Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
052042424 Engrapgræs udlagt i ærter, UDLÆGSÅR - DLF Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 25-09-2023
Fordelingsdato: 30-08-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: Forsøget skal undersøge muligheden for at udlægge engrapgræs i ærter sået på 30 cm. rækkeafstand og renholdelse med rækkesprøjtning

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges en i engrapgræsmark udlagt i markært i foråret 2023 og der høstes frø i 2024

ARBEJDSFORDELING:
LFE: afsætning af forsøg, registrering og sprøjtninger i faktor 1
Forsøgsvært: Alle rækkesprøtninger i faktor 2


ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges i en ærtemark med engrapgræs som udlæg. Rækkeafstanden er 30 cm. og parcel bredder tilpasses aktuelle maskiner til bånd-/rækkesprøjtning
Faktor 1 udføres med LFE's sprøjte i bruttoparcellen så der i hvert faktor 2 led kommer til at ligge en 1 og 2 ved siden af hinanden.
Se skitse nederst i planen

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 3 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 180m2. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING: Forsøget behandles som omgivende mark mht. gødskning og evt. svampesprøjtning

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
215-09-20230,12 l Agil 100 EC
0,05 l Hussar Plus OD
0,5 l Mero EC 80
15-03-2024
0,09 l Hussar OD
0,5 l Mero EC 80


Faktor 2:
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AUbehandlet
B15-09-2023
1 kg Roundup PowerMax XLRækkesprø. m. rækker afskærmet
med forsøgsværts maskine
C15-09-2023
1 kg Roundup PowerMax XLRækkesprø. m. rækker afskærmet
med forsøgsværts maskine
15-04-20241 kg Roundup PowerMax XLRækkesprø. m. rækker afskærmet
med forsøgsværts maskine
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Faktor 1
 • Behandles september med 0,12 l. Agil + 0,05 Hussar Plus OD
 • Behandles Marts 2024 med 0,09 Hussar Plus OD og 0,5 l. Mero

  Faktor 2
 • Led B og C rækkesprøjtes mellem engrapgræs rækkerne med 1,0 kg. Roundup Power Max medio september.
 • Led C rækkesprøjtes mellem engrapgræs rækkerne med 1,0 kg. Roundup Power Max medio September og April 2024

 • KEMIKALIER: Roundup leveres af avler
  Agil100 EC, Hussar Plus OD og Mero EC 80 Leveres fra Teknologisk Institut

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-09-2023, Før 1. sprøjtning
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1
  GRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, .
  Samlet optælling
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1
  TOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
  Samlet optælling
   
  P0215-05-2024
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelENGRAPGRÆS karakter 0-10, 0=ingen engrapgræs. 10=total dækning.
   
  ParcelAFGRØDENS TILSTAND karakter 0-10.
   
  P0315-08-2024
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  P04Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til DLF (lærredspose).
  Prøvestørrelse: 2 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE.
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  SPIREEVNE, %
  RAPGRÆS, ALM., % i frø
  RAPGRÆS, ENÅRIG, % i frø
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til DLF (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
  Se tekstafsnit SPILD
   


  HØST: Forsøget høstes inden afgrøden begynder at drysse. Forsøget SKAL høstes med min. 20 % vand i frøet. Kontakt frøkonsulent inden forsøget høstes.
  Er der tale om en kraftig sort/afgrøde kan forsøget skårlægges inden høst, men hvis der er tale om en tynd afgrøde skal det nedvisnes med Regelone og derefter høstes direkte.

  KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til en 10 l. spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Bemærk prøverne sendes direkte til:
  DLF
  Højerupvej 31
  4660 Store Heddinge.

  Hvis prøverne er meget våde må de ikke sendes fredag da de kan risikere at ligge varmt weekenden over og dermed blive ødelagt.
  Sørg i stedet for at prøverne i lærredsposer ligger et sted med god kølig luft og ikke i "stoppede" poser .

  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING, URKUDT: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Fordeling af ukrudtsbestanden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Carl Høj Laursen 4043 0337, mail: carl@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  30-08-2023Kemiberegningsskema åbnet (tep)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agil 100 EC GHS07 GHS08 GHS09
  Hussar OD GHS07 GHS09
  Hussar Plus OD GHS05 GHS09
  Mero EC 80 GHS07
  Roundup PowerMax XL GHS09

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk