Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070152424 Majs med sugeceller Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 15-03-2024
Fordelingsdato: 19-03-2024
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse høsttidspunktets betydning for effekten af efterafgrøder i majs, og samtidig belyse forskellene på tidlige og sildige majssorter med hensyn til effekten på efterafgrødens kvælstofoptagelse.

BAGGRUND: Majs er en værdifuld afgrøde, men potentielt en problemafgrøde ift. kvælstofudvaskning. Der mangler især viden om, hvordan majsens høsttidspunkt har indflydelse på effekten af efterafgrøder.

FORSØGSBETINGELSER: Der anlægges i 2024 2 forsøg i LFE 10.
Forsøg 001 med forfrugt kløvergræs. I forsøg 001 skal der være kløver i forfrugten med mindst 10% kløver i marken, og der må ikke tilføres gylle, men kun startgødning jf. plan.
Forsøg 002 med for- og forforfrugt majs, men i et grovfodersædskifte. I forsøg 002 udbringes gylle af landmanden, og det tilstræbes at der er tilført nitrifikationshæmmer til gyllen.

Forsøgene anlægges i marker med pløjning på JB 1 eller 3. Majsen skal sås i april i et jævnt og tilpas fast såbed efter gylleudbringing. Det er meget vigtigt at forsøgene vandes optimalt efter Vandregnskab Online. Kontakt Søren Kolind Hviid ved tvivl om vanding, skh@seges.dk. Forsøgsarealet skal være fri for kvik, hanespore, spildkartofler og andet rodukrudt. Jordtypen skal være meget ensartet, og marken skal være i god kultur og have reaktionstal over 5,8.

ARBEJDSFORDELING:
 • Etablering af sugeceller i 75 cms dybde foretages af Juulsgaard Tensiometre. Juulsgaard Tensiometre står også for at fjerne sugeceller før jordbearbejdning.
 • Såning af majs med placering af startgødning udføres af Teknologisk Institut
 • Etablering af efterafgrøde udføres af Teknologisk Institut
 • Gylleudbringning udføres som på resten af marken af landmand eller maskinstation. LFE udtager en prøve af gyllen når den udbringes.
 • Forsøget høstes af Teknologisk Institut på de to forskellige høsttidspunkter.


 • ANLÆGSDATA: Slangerne fra sugecellerne er trukket i ca. 15 - 20 cm dybde, således, at en øverlig jordbearbejdning, f.eks. radrensning, er mulig. Slangerne føres til samlestativer, hvor aftapningen af vandprøverne foregår. Forsøget er afmærket ud til faste punkter i skel eller hegn eller ved hjælp af GPS, så det uden problemer kan genfindes.
  Forsøget anlægges i split-plot design, hvor høsttider grupperes. Bruttoparcellerne anlægges med 3 x 16 m, svarende til 4 majsrækker, hvoraf de 2 midterste rækker høstes. Nettoparcellerne består to rækker majs. Umiddelbart efter såning af efterafgrøder (5 uger efter majssåning), opsprøjtes høstparcellen med glyphosat, dvs. parcellen afkortes til en længde på 10 m.


  DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 48m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg
  HandelsgødningerKaliumchlorid 50. KaligødKun forsøg
  Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg2567
  HerbiciderDFFBåde mark og forsøg0,05 l
  TocalisBåde mark og forsøg0,1 kg
  MaisTerBåde mark og forsøg30 g
  AdditiverMaisOilBåde mark og forsøg0,4 l
  HerbiciderStarane 333 HLBåde mark og forsøg0,15 l

  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i generel behandling.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2567EAT - Eurofins Agro TestingGylleAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  GENEREL BEHANDLING: Forsøg 002 skal tilføres 300 kg kaliumchlorid, og forsøg 001 tilføres ikke kaliumchlorid. Forsøg 001 tilføres gylle af landmanden ud fra markens kvælstofnorm. Gyllen udbringes så tæt på majssåning som praktisk muligt. Der må ikke tildeles gødning til forsøget udover grund- og forsøgsgødning, der fremgår af forsøgsplanen. Der udtages en prøve af landmandens gylle i forbindelse med udbringningen. Der må ikke anvendes andre efterafgrøder og herbicider ud over de i planen angivne. Ukrudtsbekæmpelse foregår på samme måde i alle led. Der sprøjtes med DFF inden majsen fremspirer og igen ca. to uger efter majssåning med 0,1 kg Tocalis, 30 g MaisTer, 0,4 l MaisOil, 0,15 l Starane 333 HL og radrenses ca. 4-5 uger efter majssåning i forbindelse med såning af efterafgrøder. To uger efter radrensning og såning af efterafgrøde vurderes behovet for en ekstra behandling mod nyfrempiret ukrudt.

  I alle led placeres startgødning ved såning af majs - 130 kg YaraMila MAJS NP 19-8 pr. ha. .

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Høsttid
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  124-04-2024
  Ved såning
  MajshelsædBenco
  10 kg P130 kg YaraMila Majs NP 19-8
  24 kg NPlaceret
  22-05-2024

  28 dage efter såning
  Ingen efterafgrøde
  224-04-2024
  Ved såning
  MajshelsædBenco
  10 kg P130 kg YaraMila Majs NP 19-8
  24 kg NPlaceret
  22-05-2024

  28 dage efter såning
  Alm.rajgræs4 kg Indicus
  Alm.rajgræs7 kg Thegn
  324-04-2024
  Ved såning
  MajshelsædCito KWS
  10 kg P130 kg YaraMila Majs NP 19-8
  24 kg NPlaceret
  22-05-2024

  28 dage efter såning
  Alm.rajgræs4 kg Indicus
  Alm.rajgræs7 kg Thegn


  Faktor 2: Sort
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  A06-09-2024
  Høstes ved tørstof på 30 % vand
  Høst
  Høst-dato
  B27-09-2024
  3 uger efter første høsttid
  Høst
  Høst-dato
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  PRØVEUDTAGNING AF GYLLE: I forsøg 001 laves der en gylleanalyse (2567), når landmanden tildeler gylle. Gylleprøven sendes til Eurofins til analyse.

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Gødskning
  Alle led tildeles 130 kg YaraMila MAJS NP 19-8 pr. ha i startgødning ved såning svarende til 10 kg P og 24 kg N. Tildeling af kvælstof i gylle i forsøg 002 tildeles ud fra markens kvælstofnorm. Der udsåes 85000 frø/ha i alle led.

  Efterafgrøde
  Efterafgrøde radsås i led 2 og 3 mellem majsrækkerne i forbindelse med radrensning, når majsen har maksimal 4 blade.

  Ukrudtsbekæmpelse
 • Der sprøjtes med 0,05 l DFF pr. ha inden majsen fremspirer
 • 2 uger efter såning behandles med 0,1 kg Tocalis, 30 g MaisTer, 0,4 l MaisOil, 0,15 l Starane 333 HL i alle led
 • 4 uger efter såning radrenses i alle led i forbindelse med såning af efterafgrøde (efterafgrøde er kun i led 2 og 3).

 • UDSÆD: Udsæd af majs, Function og Cito KWS og alm. rajgræs, Indigo og Thegn leveres af Teknologisk Institut.

  GØDNING: Kvæggylle til forsøg 002 skaffes lokalt.
  Startgødning leveres af Teknologisk Institut

  KEMIKALIER: Leveres af Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2024, Før udbringning af gylle
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  KT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  MGT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 25-50 cm
  GROVSAND, % i jord 25-50 cm
  HUMUS, % i jord 25-50 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 25-50 cm
  LER, % i jord 25-50 cm
  SILT, % i jord 25-50 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 50-75 cm
  GROVSAND, % i jord 50-75 cm
  HUMUS, % i jord 50-75 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 50-75 cm
  LER, % i jord 50-75 cm
  SILT, % i jord 50-75 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0225-04-2024, Lige efter såning
  ForsøgGRUNDVANDSSTAND cm.
   
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0324-05-2024
  ForsøgGRUNDVANDSSTAND cm.
   
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0417-06-2024
  ForsøgGRUNDVANDSSTAND cm.
   
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
   
  P0512-07-2024
  ForsøgGRUNDVANDSSTAND cm.
   
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0602-08-2024
  ForsøgGRUNDVANDSSTAND cm.
   
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0723-08-2024
  ForsøgGRUNDVANDSSTAND cm.
   
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter i hele høstparcellen tælles og indberettes sammen med m2 måleflade.
   
  P0806-09-2024, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  EFOS, %, (kvæg)
  NDF, % i tørstof, total
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  STIVELSE, % af tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  iNDF, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  TØRSTOF, % af råvare
  P0907-09-2024, Umiddelbart efter første høsttid
  ForsøgGRUNDVANDSSTAND cm.
   
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TOTAL N, % i jord 25-50 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1027-09-2024, Efter 2. høsttidspunkt
  ForsøgGRUNDVANDSSTAND cm.
   
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TOTAL N, % i jord 25-50 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelFOTO digital.
  Billedet skal være i hele bredden mellem de 2 majsrækker, og skal vise hvor godt efterafgrøden er etableret. Se tekstafsnit FOTO digital
   
  P1111-10-2024, Oktober
  ForsøgGRUNDVANDSSTAND cm.
   
  ledUdføres kun i følgende led: A2, B2, A3, B3
  PLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Planteprøver udtages af efterafgrøde. Se afsnit PRØVEUDTAGNING. Klippes jf. metode 1 - Planteprøver til bestemmelse af arealbestemt kvælstofoptagelse.
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  TØRSTOF, % i planteprøve
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1225-10-2024
  ForsøgGRUNDVANDSSTAND cm.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1315-11-2024
  ForsøgGRUNDVANDSSTAND cm.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1429-11-2024, Mellem 1. og 2. høsttid
  ForsøgGRUNDVANDSSTAND cm.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1516-12-2024
  ForsøgGRUNDVANDSSTAND cm.
   
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde


  VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  PLANTEDÆKKE AF EFTERAFGRØDE:
  Bedømmelse skal foregå mellem de to majsrækker i høstparcellen.

  PLANTEBESTAND:
  Plantebestanden afrapporteres som antallet af planter i hele høstparcellen, hvor målefladen også angives. Se Plantetal/Plantebestand for majs

  FOTO DIGITAL: I P11 tages et foto pr. parcel, der skal vise hvor godt efterafgrøden er etableret. Billedet skal tages lodret ned på jorden mellem de to majsrækker i nettoparcellen, således, at majsrækkerne lige netop kan anes i siderne af billedet. Billederne sendes til Tina Houlborg, SEGES tiho@seges.dk

  MÅLING AF GRUNDVANDSSTAND: Måling af grundvandsstand foretages ved måling af vandstanden i pejlerør i kanten af marken. Pejlingen foretages ved nedsænkning af en pejlefløjte. Dybden måles til overkant af pejlerøret, netop i den dybde hvor fløjten aktiveres. Der foretages en måling for pr. gentagelse, der registres under led 1 i måleparameteren GRUNDVANDSSTAND

  VANDPRØVE: Udtagning skal afpasses efter nedbørsmængden således, at der i tørre perioder uden vandafstrømning fra jorden ikke udtages prøver. Forsøgsenheden udtager vandprøverne i henhold til Vejledning i prøveudtagning fra sugecellearealer: Udtagning af vandprøver.
  Ved spørgsmål kontaktes Tina Houlborg, SEGES.

  Prøver nedfryses straks og opbevares på frost. Vandprøverne sendes til AgroLab Kiel se adresser nedenfor:

  AgroLab Agrar und Umwelt GmbH
  Dr.- Hell-Str. 6
  D-24107 Kiel
  Germany

  HØST: Majsen skal høstes med Teknologisk Instituts majshøster på de i planen angivne tidspunkter. Se Vejledning. Majsen høstes (første høsttid) ved 30 % tørstofindhold og med 30 cm stubhøjde.
  Af tekniske årsager, skal alle høstparceludbytter indberettes under P07. Dato for 2. høsttidspunkt indberettes under forsøgsbehandlinger.

  I slutningen af august. 8-10 dage inden forventet høst udtages en prøve til tørstofbestemmelse. Når Cito KWS har over 30% tørstof høstes første gang. Minimum 21. dage efter 1. høsttid høstes anden gang.

  PLANTEPRØVER: Efter majshøsten udtages planteprøver af efterafgrøden i P10. Planteprøverne udtages efter droneflyvning er gennemført. Efterafgrøden afklippes ved jordoverfladen 2 steder med en prøveflade på 67 cm x 75 cm (dvs. en samlet måleflade på 1 m2) imellem de to majsrækker i hver nettoparcel, dvs. klippefelterne placeres mellem de to majsrækker som er placeret mellem hjulsporene. Imellem disse to majsrækker udvælges tilfældigt hvor klippefladerne er placeret, hvilket kan gøres ved på forhånd præcist at fastlægge, hvor mange meter inde i parcellen klippene skal tages (f.eks. 3 og 5 m). De 2 delprøver for hver parcel samles til en parcelprøve og de 4 parcelprøver samles til en led-prøve. I øvrigt følges metode 1 - Planteprøver til bestemmelse af arealbestemt kvælstofoptagelse se Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning.

  JORDPRØVER: Det er vigtigt ved udtagelse af jordprøver at hullerne dækkes efter prøveudtagning

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i webTrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden for Landbrug har deltaget i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Tina Houlborg: 30 68 39 73 eller på mail: tiho@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  DFF GHS09
  MaisOil GHS07
  MaisTer GHS07 GHS09
  Starane 333 HL GHS07 GHS09
  Tocalis GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk