Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
052052424 Stigende N til rødsvingel, god og dårlig plantebestand. DLF Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 29-02-2024
Fordelingsdato: 01-03-2024
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: Formålet er at undersøge effekten af forskellige mængder af kvælstof til rødsvingel med dårlig plantebestand

FORSØGSBETINGELSER: Der anlægges 2 forsøg i samme Maxima rødsvingels mark hvor der både er gode og dårlige områder. Forsøg nr. 001 forsøget lægges i en et område med god plantebestand og forsøg nr. 002, i et område med dårlig plantebestand.

ANLÆGSDATA: Der ønskes min. 30 cm parcelgrænser mellem parcellerne. Så vidt muligt ønskes forsøget anlagt i 2,5 - 3 m. brutto parcel hvor der laves indsnit med 1,5 m. mejetærsker ved høst. Dette ønskes for at undgå randeffekt fra de andre behandlinger.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: Der må IKKE tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen. Det er meget vigtigt, at forsøget holdes fri for ukrudt, skadedyr og sygdomme. Dosis, middel og dato noteres.
Der må ikke weed-wipes i forsøget uden aftale med Carl Høj Laursen

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-03-2024
Ved vækststart
20 kg N74 kg NS 27-4
215-03-2024
Ved vækststart
40 kg N148 kg NS 27-4
315-03-2024
Ved vækststart
60 kg N222 kg NS 27-4
415-03-2024
Ved vækststart
80 kg N296 kg NS 27-4
515-03-2024
Ved vækststart
100 kg N370 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Alle led gødes ved vækststart.

GØDNING: Standardgødning som er leveret fra Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0109-03-2024, Ved anlæg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
RT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
Se tekstafsnit GRAVEFORESPØRGSEL:
NH4-N, ppm i prøvedybde
N-MIN, kg i prøvedybde
N-MIN, prøvedybde, cm
NO3-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
P0215-05-2024
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P0315-06-2024
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P04Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til DLF (lærredspose).
Prøvestørrelse: ca. 2 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE
RENHED, % i råvare ved maskinrensning
RENT FRØ, % i maskinrenset vare
ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til DLF (plastpose).
Prøvestørrelse: 0,1 kg. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
VAND, % i kerne/frø
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
OBS: Aktuel højde i marken, og IKKE længde af udstrakt plante.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
Se tekstafsnit SPILD
 


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel).

SPILD: En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

HØST: Forsøget høstes inden afgrøden begynder at drysse. Forsøget SKAL høstes med min. 20 % vand i frøet. Kontakt frøkonsulent inden forsøget høstes. Ved behov skal parcellerne stråskilles.

KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til en 10 l. spandfuld.
Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

Bemærk prøverne sendes direkte til:
DLF
Højerupvej 31
4660 Store Heddinge.

Hvis prøverne er meget våde må de ikke sendes fredag da de kan risikere at ligge varmt weekenden over og dermed blive ødelagt.
Sørg i stedet for at prøverne i lærredsposer ligger et sted med god kølig luft og ikke i "stoppede" poser .

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i Webtrial.Office vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Carl Høj Laursen 4043 0337, mail: carl@seges.dk

Rettelser:
DatoTekst
28-02-2024Generelbehandlinger er ændret. Tekst om at forsøget ikke må vækstreguleres som omgivende mark fjernet. (tep)Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk