Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
010282424 Optimering af dyrkningen af sent sået vinterrug-MAXKORN. Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 12-03-2024
Fordelingsdato: 10-07-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: Projektets formål er at øge kornudbyttet i et sædskifte og finde det optimale såtidspunkt for vinterrug sorter uden at gå på kompromis med miljøbelastningen.

BAGGRUND:
 • Målet er at udvikle dyrkningssystemer med en højere andel af vinterrug kombineret med mellem- og efterafgrøder, og hermed øge både kornudbytte og den samlede biomasseproduktion i sædskiftet samtidig med at kvælstofudvaskningen er lav.

 • FORSØGSSTEDER:
  LFE 3, LFE 6 Nord, LFE 6 Syd og LFE 15

  FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges med småparcelteknik i en 1. års vinterrugmark efter vårbyg eller havre hvor der kan sås mellem- og efterafgrøde. Forsøget må ikke anlægges på arealer hvor der er problemer med græsukrudt. Arealet må ikke tilføres husdyrgødning.

  Der skal kunne placeres gødning ved såning.


  ANLÆGSDATA: Forsøget skal sås så de forskellige såtidspunkter samles i blokke af hensyn til jordbearbejdning før såning. Inden for blokkene skal leddene randomiseres. Der sås værn omkring hver såtid.

  Det anbefales at lægge forsøget i en kolonne.


  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 18m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  VækstreguleringKun forsøg
  Gødskning og sprøjtningGødningKun forsøg
  GødningKun forsøg
  GødningKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Hele forsøget gødskes optimalt med P, K, Mg, S og Mn.

  N-GØDSKNING:
  Forsøget kvælstofgødskes efter kvælstofnormen i foråret.
  Kvælstof i foråret til vinterrug tredeles:
 • 50 kg N. ved vækststart.
 • Norm (- 100 kg N og startgødning ved såning). Vinterrugen gødes, når begge sorter har nået stadie 30 i alle led.
 • 50 kg medio-ultimo april.

  Vårbyg gødes før eller ved såning.

  VÆKSTREGULERING:
  Vinterrugen vækstreguleres efter behov. Der kan eksempelvis en gang i stadie 31-39 anvendes 0,3 liter Trimaxx eller 0,5 l Medax Top + 0,5 l ammoniumsulfat pr. ha. For at sikre en god effekt af vækstreguleringsmidlerne, skal de anvendes i en periode med gode vækstforhold, og hvor afgrøden ikke er stresset. Hvis planterne er stressede eller meget svagt udviklede, undlades eller udskydes vækstreguleringen til det senest mulige tidspunkt.

  PLANTEVÆRN:
 • Ukrudtsbekæmpelse gennemføres så forsøget holdes fri for alt betydende ukrudt. Vær opmærksom på øget ukrudtstryk ved den tidlige såning.
 • Bladlus i vinterrug bekæmpes når 1. såtid er i 3-4 bladstadiet, og igen 2 uger efter første behandling. Hvis vejret er mildt, og der er bladlus til stede, kan en tredje behandling mod bladlus blive nødvendig igen 2 uger senere.
 • Øvrig svampe- og skadedyrsbekæmpelse gennemføres efter behov i den enkelte afgrøde.

  HØST:
  Hvis der er tydelig forskel i modenhed, skal afgrøderne høstes ad flere gange.

  Spørgsmål vedr. generelle behandlinger rettes til Landskonsulent Leif Hagelskjær: 29 61 50 02 eller på mail leif@seges.dk
 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Såtid og afgrøde
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  101-09-2023
  Såning vinterrug inden 7/9-2023.
  VinterrugKWS Tayo
  150 Planter/m2
  201-09-2023
  Såning vinterrug inden 7/9-2023.
  VinterrugSU Arvalus+10% population
  150 Planter/m2
  301-09-2023
  Såning vinterrug inden 7/9-2023.
  VinterrugKWS Tayo
  150 Planter/m2
  15 kg N83 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  Placeret
  401-09-2023
  Såning vinterrug inden 7/9-2023.
  VinterrugSU Arvalus+10% population
  150 Planter/m2
  15 kg N83 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  Placeret
  510-07-2023
  Såning senest 20. juli.
  MellemafgrødeOlieræddike
  20-09-2023
  Såning vinterrug efter 20/9-2023.
  VinterrugKWS Tayo
  200 Planter/m2
  610-07-2023
  Såning senest 20. juli.
  MellemafgrødeOlieræddike
  20-09-2023
  Såning vinterrug efter 20/9-2023.
  VinterrugSU Arvalus+10% population
  200 Planter/m2
  710-07-2023
  Såning senest 20. juli.
  MellemafgrødeOlieræddike
  20-09-2023
  Såning vinterrug efter 20/9-2023.
  VinterrugKWS Tayo
  200 Planter/m2
  15 kg N83 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  Placeret
  810-07-2023
  Såning senest 20. juli.
  MellemafgrødeOlieræddike
  20-09-2023
  Såning vinterrug efter 20/9-2023.
  VinterrugSU Arvalus+10% population
  200 Planter/m2
  15 kg N83 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  Placeret
  910-08-2023
  Såning senest 20. august.
  EfterafgrødeOlieræddike
  25-10-2023
  Såning vinterrug efter 25/10-2023.
  VinterrugKWS Tayo
  300 Planter/m2
  1010-08-2023
  Såning senest 20. august.
  EfterafgrødeOlieræddike
  25-10-2023
  Såning vinterrug efter 25/10-2023.
  VinterrugSU Arvalus+10% population
  300 Planter/m2
  1110-08-2023
  Såning senest 20. august.
  EfterafgrødeOlieræddike
  25-10-2023
  Såning vinterrug efter 25/10-2023.
  VinterrugKWS Tayo
  300 Planter/m2
  15 kg N83 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  Placeret
  1210-08-2023
  Såning senest 20. august.
  EfterafgrødeOlieræddike
  25-10-2023
  Såning vinterrug efter 25/10-2023.
  VinterrugSU Arvalus+10% population
  300 Planter/m2
  15 kg N83 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  Placeret
  1310-08-2023
  Såning senest 20. august.
  EfterafgrødeOlieræddike
  10-04-2024
  Såning af vårsæd.
  VårbygVårbyg
  250 Planter/m2
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • Mellemafgrøden skal udspredes inden 20 juli i den eksisterende afgrøde. Efterafgrøden skal sås senest 20. august
 • Mellem og efterafgrøde kan nedvisnes efter behov.
 • Såbeddets kvalitet er vigtig, og der må ikke gås på kompromis, pløjning foretrækkes.
 • I led 3, 4, 7, 8, 11 og 12 placeres 15 kg N i DAP ved såning.
 • Led 1-12: Jordbearbejdning udføres umiddelbart før de enkelte såtider, da der er mellem/efterafgrøde i parcellerne forud for etablering af vinterrug.
 • Led 13: På lerjord (JB 5-9) må der pløjes efter d. 20. oktober forud for vårbyg, og på sandjord (JB 1-4) må der pløjes efter d. 1. februar.
 • Udsædsmængden i korn beregnes efter spireevne og TKV. Sådybde: 2-3 cm, ikke dybere end 3 cm. I olieræddike sås 15 kg/ha som mellemafgrøde og 10 kg/ha som efterafgrøde.
 • Første såtid etableres før 7. september, anden såtid efter 20. september og tredje såtid efter 20. oktober. Vårsæd sås til normal tid i 2024

 • UDSÆD: Vinterrug og vårbyg leveres i bulk da der kan være forskellige parcel størrelser i de enkelte forsøg.
  Olierædikke skaffes lokalt.

  GØDNING: Skaffes lokalt.

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0220-09-2023, Forud for jordbearbejdning til 2.såning. - Planteprøve mellem afgrøde
  ledUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7, 8
  PLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Se tekstafsnit PLANTEPRØVER
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  TØRSTOF, % i planteprøve
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P0325-10-2023, Forud for jordbearbejdning til 3. såning - Planteprøeve af efterafgrøde
  ledUdføres kun i følgende led: 9, 10, 11, 12, 13
  PLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Se tekstafsnit PLANTEPRØVER
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  TØRSTOF, % i planteprøve
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  En repræsentativ jordprøve udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages. Prøvestørrelse 300-400 g jord.
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
  N-MIN, 75-100 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P0401-12-2023, +/- 1 uge
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  En repræsentativ jordprøve udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. Prøvestørrelse 300-400 g jord.
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
  N-MIN, 75-100 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P0510-03-2024, Forår ved begyndende vækst, Når der observeres frisk rodvækst i planter fra værneparcel.
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0601-04-2024
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelVÆKSTTYPE karakter 1-9, 1=flad, 9=opret.
  Se tekstafsnit VÆKSTTYPE.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0720-04-2024
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0811-05-2024
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P09Stadium 49, ca. 1.juni, før begyndende skridning
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Se tekstafsnit NDVI-måling.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P10Stadium 65, Der vurderes kun de sygdomme der er aktuelle for hhv, vinterrug og vårbyg
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHAVRERØDSOT % planter m.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P11Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelSTRÅLÆNGDE cm, fra jord til aks.
   
  ParcelAKS /m2.
   
  ParcelPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Se tekstafsnit KERNER PER AKS.
  KERNER, /aks
  P12Stadium 90
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne forbliver i hver sin plastpose og påklæbes hver sin høstlabel.
  VAND, % i kerne/frø
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  1000 korns vægt, g, höstvete , g
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Halmprøve - Udtages fra alle gent. I alt 1 kg.
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  TØRSTOF, % i planteprøve
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg halm.
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  PLANTEPRØVE: Der udtages prøver til arealbestemt kvælstofbestemmelse (metode 1), se vejledningen: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse.

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  NDVI MÅLINGER: Målinger af NDVI udføres med en drone påmonteret et RedEdge-M kamera. Flyvning udføres af uddannet personale. Disse biomasseregistreringer skal gøres så vidt muligt på de angivende tidspunkter. Dog kan de angivende tidspunkter ændre sig afhængig af vækststart. Der skal være minimum 2 uger i mellem NDVI-målingerne. Målingerne benyttes til karakterisering af sorternes vækstkurver.

  VÆKSTTYPE: Væksttypen opgøres på en skala fra 1 til 9. Karakteren 1 betyder at planternes skud ligger fladt hen ad jorden og karakteren 9 betyder at planternes skud er næsten helt oprette.

  KERNER PER AKS: Der udtages 10 aks 2 steder i parcellen svarende til i alt 20 aks. pr parcel. Aksene skal være repræsentative for aksstørrelsen i parcellen. Det er vigtigt, at afgrøden er høstmoden og at der sendes præcis 20 aks. Aksene klippes med så lidt halm som muligt og tages i to samlede bundter for at sikre at både hovedskud og sideskud er repræsenteret i prøven. Prøverne sendes til Teknologisk Institut som tærsker aksene med en akstærsker og indrapporterer gennemsnit af kerner/ aks i PC markforsøg.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Leif Hagelskjær: 29 61 50 02 eller på mail leif@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  24-08-2023Supplerende tekst flyttet til forsøgsbehandlinger. (RJE)
  06-09-2023Tekst P02 og P03 ændret og der er lavet ledfravalg (tep)
  04-10-2023Tilføjet at der også skal laves planteprøve i led 13 i P03 (HJB)
  12-03-2024Dato for droneflyvninng P04 ændret men er overskredet. Så droneflyvning er nok misset flere steder (tep)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk