Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020172224 DEMO: Striber med økologiske kompostprodukter- EFTERVIRKNING Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 21-02-2024
Fordelingsdato: 20-02-2024
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige komposttypers jordforbedrende evne over en 3-årig periode.

BAGGRUND: Debatten om virkemidler til en øget kulstoflagring spænder fra veldokumenterede effekter til antagne og ofte udokumenterede effekter. Den ofte citerede positive kulstoflagringseffekt af en øget græsandel eller tilstedeværelsen af efterafgrøder er velkendt. Effekten af alternative dyrkningssystemer, som Conservation Agriculture, eller tilførsel af eksempelvis kompost er mere uklar og kræver, at der skabes overblik over det tilgængelige data eller at der gennem forsøg produceres ny viden. I dette forsøg ønskes det at afprøve forskellige jordforbedringsmidler/kompostprodukters effekt på kulstoflagring og andre fysiske, kemiske og biologiske jordegenskaber. De tre produkter vil være have-/parkaffald, gyllefibre og beriget kompost.

FORSØGSBETINGELSER:
Anlægges hvor forsøg 020172223 er gennemført korrekt. Forsøget genfindes ud fra faste GPS punkter fra 2022.


ANLÆGSDATA:
Forsøget er oprettet med 4 gentagelser, men der er reelt kun 1, dette for at kunne få resultater ind fra 4 jordprøver fra samme parcel. Jordprøven udtages i midten af de 4 delparceller, og GPS-koordinater til udtagningspunkterne genfindes fra forsøgets anlæggelse i 2022.
Designet i PC-Markforsøg er tilrettet, så de 4 gentagelser med samme behandling er placeret ved siden af hinanden.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 500m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING: Forsøget stopper efter udtagning af jordprøver februar.


Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Jordforbedring 2022 og 2023
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen behandling
2Tidligst 14 dage før såning af hovedafgrødenCHave-/parkaffald, komposteret
3Tidligst 14 dage før såning af hovedafgrødenCFiberfraktion, frisk, afgasset
4Tidligst 14 dage før såning af hovedafgrødenCKompost
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Ingen forsøgsbehandlinger dette år.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0120-02-2024, Før pløjning og landmandsgødskning
ledJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm. Prøven nedfryses straks og sendes i nedfrosset tilstand. Pr.størrelse 300-400g.OBS: Graveforspørgsel foretages.
N-MIN, prøvedybde, cm
N-MIN, kg i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
NO3-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
ledJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Udtages i hele striben, se tekstafsnit Jordprøver. Prøvestørrelse: 300-400 g.
CUT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
HUMUS, % i jord 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
P0220-02-2024, Før pløjning og landmandsgødskning. UDTAGNING VED BESTEMT GPS-POSITION
ParcelJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Se tekstafsnit Jordprøver. Minimum 5 stik, eller til prøvemængde opnås i 1 m2 med GPS-koordinat i centrum. Prøvestørrelse: 300-400 g.
TOTAL C, % i jord 0-25 cm
ParcelJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
Se tekstafsnit Jordprøver. Minimum 5 stik, eller til prøvemængde opnås i 1 m2 med GPS-koordinat i centrum. Prøvestørrelse: 300-400 g.
TOTAL-C, % i jord 25-50 cm


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

JORDPRØVER:
I P01: Der udtages jordprøver på ledniveau, dvs. 1 prøve dækker hele striben af kompost, dog med en meters afstand til parcelgrænse (for at undgå overlap med naboparcel).

I P02: Her udtages der jordprøver på "parcelniveau" udfra de samme faste GPS-koordinater som sidste år.

Der udtages minimum 5 stik (eller til den angivne prøvemængde opnås) i 1 m2 med GPS-koordinat i centrum. I alt 4 separate prøver i hver stribe (”parcelniveau”). Det er vigtigt at prøven udtages præcis (GPS) samme sted alle tre år.

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Projektet finansieres via Promilleafgiftsfondens tilskud til projektet ”Få styr på kulstoffet”

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til specialkonsulent Sidsel Birkelund Schmidt: 23 48 17 56 eller på mail: sibs@icoel.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk