Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
090062424 Bekæmpelse af lys bladplet i vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-02-2024
Fordelingsdato: 28-02-2024
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse betydningen af angreb af lys bladplet.

BAGGRUND: Angreb af lys bladplet er set hyppigere de senere år. Angreb kan være et problem i visse marker i visse år. Det nye middel Architect er pt. ikke godkendt, men forventes godkendt i 2024. Indholdet I 1,0 l Architect svarer til 0,5 l Comet Pro + 0,5 l Medax Top.

FORSØGSBETINGELSER: Der skal være konstateret angreb af lys bladplet før anlæg af forsøg på min. 10 procent af planterne og mindst 3 uger før st. 65. Sorten må ikke være ”mindre modtagelig”, da evt. angreb udvikler sig langsomt i disse sorter. Se data i Sortinfo og i "Hold øje med lys bladplet i vinterraps". Sorten skal oplyses til Marlene Trinderup og godkendes før anlæg af forsøg. Hele forsøget SKAL behandles med svampemiddel under blomstring, og behandlingen noteres. Der må ikke udføres anden svampebekæmpelse i forsøget før i st. 65. Der må heller ikke udføres vækstregulering i forsøget. Dette er meget vigtigt, da behandling både med Architect og Caryx kan trykke afgrøden. Vælg derfor en mark, hvor der ikke forventes lejesæd. Ellers behandles som i den omgivende mark.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 5 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 45m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Gødskning og sprøjtningVanding, startdatoKun forsøg
Økologiske præparaterVanding, mmKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Hele forsøget SKAL behandles med svampemiddel under blomstring, og behandlingen noteres. Der må ikke udføres anden svampebekæmpelse i forsøget før i st. 65. Der må ikke udføres vækstregulering i forsøget. Ellers behandles som i den omgivende mark.
Vanding: Hvis forsøget vandes skal det noteres med dato og mængde. Der er oprettet en enkelt linje til dette under Generel behandling. Tilføj selv flere for hver gang der vandes.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1:
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
201-03-2024
perioden marts til primo april
1 l Architect
0,5 l Ammoniumsulfat-opløsning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Der anvendes ca. 200 l vand.
 • Led 2 behandles ved angreb i perioden marts til primo april. Det er vigtigt, at der er angreb på min. 10 procent af planterne. Architect må ikke udsprøjtes i en meget kold periode. Der skal være vækst i afgrøden.

 • KEMIKALIER: fremsendes direkte fra BASF.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-03-2024, Før behandling
  ForsøgVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  LYS BLADPLET % angrebne planter.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1
  LYS BLADPLET % dækning på blade.
   
  P0222-03-2024, 3 uger efter behandling
  ForsøgVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelLYS BLADPLET % angrebne planter.
   
  ParcelLYS BLADPLET % dækning på blade.
   
  P03Stadium 89, Før høst
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m stængelangreb.
   
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
   
  ParcelLYS BLADPLET % planter m stængelangreb.
   
  ParcelLYS BLADPLET % dækning på stængel.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelNØDMODNING % planter med.
   
  ParcelGRØN STUB % dækning, .
   
  ParcelKRANSSKIMMEL % stængler m.
   
  ParcelRODHALSRÅD % planter m stængelangreb.
   
  ParcelRODHALSRÅD % dækning på stængel.
   
  P04Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  VAND, % i kerne/frø
  RENHED, % i råvare
  OLIE, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   


  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Overordnet beskrivelse af smittetryk af svampe, lavt, middel, kraftigt
  - Har der været betydende angreb af skadedyr og ukrudt, som ikke er bekæmpet
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Har forsøget været vellykket
  - Hvilken metode er brugt ved høst: Direkte høst med sideknive, adskillelse efterfulgt af direkte høst uden sideknive, adskilles før skårlægning efterfulgt af tærskning eller skårlægning efterfulgt af tærskning?

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87405439 / 20282695 eller på mail: gcn@seges.dk


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Ammoniumsulfat-opløsningIntet faresymbol
  Architect GHS07 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk