Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
090772424 Bladlusbekæmpelse om efteråret i havrerødsot tolerant vinterbygsort Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 06-10-2023
Fordelingsdato: 11-10-2023
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse om bekæmpelse af bladlus i efteråret i den havrerødsot tolerante sort Orcade er rentabel.

BAGGRUND: Bladlusbekæmpelse i havrerødsot tolerante sorter vurderes ikke nødvendig. Franske undersøgelser viser dog, at der ved kraftige angreb af havrerødsot kan forekomme mindre udbyttetab i tolerante sorter.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i vinterbyg med 6 gentagelser. I marken skal der endvidere anlægges et område på 24 m gange 100 meter hvor der ikke bekæmpes bladlus i efteråret. Primo april bedømmes her procent planter angrebet af havrerødsot. Dette bedømmes også i et tilsvarende naboområde, hvor landmanden har udført bladlusbekæmpelse, såfremt skadedyrsbekæmpelse er udført i efteråret. Dato for bekæmpelse noteres også. De to angrebsgrader indberettes som et notat.

ANLÆGSDATA: Parcellerne anlægges i 3 meters bredde. Der høstes 1,5 meter i midten af parcellen.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 6 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 60m2. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der i efteråret IKKE foretages anden skadedyrsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det er MEGET vigtigt, at behovet for supplerende ukrudtsbekæmpelse og vækstregulering om foråret vurderes, og gennemføres rettidigt ved behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Skadedyrsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
209-10-2023
0,05 l Mavrik
309-10-2023
0,05 l Mavrik
30-10-20230,05 l Mavrik
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • I led 2 og 3 behandles primo oktober
 • Led 3 behandles igen 3 uger efter 1. behandling

 • KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0109-10-2023, Før 1. behandling
  ParcelBLADLUS Sted1 % planter m.
  Se tekstafsnit VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER
   
  ParcelBLADLUS Sted2 % planter m.
   
  ParcelBLADLUS Sted3 % planter m.
   
  P0230-10-2023, Ved 2. behandling
  ParcelBLADLUS Sted1 % planter m.
  Se tekstafsnit VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER
   
  ParcelBLADLUS Sted2 % planter m.
   
  ParcelBLADLUS Sted3 % planter m.
   
  P0301-04-2024, Primo april
  ForsøgFOTO drone.
   
  ParcelBYGFLUELARVER % angrebne planter.
   
  ParcelHAVRERØDSOT Sted1 % planter m.
   
  ParcelHAVRERØDSOT Sted2 % planter m.
   
  ParcelHAVRERØDSOT Sted3 % planter m.
   
  P04Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
  BLADLUS, % planter med, Sted 1, 2 og 3 samt HAVRERØDSOT % planter m. Sted 1, 2 og 3:
  I stedet for at bedømme % planter med bladlus og havrerødsot flere steder i parcellen og indberette det gennemsnitlige tal pr parcel, afsættes der i P01 markeringer 3 steder jævnt fordelt i parcellen. Her bedømmes i P01 og P02 procent planter med bladlus og i P03 procent planter med havrerødsot. De tre bedømmelser i parcellen indtastes enkeltvis i måleparametrene mærket Sted1, Sted2 og Sted3. Markeringerne (hvide pinde) bliver stående til bedømmelserne i P02 og P03. Bedømmelserne af bladlus og havrerødsot er meget vigtige i denne plan, da der helst skal være ensartet angreb i forsøget, alternativt kan bedømmelserne måske anvendes som forklarende variabel i forhold til senere statistik.

  P03: Husk at oprette notat for bedømmelser i 24 x 100 meter området ved siden af forsøget, hvor der ikke er behandlet samt i et behandlet område af marken jf. forsøgsbetingelser.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Mavrik GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk