Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020022424 Augustudlæg af kløvergræs med vintervikke Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 06-03-2024
Fordelingsdato: 21-06-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At få viden om betydningen af sort af vintervikke, såtidspunkt og slættidspunkt for udbytte og kvalitet i kløvergræs med vintervikke sået i august.

BAGGRUND: Det lave proteinindhold i første slæt græs i augustudlæg af kløvergræs, har fået landmænd til at iblande vintervikke. Vintervikke øger proteinindholdet, men sænker fordøjeligheden. Der er behov for optimering af dyrkningen, så man får højere proteinprocent i første slæt med høj fordøjelighed. Forsøgsserien er en del af projektet Økologiske markforsøg – sædskiftesammenhænge som løfter økologien.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion.
Udlæg af kløvergræs i august måned, så der skal kunne sås 5. – 10. august.
Der er to såtider og tre tidspunkter for hhv. 1. og 2. slæt. Der høstes kun to slæt forsøgsmæssigt.
Der skal være to år uden kløvergræs forud.
Der må ikke køres med vandingsmaskiner/frakørselsvogne m.v. i forsøget.

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med småparcelteknik. Har man ikke har en såbedsharve på 1,5 meters bredde anlægges led 4 og 5 med 3 småparceller ved siden af hinanden, hvor den midterste fungerer som nettoparcel, så det er muligt at etablere et godt såbed inden såning. Der anlægges desuden værn rundt om hver høstblok (faktor 2), således det bliver muligt at høste på forskellige tidspunkter. Anlægges så evt. spor af gyllevogn og vandingsmaskine undgås.
Led 6 skal kun etableres i faktor A. Led B6 og C6 flyttes til forsøgets ender og fejlmarkeres. Teknologisk Institut står for designtilretning.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 27m2. Høstparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING: Forsøget gødes som omgivende mark til 1. slæt.
Der gødes ikke til 2. slæt, pga. forskelle i slættidspunkt ved 1. slæt.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Blanding og såtidspunkt
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
105-08-2023
Såning mellem 5. og 10. august
Kløvergræsbland.32 kg Blanding nr. Ø44
205-08-2023
Såning mellem 5. og 10. august
Kløvergræsbland.32 kg Blanding nr. Ø44
Vintervikke10 kg Villana
305-08-2023
Såning mellem 5. og 10. august
Kløvergræsbland.32 kg Blanding nr. Ø44
Vintervikke10 kg Ostsaat Dr. Baumanns
420-08-2023
14 dage senere end såning led 1-3)
Kløvergræsbland.32 kg Blanding nr. Ø44
Vintervikke10 kg Villana
520-08-2023
14 dage senere end såning led 1-3)
Kløvergræsbland.32 kg Blanding nr. Ø44
Vintervikke10 kg Ostsaat Dr. Baumanns
620-08-2023
14 dage senere end såning led 1-3)
Balansa kløver10 kg Vista


Faktor 2: Tidspunkt for 1. slæt
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A06-05-2024
Slættidspunkt 1. slæt 6. maj
Slæt
03-06-2024
2. slæt 4 uger efter 1. slæt
Slæt
B13-05-2024
Slættidspunkt 1. slæt 13. maj
Slæt
10-06-2024
2. slæt 4 uger efter 1. slæt
Slæt
C20-05-2024
Slættidspunkt 1. slæt 20. maj
Slæt
17-06-2024
2. slæt 4 uger efter 1. slæt
Slæt
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Faktor 1, såning:
Der sås i et veletableret såbed. Pløjning af hele forsøgsarealet før såning af led 1-3.
Led 6 Balansa kløver etableres kun i blok A.
Balansa kløver skal podes inden såning. Der udsendes vejledning til podning.

Faktor 2, høst:
Der tilstræbes et interval på 4 uger mellem 1.og 2. slæt.
Dato for slæt er kun vejledende og skal tilpasses lokale forhold, afstanden mellem de tre slættidspunkter i led A, B og C skal være på en uge:

1. slæt:
 • Led A: 6/5
 • Led B: 13/5
 • Led C: 20/5

  2. slæt ca. 4 uger efter 1. slæt, dvs.
 • Led A: 3/6. Der høstes IKKE 2. slæt i led A6
 • Led B: 10/6
 • Led C: 17/6

 • UDSÆD: Leveres opsorteret til småparcel af Teknologisk Institut. OBS: Meld venligst tilbage til Teknologisk Institut hurtigst muligt mht. antal småparceller i led 4 og 5 hurtigst muligt af hensyn til opsorteringen.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-08-2023, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  P0215-09-2023, Efterår
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, A4, B4, C4, A5, B5, C5, A6
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P0301-04-2024, Forår ved begyndende vækst
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, A4, B4, C4, A5, B5, C5, A6
  ParcelOVERVINTRING kløvergræs karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
  Registreres når der er god vækst
   
  ParcelOVERVINTRING, Vintervikke karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
  Registreres når der er god vækst
   
  P0408-05-2024, Ved høst af 1. slæt, OBS: tre høstidspunkter i faktor 2!
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, A4, B4, C4, A5, B5, C5, A6
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led. Der SKAL anvendes håndholdte følgesedler, påført pakkenr 5187, da prøverne skal analyseres kemisk
  IVOS, %
  NDF, % i tørstof, total
  RÅASKE, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Til kalibrering af bælgplante andel. Prøven sendes til KKG. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
  TØRSTOF, g i græsprøven
  TØRSTOF, g i hvidkløverprøven
  TØRSTOF, g i rødkløverprøven
  TØRSTOF, g i vikkeprøven
  ledHØST dato for.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
   
  P0505-06-2024, Ved høst af 2. slæt, OBS tre høsttider i faktor 2!
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, A4, B4, C4, A5, B5, C5
  HØST dato for.
   
  ledUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, A4, B4, C4, A5, B5, C5
  GRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led. NIR-analyse, så følgeseddel fra NFTS kan anvendes
  IVOS, %
  NDF, % i tørstof, total
  RÅASKE, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  iNDF, % i tørstof
  BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
  GRÆSANDEL, % af tørstof
  HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
  RØDKLØVER, % af tørstof
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, A4, B4, C4, A5, B5, C5
  KLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A2, B2, C2, A3, B3, C3, A4, B4, C4, A5, B5, C5
  GENVÆKST % dækning af jord.
  af vintervikke
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, A4, B4, C4, A5, B5, C5
  PARCELUDBYTTE kg grønt.
   


  PLANTEPRØVE KOLDKÆRGÅRD :
  I bunken fra Haldruphøsteren udtages minimum 10 håndfulde kløvergræs (repræsentativt) rundt om og ind i stakken og lægges i "lufttætte poser". Normalt svarer det til ca. 1-2 kg, men det vil afhænge af kløvergræssets udvikling. Er afgrødemængden stor, skal der udtages mere end ved en lille afgrødemængde. Planteprøver sendes til Koldkærgård.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  INDBERETNING ØKO-FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden og Fonden for Økologisk Landbrug har deltaget i finansieringen af forsøgene.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Inger Bertelsen: 40 34 21 71 eller på mail: iber@icoel.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  24-08-2023Tilføjet led 6 Balansa kløver, samt diverse tekst om også mht. design at led B6 og C6 fejlmarkeres (HJB)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk