Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
092312424 Afprøvning af nedsat dosering af Onyx mod hanespore i majs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At fastlægge muligheder for at nedsætte dosering af Onyx som blandingspartner til mesotrion-produkter til bekæmpelse af hanespore i majs.

BAGGRUND: Hanesporer spreder sig eksplosivt i disse år og er et voksende problem i majssædskifter. I de senere år er der opnået forståelse for synergien mellem Onyx og mesotrion-produkter til bekæmpelse af hanespore. Der er dog altid anvendt højeste dosis af Onyx, men der er behov for at undersøge mulighed for at kunne nedsætte dosering af Onyx og opnå samme høje effekt. Det vil også give en besparelse i omkostninger for den enkelte landmand. Effekten af blandingen skal stadig være meget høj, da hanespore skal bekæmpes så effektivt som muligt.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgsarealet placeres, hvor der er en stor og ensartet bestand af hanespore.

ANLÆGSDATA:

FORSØGSSTEDER: Der anlægges 2 forsøg hos LFE 10.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 3 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Efter optælling i P01 må der behandles som omkringliggende mark mod ukrudt.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 11 - 12
Når ukrudt har 1-2 blade
0,15 kg Tocalis
0,25 l Onyx EC
0,5 l Renol
2Stadium 11 - 12
Når ukrudt har 1-2 blade
0,15 kg Tocalis
0,375 l Onyx EC
0,5 l Renol
3Stadium 11 - 12
Når ukrudt har 1-2 blade
0,15 kg Tocalis
0,5 l Onyx EC
0,5 l Renol
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 150-200 l pr. ha.
 • Led 1-3 behandles når hanespore har max. 1½-2 blade.
 • KEMIKALIER: Skaffes lokalt
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 14, 10 dage efter 1. sprøjtning
  ParcelHANESPORE biomasse, visuelt bedømt.
  (forholdstal 100 i led 3)
   
  ParcelFOTO digital.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Der udføres en visuel bedømmelse af biomasse. Led 3 med behandling med 0,5 l Onyx sættes som reference til forholdstal 100. Biomassen i led 1 og 2 bedømmes op mod led 3. Det betyder, at biomassen vil blive over 100, hvis man vurderer en evt. ringere effekt af behandlingen i led 1 og 2. Biomassen af grønnere tilbageværende hanesporer i det behandlede forsøgsled 1 og 2, hvor effekten har været mangelfuld, kan eksempelvis være 200, hvis der er dobbelt så meget biomasse i forhold til led 3.

  HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Carsten Fabricius 29245175 eller på mail: cars@seges.dk eller Poul Henning Petersen 20102297 php@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Onyx EC GHS02 GHS07 GHS09
  Renol GHS05
  Tocalis GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk