstængler udtages gerne dage efter markvanding, så planterne ikke er stresset af mangel på vand, som kan påvirke det målte indhold af nitrat i bladsaften.

  OPTAGNING: Forsøget høstes primo oktober. Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de to midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

  PRØVEUDTAGNING: Fra hver enkelt parcel udtages en prøve på 7 kg undtagen led med 200 kg N (C1, .....C10), hvor der udtages en prøve 15 kg knolde. Prøverne udtages og analyseres ved KMC/AKV.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i WebTrialOffice vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Malte Nybo Andersen, SEGES: 2927 9489 eller på mail: mana@seges.dk. Derudover kan spørgsmål stilles til Claus Nielsen, AKV: 4163 9933 ved Dronninglund og Kristian Elkjær, KMC: 4064 8801 ved Arnborg.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk