Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
051052424 Vinterrapssorter, A og B-sorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 12-09-2023
Fordelingsdato: 16-08-2023
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige sorters ydeevne, kvalitet og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold. Resultater fra forsøgene danner baggrund for optagelse af sorter tilmeldt værdiafprøvning (A sorter) på den danske sortsliste.

BAGGRUND: I forsøgene indgår A og B sorter.
 • A sorter er sorter som er tilmeldt den to årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved TystofteFonden. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste EU's fælles sortsliste.
 • B sorter er sorter som er tilmeldt B afprøvning dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse i et andet land end Danmark.
  Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.

 • FORSØGSSTEDER: LFE 16 (VKST Holeby), LFE 18 (Teknologisk Institut), LFE 33 (Nordic Seed Skive) og LFE 44 (Tystoftefonden).

  FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal være omgivet af vinterraps. Rapsforsøg må ikke anlægges på ejendomme eller arealer i samdrift, hvor der avles raps til certificeret udsæd.
  Forsøget SKAL placeres i samme mark som forsøg efter plan 051072424.
  Yderligere anbefalinger til forsøgsarealet:
 • Der tilstræbes 8 år mellem rapsafgrøder.
 • Faste værter, med aftale om håndtering af spildfrø efter høst.
 • Hver 10. parcel markeres med gul pind med angivelse af parcelnummer.

 • ARBEJDSFORDELING:
 • Teknologisk Institut sår forsøget hos LFE18.
 • Parceladskillelse og en eventuelt efterfølgende skårlægning ved LFE 18 udføres af Teknologisk Institut.

 • ANLÆGSDATA: Parcelfordeling tilsendes til LFE 16 (VKST Holeby) og LFE 18 (Teknologisk Institut) fra Teknologisk Institut.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 3 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 12m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  Gødningsstrategi
 • Forsøgsarealet skal være velforsynet med P, K, Mg og andre næringsstoffer.
 • Som udgangspunkt ingen husdyrgødning til forsøgene, evt. mindre mængde gylle før såning om efteråret, ingen husdyrgødning om foråret.
 • 30-40 kg S/ha i de første to forårs tildelinger.
 • Kvælstofmængde svarende til den gældende kvælstofnorm for jordtypen. Der gødes med 40-50 kg kvælstof ved såning.
  Resten tildeles på følgende måde:
 • Svagt udviklet afgrøde: 80 kg N/ha ved begyndende vækst og resten af mængden medio april.
 • Kraftig udviklet afgrøde: 50 kg N/ha ved begyndende vækst, resterende mængde minus 40 kg N/ha medio april og lige før eller ved begyndende blomstring tildeles 40 kg N/ha.

  Skadedyr: Alle forsøg SKAL sprøjtes ved angreb af rapsjordlopper, eller andre skadedyr, med et godkendt pyrethroid. Frøene er ikke behandlet med insekticider, og da der forventes en del rapsjordlopper anbefales en sprøjtning i 2-3 løvbladsstadiet og igen 2-3 uger senere.

  Ukrudt: Der skal udføres en effektiv ukrudtsbekæmpelse. Der behandles efter behov. I st. 16 behandles med 0,4 l/ha Belkar for at bekæmpe kamille med mere om efteråret.

  Svampebekæmpelse:
  Ingen generel anbefaling om fungicidsprøjtning i udbytteforsøgene.
  Lokal option: Sprøjtning omkring blomstring, dog maks. 0,45 Orius plus 0,35 l Amistar

  Vækstregulering:
  Efterår: Der vækstreguleres ikke generelt. Hvis det vurderes, at der er et stort behov f.eks. grundet tidlig såning, så kan der vækstreguleres efter aftale med Jon Birger Pedersen
  Forår: Der må ikke vækstreguleres.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Blanding vin-rapPT302
  LG Aviron
  KWS Heikos
  Turing
  2Stadium 00Blanding vin-rap
  3Stadium 00Blanding vin-rap
  4Stadium 00Resort
  5Stadium 00V367OL
  6Stadium 00LG Aviron
  7Stadium 00DK Exsteel
  8Stadium 00KWS Heikos
  9Stadium 00Hodysse
  10Stadium 00DK Exlevel
  11Stadium 00LG Austin
  12Stadium 00LG Auckland
  13Stadium 00Turing
  14Stadium 00SY Alibeat
  15Stadium 00Helypse
  16Stadium 00Anton
  17Stadium 00PT312
  18Stadium 00PT314
  19Stadium 00PT315
  20Stadium 00Zidane
  21Stadium 00Cratos
  22Stadium 00Credo
  23Stadium 00LG Academic
  24Stadium 00LG Adeline
  25Stadium 00Harvard
  26Stadium 00V407OL
  27Stadium 00Croissant
  28Stadium 00DK Exbury
  29Stadium 00DK Placid
  30Stadium 00DK Expose
  31Stadium 004106A162-01
  32Stadium 00Ceos
  33Stadium 00Andor
  34Stadium 00Tartu
  35Stadium 00Crevit
  36Stadium 00Churchill
  37Stadium 00Cipressa
  38Stadium 00KWS Nautilos
  39Stadium 00Hinsta
  40Stadium 00LG Avenger
  41Stadium 00LG Adapt
  42Stadium 00Brabus
  43Stadium 00Drifter
  44Stadium 00DK Excentric
  45Stadium 00LG Armada
  46Stadium 00KWS Mikados
  47Stadium 004105B004-01
  48Stadium 004105B016-01
  49Stadium 004105B018-01
  50Stadium 004105B021-01
  51Stadium 004105B029-01
  52Stadium 004105C039-01
  53Stadium 00HRI1810
  54Stadium 00HRI1279
  55Stadium 00HRI1272
  56Stadium 00HRK1735
  57Stadium 00H9206012
  58Stadium 00HRK1681
  59Stadium 00BNI2139
  60Stadium 00H9206014
  61Stadium 00MH 20ND241
  62Stadium 00MH 20ND376
  63Stadium 00MH 20ND1039
  64Stadium 00MH 20ND1077
  65Stadium 00MH 20NG076
  66Stadium 00CWH596
  67Stadium 00CWH600
  68Stadium 00CWH603
  69Stadium 00CWH608
  70Stadium 00DMH591
  71Stadium 00DMH607
  72Stadium 00DMH609
  73Stadium 00Tenzing
  74Stadium 00Crusoe
  75Stadium 00MDS85
  76Stadium 00Cumulus
  77Stadium 00Maverick
  78Stadium 00Madison
  79Stadium 00Karat
  80Stadium 00Erling
  81Stadium 00Golding
  82Stadium 00Crown
  83Stadium 00WRH 675
  84Stadium 00WRH 662
  85Stadium 00Commodore
  86Stadium 00MDS 82
  87Stadium 00LG Spartacus
  88Stadium 00LG Adamant
  89Stadium 00LE22/475
  90Stadium 00LG Anapurna
  91Stadium 00LG Arrakis
  92Stadium 00LE22/476
  93Stadium 00DK Exaura
  94Stadium 00Crossfit
  95Stadium 00Bachus
  96Stadium 00WRH 641
  97Stadium 00WRH 640
  98Stadium 00WRH 648
  99Stadium 00DK Exigent
  100Stadium 00KWS Lauros
  101Stadium 00H9219245
  102Stadium 00H9210720
  103Stadium 00Firebird
  104Stadium 00RNX233240
  105Stadium 00RNX233245
  106Stadium 00LE22/459
  107Stadium 00LE22/465
  108Stadium 00LE22/467
  109Stadium 00LE22/471
  110Stadium 00LE23/484
  111Stadium 00HRK1686
  112Stadium 00BNJ2243
  113Stadium 00BNJ2107
  114Stadium 00LE23/488
  115Stadium 00CWH602
  116Stadium 00CWH611
  117Stadium 00CWH599
  118Stadium 00CWH623
  119Stadium 00CWH630
  120Stadium 00MDS87
  121Stadium 00DMH622
  122Stadium 00NPZ23341W
  123Stadium 00NPZ23360W
  124Stadium 00RAP23357W
  125Stadium 00NPZ23346W
  126Stadium 00NPZ23355W
  127Stadium 00LSF23356W
  128Stadium 00NPZ23345W
  129Stadium 00LSF23363W
  130Stadium 00DMH 617
  131Stadium 00Dompteur
  132Stadium 00RAP 689
  133Stadium 00WRH 694
  134Stadium 00MH 20OQ1102
  135Stadium 00MH 20OZ1100
  136Stadium 00MH 21P0241
  137Stadium 00MH 21MI1162
  138Stadium 00MH 21SL1098
  139Stadium 00MH 21WH1257
  140Stadium 00MH 21WU1354
  141Stadium 00MH 21WS1337
  142Stadium 004105B005-01
  143Stadium 004105B020-01
  144Stadium 004105D049-01
  145Stadium 004105D051-01
  146Stadium 004105D055-01
  147Stadium 004105D058-01
  148Stadium 00204-17 21
  149Stadium 00H9209179
  150Stadium 00H9209177
  151Stadium 00RAP 703
  152Stadium 00RNX233029
  153Stadium 00RNX233023
  154Stadium 00RNX233014
  155Stadium 00RNX223354
  156Stadium 00Pirol
  157Stadium 00NPZ22326
  158Stadium 00DMH588
  159Stadium 00DMH569
  160Stadium 00Cognac
  161Stadium 00Valerian
  162Stadium 00CWH577
  163Stadium 00CWH575
  164Stadium 00LDC21113
  165Stadium 00LE22/462
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Sådybde: 1-3 cm.
  Hvis der er risiko for snegleangreb holdes jorden sort ved gentagne harvninger fra høst til rapssåning.

  UDSÆD: Det anbefales at så 45 spiredygtige frø/m2 i alle led.
  Ubejdset udsæd leveres udvejet fra Teknologisk Institut til LFE 16 og 18. Tystoftefonden leverer udsæd til LFE 33 og 44.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 11 - 12, Ved fremspiring
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelFREMSPIRING dato for.
   
  P0303-10-2023, Efterår
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelSTRÆKNING AF STÆNGEL karakter1-9, 1=ingen strækning, 9=kraftig strækning.
   
  P0401-03-2024, Forår ved begyndende vækst
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m.
   
  ParcelLYS BLADPLET % dækning på blade.
   
  P05Stadium 61, Ved begyndende blomstring
  Alle målinger i P05 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelBLOMSTR.BEGYNDT dato for.
   
  P06Stadium 65, Ved sygdomsangreb, med sortsdiff.
  ParcelSKULPESVAMP % dækning på skulper.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m.
   
  ParcelLYS BLADPLET % dækning på blade.
   
  P07Stadium 75, 14 dage efter afblomstring
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
   
  P08Stadium 85, Før skårlægning/direkte høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P09Stadium 89, Efter skårlægning/direkte høst
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
   
  ParcelKNÆKKEDE PLANTER % planter med.
   
  ParcelNØDMODNING % planter med.
   
  P10Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 350 g pr. parcel. Se tekstafsnit ANALYSER.
  OLIE, % i tørstof
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   


  DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDVE/NDVI i løbe nr. 001 (VKST Holeby), 002 (Teknologisk Institut)

  ANALYSER: Der udtages en prøve à 350 g pr. parcel ved høst. Parcelprøver mærkes entydigt med høstlabels, der indeholder lednummer, gentagelse og forsøgsnummer. LFE 16 (VKST Holeby) sender alle prøver til Koldkærgård til NIT-analyse med mindre andet bliver aftalt med Tystoftefonden i løbet af vækstsæson. LFE 33 (Nordic Seed Skive) analyserer prøverne for NIT-parameter og sender prøverne til Tystoftefonden. Efter NIT-analysen videresender Teknologisk Institut alle prøver (inkl. B-sorter) fra LFE 16 (VKST Holeby) og 18 (Teknologisk Institut) til Tystoftefonden.

  PARCELADSKILLELSE OG HØST:
  Alle parcelgrænser holdes fri for ukrudt og spildplanter af raps. Der kan evt. radrenses over værnerækkerne, dog må der ikke anvendes Round-up til ukrudtsbekæmpelsen i parcelgrænsen mellem netto- og bruttoparcellen.
  Ca. 10 dage efter afsluttende blomstring gås eller køres parcelgrænser igennem uden at pakke. Dette sikrer at planterne filtrer mindre sammen mellem parcellerne.

  Metoden, der anvendes til pakning, skårlægning og høst vurderes lokalt i relation til et forventet høsttidspunkt. Det er afgørende, at planterne i parcellerne ikke skades på et for tidligt tidspunkt. Følgende metoder kan overvejes:
  1. Ét par dage før skårlægningstidspunktet, adskilles og pakkes uden at stængler knækker. Det er vigtigt, at der bliver stråskilt og pakket i samme retning, som rapsen hælder, typisk fra vest mod øst. Parcellerne skårlægges modsat køreretning fra adskillelse og pakning, dvs. med toppen først ind i maskinen. Bemærk: Mulighed for tilt af maskinen for at sikre, at afgrøden kan komme igennem skårlæggeren, alternativt fjernes pakkevalserne. Ved skårlægning skal der også sikres et flow i afgrøden, ellers kan plantemassen stuve op i maskinen eller afslutning af parcellen vanskeliggøres.
  Afgrøden høstes i samme retning som skårlægningen, dvs. med toppen først ind i mejetærskeren.
  Umodne stængler (høj stub) kan forsinke og vanskeliggøre høsten.
  2. Evt. nedvisning med Round-up uden skårlægning. Kort før pakning sprøjtes forsøget med Round-up, når de første frø er brune. Brug stor vandmængde for at trænge så langt ned i afgrøden med Round-up som muligt. 3 til 4 dage efter sprøjtning pakkes parcellerne på samme måde som beskrevet under metode 1. Parcellerne kan høstes efter 10 til 14 dage. Forsøget høstes modsat pakkeretningen, dvs. med toppen først i maskinen.
  3. Ved ringe tendens til lejesæd kan man kan evt. nøjes med at pakke værnene og høste parcellerne direkte. Dette kræver at skærebordets vinde/rigle kan hæves højt over parcellen for at sikre, at toppen af planterne ikke tærskes før den er ved indføringen til cylinderen.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON - OLIEFRØ OG BÆLGSÆD: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Jon Birger Pedersen: 87 40 54 24 / 20 28 27 11 eller på mail jbp@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk