Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
050812424 Alternativ til ukrudtsbekæmpelse i engrapgræs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 03-04-2024
Fordelingsdato: 27-02-2024
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve effekt og tålsomhed for Mizuki i forhold til Reglone, anvendt i vinterperioden i engrapgræs.

BAGGRUND: Reglone (diquat dibromid) er et effektivt ukrudtsmiddel, som på baggrund af en årlig dispensation, anvendes i vinterperioden (15/11 – 14/3) i både hvidkløver og engrapgræs. Til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning af kartofler har Mizuki (pyraflufen-ethyl) fået en ordinær godkendelse, som i et vist omfang kan erstatte brugen af Reglone. Hvis Mizuki er et brugbart alternativ vil der formentlig kunne søges ”mindre anvendelse” til brug i hvidkløver og engrapgræs, som vil løbe hele produktets ordinære godkendelsesperiode. Hvis ikke Mizuki er et brugbart alternativ, vil det kunne indgå i motivationen for endnu en dispensationsansøgning til Reglone.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden ukrudtsbehandling eller nedvisning end forsøgsbehandlingen.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
125-02-2024Ubehandlet
225-02-2024
Før vækststart
0,75 l Reglone, reg.nr. 1-291 (engrapgræs og hvidkløver 2
325-02-2024
Før vækststart
1 l Mizuki
420-02-2004
Før vækststart
0,5 l Mizuki
515-03-2024
Ved vækststart
1 l Mizuki
615-03-2024
Ved vækststart
0,5 l Mizuki
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Der anvendes 200 l. vand.
 • Led 2-4 behandles før vækststart. Dato er kun vejledende
 • Led 5-6 behandles ved vækststart

  Vejrdata på sprøjtetidspunkt indberettes i notat på enkeltforsøget. Temperatur, skydække og tidspunkt for sprøjtning noteres.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-03-2024, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0215-03-2024, Før 2. behandling
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af overflade, (afgrøde).
   
  P0301-04-2024, 14 dage efter 2. behandling
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af overflade, (afgrøde).
   
  P0421-04-2024, 3-5 uger efter 2. behandling
  ParcelAFGRØDESKADE %, 0=ingen skade, 100=total skade.
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
  Prøvestørrelse: 2 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE.
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  SPIREEVNE, %
  RAPGRÆS, ALM., % i frø
  RAPGRÆS, ENÅRIG, % i frø
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til Koldkærgård (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
  Se tekstafsnit SPILD
   


  HØST: Hvert led høstes, når afgrøden er moden. Kontakt frøkonsulent inden forsøget høstes.
  Det kan være nødvendigt, at høste forsøget ad flere gange, hvis afgrøden modner forskelligt. Dette aftales med Carl Høj Laursen.
  Dato for høst for de enkelte led skrives i et notat.
  Prøver fra høst skal sendes straks efter hver høsttid.

  KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED, RENT FRØ og spireevne udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Teknologisk Institut måler vand% og videresender prøverne til analyse hos:
  DLF
  Højerupvej 31
  4660 Store Heddinge.

  Hvis prøverne er meget våde må de ikke sendes fredag da de kan risikere at ligge varmt weekenden over og dermed blive ødelagt.
  Sørg i stedet for at prøverne i lærredsposer ligger et sted med god kølig luft og ikke i "stoppede" poser .

  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i Webtrial.Office vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Carl Høj Laursen:+45 40 43 03 37 eller på mail: carl@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  22-02-2024Kemiberegningsskema åbnet (tep)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Mizuki GHS05 GHS07 GHS08 GHS09
  Reglone, reg.nr. 1-291 (engrapgræs og hvidkløver 2022-23) GHS05 GHS06 GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk