Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
080212224 Biokul tildelt til vinterhvede - Langtidseffekter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 15-03-2024
Fordelingsdato: 20-03-2024
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge langtidseffekter af biokul på afgrødevækst og -udbytte.

BAGGRUND: Biokul forventes at blive et vigtigt klimavirkemiddel i landbrugets klimaindsats. Biokul har en lang opholdstid i jord og besidder fysiske og kemiske egenskaber, der potentielt kan påvirke jordmiljø og afgrøder. Der er derfor et stort behov for at undersøge langvarige effekter af tilførsel med biokul under markforhold, da dette kun er belyst i begrænset omfang i danske samt internationale studier.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget videreføres på det areal, hvor forsøg fra plan 080212222 blev anlagt i 2021. Afgrøden følger markens sædskifte. Det vil sige i 2024 dyrkes der henholdsvis roer og vårbyg på de to forsøgsarealer. Forsøgsparceller genfindes ved tidligere loggede GPS-koordinater. Forsøget skal indtil videre fortsætte frem til 2026.

ANLÆGSDATA: Forsøget er afmærket ved hjælp af GPS. Høstparcellen anlægges midt i bruttoparcellen, så randeffekt undgås.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 45m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Behandling af forsøgsarealet foretages som i den omgivende mark. Alle behandlinger registreres under grundbehandlinger.
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kulstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Tilført i 2022N
Tilført i marts 2023: N-norm minus 20 kg NN under kvælstofnormYaraMila 21-3-10 Mg, S, B
2Tilført i 2022100 kg N
Tilført i marts 2023: N-norm minus 20 kg NN under kvælstofnormYaraMila 21-3-10 Mg, S, B
3Tilført i 2022150 kg N
Tilført i marts 2023: N-norm minus 20 kg NN under kvælstofnormYaraMila 21-3-10 Mg, S, B
4Tilført i 2022200 kg N
Tilført i marts 2023: N-norm minus 20 kg NN under kvælstofnormYaraMila 21-3-10 Mg, S, B
5Tilført i 2021C10 t Halmpiller
Tilført i marts 2023: N-norm minus 20 kg NN under kvælstofnormYaraMila 21-3-10 Mg, S, B
6Tilført i 2021C2,5 t Biokul fra halm
Tilført i marts 2023: N-norm minus 20 kg NN under kvælstofnormYaraMila 21-3-10 Mg, S, B
7Tilført i 2021C5 t Biokul fra halm
Tilført i marts 2023: N-norm minus 20 kg NN under kvælstofnormYaraMila 21-3-10 Mg, S, B
8Tilført i 2021C10 t Biokul fra halm
Tilført i marts 2023: N-norm minus 20 kg NN under kvælstofnormYaraMila 21-3-10 Mg, S, B
9Tilført i 2021C20 t Biokul fra halm
Tilført i marts 2023: N-norm minus 20 kg NN under kvælstofnormYaraMila 21-3-10 Mg, S, B
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Ingen forsøgsbehandlinger dette år. Afgrøden følger sædskiftet i marken.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0110-05-2023
Alle målinger i P01 udføres kun i led: 3, 6, 7, 8, 9
ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.

OBS: Bedømmes kun i forsøg 002
 
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
OBS: Antal af roeplanter bedømmes i st. 11 i forsøg 001
 
P0203-06-2024, St. 32
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
Skriv notat om forsøget tilstand og om der er forskelle at se i forsøget. Kontakt planansvarlig hvis der observeres visuelle forskelle mellem led.
 
ledUdføres kun i følgende led: 3, 6, 7, 8, 9
PLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
OBS: Udtages kun i forsøg 002 Metode2: Diagnosticering af næringsstoftilstand.Se tekstafsnit PLANTEPRØVER.
B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
CA, % i ts (mineralstofanalyse)
CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
K, % i ts (mineralstofanalyse)
MG, % i ts (mineralstofanalyse)
MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
N, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelPLANTEDÆKKE (drone) % dækning.
OBS: Udføres kun i forsøg 001
 
P03Stadium 90, Ved høst af korn, Udføres kun i forsøg 002
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledUdføres kun i følgende led: 3, 6, 7, 8, 9
KERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel).
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
ledUdføres kun i følgende led: 3, 6, 7, 8, 9
KERNE/FRØ-PRØVE til Agrolab.
UDTAGES AF TI Prøvestørrelse 200 g. Se tekstafsnit KERNE/FRØ PRØVE
K, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 6, 7, 8, 9
LEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 6, 7, 8, 9
PARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 6, 7, 8, 9
SPILD hkg/ha.
 
P0415-10-2024, Ved optagning, af roer Udføres kun i forsøg 001
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 6, 7, 8, 9
ROD-PRØVE .
NATRIUM, mg/100 g sukker
PARCELUDBYTTE (dirty), kg rod/ knolde
PARCELUDBYTTE CLEAN, kg rod/ knolde
TØRSTOF, % i rod
VEDHÆNGENDE JORD, % af råvare
KALIUM, mg/100 g sukker
SUKKER, % i råvare
AMINO-N, % i rodtørstof
AMINOTAL, mg/100 g sukker
ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 6, 7, 8, 9
PARCELUDBYTTE kg top.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 3, 6, 7, 8, 9
PLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
Der udtages en delprøve (ca. 500 g) af top fra hver parcel til analyse ved Agrolab. Prøvestørrelse for ledprøve til indsendelse 2 kg.
K, % i ts (mineralstofanalyse)
P, % i ts (mineralstofanalyse)
TØRSTOF, % i planteprøve
PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
P0515-09-2024, Efter høst
Alle målinger i P05 udføres kun i led: 3, 6, 7, 8, 9
ledJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Der udtages 16 stik til en prøve. Prøvestørrelse 300-400 g.
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
MGT, 0 -25 cm dybde
TOTAL C, % i jord 0-25 cm


BEDØMMELSE I P01:
I forsøg 001, hvor der er roer bestemmes plantebestand i st. 11
I forsøg 002, hvor der vårbyg bedømmes fremspiring.

PLANTEPRØVE: Planteprøver i P02 udføres kun i forsøg 002. Planteprøver jævnfør metode: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand.
OBS: Der udtages delprøver i ALLE parceller i led 3, 6, 7, 8 og 9, og samlede ledprøver sendes til Teknologisk Institut. TI skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.

KERNE/FRØ PRØVE P03: Udføres kun i forsøg 002. Teknologisk Institut laver NIT og videresender 200 g pr. prøve til Agrolab til analyse af kalium og fosfor.

HØST AF ROER P04: Udføres kun i forsøg 001. Der aftoppes med hånd eller maskine. Dette gøres over topskiven, og der afpudses efterfølgende med hånd ved topskiven. Rodprøver leveres til NBR, som sender videre til analyse ved DLF Beet-seed. Udbytte, kg top, vejes i marken som friskvægt af top (kg med 1 decimal), og indberettes som parceludbytte med måleflade. Der udtages en repræsentativ prøve på 500 g frisk roetop pr parcel. Der samles til ledprøver á 2 kg og LFE sender til Agrolab til analyse af fosfor og kalium.

JORDPRØVER: Jordprøver i P05 udtages på lednivaeu. Teksturanalysen udføres kun i forsøg 001

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i WebTrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet. Følgende forhold beskrives i fagligt notat: - Vejret ved behandling - Beskrivelse af såbed ved etablering - Afgrødetæthed - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser - Beskrivelse af den omgivende mark - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Rasmus Emil Jensen 40284904 eller på mail: raej@seges.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk