Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
080022424 CA som bæredygtigt dyrkningssystem, Sjælland - år 4, del 2 Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 26-03-2024
Fordelingsdato: 04-10-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve forskellige dyrkningssystemers effekt på jordens sundhed, dyrkningssikkerhed, miljø og mulige klimaeffekter. Traditionel dyrkning med pløjning sammenlignes med reduceret jordbearbejdning og dyrkningssystemet conservation agriculture, som indebærer direkte såning, målrettede efterafgrøder, sundt sædskifte og efterladelse af halm. Der er forsøg placeret på 3 lokaliteter med varierende jordtyper og nedbørsforhold, for at undersøge, hvordan systemerne performer ved forskellige betingelser. I forbindelse med forsøgsparcellerne etableres sub-plots til evt. afprøvning af produkter, arter eller sorter, som kan betyde noget for dyrkningssikkerhed og/eller plante- og jordsundhed i de forskellige dyrkningssystemer.

BAGGRUND: Der er stort fokus på behovet for en klimarobust og bæredygtig dyrkning, som kan sikre en god afgrødeproduktion i mængde og kvalitet, trods klimaændringer som giver øgede udfordringer med både tørke og hyppige, kraftige nedbørshændelser. Det stiller krav til dyrkningsjorden og afgrøderne, og kan give et behov for at ændre dyrkningspraksis. Det er velkendt at minimal/ingen jordbearbejdning er effektivt virkemiddel i fht at begrænse risikoen for tab af jord og næringsstoffer ved såvel vand- som vinderosion, men der mangler ’all-round’ viden om de forskellige dyrkningsmetoders effekt på vand- og næringsstofudnyttelse, kulstoflagring og ’generel jordsundhed’.I disse forsøg foretages gennemgribende analyser af jord og afgrøde over et projektforløb på 3-5 år. Forsøgene gennemføres i projekt GRObund, som er et projekt i samarbejde med Syngenta. Fra efteråret 2023 udnyttes to ud af de tre forsøgsarealer desuden til målinger, der skal udnyttes i forskningsprojektet Klimon, hvor AU og KU deltager.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er fastliggende 2024 er 4. forsøgsår. Forsøgsarealet udgøres af storparceller, så der er plads til individuelle behandlinger med almindelige såmaskiner og så der evt. kan afprøves forskellige strategier i faktor 2. Afgrøden var i 2021 hestebønne, efterfulgt af vinterhvede i 2022. Der var efterafgrøder før dyrkning af vårbyg i 2023. Der har til og med høst 2023 ikke været forskel på behandlinger i faktor 2. I august 2023 blev sået vinterraps, der desværre ikke spirede. Det er derfor beslutte at så vinterhvede på arealet i stedet for.Denne forsøgsplan er lavet til vinterhvede og er en videreførsel af forsøget 080022124.


ARBEJDSFORDELING:
 • SEGES udfører infiltrationsmålinger, VESS og Penetrologger målinger (Kun i A-led)
 • TI installerer minirhizotroner i starten af oktober.(Kun i A-led)
 • TI gennemfører filmning i minirhizotroner 3 gange i løbet af efteråret 2023 og forår 2024.
 • LFE 15 fjerner minirhizotroner fra parcellerne efter sidste måling og god tid inden høst.

 • ANLÆGSDATA: Forsøget er anlagt med parceller på ca. 24 m*100 m i 2021, afpasset landmandens mark og maskiner. Forsøget er anlagt i 4 rækker med 24 meter værn imellem. Forsøget er anlagt med 2 subplots. Forsøget er fastliggende og parceller skal kunne genfindes via målepunkter i skel og via GPS. I vækstsæsonen 23/24 testes en biostimulant i faktor 2 Der testes med og uden biostimulant. Behandling A og B vil blive foretaget i halv bredde af sprøjtebommen

  Der afsættes et bruttoareal i hver parcel på 15 x 15 m til minirhizotroner og lattergaskamre, samt prøvetagninger udført af AU og KU. Disse prøvetagninger fremgår ikke af forsøgsplanen. Se skitse vedhæftet.


  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 2400m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

  GENEREL BEHANDLING: I alle forsøgsled foretages individuelle behandlinger, med det formål at hver dyrkningsmetode optimeres. Alle behandlinger registreres i planlægningsprogrammet, gerne med aktuelle priser på stykomkostninger. Efter hver dyrkningssæson sendes disse data til raej@seges.dk.

  I sæsonen 23/24 gødskes alle led ens, på grund af, der måles lattergas. Sygdomme og skadedyr bekæmpes efter behov for de enkelte led. Beslutninger om behandlinger gennemføres i dialog med deltagende rådgiver. Alle behandlinger indberettes i NFTS under hvert enkelt led

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Dyrkningsstrategi
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Før såningPløjning
  Stadium 00

  Ved såning
  Udsædsmængde
  14-03-2024
  Forår ved begyndende vækst
  60 kg N
  01-04-2024140 kg N
  ForårPlanteværnMiddel I
  Middel II
  PlanteværnMiddel I
  Middel II
  2Stadium 00
  Der foretages øverlig harvning
  Før såning
  HarvningHarvedybde
  Udsædsmængde
  14-03-2024
  Forår ved begyndende vækst
  60 kg N
  01-04-2024140 kg N
  ForårPlanteværnMiddel I
  Middel II
  PlanteværnMiddel I
  Middel II
  3Stadium 00

  Ved såning
  Direkte-såning
  Udsædsmængde
  14-03-2024
  Forår ved begyndende vækst
  60 kg N
  01-04-2024140 kg N
  ForårPlanteværnMiddel I
  Middel II
  PlanteværnMiddel I
  Middel II


  Faktor 2: Biostimulant
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  AStadium 25 - 31

  Forår ved begyndende vækst
  Ubehandlet
  BStadium 25 - 31

  Forår ved begyndende vækst
  50 g Vixeran
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Alle forsøgsled behandles individuelt efter aftale med konsulent.

  Udsæd:
  Mængden tilpasses såbeddet, men som udgangspunkt anvendes 10% mere udsæd i led med direkte såning. Såtidspunktet tilpasses ligeledes de optimale betingelser ved hver behandling. Udsædsmængde og sådato noteres i fanen Forsøgsbehandlinger for hvert led.

  Gødning:
  Gødningsniveau og valg af gødning fastlægges af tilknyttet rådgiver. Forår benyttes handelsgødning ved to tildelinger.

  Vixeran
  Vixeran skal udbringes i stadie 25 til 31. Der skal være gang i væksten og udbringning vil typisk være omkring første ukrudtssprøjtning. Der skal være normal gode sprøjteforhold og med normal vandmængde (100 - 200 l/ha)

  Planteværn:
  Udføres efter behov i hvert led, både i forhold til forekomst af ukrudt, skadedyr og sygdomsangreb. Midler, dato og anvendt mængde noteres i fanen Forsøgsbehandlinger for hvert led.

  UDSÆD: Skaffes lokalt

  GØDNING: Skaffes lokalt.

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0103-10-2023, Ved såning
  ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
   
  ForsøgTOMST-JORDSENSOR INSTAL. Dato, Se tekstafsnit JORDMÅLINGER.
   
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
  Vejrstation opsat i forsøg 080022124
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  RAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
  Indberettes via OneDrive
   
  P0204-10-2023, M04
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0305-10-2023, M05
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0413-10-2023, M06
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0523-10-2023, M07
  Alle målinger i P05 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0631-10-2023, M08
  Alle målinger i P06 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P0710-11-2023, M09
  ledVESS (spadeprøve) karakter 1-5.
  Udføres af SEGES
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelINFILTRATION mm/min mm vand/ min.
  Udføres af SEGES
   
  P0823-11-2023, M10
  ledUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, A2, B2, A3, B3
  PLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Metode2: Diagnosticering af næringsstoftilstand. TI skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  RODBIOMASSE 0 - 20 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  RODBIOMASSE 21 - 40 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  RODBIOMASSE 41 - 60 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P0907-12-2023, M11
  Alle målinger i P09 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1022-12-2023, M12
  Alle målinger i P10 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1105-01-2024, M13
  Alle målinger i P11 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1219-01-2024, M14
  Alle målinger i P12 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1302-02-2024, M15
  Alle målinger i P13 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1414-02-2024, M16
  Alle målinger i P14 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1526-02-2024, M17
  ledPLANTEBESTAND planter/m2.
   
  ledUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
  List de dominerende arter i et notat.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  GRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, .
  List de dominerende arter i et notat.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1611-03-2024, M18
  Alle målinger i P16 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1715-03-2024, M19, Dagen efter 1. gødskning
  Alle målinger i P17 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1818-03-2024, M20
  Alle målinger i P18 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P1921-03-2024, M21
  Alle målinger i P19 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P2025-03-2024, M22
  Alle målinger i P20 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P2102-04-2024, M23, Dagen efter 2. gødskning
  Alle målinger i P21 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P2211-04-2024, M24
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelRODBIOMASSE 0 - 20 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI minimum 14 dage efter installation af rør.
   
  ParcelRODBIOMASSE 21 - 40 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  ParcelRODBIOMASSE 41 - 60 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  ParcelRODBIOMASSE 61 - 80 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  ParcelRODBIOMASSE 81 - 100 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P2319-04-2024, M25
  Alle målinger i P23 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P2422-04-2024, M26
  Alle målinger i P24 udføres kun i led: A1, A2, A3
  ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  P2529-04-2024, M27
  ledUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
  Indberettes af TI
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  RODBIOMASSE 0 - 20 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  RODBIOMASSE 21 - 40 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  RODBIOMASSE 41 - 60 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  RODBIOMASSE 61 - 80 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  RODBIOMASSE 81 - 100 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  P2605-07-2024
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledSEPTORIA % dækning.
   
  ledPLANTEHØJDE cm.
   
  ledMELDUG % dækning.
   
  ledGULRUST % dækning.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P27Stadium 90, Ved høst
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  HØSTES PÅ PARCELNIVEAU. Der udtages en prøve på 800-1000 g pr. parcel og sendes til TI.
  GLUTEN14, %
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
  Se tekstafsnit HØST
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  PLANTEPRØVE: Planteprøver i P07 udføres jævnfør metode 2: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand. Der udtages prøver på ledniveau i led A1, A2, A3, B1, B2 og B3

  RODMÅLINGER: Der installeres ét rør i hver parcel i led A1, A2 og A3 hurtigst muligt efter såning af vinterraps. Rødder måles medio november, medio marts og medio april for at kvantificere rodbiomassen. Nedgravning af rør og målinger foretages af Teknologis Institut. Fjernelse af rør inden høst foretages af LFE

  LATTERGASPRØVEUDTAGNING Udtagning af lattergasprøver følger prøvetagningsstrategien med måledage (M01, M02 …), jf. regneark delt i fælles mappe i OneDrive. Efter hver gasprøvetagning registreres dato både i regnearket og i WebTrialOffice. Tid for prøveudtagning registres via tidtagnings app.
  Prøvetagningerne foretages jf. Vejledning til udtagning af lattergasprøver og det er vigtigt, at området omkring rammen holdes repræsentativt og påvirkes mindst muligt, ligesom området indenfor rammen ikke må forstyrres ud over planlagte behandlinger.
  Der holdes løbende kontakt med Teknologisk Institut og SEGES for opfølgning på udtagningsstrategien i forhold til hvordan sæsonen udvikler sig, og for at sikre den mest optimale strategi efter vejrmæssige og praktiske forhold.

  INSTALLATION AF RAMMER: Hvis der i forbindelse med grundbehandlinger eller forsøgsbehandlinger er behov for at fjerne rammerne, er det vigtigt, at der på forhånd er valgt en metode til at genfinde placeringen. Rammerne må ikke forskydes mere end højst 5 cm fra udgangspunktet.
  Det er vigtigt, at rammerne geninstalleres umiddelbart efter behandlinger er foretaget. Dette skyldes, at rammerne skal være installeret i jorden dagen før næste prøvetagning kan foretages. Måleparameter oprettes i PC Markforsøg, hvis rammer fjernes og geninstalleres udover i forbindelse med de planlagte markoperationer.
  Ved rammeinstallation måles højde af rammen jf. Vejledning til installation af rammer og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres ikke til PC Markforsøg.

  JORDMÅLINGER: Installation af Tomst-jordsensor sker i forbindelse med installation af rammer første gang, jf. datoer angivet under måletider. Tomst-jordsensoren måler jordfugtighed og -temperatur kontinuert gennem hele forsøgsperioden. Den placeres forsigtigt i jorden tæt på rammen i standardforsøgsled i 1.gentagelse. Jordsensorens ID registres i et notat. Tomst-jordsensoren fjernes først, når rammerne fjernes efter sidste måletid.
  Ved hver gasprøvetagning måles jordfugtighed- og temperatur omkring rammen med håndholdt apparat (SM 150 T) jf. Vejledning til jordsensormålinger og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive.

  VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

  DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDRE/NDVI.

  HØST: Der høstes minimum 15m2 på langs af agerretningen. For at lette arbejdet ved høst er det ok at høstparceller indsprøjtes tidligt i sæsonen.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Anvendt såmaskine og indstilling herunder, bredde af maskiner, tandsporsafstand, sådybde og doseringer af såsæd og gødning
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Rasmus Emil Jensen 40284904 eller på mail: raej@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  09-02-2024Der er tilføjet ekstra N-min og droneflyvniger efter aftale med HEVP (RJE)
  26-03-2024Dato for lattergas ændret efter 2. gødskning. (RJE)


  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk