Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
052292424 Rækkesprøjtning i strandsvingel. DLF Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-05-2024
Fordelingsdato: 29-08-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekt og skånsomhed af forskellige strategier til bekæmpelse af græsukrudt om efteråret i strandsvingel med behandlinger mellem rækkerne.

BAGGRUND: Øgede krav til nedsat pesticidforbrug og stadig færre midler til rådighed samtidig med hele resistensproblematikken gør det nødvendig at se på andre muligheder end den traditionelle bredsprøjtning. En afskærmet behandling mellem rækkerne vil give mulighed for at anvende midler og doseringer der normalt ikke tåles af afgrøden. Samtidig nedsættes det behandlede areal.

FORSØGSBETINGELSER: Der anlægges 1 forsøg i strandsvingel

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden græsukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for bredbladet ukrudt, svampe og skadedyr. Der gødskes og vækstreguleres som omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
201-11-2023
Afskærmet sprøjtning
Angivet dosering er udsprøjtet mængde i båndet under dysen.
0,5 l Kerb 400 SC
301-11-2023
Afskærmet sprøjtning
Angivet dosering er udsprøjtet mængde i båndet under dysen.
1 l Kerb 400 SC
401-11-2023
Afskærmet sprøjtning
Angivet dosering er udsprøjtet mængde i båndet under dysen.
0,7 kg Roundup PowerMax XL
1 l Kerb 400 SC
501-09-2023
Afskærmet sprøjtning
Angivet dosering er udsprøjtet mængde i båndet under dysen.
0,7 kg Roundup PowerMax XL
601-09-2023
Afpudsning forud for sprøjtning, foretages af forsøgsvært
Afskærmet sprøjtning
0,7 kg Roundup PowerMax XL
Afpudsning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 200 l pr. ha. og der anvendes alm. lowdriftdyse LD02 eller lignende med 110 graders sprede vinkel så dosering af middel bliver mindre tæt på afgrøden. Angivet dosering er udsprøjtet mængde i båndet under dysen.
 • Led 6 afpudses forud for sprøjtning, udføres af forsøgsvært, koordineres med Bo Nymand,
 • Led 5 behandles omkring 1. september med afskærmet sprøjtning
 • Led 2 - 4 behandles omkring 1. november med afskærmet sprøjtning
 • KEMIKALIER: Kemikalier leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-09-2023, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0201-09-2023, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1, 6
  ParcelRAPGRÆS, ALM. planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0301-11-2023, Før 2. behandling
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 6
  ParcelRAPGRÆS, ALM. planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0415-03-2024, Forår ved begyndende vækst
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
  Se tekstafsnit: Herbicidskader
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P05Stadium 89, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til DLF (lærredspose).
  Prøvestørrelse: 2 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  RAPGRÆS, ALM., % i frø
  RAPGRÆS, ENÅRIG, % i frø
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til DLF (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   


  HERBICISKADER Karakter 0-10: Det bedømmes, hvorvidt den samlede mængde af biomasse, blade og stængler med mere er reduceret i forhold til ubehandlet. 0 = ingen skade, 10 = total skade

  KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til en 10 l. spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Bemærk prøverne sendes direkte til:
  DLF
  Højerupvej 31
  4660 Store Heddinge.

  Hvis prøverne er meget våde må de ikke sendes fredag da de kan risikere at ligge varmt weekenden over og dermed blive ødelagt.
  Sørg i stedet for at prøverne i lærredsposer ligger et sted med god kølig luft og ikke i "stoppede" poser .

  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  HØST: Forsøget høstes/skårlægges inden afgrøden begynder at drysse efter anvisning fra frøkonsulent.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Carl Høj Laursen 4043 0337, mail: carl@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  30-08-2023Doseringer ændre i følge mail fra Erling Christoffersen (tep)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Kerb 400 SC GHS08 GHS09
  Roundup PowerMax XL GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk