Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
080042424 CA som bæredygtigt dyrkningssystem, Holstebro - år 4 - Måling i kørespor Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 26-03-2024
Fordelingsdato: 25-02-2024
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Dette er en tillægsplan til 080032124.Til at bestemme effekten af jordbearbejdningsintensitet på lattergasemissionen i kørespor.

BAGGRUND: Det forventes, at de tre forskellige jordbearbejdningsintensiteter vil komme til udtryk i lattergasemissionen i køresporene via en mindre jordpakning i CA < harvning < pløjning. Jordpakning resulterer i mindre porøsitet, hvorved jordens luftskifte nedsættes. Dette kan forventes, at på virke ilttilgængeligheden forskelligt mellem led og derigennem lattergasemissionen.

FORSØGSBETINGELSER: Se forsøg 080032124

ANLÆGSDATA: Forsøget er anlagt med parceller på ca. 24 m*100 m i 2021, afpasset landmandens mark og maskiner. Forsøget er anlagt i 4 rækker med 24 meter værn imellem. Behandling A og B vil blive foretaget i halv bredde af sprøjtebommen

Der afsættes et bruttoareal i hver parcel på 15 x 15 m til lattergaskamre, ved siden af området til lattergasudtagning i forsøg 080032124. Se skitse vedhæftet.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 2400m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: Se forsøg 080032124.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Dyrkningsstrategi
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Før såningPløjningBehandlings-dato
Stadium 00

Ved såning
20 kg N
Udsædsmængde
13-09-2023

September
40 kg NH4-NGylle
26-02-2024
Forår ved begyndende vækst
60 kg N
07-04-202460 kg N
ForårPlanteværnMiddel I
Middel II
PlanteværnMiddel I
Middel II
2Stadium 00
Der foretages øverlig harvning
Før såning
HarvningHarvedybde
Stadium 00

Ved såning
20 kg N
Udsædsmængde
13-09-2023

September
40 kg NH4-NGylle
26-02-2024
Forår ved begyndende vækst
60 kg N
07-04-202460 kg N
ForårPlanteværnMiddel I
Middel II
PlanteværnMiddel I
Middel II
3Stadium 00

Ved såning
20 kg N
Udsædsmængde
13-09-2023

September
40 kg NH4-NGylle
26-02-2024
Forår ved begyndende vækst
60 kg N
01-04-202460 kg N
ForårPlanteværnMiddel I
Middel II
PlanteværnMiddel I
Middel II


Faktor 2: Biostimulant
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AStadium 12 - 14
Er udført i efteråret 2023
Ubehandlet
BStadium 12 - 14
Er udført i efteråret 2023
50 g Vixeran
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Forud for 1. gødningstildeling etableres af landmanden/værten kørespor på tværs af alle parceller, som vist med de stiblede røde linjer på skitsen. Lattergasmålinger påbegyndes efter 1. gødningstildeling er gennemført.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0126-02-2024, Efter gødskning
ForsøgINSTALLATION AF RAMMER dato for, Se tekstafsnit om INSTALLATION AF RAMMER.
 
ParcelRAMMEHØJDE cm (gennemsnit).
 
P0229-02-2024, M01
Alle målinger i P02 udføres kun i led: A1, A2, A3
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Udtages i de anlagte kørespor.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P0304-03-2024, M02
Alle målinger i P03 udføres kun i led: A1, A2, A3
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Udtages i de anlagte kørespor.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P0407-03-2024, M03
Alle målinger i P04 udføres kun i led: A1, A2, A3
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Udtages i de anlagte kørespor.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P0511-03-2024, M04
Alle målinger i P05 udføres kun i led: A1, A2, A3
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P0618-03-2024, M05
Alle målinger i P06 udføres kun i led: A1, A2, A3
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Udtages i de anlagte kørespor.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P0722-03-2024, M06
Alle målinger i P07 udføres kun i led: A1, A2, A3
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P0825-03-2024, M07
Alle målinger i P08 udføres kun i led: A1, A2, A3
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Udtages i de anlagte kørespor.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
ParcelDAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
P0902-04-2024, M08
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
JORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Udtages i de anlagte kørespor.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
DAGLIG FLUX µg N2O-N/m2/t.
Indberettes af TI
 
ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
KUMULATIV FLUX N2O-N kg/ha.
 


LATTERGASPRØVEUDTAGNING Udtagning af lattergasprøver følger prøvetagningsstrategien med måledage (M01, M02 …), jf. regneark delt i fælles mappe i OneDrive. Efter hver gasprøvetagning registreres dato både i regnearket og i WebtrialOffice. Tid for prøveudtagning registres via tidstagnings app.
Prøvetagningerne foretages jf. Vejledning til udtagning af lattergasprøver og det er vigtigt, at området omkring rammen holdes repræsentativt og påvirkes mindst muligt, ligesom området indenfor rammen ikke må forstyrres ud over planlagte behandlinger.
Der holdes løbende kontakt med Teknologisk Institut og SEGES for opfølgning på udtagningsstrategien i forhold til hvordan sæsonen udvikler sig, og for at sikre den mest optimale strategi efter vejrmæssige og praktiske forhold.

Rapsen afklippes i toppen når afgrøden ikke længere kan være i kammer med forlængerstykker. Der skrives et notat der beskriver hvornår rapsen afklippes.

INSTALLATION AF RAMMER: Hvis der i forbindelse med grundbehandlinger eller forsøgsbehandlinger er behov for at fjerne rammerne, er det vigtigt, at der på forhånd er valgt en metode til at genfinde placeringen. Rammerne må ikke forskydes mere end højst 5 cm fra udgangspunktet.
Det er vigtigt, at rammerne geninstalleres umiddelbart efter behandlinger er foretaget. Dette skyldes, at rammerne skal være installeret i jorden dagen før næste prøvetagning kan foretages. Måleparameter oprettes i WebtrialOffice, hvis rammer fjernes og geninstalleres udover i forbindelse med de planlagte markoperationer.
Ved rammeinstallation måles højde af rammen jf. Vejledning til installation af rammer og gennemsnit udregnes via regneark i OneDrive, og overføres ikke til WebTrialOffice.

Rammerne placeres på langs af sporet. Det tilstræbes, at der er ca samme antal planter i hver ramme. Rammehøjden bestemmes efter retningslinjerne, men der foretages også en vurdering af Ytteborg i samarbejde med SEGES af om rammehøjden bør bestemmes på anden vis.

HØST: Høstdata findes i forsøg 080032124 001.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i WebTrialOffice vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Anvendt såmaskine og indstilling herunder, bredde af maskiner, tandsporsafstand, sådybde og doseringer af såsæd og gødning
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Henrik Vestergaard Poulsen 20991975 eller på mail: hevp@seges.dk

Rettelser:
DatoTekst
07-03-2024Dato i M5, M6 og M7 er rettet. (RJE)


Skitser

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk