Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
090092424 Svampebekæmpelse tidligt og under blomstring i vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 07-03-2024
Fordelingsdato: 06-03-2024
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af forskellige svampemidler under blomstring samt belyse effekten af behandlingstidspunkter, herunder en tidlig behandling i foråret.

BAGGRUND: Det diskuteres om man i raps skal udføre 2 behandlinger under blomstring i stedet for kun 1. Dette skyldes, at effekten af en sprøjtning kun holder i godt 14 dage, og angreb af knoldbægersvamp sker via de nedfaldne kronblade, som ligger på bladene i ca. 4 uger. I forsøgsled 2 og 4 belyses effekten af en tidlig behandling rettet mod lys bladplet. Architect indeholder foruden et svampemiddel (aktivstoffet i Comet Pro) også et vækstreguleringsmiddel (aktivstoffet i Medax Top).

FORSØGSBETINGELSER: Der må ikke være kålbrok i marken. Raps skal være dyrket regelmæssigt i sædskiftet og med mindst 5 rapsfrie år. Desuden skal rapsen være sået rettidigt. Der må ikke være rapsspildplanter på forsøgsarealet.
Forsøgene i serien ønskes anlagt i forskellige sorter, og skal være de mest dyrkede i Danmark.

Før anlæg skal sorten godkendes og årstallene for rapsdyrkning i de sidste 12 år skal oplyses, derfor skal dette sendes til Teknologisk Institut så snart et muligt areal er fundet.

Lejesæd skal undgås i forsøgene. Vælg derfor en mark, hvor lejesæd ikke forventes. Forsøget må ikke vækstreguleres udover forsøgsbehandlingen. Architect må ikke anvendes ud over forsøgsled 2 i forsøget. Midlet er pt. ikke godkendt, men firmaet forventer en godkendelse i foråret 2024.
Forsøgsbehandlinger foretages med forsøgssprøjte, hvilket de leverede mængder kemi er tilpasset efter. Er det ikke muligt at anvende forsøgssprøjte aftales det med Teknologisk Institut, og der leveres ekstra kemi.

VEJRSTATION: Forsøget ønskes anlagt i nærheden af en vejrstation hvis muligt. Der ydes ikke betaling herfor, men nærmeste vejrstation ønskes oplyst, såfremt denne ligger indenfor 5-10 km fra forsøget. Vejrstationens ID og anslået afstand skrives i Notater. Dato for vejrstationens opsætning skrives i måleparameteren "VEJRSTATION opsætning, Dato".


DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 5 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 45m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Gødskning og sprøjtningVanding, startdatoKun forsøg
Økologiske præparaterVanding, mmKun forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse eller vækstregulering end forsøgsbehandlingen om foråret/sommeren.
Ellers behandles forsøgsarealet som den omgivende mark eller efter behov. Det er meget vigtigt at sikre, at der ikke forekommer generende ukrudt i forsøget, og at skadedyr er bekæmpet optimalt. Eventuel nedvisning følger landmandens praksis i marken.
Vanding: Hvis forsøget vandes skal det noteres med dato og mængde. Der er oprettet en enkelt linje til dette under Generel behandling. Tilføj selv flere for hver gang der vandes.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen sygdoms-bek.
2Stadium 321 l Architect
0,5 l Ammoniumsulfat-opløsning
Stadium 650,5 l Pictor Active
0,2 l Propulse SE 250
0,25 l Agropol
3Stadium 650,5 l Pictor Active
0,2 l Propulse SE 250
0,25 l Agropol
4Stadium 32
0,5 l Prosaro
Stadium 650,7 l Propulse SE 250
5Stadium 65
0,7 l Propulse SE 250
6Stadium 650,7 l Maxentis
7Stadium 65
0,35 l Amistar
0,45 l Orius Gold
8Stadium 65
0,5 l Prosaro
0,2 l Pictor Active
0,25 l Agropol
9Stadium 65
0,4 l Zenby
0,4 l Pictor Active
0,1 l Vextasil
10Stadium 650,4 l Zenby
0,4 l Propulse SE 250
0,1 l Vextasil
11Stadium 65
0,5 l Pictor Active
0,2 l Propulse SE 250
0,25 l Agropol
Stadium 69
ca 10-12 dage senere end behandling i st. 65
0,5 l Pictor Active
0,25 l Agropol
12Stadium 69
ca 10-12 dage senere end behandling i st. 65
0,7 l Propulse SE 250
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde min. 300 l pr. ha.
 • Led 2 og 4 behandles i st. 32. Behandlingen skubbes nogle dage, såfremt det er en meget kølig periode.
 • Led 2-11 behandles i st. 65, hvilket er, når 50-60 procent af blomsterne på hovedskuddet er sprunget ud.
 • Led 11 og 12 behandles i st. 69, ca. 10-12 dage senere end behandlingen i st. 65. Det er vigtigt, at der er 10-12 dage mellem behandlingerne. Følg tidsintervallet ved tredje sprøjtning og ikke stadie-angivelsen.
  Det er især vigtigt at ramme st. 65, hvor 50-60 % af blomsterne på hovedskuddet er sprunget ud.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0102-04-2024, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  P02Stadium 32, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m.
   
  ParcelLYS BLADPLET % angrebne planter.
   
  ParcelLYS BLADPLET % dækning på blade.
   
  P03Stadium 65, Før 2. behandling
  Forsøg**1 dato for.
  for st 65. Se tekstafsnit VÆKSTSTADIUM
   
  ForsøgFOTO digital.
  Se tekstafsnit FOTO, DIGITAL
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4
  GRÅSKIMMEL % planter m.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4
  LYS BLADPLET % angrebne planter.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 4
  LYS BLADPLET % dækning på blade.
   
  P04Medio juli
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m stængelangreb.
   
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
  Se tekstafsnit KNOLDBÆGERSVAMP
   
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m stængelangreb.
   
  ParcelSKULPESVAMP % dækning på skulper.
   
  ParcelKNÆKKEDE PLANTER ved basis % planter med, .
   
  ParcelKNÆKKEDE PLANTER > 10 cm over jorden, % planter med, .
   
  ParcelNØDMODNING % planter med.
   
  ParcelOPSPRUNGNE SKULPER % opsprungne skulper, .
   
  ParcelGRØNNE STÆNGLER % dækning.
   
  ParcelKRANSSKIMMEL % stængler m.
  Se tekstafsnit KRANSSKIMMEL
   
  ParcelLYS BLADPLET % planter m stængelangreb.
   
  ParcelLYS BLADPLET % dækning på stængel.
  Se tekstafsnit BEDØMMELSER AF PCT DÆKNING PÅ STÆNGLER
   
  ParcelRODHALSRÅD % planter m stængelangreb.
   
  ParcelRODHALSRÅD % dækning på stængel.
  Se tekstafsnit BEDØMMELSER AF PCT DÆKNING PÅ STÆNGLER
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P05Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
  Angiv i fagligt notat hvilken høstmetode der er anvendt.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  VAND, % i kerne/frø
  RENHED, % i råvare
  OLIE, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   


  VÆKSTSTADIUM: Det er vigtigt at fastlægge dato for vækststadium 65 korrekt. I vækststadium 65 er 50-60 procent af blomsterne på hovedskuddet sprunget ud.

  FOTO, DIGITAL: Der tages fotos af et repræsentativt udsnit af stubben i led 1, 2, 3 og led 11. Der tages også et foto på afstand af afgrøden i disse led, så grønheden af parcellerne kan sammenlignes. Billederne indsættes på forsøget som notat.
  Se vejledning "Digitale fotos i forsøgene" for tips til at tage gode billeder og vejledning til upload vha. WebTrail.

  KNOLDBÆGERSVAMP: "Knoldbægersvamp, % planter" og "Knoldbægersvamp, % planter med stængelangreb" skal registreres. Da bedømmelserne af knoldbægersvamp skal benyttes ved udarbejdelse af en varslingsmodel, er det vigtigt med en meget præcis bedømmelse af knoldbægersvamp.
  Angreb af knoldbægersvamp sker typisk via bladfæsterne på stænglen, hvorfra angreb breder sig til stænglen. Ved sene angreb kan sidegrenene også angribes, og der ses herved angreb (nødmodning) på sidegrenene. Derfor ønskes både bedømt procent planter med angrebne stængler, ligesom der yderligere skal bedømmes procent angrebne planter dvs. summen af planter med angreb enten på stænglen eller på sidegrenene. Se evt. Vejledning i Bedømmelser i Landsforsøgene.

  BEDØMMELSER AF PCT DÆKNING PÅ STÆNGLER: Dækning på stængler i forhold til grønne stængler skal bedømmes på 5 tilfældige stængler pr. parcel. Dækningsgraden vurderes som procent af stænglernes samlede overflade areal. Der bedømmes kun på de nederste 60 cm af stænglen.

  KRANSSKIMMEL: Primo til medio juli ses ensidig visning ved angreb af kransskimmel. Efterhånden bliver planterne helt nødmodne, og det er sværere at afgøre årsagen til nødmodningen. Se billeder med eksempler på angreb nederst under afsnittet Skitser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i WebTrialOffice vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Overordnet beskrivelse af smittetryk af svampe, lavt, middel, kraftigt
  - Har der været betydende angreb af skadedyr og ukrudt, som ikke er bekæmpet
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Har forsøget været vellykket
  - Hvilken metode er brugt ved høst: Direkte høst med sideknive, adskillelse efterfulgt af direkte høst uden sideknive, adskilles før skårlægning efterfulgt af tærskning eller skårlægning efterfulgt af tærskning?

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  07-03-2024Led 2: Angivet stadium 65 i behandling 2 (MATR)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Agropol GHS05 GHS07
  Amistar GHS07 GHS09
  Ammoniumsulfat-opløsningIntet faresymbol
  Architect GHS07 GHS09
  Maxentis GHS07 GHS09
  Orius Gold GHS07 GHS08 GHS09
  Pictor Active GHS07 GHS09
  Propulse SE 250 GHS09
  Prosaro GHS07 GHS08 GHS09
  Vextasil GHS07
  Zenby GHS09

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk