Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
030012424 Teknik til udbringning af afgasset gylle til græs – med ammoniakmålinger Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-04-2024
Fordelingsdato: 19-02-2024
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af udbringningsteknik til afgasset gylle i slætgræs til 1., 2. og 3. slæt med henholdsvis nedfælder, nyudviklet slæbeskær (NUGA) og slangeudlægning med forsuring på henholdsvis udbytte og ammoniakfordampning.


BAGGRUND: En stadig større del af kvæggyllen afgasses, hvorfor der er behov for forsøg til at afdække betydningen af udbringningsteknik for udbyttet og ammoniakemission i slætgræs.


FORSØGSBETINGELSER: Anlægges på JB 1 eller 3 i veletablerede 1. eller 2. års marker med slætgræs uden kløver med faste kørespor. Forefindes kløver, sprøjtes den væk primo april. Der skal måles ammoniakfordampning i det ene forsøg i forbindelse med gylleudbringningen i juni efter 2. slæt. Dette forsøg må derfor ikke anlægges op ad skel eller gylletanke, og der må ikke udbringes gylle indenfor 100 m af forsøget i 7 dage før og efter hver gylleudbringning af hensyn til ammoniakfordampning. Anvender værten en centrifugalspreder til handelsgødning skal der holdes en bufferzone på 30 meter, så der ikke spredes gødning ind i forsøget. Forsøget skal placeres, så der er adgang til strøm indenfor 150 m. Forsøgene skal kunne vandes optimalt efter Vandregnskab Online. Der må ikke køres med gyllevogn, frakørselsvogn eller vandingsmaskine i parcellerne. Ammoniumindholdet i den afgassede gylle skal være over 1,7 kg/ton. Der høstes forsøgsmæssigt 3 slæt med en stubhøjde på 6 cm.

Der skal anvendes samme gylletype i begge forsøg.


ARBEJDSFORDELING:
 • LFE: Anlæg, gylleudbringning, registreringer, høst og tilsyn med forsøg påhviler den forsøgsansvarlige hos LFE. Samt tæt kontakt til landmanden.
 • Måling af ammoniakfordampning efter 2. slæt foretages af Aarhus Universitet.


 • ARBEJDSFORDELING VED GYLLEUDBRINGNING:
 • LFE udtager og indsender gylle-forprøver 8-10 dage inden planlagt udbringning af gylle. Husk at skrive E-mailadresse på følgeseddel. Prøveindsender modtager resultat af analysen direkte. NH4-N koncentrationen i disse benyttes til at bestemme doseringen af gylle.
 • Ytteborg eller Teknologisk Institut (Gylleaktør) udbringer gylle og foretager manuelle Agrosmåling og evt. temperatur og pH-målinger. Der skrives et notat med udbragte gylledoseringer (tons/ha), udbringningsforhold, vejrforholdene under udbringningen (sol, temperatur, nedbør og vind), beskrivelse af den gylletank gyllen er taget fra (teltoverdækning, fyldningsgrad, omrøring, etc.) og resultater af Agrosmåling.
 • Hvis Ytteborg er gylleaktør, sendes notat til LFE, der sørger for at notatet indberettes på forsøget. Teknologisk Institut opretter selv notat på forsøget.
 • LFE indsender gylleprøver til laboratorium. Som udgangspunkt udtages der prøver til analyse af gyllens næringsstofindhold ved hvert enkeltforsøg – også selvom gyllen udtages fra samme tank.
 • LFE indberetter udbragt gyllemængde under "Forsøgsbehandlinger" i WebTrialOffice

 • ANLÆGSDATA: Der oprettes bruttoparceller med en parcelbredde på 3 m, som indstreges med glyphosat tidligt forår. Høstparcellen anlægges midt i bruttoparcellen. Værn afhøstes til slut, efter hvert slæt. Der skal være min. 24 m værn rundt om forsøget for at muliggøre kørsel med gylletraktor.
 • Forsøget anlægges på langs af agerretningen. Se skitse og oversigt over forsøgsbehandlinger nederst.


 • DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 54m2. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerPK 0-4-21 m. Mg S CuBåde mark og forsøg800 kg
  Kaliumchlorid 50. KaligødBåde mark og forsøg150 kg

  GENEREL BEHANDLING: Forsøgsarealet behandles med 0,75 l pr. ha Primus XL eller 1,8 l pr. ha Starane XL primo april, hvis der forefindes kløver, så kvælstoffiksering ikke påvirker forsøgsbehandlingerne. Forsøgsarealet skal grundgødskes med 800 kg NPKS 0-4-21 tidligt forår og 150 kg kaliumklorid pr. ha, efter 2. slæt. På forsøgsarealet må der IKKE tilføres anden gødning end grund- og forsøgsgødning. Anvender værten en centrifugalspreder til handelsgødning skal der holdes en bufferzone på 30 meter, så der ikke spredes gødning ind i forsøget. Bufferzonen må gerne gødes med gylle når ammoniakmålingerne er afsluttet. Ellers behandles forsøget som omgivende mark.

  LFE koordinerer med værten, således, at værten selv sørger for gylleudbringning i bufferzonen, når ammoniakmålingerne i forsøget er afsluttet.

  VANDING:
  Forsøget skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  10 N0 Ingen NIngen kørsel
  205-04-2024
  60 kg N222 kg NS 27-4
  24-05-2024
  Efter høst af 1. slæt
  50 kg N185 kg NS 27-4
  28-06-2024
  Efter høst af 2. slæt
  40 kg N148 kg NS 27-4
  305-04-2024
  90 kg N333 kg NS 27-4
  24-05-2024
  Efter høst af 1. slæt
  80 kg N296 kg NS 27-4
  28-06-2024
  Efter høst af 2. slæt
  70 kg N259 kg NS 27-4
  405-04-2024
  120 kg N444 kg NS 27-4
  24-05-2024
  Efter høst af 1. slæt
  100 kg N370 kg NS 27-4
  28-06-2024
  Efter høst af 2. slæt
  80 kg N296 kg NS 27-4
  528-03-2024
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til Viborg
  NH4-NGylle afgasset 2551
  05-04-202470 kg NH4-NGylle afgasset, Markforsuring 2552
  Slangeudlagt
  6 l Svovlsyre
  16-05-2024
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til Viborg
  NH4-NGylle afgasset 2553
  24-05-2024
  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle afgasset, Markforsuring 2554
  Slangeudlagt
  6 l Svovlsyre
  20-06-2024
  Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til Viborg
  NH4-NGylle afgasset 2555
  28-06-2024
  Efter høst af 2. slæt
  50 kg NH4-NGylle afgasset, Markforsuring 2556
  Slangeudlagt
  6 l Svovlsyre
  605-04-202470 kg NH4-NGylle afgasset 2586
  Nedfældet
  3 cm Dybde
  24-05-2024
  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle afgasset 2587
  Nedfældet
  3 cm Dybde
  28-06-2024
  Efter høst af 2. slæt
  50 kg NH4-NGylle afgasset 2588
  Nedfældet
  3 cm Dybde
  705-04-202470 kg NH4-NGylle afgasset 2586
  Slangeudlagt
  24-05-2024
  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle afgasset 2587
  Slangeudlagt
  28-06-2024
  Efter høst af 2. slæt
  50 kg NH4-NGylle afgasset 2588
  Slangeudlagt
  805-04-2024
  70 kg NH4-NGylle afgasset, Markforsuring 2589
  Slangeudlagt
  3 l Svovlsyre
  24-05-2024

  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle afgasset, Markforsuring 2590
  Slangeudlagt
  3 l Svovlsyre
  28-06-2024

  Efter høst af 2. slæt
  50 kg NH4-NGylle afgasset, Markforsuring 2591
  Slangeudlagt
  3 l Svovlsyre
  905-04-2024
  70 kg NH4-NGylle afgasset 2586
  Slæbeskær
  24-05-2024

  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle afgasset 2587
  Slæbeskær
  28-06-2024

  Efter høst af 2. slæt
  50 kg NH4-NGylle afgasset 2588
  Slæbeskær
  1005-04-2024
  70 kg NH4-NGylle afgasset, Markforsuring 2589
  Slæbeskær
  3 l Svovlsyre
  24-05-2024

  Efter høst af 1. slæt
  60 kg NH4-NGylle afgasset, Markforsuring 2590
  Slæbeskær
  3 l Svovlsyre
  28-06-2024

  Efter høst af 2. slæt
  50 kg NH4-NGylle afgasset, Markforsuring 2591
  Slæbeskær
  3 l Svovlsyre
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2551Eurofins ViborgGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2552EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2553Eurofins ViborgGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2554EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2555Eurofins ViborgGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2556EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2586EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2587EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2588EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2589EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgasset, MarkforsuringAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2590EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgasset, MarkforsuringAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2591EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgasset, MarkforsuringAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

  Gylleudbringning og analyse:
  Tidspunkter for gylleudbringning fastsættes af LFE i samråd med forsøgsvært og Aarhus Universitet (Johanna Pedersen, jp@bce.au.dk). Datoer i denne plan er derfor kun vejledende og tilrettes på enkeltforsøgsniveau. Det tilstræbes, at slæt høstes på mandage og at gylleudbringningerne foretages på tirsdage. Al gylle udbringes af Ytteborg. Gyllen skal være omrørt umiddelbart før hver udbringning og indholdet af ammonium i gyllen skal være over 1,7 kg NH4-N pr. ton. OBS Senest 8 dage før gylleudbringning udtages gylleprøver jf. forsøgsbehandlinger til at måle ammoniumindholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning (prøve 2551, 2553 og 2555). Disse forprøver sendes til Eurofins Viborg. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve). Ved udbringning udtages der gylleprøver til analyse for hvert forsøg.

  Gylleprøver, der udtages ved behandling (2552, 2554 og 2556, samt 2586, 2587 og 2588, samt 2589, 2590 og 2591) indsendes til analyse ved Eurofins. Ved udbringning foretages desuden måling med Agros-måler. Resultatet anføres i et notat. Der gødskes efter forprøverne.

  Forsuring og pH-måling:
 • I led 5 forsures den afgassede gylle med 6,0 l koncentreret svovlsyre pr. ton gylle.
 • I led 8 og 10 forsures den afgassede gylle med 3,0 l koncentreret svovlsyre pr. ton gylle.
  De aktuelle pH-værdier måles manuelt ved udbringningen og registres under måleparametrene i P02, P04 og P06.

  Indstilling af udstyr:
 • Nedfældningsdybden ved græsmarksnedfældningen i led 6 skal være ca. 3-4 cm. Nedfældningsdybden måles med tommestok ved hver udbringning og noteres i WebtrialOffice under forsøgsbehandlinger.
 • Slæbeskær (NUGA)-bom i led 9 og 10 indstilles, således, at den opspændes til cirka 10 kg skærtryk.
 • Slangebom i led 5, 7 og 8 indstilles således, at slangerne netop slæber hen over jorden.

 • Gylleudbringning primo april, efter 1. slæt og efter 2. slæt:
 • Led 5 tilføres hhv. 70, 60 og 50 kg NH4-N i afgasset kvæggylle, som forsures med 6,0 l svovlsyre og udbringes med slæbeslanger.
 • Led 6 tilføres hhv. 70, 60 og 50 kg NH4-N i afgasset kvæggylle, som nedfældes med græsmarksnedfælder på traditionel vis.
 • Led 7 tilføres hhv. 70, 60 og 50 kg NH4-N i afgasset kvæggylle, som udbringes med slæbeslanger.
 • Led 8 tilføres hhv. 70, 60 og 50 kg NH4-N i afgasset kvæggylle, som forsures med 3,0 l svovlsyre og udbringes med slæbeslanger.
 • Led 9 tilføres hhv. 70, 60 og 50 kg NH4-N i afgasset kvæggylle, som ikke forsures og udbringes med NUGA slæbeskær.
 • Led 10 tilføres hhv. 70, 60 og 50 kg NH4-N i afgasset kvæggylle, som forsures med 3,0 l svovlsyre og udbringes med NUGA slæbeskær.

 • Udbringning af mineralsk gødning primo april, samme tid som gylleudbringning (før 1. slæt):
 • Led 2 tilføres 60 kg N pr. ha. i NS 27-4
 • Led 3 tilføres 90 kg N pr. ha. i NS 27-4
 • Led 4 tilføres 120 kg N pr. ha. i NS 27-4

  Udbringning af mineralsk gødning efter 1. slæt:
 • Led 2 tilføres 50 kg N pr. ha. i NS 27-4
 • Led 3 tilføres 80 kg N pr. ha. i NS 27-4
 • Led 4 tilføres 100 kg N pr. ha. i NS 27-4

  Udbringning af mineralsk gødning efter 2. slæt:
 • Led 2 tilføres 40 kg N pr. ha. i NS 27-4
 • Led 3 tilføres 70 kg N pr. ha. i NS 27-4
 • Led 4 tilføres 80 kg N pr. ha. i NS 27-4

 • GØDNING OG GYLLE: NS 27-4 og PK 0-4-21 leveres af Teknologisk Institut som standard gødning. Kali 50 og afgasset kvæggylle skaffes lokalt af LFE.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2024, Ved opstart af forsøg i forår
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  ParcelPLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
   
  ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
   
  P0205-04-2024, Ved 1. gylleudbringning
  ForsøgJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ledUdføres kun i følgende led: 5
  *1 .
  Temperatur af gylle måles. Se tekstafsnit MÅLING AF PH OG TEMPERATUR
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7, 8, 9, 10
  PH manuelt, målt v. gylleudbr..
   
  P0323-05-2024, Ved høst af 1. slæt, (Vejledende dato)
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøvemateriale pr. led
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  IVOS, %
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  RØDKLØVER, % af tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  iNDF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P0424-05-2024, Ved 2. gylleudbringning
  ForsøgJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ledUdføres kun i følgende led: 5
  *1 .
  Temperatur af gylle måles. Se tekstafsnit MÅLING AF PH OG TEMPERATUR
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7, 8, 9, 10
  PH manuelt, målt v. gylleudbr..
   
  P0527-06-2024, Ved høst af 2. slæt, (Vejledende dato)
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøvemateriale pr. led
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  IVOS, %
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  RØDKLØVER, % af tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  iNDF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  P0628-06-2024, Ved 3. gylleudbringning
  ForsøgJORDTEMPERATUR Grader.
   
  ledUdføres kun i følgende led: 5
  *1 .
  Temperatur af gylle måles. Se tekstafsnit MÅLING AF PH OG TEMPERATUR
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7, 8, 9, 10
  PH manuelt, målt v. gylleudbr..
   
  P0727-07-2024, Ved høst af 3. slæt, (Vejledende dato)
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøvemateriale pr. led
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  IVOS, %
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  RØDKLØVER, % af tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  iNDF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i FieldTrialOffice.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i FieldTrialOffice.

  MÅLING AF PH OG TEMPERATUR I GYLLE: Ytteborg måler pH i en lille spand som opsamles ved start/slut af parcellen og registrerede værdier indsættes i måleparametrene i P02, P04 og P06. Gyllens temperatur måles ligeledes ved udbringning. I forbindelse med udbringningen måler gylleføreren NH4-N indholdet i alle gylletyper med Agrosmåler. Resultatet skrives i et notat sammen med en beskrivelse af gylleniveau i gylletanken, der er taget fra samt om den har været overdækket.

  JORDMÅLINGER: Ved hver gylleudbringning måles jordtemperatur med håndholdt apparat (SM 150 T) jf. Vejledning til jordsensormålinger og gennemsnit af 2-3 målinger udregnes og indtastes i WebtrialOffice.

  HØST: Der høstes forsøgsmæssigt 3 slæt. Et evt. 4.-5. slæt høstes af værten med omgivende mark.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed.
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  MEDFINANSIERING: Grøn Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP) har deltaget ved finansiering af projektet.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torben S. Frandsen: 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.


  Rettelser:
  DatoTekst
  04-04-2024Designskitsen er ændret (MATR)


  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk