Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
072102424 Biomasseproduktion i efterafgrøder efter majs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 13-05-2024
Fordelingsdato: 18-05-2024
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: at undersøge kulstofinputtet fra efterafgrøder i majs og i efterafgrøder med kvælstoffikserende arter. Resultaterne skal bidrage i projektet CatCap, hvor formålet er at optimere forskellige efterafgrødestrategier til optimal kulstoflagring og N2O-reduktion i hele dyrkningssystemer og at udvikle en metode til at verificere efterafgrødeanvendelse og bidrag til C-lagring.

BAGGRUND: Efterafgrøder er et effektivt virkemiddel til at reducere udvaskningen af kvælstof til vandmiljøet, men der mangler viden om efterafgrøder som klimavirkemiddel. Målingerne indgår i, projektet CatCap, som er finansieret af Landbrugsstyrelsen. I 2019 og 2020 blev der udtaget planteklip i, 180 marker, men der indgik ikke efterafgrøder i majs og efterafgrøder med kvælstoffikserende arter. Derfor blev der i efteråret 2023 taget 30 planteklip i efterafgrøder efter majs og 20 planteklip i kvælstoffikserende efterafgrøder, som gentages igen i 2024. Resultaterne herfra skal inddrages i biomassemodellen, som er udviklet i projektet.

FORSØGSBETINGELSER: LFE udvælger markerne, og har kontakten med landmændene. Der må gerne udvælges flere marker på samme bedrift, men det tilstræbes at markerne varierer med hensyn til forhistorie. Der gennemføres et planteklip på hver mark. Prøverne SKAL udtages i tidsrummet 18. oktober - 2. november.

Hver LFE udtager planteprøver i 15 marker med efterafgrøder efter majs.

Det er vigtigt, at følgende oplysninger indberettes: JB-nr, efterafgrødens sådato og hovedafgrødens høstdato, efterafgrødeart eller -blanding angives samt evt. udsædsmængde (det er ikke nødvendigt at skrive alle arter, hvor det er avancerede blandinger).

ANLÆGSDATA: Forsøget skal ikke afmærkes.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 1 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 2500m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg
Så-dato, udlæg/e.afg, udlæg/efterafgrødeBåde mark og forsøg
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Efterafgrøde
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1EfterafgrødeUdsædsmængde
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der er ingen forsøgsbehandlinger i dette forsøg. Forsøgsleddet er oprettet for at kunne opsamle data fra marken.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0118-10-2024, Når vækst af efterafgrøden stopper
ForsøgHØST dato for.
Dato for hovedafgrøden
 
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
Se tekstafsnit PLANTEPRØVE
N, % i ts (mineralstofanalyse)
TØRSTOF, % i planteprøve
PLANTEMATERIALE MODTAGELSE LAB, kg i planteprøve
KULSTOF, % i tørstof
ledPLANTEMATERIALE (v/ UDTAGNING) kg i planteprøve.
 


PLANTEPRØVE Der skal tages 16 planteklip diagonalt i et kvadrat på ca. 50x50 meter. GPS-koordinater af midten af kvadratet logges i NFTS. Kvadratet vælges i en så ensartet del af marken som muligt. Prøverne kan tages i perioden 18. oktober - 2. november. Vær opmærksom på at tage prøverne inden eventuel nedvisning eller nedmuldning.

Prøveudtagning
 • Der skal bruges handsker ved håndtering af planteprøver.
 • Prøvetagningen gennemføres inden for et område på ca. 50x50 m omkring punktet
 • Afgrøden afklippes med en saks el. ca. 1 cm over jordoverfladen.
 • Der klippes 16 felter á 0,25 m2 (0,5*0,5 m), - repræsentativt for området.
 • Alle afklippede plantedele inkl. ukrudt skal medtages.

  VIGTIGT
  Når du har taget de 16 klip, samles de til en prøve og vejes samlet. Hvis en stor mængde plantemateriale gør håndteringen besværlig, kan prøven vejes i delprøver og vægten summeres til en samlet vægt. Vægten af den samlede prøve noteres i WebTrialOffice. Der udtages herefter en repræsentativ prøve, mellem 500-1500 g, som sendes til laboratoriet.

  Pakning
 • Prøven emballeres i en plasticpose. Før lukning trykkes luften ud af posen, og den lukkes med en knude.
 • Prøverne mærkes med stregkodelabels.

  Forsendelse
 • Laboratoriet fremgår af følgesedlen
 • Prøverne skal sendes en af de 3 første dage i ugen.
 • Prøverne skal sendes på køl.
 • Planteprøverne sendes til laboratoriet samme dag, de er udtaget. I tilfælde af at det er ikke muligt at sende prøverne samme dag, opbevares de i køleskab til dagen efter.

 • TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i WebtrialOffice, senest 2. november

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i WebtrialOffice, senest 2. november.

  HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Dato for udtagning af planteprøve og vægt af samlet plantemasse oplyses i WebTrialOffice. Det kan evt. oplyses i et notat, hvis der er meget ukrudt i marken.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Tina Houlborg: 30 68 39 73 eller på mail: tiho@seges.dk.
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk