Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070572324 Fosfor i biokul til vårbyg - EFTERVIRKNING Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 01-05-2024
Fordelingsdato: 23-04-2024
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Hovedformålet er at undersøge fosforgødningsvirkningen af biokul baseret på separeret afgasset biomasse. Derudover undersøges effekt på reaktionstal og kvælstofudvaskningspotentiale (N-min målt i efteråret), og der screenes for eventuelle andre udbytteeffekter af biokul. Formålet med eftervirkningsforsøgene er at undersøge udviklingen i fosfortal efter tilførsel af biokul.

BAGGRUND: ’Der er stor fokus på anvendelsen af biokul i landbruget. Biokul baseret på biogasrestfibre vil have et højt fosforindhold, som gør produktet interessant som fosforgødningsmiddel. Det er derfor vigtigt at undersøge fosforgødningseffekten under markforhold. Mineral product er et biokulignende restprodukt fra produktion af bioolie, som udvikles af firmaet Steeper i samarbejde med Aalborg Universitet.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget gennemføres hvor forsøg 070572323 er gennemført korrekt. I årerne efter forsøget (frem til 2025) ønskes der adgang til forsøgsarealet én gang årligt med det formål at udtage jordprøver for analyse af udviklingen i jordens fosfortal efter biokul-udbringning. Dyrkningen af arealet kan følge landmandens almindelige praksis, men hvis muligt bør fosforholdige gødninger undgås på arealet frem til og med 2025.

ANLÆGSDATA: Forsøget er anlagt i 2023.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Fosfordosering og type
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen fosfor
2Tildelt i 2023
Før såning
15 kg P75 kg Tripelsuperfosf.20 S
3Tildelt i 2023
Før såning
30 kg P150 kg Tripelsuperfosf.20 S
4Tildelt i 2023
Før såning
60 kg P300 kg Tripelsuperfosf.20 S
5Tildelt i 2023
Før såning
30 kg P150 kg Tripelsuperfosf.20 S
Placeret
6Tildelt i 2023
Før såning
30 kg P2,54 t Biokul fra afgasset biomasse
7Tildelt i 2023
Før såning
90 kg P7,6 t Biokul fra afgasset biomasse
8Tildelt i 2023
Før såning
90 kg P7,6 t Biokul fra afgasset biomasse
60 kg P300 kg Tripelsuperfosf.20 S
9Tildelt i 2023
Før såning
30 kg P2,5 t Mineral Product
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Ingen forsøgsbehandlinger i dette år.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-09-2024, Efter høst
Alle målinger i P01 udføres kun i led: 1, 3, 4, 6, 7
ParcelJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Prøvestørrelse 300-400 g.
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde


JORDPRØVER: I P01udtages jordprøver til Agrolab. Der udtages jordprøver på parcelniveau i led 1, 3, 4, 6 og 7. Der udtages 8 stik fordelt i hver parcel. Stikkene tages i en stribe i midten af parcellerne, så der ikke er risiko for indflydelse fra eventuelt overslæg fra naboparceller. Alle jordprøver skal veje 300-400 g.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i WebTrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold indberettes:
 • Hvis marken (og dermed forsøget) har fået fosforholdig gødning siden høst af forsøget i 2023, angives både type af gødning og mængde fosfor for hver tildeling under grundbehandlinger
 • Afgrøde til høst i 2024 angives på forsøget.

 • BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Camilla Lemming: 61 26 21 69 eller på mail: cal@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  01-05-2024Dato i P01 er rettet fra 1. april til 1. september. (RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk