Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
030152424 Plan til beregning af foderværdien i kolbemajs i kernemajsforsøg 030142323 Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 28-02-2024
Fordelingsdato: 28-02-2024
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: Denne plan er oprettet i tilknytning til 030142424 - Majssorter til kernemajs og har til eneste formål at kunne indeholde data fra udtagning af kolbeprøver i P06. Dette er nødvendigt for at foderværdiberegningen i kolbemajs er mulig.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00Pinnacle
2Stadium 00Conclusion
3Stadium 00Prospect
4Stadium 00KWS Kampinos
5Stadium 00Around
6Stadium 00LG31160
7Stadium 00Starlord
8Stadium 00KWS Marcopolo
9Stadium 00KWS Nevo
10Stadium 00LG HIGHLIGHT
11Stadium 00KWS Pluvio
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 91, Ved høst, Kolbeprøveudtagning
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Teknologisk Institut sender prøverne til Eurofins Agro Testing til NIR analyse.
EFOS, %, (kvæg)
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
STIVELSE, % af tørstof
SUKKER, % i tørstof
NDF, % i tørstof, total
iNDF, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
ledGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
KOLBEPRØVE til Koldkærgård Kun LFE 6, 10 og 11. Prøvestørrelse: 40 kolber. Se afsnittet om prøveudtagning.
TØRSTOF, % af råvare
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
Fiktive parceludbytte anvendes til beregning af forsøget og indberettes af Teknologisk Institut.
 


PRØVEUDTAGNING: I LFE 6 og 2 x 10 plukkes kolber umiddelbart før høst af forsøg 030142424, dog senest 25. oktober. Der plukkes 10 kolber med svøbblade i hver parcel. Pluk kolberne i sårække 1 og 4 (ikke høstrækkerne) Der plukkes i midten af rækkerne min. 3 meter fra enderne. Den største kolbe på 10 planter i træk plukkes umiddelbart under kolben, så kolbestilken ikke plukkes med. Kolberne fra de enkelte parceller samles i en ledprøve, som sendes til Teknologisk Institut (anvend labels til Koldkærgård). Teknologisk Institut findeler prøven og udtager en repræsentativ delprøve, bestemmer tørstofindhold og sender en tørret prøve til Eurofins.

Fiktive parceludbytte anvendes til beregning af forsøget og indberettes af Teknologisk Institut.

Husk at mærke kolbeprøverne med stregkodelables fra 030152424 selvom prøverne udtages i forsøg 030142424.

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 20 28 26 94 or mail mam@seges.dk

Rettelser:
DatoTekst
28-02-2024Måletider uden måleparametre fjernet fra plan (tep)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk